ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSLOG 1213-3 Tillämpad lasthantering, SJO325

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»6 42%
Cirka 20 timmar»5 35%
Cirka 25 timmar»2 14%
Cirka 30 timmar»1 7%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.85

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»1 7%
50%»0 0%
75%»3 21%
100%»10 71%

Genomsnitt: 4.57


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 71%

Genomsnitt: 3.42

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 8%
Ja, målen verkar rimliga»11 91%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.91

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 14%
Ja, i hög grad»9 64%
Vet ej/har inte examinerats än»3 21%

Genomsnitt: 3.07


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»1 7%
Mycket stor»11 78%

Genomsnitt: 3.57

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»4 28%
Ganska liten»2 14%
Ganska stor»2 14%
Mycket stor»6 42%

Genomsnitt: 2.71

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»11 78%

Genomsnitt: 3.78

- Allt låg ute på ping pong och svar på mail etc. gick fort» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»13 92%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 4.07

- Hallbjörner var supersnabb på att svara på mail och frågor under lektionens gång funkade också utmärkt. Tummen upp! » (Mycket bra)
- Fick snabba svar!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»12 85%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»2 14%
Låg»4 28%
Lagom»8 57%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.42

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»10 71%
Hög»2 14%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.21

- Tur att vi hade denna kursen tillsammans med materialadmin. Annars hade det var på tok för mycket för oss. » (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 21%
Gott»6 42%
Mycket gott»5 35%

Genomsnitt: 4.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fredrik har gjort ett bra jobb» (Mycket gott)
- Lite väl enkel tenta. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren (läraninnan).»
- Lärarna! Riktigt bra lärare!»
- Mr. Hallbjörner»
- Hallbjörner var riktigt bra. Han var ärlig och klar och tydlig. Samma upplägg. Simulator-passen gav oss en bra inblick i hur allt funkar rent praktiskt. Svårare än vad man tror!»
- Bra lärare som tydligt förklarar och går igenom de olika momenten.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag tycker det är bra som den är.»
- Blir lite väl enkelt när tentorna har väldigt liknande uppgifter år efter år. Man skulle kunnat klara kursen om man gick på någon enstaka föreläsning för att sedan plugga gamla tentor i 2 dagar. (som jag tror många i klassen gjorde)»
- inget särskilt tycker jag»
- Det kanske kan ställas liiiite högre krav på oss på simulator-passen. »
- Kanske höja målen och inkludera en teoretisk del i kursen.»
- Väldigt mycket repetition från lasthanteringskursen. Kunde lika gärna lagt till det på föregående kurs. Onödiga högskolepoäng. »

16. Övriga kommentarer

- Mycket nöjd med vår toppen högskola och även våra underbara personal.»
- Hallbjörner är utan tvekan en av de skönaste lärarna vi haft under 1,5 år. han gjorde det verkligen roligt att komma till föreläsningarna.»
- Kursen var bra. Var man på föreläsningarna kunde man tentan. Det visades även på tentan som de flesta klarade utan problem. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.14

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.14
Beräknat jämförelseindex: 0.78


Kursutvärderingssystem från