ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSLOG 1213-3 Sjöförsäkringar, SJO290

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»2 12%
Cirka 20 timmar»9 56%
Cirka 25 timmar»3 18%
Cirka 30 timmar»2 12%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.31

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 6%
75%»10 62%
100%»5 31%

Genomsnitt: 4.25

- var ute på Praktik så missa stor del av kursen» (50%)
- Detta pga schemakrock» (75%)
- Undervisningen var väldigt rörig så det var lättare att studera själv» (75%)
- Kurserna täckte mycket relevant» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 25%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 62%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 6%

Genomsnitt: 2.5

- Kurs PM var preliminärt under hela kursen vilket gjorde det oklart vad som gällde och inte» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- kommentar: Är bra ifall kurs pm inte är preliminär hela kursen, utan blir definitiv » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- I det stora hela fick man reda på vad det handlade om» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2.07

- Lite svårt att veta vad man skulle läsa på till tentan, tydligare riktlinjer om man inte följer power pointsen » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»4 28%
Ja, i hög grad»9 64%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.57

- men övningstentan som vi fick och uppgifterna speglade ju inte det som kom på tentan. Vilket jag kan tycka är underligt. Dessutom var övningstentan 5 ggr lättare och mycket kortare. Man var inte riktigt beredd på att svara på 45 frågor...!» (I viss utsträckning)
- tentan var lite konstigt formulerad, Flertalet av frågorna var svårare att tyda vad för info som skulle fram än faktiskt skriva svaret när man väl fatta frågan.» (Ja, i hög grad)
- Tentan var en chock den motsvarade verkligen inte instuderingsfrågorna och man var inte betredd på att man skulle slå upp fler saker. Nästa gång, be studenterna skriva ut lämpliga sidor innan tentan gemensamma böcker var en stor stressfaktor!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»2 12%
Ganska liten»5 31%
Ganska stor»5 31%
Mycket stor»4 25%

Genomsnitt: 2.68

- Du måste lära dig din dator bättre och pröva dina exempel när du vill visa oss hur man söker på saker i förväg så att du vet att det funkar. Och oftast räcker ett eller två exempel, sen blir det tråkigt.» (Ganska liten)
- Undervisningen har varit osammanhängande och rörig» (Ganska liten)
- Läraren velade mest och det verkade inte direkt som om han själv visste vad han höll på med ibland. Först sa han att vi skulle kunna räkna ett försäkringsfall, sen så försöker han göra det på tavlan i över en timma. Och kommer under tiden fram till att "man måste vara expert på detta för att kunna förstå och räkna det". När vi sedan ifrågasätter varför vi ska kunna det när inte han kan det så blir det sjukt pinsamt! Men efter en och en halv timma så säger han till slut att "nej, ni ska inte kunna räka, bara förstå" :s Mycket av tiden gick till att läraren skulle krångla med datorn, klarar man inte av pp ska man inte vara i en föreläsningssal!!» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»4 25%
Ganska liten»5 31%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.25

- De böcker som rekommenderades var svåra att få tag på eller användes inte. Läraren ändra också hela tiden inställning till litteraturen hur vidare den var användbar eller inte. » (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»3 18%
Ganska dåligt»8 50%
Ganska bra»4 25%
Mycket bra»1 6%

Genomsnitt: 2.18

- Det är mer en regel än undantag att lärare/föreläsare etc är underutbildade på pingpong bara ett fåtal som faktiskt kan programmet. Vore kanske en ide att låta alla ta en kurs eller nått» (Ganska dåligt)
- Det fins många bra funktioner på pingpong som inte utnyttjades! Kanske läge att gå en kurs för lärare?» (Ganska dåligt)
- Läraren borde lära sig använda pingpong och att det bara fanns 3 av varje bok på examen (på ca 15 studenter) var oacceptabelt!» (Ganska dåligt)
- Det utdelade materialet gick inte alltid att läsa för att texten hade försvunnit i kanterna med det var inget som ordnades trots klagomål. Så man fick ju gissa vad det stod ibland.» (Ganska dåligt)
- Lite mera förberedd inför lektionerna, men funkade väl helt OK annars» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»5 31%
Ganska bra»4 25%
Mycket bra»6 37%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.93

- Svar på frågorna var ofta luddiga eller orelevanta» (Ganska dåliga)
- De svaren som kom upp på kurssidan var ju inte direkt några raka svar. Och det dröjde ofta för att läraren var på semester två veckor innan tenta... inte okej » (Ganska dåliga)
- Väldigt bra med frågestunden i grupparbetet men nästa gång kanske längre tid och att du kan använda schema och inbjudningsfunktionen i pingpong» (Mycket bra)
- Man fick svar på det man frågade efter» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»4 25%
Mycket bra»11 68%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.62

- Roligt med blandade program» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 87%
Hög»1 6%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.18

- Men det känns inte okej att dela ut en övningsuppgift bara för att läraren ska kunna åka på semester, det dröjde nästan för länge ibland innan fick svar» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 73%
Hög»3 20%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.33


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»4 25%
Dåligt»4 25%
Godkänt»4 25%
Gott»3 18%
Mycket gott»1 6%

Genomsnitt: 2.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det sades att kursen skulle vara en förbättring ifrån förra året, med en ny och bra lärare. Visst har den nya läraren Daniel en viss kunskap från branschen och kan dela med sig av den, men jag tycker inte att han fungerar som en lärare. Han är alldeles för osäker på vad han vill med kursen. Allt ifrån småsaker som: problem med salar för att han måste ha en whiteboard, och när vi är där så har inte ens whiteboard-pennor med sig, till större saker som att han hävdar att vi inte ska plugga in fakta till tentan utan att tentan snarare kommer att handla om att slå i lagtexter, ändå så kommer en del faktafrågor på tentan. Det värsta är att under tentan så fick ett klassrum med ca 30 tenterande elever dela på 3+5 försäkringsböcker som man behövde för att lösa frågorna. Man skulle alltså dela med sig, vilket inte fungerade. Jag fick tag i en den sista boken med en halvtimma kvar av tentan. Vi fick visserligen sitta över tiden, men det spelar ingen roll. Man hade velat ha en egen text så att man inte behövde känna sig stressad av att hitta svaret på frågan för att fler personer väntar på boken. DÅLIGT!» (Mycket dåligt)
- Läraren behöver generellt ta sig samman och tänka över sin lärarstil. Kursen behöver bättre struktur och läraren behöver lära sig att använda sin dator och pingpong så inte värdefull tid går till spillo p.g.a det. » (Mycket dåligt)
- Bara vel och omständigheter från lärarens sida, » (Mycket dåligt)
- Väldigt rörigt» (Dåligt)
- Mer eller mindre allt jag lärde mig läste jag mig till. De frågor jag hade på problem kunde jag inte få svar på eftersom läraren i heller visste svaret. Till exempel svaret på vissa rekommenderade instuderingsfrågor.» (Dåligt)
- Bra innehåll och upplägg. Hade dock verkligen önskat att det var mer problemlösning/övningar. Kanske några mindre och individuella som var och en presenterade inför halvklass? » (Gott)
- Detta är ett otroligt tråkigt ämne för de flesta, men tycker att Daniel hanterade det bra» (Gott)
- » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inget!»
- Inget»
- Bra att ha någon uppgift som den vi hade nu som gav extra poäng på tentan. Tycker det är bättre att ha den frivillig och att den får ge poäng på tentan än att göra den betygsatt och obligatorisk»
- Försäkringsfallet»
- Övningsuppgiften!»
- bra fråga...»
- det huvudsakliga innehållet»
- Upplägget, med tentamen och studiematerial. Jätte bra om man kör samma material nästa år igen, lite svårt när kursen ändras från år till år.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Läraren, tentan, allt»
- Byta lärare.»
- Kolla över litteraturen. Funkade ej på tenta tillfället. Gör det mer tydligt vilken litteratur som är obligatorisk och vilken som inte behövs. Tycker verkligen inte att vilkor etc ska behövas köpas av eleverna då detta finns på nätet så en lösning på detta måste jobbas fram på nått sett till nästa kurstillfälle. »
- Att det finns kompendier med text till tentamen istället för böcker»
- att man inte ska dela på böckerna på tentan, varför kunde man inte skriva ut vilkornen själv?»
- Tydligare struktur »
- tentan, undervisningen och kursmaterialet»
- Gemensamma böcker på tentan»
- Man måste få egna böcker till tentan så man inte behöver stressa igenom frågorna. Tenatan var också extremt lång då a,b,c uppgifterna på varje uppgift var egna frågor. Man fick också för lite poäng för många av frågorna.»
- Valet av lärare var kanske inte det bästa skulle jag nog säga så kanske ska leta efter någon annan. Och varför kan han inte lagt upp den texten som vi skulle behöva på tentan på pingpong så vi kunde laddat ner den och skrivit ut den som det har varit på de andra kurserna då det har handlat om regler och liknade. Det var sjukt stressande när vi bara fick två böcker att dela på och man visste ju att någon annan satt och väntade på den. Jättedåligt upplägg på tentan tycker jag och tror det är många är besvikna, man vill ju inte direkt sitta två timmars övertid för att läraren är eb. Och anledningen var att vi skulle slippa köpa böckerna... kiss my... kopiera upp på pingpong!»
- mer övningar. Är bra när man tvingas upp och presentera för andra. behöver inte vara så mycket, men det blir seriösare då tror jag. Kanske att man redogör 10 min för ett visst avsnitt ur litteraturen? Gärna kompendie med aktuella sidor som sammanställts ur regelböckerna som man då köper till tryckkostnaden. »

16. Övriga kommentarer

- Tentamensupplägget var pinsamt dåligt, och slutbetyget kommer bli lidande»
- Förväntar mig mycket mer av en Chalmers-kurs. Vart är standarden?»
- Läraren måste vara mer kunnig inom ämnet samt veta mer vad det är vi ska lära oss, och kunna redovisa /lära ut på ett bättre sätt. Tentan var för omfattande med tanke på vad det var vi gick igenom på lektionerna. Projektarbetets förståelighet måste vara enklare. Om kursmaterialet skall vara på engelska måste hela kursen vara det, blir för lätt missförstånd annars. Hoppas verkligen att ni löser detta till nästa år. Jag valde denna kurs för att jag tyckte den lät intressant och rolig men jag misstog mig.»
- Stökig kurs i form av svårt att greppa vad som skulle uppnås, mkt strul med att få information från lärare till elever att nå fram. Många frågor som ställdes besvarades med tveksamma och osäkra svar från läraren. Oerhört kasst att sitta och vänta på villkor under tentamen med hänvisning att man var tvungen att hänvisa vissa frågor. SML boken ( Bull), abhsolut inte en nödvändighet att ha. »
- Jag skulle vilja anmärka på en småsak på dina powerpoints. Skippa den här "skrivstilen" på rubriker etc så man faktiskt kan läsa det utan att behöva stirra sig blind. Mycket bekvämare och praktiskt om allt är av samma typsnitt.»
- Om man inte behärskar teknik, får man fråga om hjälp innan lektionen eller gå över till att undervisa på tavla direkt istället för att slösa tid på att fixa med dator»
- Inte bra att man var tvungen sitta över tiden på tentan för att vänta på böcker. Satt och kollade in i väggen i 1 h för att få tag i en bok 17:58 som gjorde det möjligt att göra resterande 3 frågor. Svårt att hålla koncentrationsnivån när man sitter och blir förbannad på upplägget.»
- Öva mer på din dator, det sa eleverna på förra kursen också så ta åt dig kritiken.»
- Jättedåligt och tveksamt upplägg på hela kursen och tentan.»
- studiebesök på swedish club eller gard? »
- Tyckte det var bra, nu vet jag var man hittar allt om försäkringar o dyl. Om sådant dyker upp i arbetslivet.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.56

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.56
Beräknat jämförelseindex: 0.39


Kursutvärderingssystem från