ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1213-3 Datastrukturer och algoritmer TDA416

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-02
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Linn Warg»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»5 19%
Cirka 20 timmar»10 38%
Cirka 25 timmar»7 26%
Cirka 30 timmar»4 15%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.38

- (andra gången jag läser denna kursen)» (Högst 15 timmar)
- Gick på större delen av föreläsningarna och gjorde labbarna.» (Högst 15 timmar)
- Labbar lade man tid på.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»1 3%
25%»1 3%
50%»3 11%
75%»5 19%
100%»16 61%

Genomsnitt: 4.3

- Föreläsningarna och slides höll ingen vidare kvalitet» (0%)
- Alla föreläsningar krockade med andra föreläsningar för mig.» (25%)
- Större delen av föreläsningarna men inte så många labbpass.» (50%)
- ~95%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Målen är svåra att förstå»2 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 50%

Genomsnitt: 2.41

- Blev svårt när en handledare gick igenom det» (Målen är svåra att förstå)
- "känna igen situationer där de i kursen behandlade begreppen är tillämpliga" tycker jag känns ganska otydligt.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 8%
Ja, målen verkar rimliga»21 91%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.91

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 30%
Ja, i hög grad»16 69%
Vet ej/har inte examinerats än»2

Genomsnitt: 2.69

- Väldigt lustigt att kräva 10 p på A & B del men ha 10 poäng mer på A delen...» (I viss utsträckning)
- Programmering bör inte utföras på papper. Men de andra uppgifterna fungerade bra » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»6 23%
Ganska stor»15 57%
Mycket stor»3 11%

Genomsnitt: 2.73

- Gick ej på föreläsningar» (Mycket liten)
- Det var lite rörigt med ny föreläsare varje vecka typ. Till slut kände jag att det var bättre att stanna hemma och kolla på föreläsningar på Youtube istället.» (Ganska liten)
- The ordinary teacher was absent because of sickness.» (Ganska liten)
- Det kändes som föreläsningarna tappade en hel del när det var så många olika föreläsare och de inte har gjort kursen.» (Ganska liten)
- Det beror på vilken lärare av alla 5. Otroligt dålig lösning med 5 olika. Ni visste att Erland ev. inte skulle komma tilbbaka. Ni borde avlt en lämligen Birgit (Väldigt bra lärare förövrigt).» (Ganska stor)
- Slides har varit nyttiga, i princip alla föreläsningar förutom de i början har varit värda.» (Ganska stor)
- Väldigt bra föreläsningar! Jag föredrog dock de som fokuserade på konsepten där det inte var så mycket java kod.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har laborationerna varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»2 7%
Ganska stor»8 30%
Mycket stor»15 57%

Genomsnitt: 3.42

- Laborationerna var för simpla. Innan kursen förväntade jag mig att jag skulle behöva implementera lite olika datasrukturer, inte bara get metoder och översimplifierade algoritmer. » (Mycket liten)
- De var för få och inte speciellt djupa. Känns inte som att de gav jättemycket. Sedan kändes också labbeskrivningar undermåliga och oseriösa. De innehåller på tok för mkt text och är för specifika. Sedan innehöll de också fel som skapade förvirring, t.ex. lab 1 uppgift 1 med pekaren p och metoder som made no sense. Det är kul att implementera en fungerande lösning, men jättetråkigt att läsa ett recept på ett program och implementera rad för rad i enlighet efter instruktioner. Otydligt vad ni ville ha in. "fundera lite på ..." så får man kommentar i Fire att man ej svarat på frågan. Skriv tydligt att man ska svara och inte bara fundera då... Känns inte heller så seriöst med "jag har hackat lite här, men funkar typ inte, finns begräningar för hackandet..!" och fullt med .DS_Store- och .class-filer i .zip-arkiven.» (Ganska liten)
- Dåligt utformade laborationer men laborationer hjälper alltid.» (Ganska stor)
- Även om man var tvungen att lägga lika mycket tid på att sätta sig in i dåligt formulerade uppgifter, och bitvis konstig kod, så tycker jag labbarna hjälpa mig lära mig att förstå grundläggande datorstrukturer och algoritmer.» (Ganska stor)
- Sometimes they were better.» (Ganska stor)
- Väldigt bra labbar.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»11 42%
Ganska liten»4 15%
Ganska stor»5 19%
Mycket stor»6 23%

Genomsnitt: 2.23

- Klarade mig bra utan boken.» (Mycket liten)
- Vet ej, köpte den ej. Men kände heller aldrig att jag saknade den.» (Mycket liten)
- Har ej använt annat material givet i kursen. Har studerat sidor ej givna av kursen.» (Mycket liten)
- Bra föreläsnings-slides.» (Ganska liten)
- Boken var bra. Jag uppskattade den genuint.» (Ganska stor)
- Boken har hjälpt mycket när föreläsningarna var lite röriga.» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Ganska dåligt»4 15%
Ganska bra»16 61%
Mycket bra»4 15%

Genomsnitt: 2.84

- Bara för ni bytte bort Erland tog ni bort stukrutren med utdelade papper.Dåligt!» (Mycket dåligt)
- Hemsidan är lite rörig. Nyheter borde t.ex. vara det första man ser när man går in på hemsidan. Vissa förklaringar för saker är så onödigt långa och krångliga.» (Ganska dåligt)
- Blev rörigt med massa olika föreläsare» (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan är inte så entusiasmerande, precis.» (Ganska bra)
- Eftersom den ursprunglige läraren blev sjukskriven (kort notis) så var det en lite rörig kurs, men det fungerade ändå förvånansvärt bra tack vare de duktiga vikarierna.» (Ganska bra)
- Det är väl svårt när den föreläsaren som skulle ha kursen inte kan, men med tanke på det har de skött sig bra.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»3 12%
Ganska bra»14 56%
Mycket bra»7 28%
Har ej sökt hjälp»1

Genomsnitt: 3.08

- Labbpass fanns på schemat men handledare var inte alltid där.» (Ganska dåliga)
- Många övningspass utan handledare» (Ganska dåliga)
- Kunde varit fler bemannade labbpass.» (Ganska bra)
- Ibland var det schemalagd datorsal men ingen handledare dök upp. Vilket slöseri med tid att ens gå dit då...» (Ganska bra)
- Mycket bra och hjälpsamma och engagerade handledare på labpassen!» (Mycket bra)
- Man kunde maila och man kunde gå på labbpassen» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»4 16%
Mycket bra»20 80%
Har ej sökt samarbete»1

Genomsnitt: 3.76

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»1 3%
Låg»2 7%
Lagom»16 61%
Hög»7 26%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.11

- För få labbar.» (För låg)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»13 50%
Hög»9 34%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.42

- Jag önskar att fler läsperioder var som denna.» (Lagom)
- Personliga problem» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»3 11%
Godkänt»5 19%
Gott»15 57%
Mycket gott»2 7%

Genomsnitt: 3.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursen kändes gammal och rutten, behöver planeras om och fräschas upp. Skippa alla svenska uttryck då det inte finns någon anledning att lära sig det och det bara förvirrar.» (Mycket dåligt)
- Innehållet i kursen är bra, men utförandet är dåligt. Hemsidan. Labb-PM är långa, jätteröriga och svåra att förstå. De är dessutom fulla med otrevliga kommentarer. T.ex. "Läser och följer ni instruktioner så dåligt så förlorar ni onödiga poäng på labbarna." eller "Det duger inte att säga att ni delat upp uppgifterna mellan er!". Jag tycker att sådan information såklart bör ges, men det går att göra på ett trevligare sätt. Bemötande från Erland är ofta otrevligt (även om han inte har haft föreläsningar i kursen i år, så har jag haft kontakt med honom över mail och jag har läst kursen innan). Systemet för labbinlämning och godkännande är dessutom krångligt. Det är ett poängssystem på labbarna för att se till att man klarat alla deluppgifter. Jag tycker dock inte att detta fyller sitt syfte. Om man får retur på en labb kan man inte få full poäng på den labben. Jag anser att labbar är till för att man ska lära sig under tiden man gör dem, lämna in, få feedback, rätta till och lära sig av det. Men som poängsystemet ser ut nu verkar det alltså vara meningen att man ska kunna allt och göra rätt redan från början. Det är inte heller rimligt att man kan riskera poängavdrag för att man har glömt att skicka med en read me-fil t.ex. Hur inlämnandet ska gå till står dessutom utspritt på flera olika ställen, så det är inte konstigt om man råkar missa något. Vad det gäller tentan borde den ses över. Om man har 5 timmar på sig borde man inte ha ont om tid, men det är fortfarande svårt att hinna med. » (Dåligt)
- Inte så bra lärare, mycket bra handledare!» (Godkänt)
- Det som drar ned betyget är den kod och de uppgifter som används på laborationerna. Den ursprunglige lärarens (Erlands) föreläsningsanteckningar verkade också vara svårförståeliga och han hade använt andra metoder än de som beskrevs i kursboken. Detta skapade en del förvirring för vikarierna och resulterade i att de fick skriva om och göra i ordning egna versioner av föreläsningarna.» (Godkänt)
- Tråkig ton på mycket av materialet. Ger känslan av att man redan gjort de fel som antyds i te.x. fusk.» (Gott)
- Jag gillade kursen i sin helhet. Mycket vettiga, praktiska kunskaper.» (Gott)
- Lärt mig väldigt mycket!» (Gott)
- Det blev väl lite struligt när Erland inte kunde ha kursen och jag tror det hade blivit bättre (om det gått) att en person tagit tag i kursen och haft den.» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Birgit - jätteviktigt med kvinnliga förebilder i den här utbildningen!»
- Handledarna»
- Innehållet i kursen och innehållet i labbar är bra.»
- Handledarna var bra och mycket kompetenta»
- Att det är många labbar.»
- Labbar är viktigt men de borde vara bättre, och då menar jag inte "inbyggd klurighet/efterbliven svengelska". Kod i labbarna borde även föregå med gott exempel, ex lab3 där en nod representeras som en integer istället för en Node-klass med generisk data. illa!»
- Vikarierna och assistenterna gjorde ett riktigt bra jobb.»
- Bra föreläsningar.»
- Most of it.»
- Labbarna»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det vore trevligt om koden som används för labbarna följde standard och konvention. Eller ska vi lära oss att det är svårt/oviktigt att tänka på sådant?»
- Föreläsningsslidsen»
- Labb-PM, poängsystemet för labbarna. En kurs blir dessutom så mycket trevligare med trevligt bemötande!»
- Labbarna! Mycket kritik har framförts om dem. - Den skrivna texten i alla labbar bör ses över. Taskig meningsbyggnad, stavning, syftningsproblem mm. förstör. - Källkoden i labbarna bör ses över. Följer ej konventioner, dåligt kommenterad med mera gör att man blir lite less. »
- Mer fokus på labbar och mindre fokus på tenta. En programmeringskurs borde inte testas genom en tenta och absolut inte en tenta som skrivs på papper. »
- Utformningen på labpm. De är ofta onödigt krångliga. Dessutom vore det trevligt om man lade upp labbarna i ett gitrepo, på så vis hade det varit busenkelt för kursdeltagare att förbättra den givna koden till labbarna.»
- Ny kursansvarig och stora förbättringar»
- Den kod som användes i laborationsuppgifterna är i de flesta fall raka motsatsen till det som vi tidigare har fått lära oss om lättläst, användarvänlig och väldokumenterad kod. Det fanns väldigt sällan någon dokumentation och många gånger betedde sig inte koden som man förväntade sig (ex. AVL-trädsrotationerna) och man var tvungen att gräva sig in i koden för att förstå vad som egentligen hände (detta hade kunna åtgärdas med bättre dokumentation och bättre kod). Om buggar har upptäckts i koden så har det åtgärdats med snabba hotfixar som, när ännu ett fel upptäcks, bara gör saken värre. Uppgifterna (speciellt den från labb 3) borde skrivas om enligt konceptet "gör om - gör rätt". Läraren bör ärligt talat också gå en kurs om hur man kommunicerar information till människor, i vissa fall har uppgifter varit väldigt svåra att förstå, framförallt eftersom den som skrivit uppgiften inte muntligt kunde förklara vad som egentligen menades (eftersom han var sjukskriven).»
- LABBARNA borde vara mer omfattande jag tycker inte att det räcker att bara implementera vissa metoder i strukturer för att förstå dessa. T.ex (SinglyLinkedCollection get metoden)jag känner att jag skulle ha lär mig mer om jag faktiskt implementerade några av dessa strukturer själv. »
- Labbarna bör definitivt ses över.»
- Nothing.»

17. Övriga kommentarer

- Jag gillade kursen, och tyckte det fungerade bra att ha olika föreläsare.»
- Blev ju lite konstigt när vi inte hade ordinarie föreläsare utan fick olika vikarier och handledare som höll idet i princip varje vecka»
- Bra kurs trots strulet med sjukskrivningen och kort varsel för Birgit.»
- En kurs med bra innehåll i övrigt.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.53

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.53
Beräknat jämförelseindex: 0.63


Kursutvärderingssystem från