ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSLOG 1213-3 Materialadministration, SJO320

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»1 6%
Cirka 20 timmar»4 25%
Cirka 25 timmar»3 18%
Cirka 30 timmar»3 18%
Minst 35 timmar»5 31%

Genomsnitt: 3.43

- Alldeles för mycket med tenta, inlämningsuppgifter och JÄTTElång redovisning...» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 31%
100%»11 68%

Genomsnitt: 4.68

- Snarare 95% Missade en föreläsning och en redovisning, inte min egen!» (75%)
- Det fungerar dåligt med pp på pingpong så man måste vara på föresläsningarna» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 13%
Målen är svåra att förstå»3 20%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 26%

Genomsnitt: 2.8

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 42%
Ja, i hög grad»8 57%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.57

- tantan testade våra kunskaper men alla tentor innan vår hade varit väldigt lika och när vi fick vår tenta var den HELT annorlunda. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 37%
Ganska stor»5 31%
Mycket stor»5 31%

Genomsnitt: 2.93

- Undervisningen har gett mig mycket bra kunskap till hur vi räknar ut resultat genom olika metoder så som exempelvis wagner och Wilson men jag har saknat undervisning kring hur de specifika systemen fungerar. JAg tycker att fokus har legat allt för mycket på räkning i förhållande till kursens mål. » (Ganska liten)
- det var för mkt tid som gick till redovisningar som man bara genomled. Sedan skulle mer tid gått åt till räknehjälp av matriser och annat » (Ganska liten)
- Genomgången utav kapitlen är för snabb och jag uppfattade inte helheten utav vad Farid undervisade om. » (Ganska liten)
- Farid är väldigt duktig och jag tycker det har varit bra föreläsningar! Tyvärr missade vi en vecka så det blev stressig efteråt!» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»2 12%
Ganska liten»4 25%
Ganska stor»4 25%
Mycket stor»6 37%

Genomsnitt: 2.87

- Det är omöjligt att hinna läsa hela boken, göra två inlämningsuppgifter och plugga till tenta, samtidigt som man läser en kurs till. » (Mycket liten)
- Helt orimligt att behöva läsa en bok på över 700 sidor utan att få någon som helst hjälp med vilka sidor som är onödiga och ilka som är nödvändiga.» (Ganska liten)
- Lumsdens böcker känns opedagogiska» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»3 18%
Ganska dåligt»7 43%
Ganska bra»5 31%
Mycket bra»1 6%

Genomsnitt: 2.25

- Inga redovisningar lades upp på Ping-Pong!» (Mycket dåligt)
- Man kan säga att det var obefintligt på webbsidan» (Mycket dåligt)
- Inga ppt» (Ganska dåligt)
- Inga uppladdade dokument osv. Men i år kunde vi ladda upp våra arbeten på ping pong. Det kunde vi inte i den andra kursen -> framsteg!» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»6 37%
Mycket bra»8 50%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.56

- Farid har dock känts stressad och haft bråttom från lektionerna» (Ganska bra)
- Farid är bra på att förklara och mmejlade man fick man hjälp med en gång!» (Mycket bra)
- farid hade tålamod med oss som inte fattade de olika räknemetoderna :) » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 6%
Mycket bra»14 87%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 26%
Hög»8 53%
För hög»3 20%

Genomsnitt: 3.93

- Det var mycket att göra med NSAB, ett mindre arbete och läsa in kurslitteratur på 700 sidor. » (Hög)
- för mycket att två inlämningar på 20 och 10 sidor + en stor tenta bestående av över 700 sidor material.» (För hög)
- Det har varit en alldeles för hög belastning på kursen i förhållande till antal poäng som den ger. Arbetena var alldeles för omfattande och tog väldigt lång tid. Att dessutom lägga en tenta på det anser jag var alldeles för mycket. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»10 62%
Hög»3 18%
För hög»2 12%

Genomsnitt: 3.37

- Det var framförallt Materialadministrationen som gjorde att arbetsbelastningen var alldeles för hög. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 43%
Gott»6 37%
Mycket gott»3 18%

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Farid måste jobba på att göra bättre föreläsningar. Speciellt powerpoint presentationerna han använder. Nu sitter han mest vid bordet och läser direkt ur boken och visar någon tråkig bild kopierad ur boken vilket är riktigt tråkigt. Men när det gäller räkneuppgifter så tänder han till och det blir helt plötsligt intressant och man lär sig saker.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- NSAB-projektet var väldigt lärorik och jag skulle gärna göra liknande uppgifter igen!»
- NSAB, vi lärde oss mycket på det och det mindre arbetet men tydligare direktiv krävs. Det hela var lite oklart, det märktes när de olika grupperna skulle redovisa. »
- överlag en mycket bra kurs»
- litteraturen är väldigt bra och informativ»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Som Farid sa vid ett av redovisningstillfällena så var många arbeten snarlika och det blev lite tjatigt efter ett tag. Men arbetena i sig var väldigt bra! Kanske att man kan ha ännu mer konkreta ämnesuppdelningar, som grundkursen, då det finns så mycket att ta reda på inom logistik.»
- kurslitteraturen »
- Tydligare instruktioner kring grupparbetena. »
- inte lika hög belastning och ta bort den jädrans redovisningen! Tog tre föreläsningstillfällen som man kunde spenderat på bättre sätt!»
- Undervisningen, att ha andra power points än bara bilderna från boken hade varit bra. »
- Att administrationen av ping pong sköts på ett bättre sätt och att man kan få tillgång till mer material där.»
- dock är det väldigt mycket gamla siffror i boken. den hade kanske behövts uppdateras.»

16. Övriga kommentarer

- Det märks att Farid är smart och kan otroligt mycket. Det är bara svårt för honom att visa det på ett pedagogiskt sätt känns det som. Som sagt, han är otroligt duktig och mha andra power points kanske undervisningen hade blivit mer intressant? »
- farid är en skön lirare»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.75

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.75
Beräknat jämförelseindex: 0.68


Kursutvärderingssystem från