ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


ARK252 Arkitektur, miljö och hållbar utveckling, AR252

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-11 - 2013-04-11
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Paula Femenias»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1: Informationssökning

Efter avslutad kurs skall du kunna: Känna till och använda databaser och andra söksystem för att finna relevant information samt grundläggande källkritik.

Redovisa för en relevant text inför ritsalen, argumentera för källans tillförlitlighet.

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»23 67%
Mycket bra»6 17%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3

- Jammi, ja synd att man inte fe5r plats med en se5dan.Irene, ja det tycker jag ockse5.Hannele, dina sf6ner ste5r ff6r en hel del.Pernilla, vad kul, det vistse jag inte.Maria, verkligen, den har jag inte sett de4r!» (Ganska dåligt)
- väldigt bra och strukturerad» (Ganska bra)
- Inget att anmärka på förutom att vi borde fått den här informationen tidigare» (Ganska bra)
- Söksystem bra men önskar mer fokus på källkritik» (Ganska bra)
- Det var bra att få denna information. Kanske skulle vi ha fått den redan under höstterminen. Sedan var det väldigt mycket information om hur man gör innan man själv fick prova. Vi kunde lika gärna ha suttit vid datorerna och testat hemsidan funktioner direkt.» (Ganska bra)
- Vi pratade inte så värst mycket och källans tillförlitighet direkt. Det kunde ha poängteras mer.» (Ganska bra)

2. Lärandemål 2: Besök på arkitekters arbetsplatser

Efter avslutad kurs skall du kunna: Redogöra för arkitekens roll för att uppnå ett mer hållbart byggande.

34 svarande

Mycket dåligt»3 9%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»17 51%
Mycket bra»12 36%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.15

- Jammi, ja synd att man inte fe5r plats med en se5dan.Irene, ja det tycker jag ockse5.Hannele, dina sf6ner ste5r ff6r en hel del.Pernilla, vad kul, det vistse jag inte.Maria, verkligen, den har jag inte sett de4r!» (Mycket dåligt)
- Det vi fick ut av besöket på arkitektens arbetsplats var egentligen hur det såg ut. Det fanns egentligen ingen tid för oss och en ny praktikant fick visa oss runt. Det gav oss egentligen ingenting om arkitektens roll för hållbart byggande mer än att de faktiskt inte hade koll. Det hade nog varit bättre om besöket låg senare i kursen så att man faktiskt hade hunnit läsa på något om ämnet och kunde ställa frågor som inte kändes dumma.» (Ganska dåligt)
- Det var väldigt kul, men kändes inte som att kontoret riktigt visste vad som förväntades av dem.» (Ganska bra)
- var på KKA och det var väldigt lärorikt och intressant att se hur de jobbade med både form och funktion. känns som att kursen ibland pekat på att dessa saker inte hör ihop. fler exempel på att hållbart byggande också kan vara ett nyskapande och modernt hus hade uppskattats.» (Ganska bra)
- Har bara skrapat på ytan, behöver ytterligare information i framtiden....» (Ganska bra)
- Kunskapen blir ganska smal eftersom man främst fokuserar på sitt egna skrivtema» (Ganska bra)
- Det var bra att få se hur arkitekterna arbetar och få en fördjupad bild av vad de gör.» (Ganska bra)
- Detta var mycket bra då det gav en inblick om hur verkligheten kan se ut.» (Mycket bra)
- Mycket givande! » (Mycket bra)

3. Lärandemål 3: Ämneskunskap hållbart byggande

Efter avslutad kurs skall du kunna:

Diskutera och problematisera två perspektiv på hållbar utveckling.

Beskriva hur den byggda miljön påverkar miljön ur ett livscykelperspektiv med hänsyn till det egna skrivtemat.

Återge minst två perspektiv på den frågeställning ni skriver om.

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 18%
Ganska bra»20 60%
Mycket bra»7 21%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.03

- Det är väldigt intressant och lärorikt att skriva och läsa arbeten, men hela det momentet har vakt under all kritik. Det har varit rörigt, otydligt och information som inte nått fram samt ojämn handledning och många missförstånd."» (Ganska dåligt)
- Känns som man blivit väldigt nischad. Dock god kunskap om sitt ämne. » (Ganska dåligt)
- Detta var ett krav i början på skrivuppgiften men togs bort en efter en. Det är bra punkter att kunna men när någon behöver ha med det i sin uppsats och någon inte behöver det och den tredje inte vet alls om det behövs eller inte känns det bara jobbigt. Det hade varit en fördel om ni bestämde er innan hur ni ville ha det eller åtminstone pratade med varandra under kursens gång. Som det var nu frågade vi Anna-Sofia om två perspektiv på hållbar utveckling skulle vara med i uppsatsen och då svarade hon att ja det skulle den. Då arbetade vi med det en vecka för att få in i texten och ändrade vår frågeställning så att den skulle passa in. Veckan därpå på mittkritiken fick vi helt plötsligt höra att den punkten inte behövde vara med vilket kändes väldigt konstigt. Varför ändrade ni er? Och varför sa ni inget till oss i så fall? Vi kände oss bortglömda. Vi hörde att det var någon som sa att det var för svårt och att de inte visste hur de skulle göra och att ni då tog bort den punkten. Vi fick in den i vårt arbete, det krävdes bara en veckas jobb, så tydligen gick det ju ändå...» (Ganska bra)
- känns som att de två hållbarhetsperspektiven bara blev inklämda i uppsatsen utan någon större relevans, vilket kändes både tråkigt och onödigt. man hade kunnat få in de två perspektiven på ett annat sätt under kursens gång än just i det arbetet.» (Ganska bra)
- Det känns som en grundläggande del i utbildningen - vad kursen faktiskt ska lära ut. Helt okej.» (Ganska bra)
- Jammi, ja synd att man inte fe5r plats med en se5dan.Irene, ja det tycker jag ockse5.Hannele, dina sf6ner ste5r ff6r en hel del.Pernilla, vad kul, det vistse jag inte.Maria, verkligen, den har jag inte sett de4r!» (Ganska bra)
- Perspektiv är viktigt!» (Mycket bra)

4. Lärandemål 4: Uppsats - skrivande och kommunikation

Efter avslutad kurs skall du kunna:

Skriva en kortare utredande förstudie som uppfyller bedömningskrav som utdelas separat.

Ge återkoppling till en annan grupps förstudie/uppsats

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»9 27%
Ganska bra»11 33%
Mycket bra»12 36%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.03

- Samma som ovan. Inte ens handledarna har fått en gemensam grund som vi ska utgå från. » (Ganska dåligt)
- Hela uppgiften var ganska förvirrande eftersom olika information om upplägget gavs av olika handledare» (Ganska dåligt)
- Dålig kommunikation mellan handledare och kursansvarig. Ouppdaterad skrivmall och svårt att få sammanhängande bild av vad som förväntas. » (Ganska dåligt)
- Mallen var missvisande, mittkritiken kunde ha slopats och istället borde fokuset varit på slutkritiken, » (Ganska dåligt)
- Jammi, ja synd att man inte fe5r plats med en se5dan.Irene, ja det tycker jag ockse5.Hannele, dina sf6ner ste5r ff6r en hel del.Pernilla, vad kul, det vistse jag inte.Maria, verkligen, den har jag inte sett de4r!» (Ganska dåligt)
- Svårt att göra då bedömningskraven hela tiden ändras. Jag önskar att det hade varit mer konsekvent så att man visste vad man skulle göra och vad som förväntades av en. Det är inte en rolig känsla när man hela tiden känner att mattan dras bort under fötterna. man blir osäker och arbetet blir inte lika bra.» (Ganska bra)
- oklara direktiv från handledare, kändes som att alla haft olika krav beroende på ritsal och handledare vilket blev lite märkligt under kritiken då alla verkade ha olika formalior.» (Ganska bra)

5. Lärandemål 5: Materialkunskap

Efter avslutad kurs skall du kunna:

Diskutera och problematisera val av byggnadsmaterial för att minska resursanvändning och risker för människa och miljö.

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»6 18%
Ganska bra»23 71%
Mycket bra»2 6%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.81

- Som sagt har man ganska dålig kunskap om de andra ämnena. mer kunskap om sitt givna ämnet. » (Ganska dåligt)
- Materialföreläsningarna har varit mycket bra. KGs idé om materiahylla/bord är en av de bättre grejerna med den här kursen. Synd bara att ingen av de ansvariga verkar ta tag och strukturera upp det. Vi kan inte stå 100 elever framför hyllorna bakom A-biblioteket och trängas och samtidigt lära oss något. Jag önskar också att det fanns tydligare instruktioner huruvida tentan kommer att gå till. Godkändnivå till exempel. Enligt pingpong ligger materialkursen under kursen form och teknik så jag kanske missuppfattar vad ni menar med frågan.» (Ganska bra)
- materialföreläsningarna som vi har haft varje onsdag har varit superbra. känner dock inte att jag på rak arm kan redogöra för vilka material som är bäst ur ett ållbarthetsperspektiv eftersom det är en så komplex fråga» (Ganska bra)
- Jag tror att alla studenter har lärt sig olika delar eftersom fokus ligger på det egna skrivtemat» (Ganska bra)
- Vi kunde haft mer för djupande övningar i materialens användning. Kanske besöka byggnader där materialen används.» (Ganska bra)
- Tycker man har fått en bra uppfattning men ingen djupare kunskap. » (Ganska bra)
- Jammi, ja synd att man inte fe5r plats med en se5dan.Irene, ja det tycker jag ockse5.Hannele, dina sf6ner ste5r ff6r en hel del.Pernilla, vad kul, det vistse jag inte.Maria, verkligen, den har jag inte sett de4r!» (Ganska bra)
- Jättekul att lära sig om material, ännu mer praktiskt hade varit kul. Att testa, känna och bearbeta.» (Mycket bra)
- Dock tveksam till materialprovet som vi inte haft ännu.» (Mycket bra)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»5 15%
Ja, målen verkar rimliga»27 84%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.84

- Målen är bra, men när de ändras under resans gång känns det knappast som om kursupplägget leder till att uppfylla kraven på kursen. Vi kan mer än vad ni tror om ni bara ger oss en chans.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Kursen har en för låg lägsta nivå. Det känns inte som universitetsnivå.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Skulle vilja ha mer tydliga direktiv hur man skriver förstudie. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Jammi, ja synd att man inte fe5r plats med en se5dan.Irene, ja det tycker jag ockse5.Hannele, dina sf6ner ste5r ff6r en hel del.Pernilla, vad kul, det vistse jag inte.Maria, verkligen, den har jag inte sett de4r!» (Ja, målen verkar rimliga)

7. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

32 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»2 7%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»22 78%
För stort omfång i förhållande till poäng»4 14%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.07

- Man skulle kunna skriva arbetet på kortare tid. » (?)
- Den skrivuppgiften vi gjorde (den största) hade lätt kunnat skrivas på 2 veckor istället för 8 eller vad det nu var.» (För litet omfång i förhållande till poäng)
- Hade dock kunnat sättas mer krav på elevers närvaro under uppsatsskrivandet.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Det var bra att kursen gick parallellt med konstruktionskursen och att vi därmed hade mycket tid att tänka igenom vårt arbete.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Jammi, ja synd att man inte fe5r plats med en se5dan.Irene, ja det tycker jag ockse5.Hannele, dina sf6ner ste5r ff6r en hel del.Pernilla, vad kul, det vistse jag inte.Maria, verkligen, den har jag inte sett de4r!» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Vet inte vad jag ska tycka direkt. » (Vet ej)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och föreläsningar varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»3 8%
Ganska liten»9 26%
Ganska stor»20 58%
Mycket stor»2 5%

Genomsnitt: 2.61

- Vi har inte haft någon kurslitteratur direkt. Vi har letat information i bibliotektet till vår uppsats men det finns ju inget krav på att alla ska läsa en viss bok. Vilket är synd.» (Mycket liten)
- Mycket bra när det gäller materialkursen, annars ganska liten. Mindre bra föreläsare samt för många små och fullständigt onödiga uppgifter som bidragit mer till ökad förvirring och frustration än ökad kunskap.» (Ganska liten)
- Väldigt olika beroende på tema och föreläsare naturligtvis. Det har varit mycket upprepningar, men det behöver inte nödvändigtvis endast vara dåligt.» (Ganska stor)
- Framförallt material-föreläsningarna har varit mycket givande!» (Ganska stor)
- Det har utgjort en väldigt stor del.» (Ganska stor)
- Jammi, ja synd att man inte fe5r plats med en se5dan.Irene, ja det tycker jag ockse5.Hannele, dina sf6ner ste5r ff6r en hel del.Pernilla, vad kul, det vistse jag inte.Maria, verkligen, den har jag inte sett de4r!» (Ganska stor)
- Litteraturseminarierna är en favorit!» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

34 svarande

Mycket dåligt»10 29%
Ganska dåligt»16 47%
Ganska bra»8 23%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.94

- Fruktansvärt rörigt, tvetydigt och svårtolkat. Olika information till samma uppgift, information i okronologisk ordning, väldigt oklart vad som ska göras när, dåligt informerade handledare.» (Mycket dåligt)
- Det skedde ändringar hela tiden. Det är jobbigt. Jag tyckte synd om våra handledare i ritsalen som fick ny information varje gång vi träffades, ibland fick vi den nya informationen innan han fick det.» (Mycket dåligt)
- helt otroligt att detta är universitetsnivå! ingenting har fungerat rätt, det enda paula har gjort är att skylla ifrån sig att det var sämre förra året. om det verkligen var det så måste det varit världskrig!» (Mycket dåligt)
- Största bristen i kursen. För lite överblick över helheten. » (Mycket dåligt)
- Kommunikationsbrist mellan lärare och till elever. Förvirrande schema. Ändringar utan information. Bättre framförhållning gällande information om kurser och vad vi ska göra. OLIKA information från lärare. Detta har speglat hela terminens gång vilket är tråkigt då det är vad många elever pratar om och känner sig extremt missnöjda med.» (Mycket dåligt)
- första veckorna gick man bara runt och var stressad för att man inte visste vad man skulle göra.» (Mycket dåligt)
- det har under kursens gång inte alltid varit så lätt att veta var, när och hur saker kommer ske. Materialtentan imorgon känns också väldigt konstig, ska 85 elever stå och trängas vid ett bord med några material på? bättre planering och struktur behövs. blev också rätt irriterad över att det i början av kursen sas att vi endast skulle ha två skrivuppgifter när det i själva verket har rört sig om fem (vad innebär hållbar utveckling i praktiken, referat på kyrkander, referat på egen artikel, materialbeskrivning samt uppsats). som kursadministratör vinner man på att vara ärlig mot sina elever och direkt visa att det här och det här kommer vi göra då och då och inte smyga in en massa extrauppgifter lite här och var. » (Ganska dåligt)
- Det har varit många frågetecken under kursens gång, dåligt formulerade uppgifter som kan tolkas på många olika sätt har skapat stor förvirring bland oss elever. Handledare har också varit oklara med vad som gäller och det har varit stora skillnader mellan ritsalarna. Saker har sagts i början av kursen och sen har man inte hört något mer om det sedan. Vissa delar har varit bra men tyvärr har detta överskuggats av att hela kursen har upplevts väldigt förvirrad.» (Ganska dåligt)
- Ibland ändringar med kort varsel. Ofta ryktesvägen, vilket spinner på och skapar förvirring. Bättre med tydlighet hos lärare från början.» (Ganska dåligt)
- Informationen finns, men många gånger i fragment som man får leta upp bäst man vill..» (Ganska dåligt)
- Institutionens kommunikation var inte speciellt bra i början av terminen. Det var rörigt och olika bud och informationen om inlämningar, uppsatsskrivning och delmoment var spridd över olika plattformar och dokument. Pingpong var nytt för alla. Tyvärr har nog inte alla haft så bra handledare som vår grupp, så kvaliteten på information har varit väldigt varierande.» (Ganska dåligt)
- Ej tydliga besked. Inrycket av många olika besked. » (Ganska dåligt)
- Jammi, ja synd att man inte fe5r plats med en se5dan.Irene, ja det tycker jag ockse5.Hannele, dina sf6ner ste5r ff6r en hel del.Pernilla, vad kul, det vistse jag inte.Maria, verkligen, den har jag inte sett de4r!» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåligt»3 8%
Ganska dåligt»8 23%
Ganska bra»15 44%
Mycket bra»7 20%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 2.85

- Handledare har hjälpt till så gott de kunnat, annars har det mest känts som att ingen vill ta ansvar för kritiken som kommer in och att ingen kan ge ett svar på de frågor som ställs.» (Ganska dåligt)
- Just min handledare har varit under all kritik tyvärr. Helt omotiverad och verkar inte ha brytt sig alls.» (Ganska dåligt)
- Inte bra alls eftersom att det verkade som om ni lärare inte själva visste riktigt hur saker och ting skulle vara. Ni samarbetar men ändå håller ni på era egna delar vilket resulterar i att ni inte kan svara på frågor på ett informativt sätt. Man blir hänvisad till någon annan som i sin tur inte heller "riktigt vet"... Missförstånden är tyvärr många.» (Ganska dåligt)
- När en elev ställer frågan på första föreläsningen: "finns det någon lista på alla delar vi ska göra någonstans". så tycker inte jag läraren ska ha rätt att snäsa tillbaka: "MEH, de är ju precis det vi har stått och gått igenom, kommer du inte ihåg det" När alla sedan går ut från föreläsningen är det ingen som har fattat vad det är för olika uppgifter och i vilken man ska vara i vilken grupp osv. Frågan som eleven ställde på föreläsningen var därför mycket relevant!» (Ganska dåligt)
- Jammi, ja synd att man inte fe5r plats med en se5dan.Irene, ja det tycker jag ockse5.Hannele, dina sf6ner ste5r ff6r en hel del.Pernilla, vad kul, det vistse jag inte.Maria, verkligen, den har jag inte sett de4r!» (Ganska dåligt)
- Varken eller. Ni är snabba på att svara på mail vilket är bra. Maarten, vår handledare i ritsalen var riktigt duktig.» (Ganska bra)
- När det fanns någon att fråga var det bra, men ibland får man svaret att lärarna inte vet vad som gäller vilket gör det väldigt svårt att gå vidare.» (Ganska bra)
- Var inte så tydligt när och hur många gånger vi skulle få handledning.» (Ganska bra)
- mycket bra handledare» (Mycket bra)
- Har fått mycket bra hjälp från alla håll. snabba svar» (Mycket bra)
- Vi hade en utmärkt handledare! Pernilla Hagbert är engagerad och svarade på våra frågor, gav tips och handledning. Karl-Gunnar har också varit riktigt bra under de båda kurserna. Han har förklarat saker och engagerat sig i vår situation. Fortsätt så!» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»17 50%
Mycket bra»13 38%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- Arbetsfördelningen i skrivuppgifter om 2 har väl varit ungefär 90-10 där jag stod för 90 %. På grund av sjukdom.» (Mycket dåligt)
- jag tycket att grupparbete i många fall är bra. Just i en skrivuppgift är det väldigt svårt. Vad gör man om man säger till sin grupppartner: "det där är nog inte korrekt svenska, kanske kan vi skriva såhär" varpå hen hela tiden tror att hen skriver rätt och är helt inne i sitt alltid vill stå fast vid de hen skrivit.» (Ganska dåligt)
- Jammi, ja synd att man inte fe5r plats med en se5dan.Irene, ja det tycker jag ockse5.Hannele, dina sf6ner ste5r ff6r en hel del.Pernilla, vad kul, det vistse jag inte.Maria, verkligen, den har jag inte sett de4r!» (Ganska dåligt)
- väldigt frustrerande att skriva en uppsats tillsammans med någon, att kompromissa sig fram till hur allt i texten ska fungera säger ju sig självt att det inte blir det bästa man skrivit. synd tycker jag, en annan sak som är tråkig är att jämt få höra att vi är för många i klassen vilket är sjukt tröttsamt eftersom läget är som det är och det är inte elevernas fel att det är så.» (Ganska bra)
- Svårt att som första skrivuppgift på programmet skriva i grupp..» (Ganska bra)
- Uppdelningen i skrivparen användes även till många andra uppgifter. kanske i lite för hög utsträckning. » (Ganska bra)
- Dock svårt när man har fått olika besked i olika ritsalar. Kör att det klinchar sig lite studentvis emellan! » (Ganska bra)
- Bra att bli tilldelad grupp.» (Ganska bra)
- (Mycket bra)
- Det var utmärkt att arbeta i par. » (Mycket bra)
- Samarbetet på uppsatsen har varit bra i grupp. Sedan har de inte varit så många samarbetsövningar direkt.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

12. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»3 8%
Dåligt»8 23%
Godkänt»14 41%
Gott»7 20%
Mycket gott»2 5%

Genomsnitt: 2.91

- jag är mycket besviken på denna kurs! oerhört dålig planering!! det enda som var bra var materialföreläsningarna, oerhört lärande.» (Mycket dåligt)
- En hel del behöver förändras i struktur, logistik och information. Tydligare upplägg och en konsekvent hållning till den. Innehållet i kursen är bra det är formalian som behöver en rejäl uppstrukturering.» (Dåligt)
- Kursen känns inte alls bra organiserad eller genomtänkt. Ny information och olika information hela tiden. Förutsättningar som ändras. Ämnet är intressant men tyvärr gör det ovan nämnda att det snarare blir jobbigt och osäkert än intressant. Vilket är synd. Jag hade hoppats på att lära mig mer. Nu känns det bara som om vi har skrapat på ytan och fått höra väldigt mycket: "...men ni går arkitektur så det här behöver inte ni veta" eller "det räcker att ni vet att det är så, ni behöver inte förstå varför." Det känns tråkigt. Vi klarar av mer än vad ni tror att vi klarar av.» (Dåligt)
- Sjukt tidsineffektivt. Det tog två veckor att snacka om vad vi skulle göra istället för att vi faktiskt fick göra något. Många onödiga föreläsningar. På slutktitiken var Heidi riktigt dålig, hon hade inte läst allas uppsatser innan seminariet och hon försvarade den grupp som hon hade varit handledare till trots att den texten hade uppenbara brister. När inte lärarna är förberedda är det svårt att motiveras till att vara det själv...» (Dåligt)
- Tyvärr har skrivuppgiften och de små uppgifterna varit väldigt förvirrande. Samtidigt tycker jag att material dagarna har varit väldigt informativa och lärorika med mycket bra föreläsare. Hela kursen känns tyvärr väldigt oorganiserad, och lite "man tar det som det kommer" ett exempel är material kunskaps "tentan" då vi i början av kursen skulle få börja med att göra ett diagnostiskt prov som skulle sätta någon typ av standard och sedan när kursen började närma sig slutet få göra provet igen för att se vad vi har lärt oss under kursen, så blev det inte. Under den dag vi hade det diagnostiska provet skulle hela klassen försöka se och undersöka samt försöka namnge de olika material som fanns att tillgå. Runt hundra elever skulle då stå och trängas under två timmar vid de hyllor som står i korridoren mellan entrén och ljusgården på grund av att det inte funnits tid att lägga ut materialproven på bord så att alla istället för att trängas vid hyllorna hade kunnat går runt bordet, kanske hade det varit en bra idé att dela in klassen i grupper som under en kortare tid kunnat fundera över vad det kunde vara för material som fanns där. Tror dessutom att inte ens halva klassen gjorde ett försök att armbåga sig fram till hyllorna. När sedan några av oss hade svarat behövde dessa uppgifter aldrig lämnas in, vilket med andra ord gjorde att hela eftermiddagen och all frustration helt menlöst. » (Dåligt)
- Kursen i sig har potential att bli mycket bra. Engagerade lärare och bra grundmaterial för lärande. Dessvärre är organisationen och kommunikationen dålig. Saker och ting sköts på ett ineffektivt sätt även många av delmomenten i kursen. Exemelvis: Matrixen, material"tentan" och det lilla vi skulle skriva om vardera material. Uppsatsskrivningen kunde ha förkortats.Besöket på arkitektkontor och den redovisningen gav ingenting. På arkitektkontoret blev vi bemötta av en person som inte kunde besvara några av våra frågor. Vi stannade inte länge. Det gade också varit bra med respons på arbeten vi har gjort. Jag upplever det som att många har "glidigt" på denna kursen. Närvaro och engagemang på elever märks inte och man kunde praktiskt taget inte behöva vara i skolan under långa perioder. » (Dåligt)
- Har god potential att förbättras. Kunskapen lärare innefattar är god men man att deras kunskap ska kunna förmedlas bättre till oss elever. Tror även att det är för att vi ser hållbar utveckling som så viktig del i vår utbildning att vi sätter stort krav. Vi är väldigt villiga att lära oss mer om hållbar utveckling. » (Dåligt)
- rörig men lärorik kurs som kan bli mycket bättre genom en tydligare struktur och mindre förvirring även bland lärarna.» (Godkänt)
- Ganska rörigt, mycket grejer parallellt, olika info till olika ritsalar, handledare som kommit sent, osv» (Godkänt)
- Men ganska mycket på en gång, och en känsla av att man alltid har glömt något.» (Godkänt)
- Lite rörigt med olika information beroende på vem man frågar. Materialdelen har känts som den hamnat lite åt sidan, och har inte känts som att den var "på riktigt". Lite uppgifter att göra efter föreläsningarna hade uppskattats.» (Godkänt)
- Bra innehåll som inte riktigt kom till sin rätta pga brist på struktur och helhetsgrepp» (Godkänt)
- Jammi, ja synd att man inte fe5r plats med en se5dan.Irene, ja det tycker jag ockse5.Hannele, dina sf6ner ste5r ff6r en hel del.Pernilla, vad kul, det vistse jag inte.Maria, verkligen, den har jag inte sett de4r!» (Godkänt)
- Den var väldigt intressant och givande, men organisationen var rörig. Utmärkt att den gick parallellt med konstruktionskursen!» (Gott)

13. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Besök på arkitekters arbetsplatser.»
- Studiebesök »
- Maarten Hermans som handledare i ritsalen. Han är otroligt duktig och kunnig och jag önskar att hans kunnande hade tagits tillvara på mer. Han och materialföreläsaren Ulf Janson var bland det bästa som hände under denna läsperiod.»
- materialföreläsningarna och studiebesöken (både på arkitektkontor och passivhusen)»
- Uppsatsen lärde man sig mycket på. Synd att processen för den var så lång men dagarna så få.»
- Besök på arkitekters arbetsplatser.»
- Det mesta tyvärr, det som varit bra och som man kan behålla är material föreläsningarna, studiebesök på arkitekt kontor och besöket vid projekt som försökt tänka hållbart.»
- mer ordning och struktur»
- Materialföreläsningarna, Holger och inledande kvinnlig föreläsare specialiserad på hållbar utveckling. Dessa har verkligen inspirerat!»
- Besök på kontor, föreläsningar - fast kanske noggrannare med 45min koncentration och 15-20min paus, så man kan ta till sig även det som kommer mot slutet.»
- ingenting förutom materialföreläsningarna»
- uppsatsdelen»
- Tydliga instruktioner och mallar»
- Skrivuppgiften! »
- Litteraturseminarierna»
- Grupparbetet, samarbetet med konstruktionskursen och Karl-Gunnar, materialföreläsningarna (med Ulf Jansson), arkitektkontorsbesöken. Pernilla Hagbert är en utmärkt handledare.»
- Ritsalsassistenter, gärna fler timmar/dagar. Studie/platsbesök för att faktiskt förstå och se det i praktik. Föreläsare för olika perspektiv Föreläsningar om hållbar utveckling »
- studiebesökpå arkitektkontor, bostadsområden. Kyrkandertexten. Föreläsningarna över lag har varit bra och ganska varierande.»
- Bra med förstudien. Känns bra att ha en grundläggande kurs hur man skriver en akademisk text. »
- Studiebesök och besök på arkitekters arbetsplats!»
- Jammi, ja synd att man inte fe5r plats med en se5dan.Irene, ja det tycker jag ockse5.Hannele, dina sf6ner ste5r ff6r en hel del.Pernilla, vad kul, det vistse jag inte.Maria, verkligen, den har jag inte sett de4r!»

14. Vilka moment har du uppskattat mest? T.ex. Studiebesök, besök på arkitekters arbetsplats, föreläsningar, skrivuppgift, "materialkursen"

- Materialföreläsningar.»
- Studiebesöken»
- Föreläsningarna. Det var då man kände att man lärde sig något. Och handledningarna i ritsalen.»
- Jag tycker att studiebesöken har varit guldvärda, men också materialkursen och då framförallt föreläsningarna. föreläsningarna om hållbar utveckling har också varit bra eftersom man fått se olika synsätt på hållbar utveckling.»
- Studiebesök och besök på arbetsplatser. Även skrivuppgiften.»
- Besök på arbetsplats var inspirerande»
- föreläsningarna.»
- studiebesöket!»
- Föreläsningarna! »
- Pernilla Hagberts föreläsning om Social design, borde bli en helt egen kurs!»
- Besök på arkitekters arbetsplats och materialdelen»
- materialföreläsningarna»
- föreläsningarna och skrivuppgift»
- Vissa av föreläsningarna.»
- Jätteduktig kunnig handledare, Pernilla Hagbert. Även studiebesök. »
- Litteraturseminarierna»
- Grupparbetet, samarbetet med konstruktionskursen och Karl-Gunnar, arkitektkontorsbesöken. Materialföreläsningarna med Ulf Jansson (om de nu hörde till den här kursen).»
- Jag uppskattade platsbesöket, skrivuppgiften och alla föreläsningar mycket. Det ända jag hade velat se är förbättrade tillvägagångsätt för information, kommunikation och en uppföljning av studenter. Det var exempelvis bra att vi fick en skriftlig respons på skrivuppgiften»
- arkitektens arbetsplats och materialföreläsningarna.»
- studiebesök, föreläsningar om material.»
- Besöket på arkitekternas arbetsplatsesr var väldigt bra! »
- Studiebesök, besök på arkitekters arbetsplats. »
- Jammi, ja synd att man inte fe5r plats med en se5dan.Irene, ja det tycker jag ockse5.Hannele, dina sf6ner ste5r ff6r en hel del.Pernilla, vad kul, det vistse jag inte.Maria, verkligen, den har jag inte sett de4r!»
- materialkunskap, besök på arbetsplats»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inte alltför många moment på samma gång med olika inlämningar och saker som ska göras. Hellre färre saker betas av i ett högre tempo.»
- Se ovan. Generellt sätt är det strukturen och informationen som behöver vara mycket tydligare.»
- Jag tycker att ni borde titta över i stort sett allt. Kursen har varit plottrig med massor med småuppgifter som känts väldigt meningslösa och som man inte har lärt sig något på. Informationen är det som har varit jobbigast, det har varit ändringar hela tiden och olika instruktioner. Att skriva 2 och 2 är heller ingen strålande idé då det inte finns något sätt för er att kontrollera om alla verkligen gör sitt jobb eller om man bara åker med. Enda sättet för er att veta det är om vi skvallrar vilket inte känns så roligt för oss.»
- strukturen på kursen, tydligare med vad som ska hända osv. och att inte introducera alla lärare på en gång, det har bidragit till att man inte riktigt förstått vad som gäller när osc.»
- Det har varit många föreläsningar som varit intressanta men som man inte riktigt vetat hur man ska till sig, eftersom de inte riktigt har uppföljts (förutom det man eventuellt kan ha med i sin förstudie). Skulle gärna sett mer återkoppling på föreläsningarna eller fått tydligare information om deras del i det hela. Materialkursen har känts lite rörig, har inte helt förstått meningen med att skriva varsin text om ett material och sedan inte ha någon uppföljning förutom ett materialtest inskränkt i slutet. Dock tycker jag det är väldigt bra att vi har kursen!»
- Mer förberedda lärare. Bättre kommunikation mellan handledarna, alla fick olika instruktioner. Lämna ut ett papper på vad vi ska göra istället för att snacka om det i en vecka, många dagar kändes som att man kunde stannar hemma utan att ha missat något. Tydligare kommunikation ingen har hört ett ord om materialprovet sen typ första veckan och ingen vet vad det handlar om typ..»
- Materialkursen.»
- Skrivuppgiften. Föreläsare inom hållbar utveckling. Samt att de olika handledarna har samma utgångspunkter och är mer i "synk" med varandra, kanske kan det vara så enkelt som att de får en mall över hur arbetet ska se ut och vilka punkter det ska innehålla och sedan bara följa detta.»
- upplägget, mer organiserat »
- Vissa föreläsningar kunde flyttas fram. Exempelvis den om u-värde och kWh..»
- Strukturen? Det har stundtals känts rörigt. Handledare i skrivuppgiften har t. ex givit helt olika info om krav på formalia etc. För lite tid till materialinlärning, tydligare info kring examination? »
- Tydligare vem man vänder sig till i vilka frågor, specifikt i materialkursen som faller lite mellan stolarna.»
- Mer om olika material, inte enbart dess egenskaper utan också gärna hur det går till i valet av material vid byggnation»
- allt i princip»
- "materialkursen" verkar osammanhängande. Extremt dålig info från lärare till elever om arbeten, ändringar, hjälp etc.»
- Informationen. Tydlighet. ETT schema där alla kurser är samlade. Högre tilltro till elevernas. Fåniga exemenationer är inte nödvändiga. Mer kurslitteratur, mer teoretisk. »
- Tydligare vad som förväntas av de olika uppgifterna och examinationerna»
- För många frågetecken om vad som behövdes skriva på uppsatsen. mall, ingress, innehållsförteckning osv.»
- Kommunikationen måste bli bättre, liksom samordningen mellan handledarna.»
- komunikationen mellan elever och lärare. Eleverna fick olika svar från olika lärare eller inget svar alls vid frågor. Denna osäkerhet skapar ogrundade påståenden tex om hur vissa uppgifter skulle lösas, vilket senare vid inlämning resulterade i att man inte blev godkänd eller fick komplettera mycket. Detta känns väldigt onödigt om ni bara kunde strukturera upp kursinnehållet. Tydliga anvisningar och information til leleverna. Tydliga gruppindelningar, samt tydliga examinations datum och mål.»
- Se ovanstående svar i fråga 13 samt 9.Framförallt hur ni framför information till elever.»
- Ta bort småuppgifterna som matrisen som inte gav så mycket. »
- Studiebesöket kunde blivit fantastiskt men väldigt tråkigt att arkitekterna inte kunde närvara. De behöver närvara. Materialtentan ska absolut vara klar men upplägget och strukturen behöver förändras radikalt. »
- Jag tycker att det som helhet var rörigt, många olika grupper för olika moment. "Materialkursen" bör förändras när det gäller syfte och upplägg. »
- Jammi, ja synd att man inte fe5r plats med en se5dan.Irene, ja det tycker jag ockse5.Hannele, dina sf6ner ste5r ff6r en hel del.Pernilla, vad kul, det vistse jag inte.Maria, verkligen, den har jag inte sett de4r!»

16. Övriga kommentarer

- Jag förstår att det kan vara svårt att ta till sig kritiken, men jag hoppas ni försöker lyssna på den. Kursen är viktig och det är synd att den försvinner i en stor frustration som den många gånger gjort nu. »
- Snälla, tänk igenom kursupplägget noga inför nästa år. Som det är nu är det alldeles för många som gör minsta möjliga ansträngning och då inte för sin egen skull, utan för er skull. Jag tror att det säkert finns många i klassen som inte har lärt sig något alls under kursen eftersom man egentligen inte behövde ta något eget ansvar.»
- tycker att man vid slutkritiken av uppsatsen främst ska lägga fokus på textens innehåll och inte låta andra kritiker komma med kritik som inte är konstruktiv. en vän fick höra att deras arbete var "uruselt skrivet" vilket först och främst inte är konstruktivt för fem öre men också otroligt elakt. att handledaren vid kritiktillfället dessutom inte reagerade nämnvärt av denna typen av kritik gör att man blir orolig för var nivån sätts.»
- Jätte tråkigt att ett så viktigt och intressant ämne ska vara så svårt att få till en bra kurs till.»
- Mycket bra, lärorik kurs. Förstår att vi bara har skrapat på ytan av detta oerhört komplexa ämne, jag hoppas att utbildningen kommer ta upp detta spår längre fram.»
- Upplever denna kursen som ganska stressande, vilket är synd för det är så många viktiga och potentiellt roliga moment. Upplever att kritik till viss del inte mottages utan att man hellre förklarar bort/skyller på någon annan än att ta tag i ev. problem och komma vidare.»
- det måste vara högre standard när det ändå är universitetsnivå!»
- Jag tycker att den här perioden har varit slöseri med tid. Vi har inte fått lära oss så mycket om hållbarutveckling (ur olika perspektiv) som vi borde. Litteratur hade varit bra... Kvalitets kontroller vad det gäller föreläsare hade också varit bra. Vissa föreläsningar har varit rena upprepningar och andra har bara varit total slöseri med tid. Skrivuppgiften har inte varit speciellt givande, det hade varit bättre om vi fick lära oss mer ordentligt hur man skriver en akademisk text. Överlag har den här kursen varit oerhört kaotisk och rörig. »
- Det har varit svårt att skriva uppsatsen tillsammans flera personer. väldigt ovant.»
- Intressant och givande kurs.»
- Jammi, ja synd att man inte fe5r plats med en se5dan.Irene, ja det tycker jag ockse5.Hannele, dina sf6ner ste5r ff6r en hel del.Pernilla, vad kul, det vistse jag inte.Maria, verkligen, den har jag inte sett de4r!»


Kursutvärderingssystem från