ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Termodynamik med Energiteknik 2013, MTF042, MTF042

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-14 - 2013-03-31
Antal svar: 97
Procent av deltagarna som svarat: 64%
Kontaktperson: Fredrik Normann»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

97 svarande

Högst 15 timmar»17 17%
Cirka 20 timmar»28 28%
Cirka 25 timmar»31 31%
Cirka 30 timmar»14 14%
Minst 35 timmar»7 7%

Genomsnitt: 2.64

- Fruktansvärt mycket pill på konstruktionsuppgifterna samt labbrapporten så det fanns inte tid till att ordna med räknetalen själv alls.» (Cirka 20 timmar)
- Av min egen studietid utanför skolan låg väl ca 90% av tiden på konstruktionsuppgifterna.» (Cirka 20 timmar)
- Lagt mkt tid på konstruktionsuppgifterna, borde räknat fler uppgifter i boken!» (Cirka 20 timmar)
- Konstruktionsuppgifterna tog väldigt mycket tid. Det tillsammans med ikot, vilket också tar mycket tid, gjorde att det blev väldigt lite tid över för att faktiskt plugga.» (Cirka 25 timmar)
- Konstruktionsuppgifterna tog mycket tid. Räknade nästan inga andra uppgifter fören i slutet av kursen. » (Cirka 25 timmar)
- hade jobbat mer om ikoten inte tog upp så mycket tid» (Cirka 25 timmar)
- Konstruktionsuppgifterna tog extremt lång tid.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

97 svarande

0%»4 4%
25%»9 9%
50%»12 12%
75%»26 26%
100%»46 47%

Genomsnitt: 4.04

- Kanske kring 20 %» (0%)
- Föreläsningarna i Termodynamik var väldigt ostrukturerade (Var bara med på de två första så kan egentligen bara tala om dessa). Energitekniksföreläsningarna var bättre. » (0%)
- Föreläsningarna kändes inte värda. Räkneövn var dock rätt bra.» (25%)
- Väldigt lite. Föreläsningarna var osammanhängande och flummiga och det kändes inte som att föreläsaren hade koll på vad han gjorde. Det blev ofta fel och många gånger stavade han fel och skrev otydligt(inte litet, men slarvigt) vilket påverkade hela inlärningsprocessen för föreläsningen. Genomgångarna på övningen med Matias Schmitz gav otroligt mycket mer. Det kändes som att han hade koll på vad han gjorde och var intresserad och engagerad. Mattias borde vara föreläsare. » (25%)
- Föreläsningarna gav ingenting, tack och lov för vår övningsledare Patrik.» (100%)
- Ingen bra struktur» (100%)

3. Hur har du prioriterat kursen i förhållande till andra kurser under perioden?

97 svarande

Lägre»6 6%
Lika»25 25%
Högre»66 68%

Genomsnitt: 2.61

- IKOT tar mycket plats och termo har fått komma i andra hand.» (Lägre)
- Lägre jämfört med ikot. Högre jämfört med hållbar p.» (Lika)
- Ikoten har varit mer prioriterad, men hållbar har det inte» (Lika)
- Ikoten har stulit mycket tid från de andra kurserna, tyvärr.» (Lika)
- Lägre än IKOT. Mycket högre än Hållbarproduktutveckling» (Lika)
- Lägre arbetsinsats än IKOT. Betydligt högre än hållbar produktutvrckling.» (Lika)
- Högre än hållbar lägre än ikot.» (Högre)
- Termodynamiken är och har varit 100 gånger intressantare än hålllbar produktutveckling. Jag känner att den hör kursen ger mig mer kunskaper som jag faktiskt kan ha nytta av. » (Högre)
- På grund av den höga arbetsbelastningen i denna kurs tvingades jag att låta de andra kursen lida.» (Högre)
- Jämfört med hållbar produktutveckling var det svårt att inte prioritera denna kurs högre.» (Högre)
- Mycket intressant ämne» (Högre)
- Hållbar produktutveckling prioriterades ned medan IKOT och Termo hölls på samma nivå» (Högre)
- Ev. på samma plats som IKOT» (Högre)
- Den var den roligaste kursen jag läste den perioden.» (Högre)
- Jag visste att det var högt kugg på denna så jag la mer krut på den » (Högre)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen och kurs-pm fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

97 svarande

Jag har inte läst målen»20 20%
Målen är svåra att förstå»7 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»24 24%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»46 47%

Genomsnitt: 2.98

- Jag har läst dom för länge sen och minns inget.» (Jag har inte läst målen)
- Jag har läst dom men kommer inte ihåg dom.» (Jag har inte läst målen)
- Inte läst dem ordentligt. » (Jag har inte läst målen)
- Tydligare och framförallt mer detaljerade mål! Alldeles för övergripande mål.» (Målen är svåra att förstå)
- De är väldigt övergripande och säger ingenting om vad man ska kunna mer ingående.» (Målen är svåra att förstå)
- Härledningar är inget vi jobbat med men det kom på tentan» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen ger viss ledning och kan antagligen inte vara så mycket tydligare.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Lite ospecificerat. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen beskriver tydligt vad man ska lära sig, men frågorna på tentan var mycket mer än de mål som fanns. Nästan så att tentan var överkurs helt och hållet. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Väldigt bra kursmål! Tydliga, korta och lätta att förstå vad man förväntas kunna utan onödigt ordbajs. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

80 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»71 88%
Nej, målen är för högt ställda»8 10%

Genomsnitt: 2.08

- Läste dom nu och tycker att de är rimliga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är rimliga, men tentan testade inte de mål som fanns på PMet» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

82 svarande

Nej, inte alls»2 2%
I viss utsträckning»29 35%
Ja, i hög grad»47 57%
Har inte examinerats än»4 4%

Genomsnitt: 2.64

- Väldigt bred kurs. Då är det bättre med övergripande frågeställningar och enstaka fördjupningar. Det kändes lite tvärt om på teori delen. Mycket nisch frågor, och då faller många viktigare moment bort.» (Nej, inte alls)
- Tentan va för svårt i förhållande till målen. » (Nej, inte alls)
- I väldigt låg utsträckning...» (I viss utsträckning)
- Jag anser att de flesta frågorna på teoridelen inte var relaterade till målen» (I viss utsträckning)
- Otydlighet i mål jämt emot examination, läste dem dagen innan tentamen och de bör ses över för att stämma överens» (I viss utsträckning)
- I LÅG utsträckning!» (I viss utsträckning)
- Tentan var mycket svår.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker personligen att tentan var svårare än tidigare tentor.» (I viss utsträckning)
- Tentamen var av god kvalité» (Ja, i hög grad)
- Tycker tentan var svår.» (Ja, i hög grad)
- En väldigt bra tenta, varierande och jämnsvår. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

97 svarande

Ingen alls»5 5%
Mycket liten»10 10%
Ganska liten»28 28%
Ganska stor»44 45%
Mycket stor»10 10%

Genomsnitt: 3.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningarna har varit fruktansvärt dåliga och det har inte gett någonting. Byt föreläsare till nästa år, detta håller inte!!» (Ingen alls)
- Helt klart sämsta föreläsaren än. Borde gå igenom allt lugnare och bättre. Tänk på att det är en helt ny kurs med nya begrepp och allt är nytt. Magnus var dock grym!» (Ingen alls)
- Föreläsningarna har inte gett mig någonting, däremot har övningarna varit över förväntan.» (Mycket liten)
- Powerpointen som läggs upp på kurssidan hjälper. Fler lärare borde lägga upp antecknigar på kurshemsidan.» (Mycket liten)
- Har tagit kontakt med handledare när jag behövt hjälp. Då lär jag mig.» (Mycket liten)
- Måste strukturera och förklara mer, mycket hoppande i powerpointen osv det blir ingen röd tråd genom föreläsningen och man tappar snabbt intresse. däremot var förbränningsdelen och olika energitekniker bra framfört.» (Mycket liten)
- Endast sista delen med hållbar energiomvandling mm var till hjälp.» (Mycket liten)
- Normann har enorm potential men skulle behöva bli lite mer uppstyrd i sina föreläsningar. Powerpointsen är för bra för att bara ligga på pingpong. Rydén är så kunnig att man blir rädd. » (Ganska liten)
- Energi delen va väldigt bra» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har inte gett så mycket, även om de är en bra introduktion till ämnet. Det jag har lärt mig mest av är de egna studierna och konstruktionsuppgifterna. Även övningarna med Patric Moldenhauer har varit väldigt givande. » (Ganska liten)
- Har studerat väldigt självständigt, dock var konstruktionsuppgifterna väldigt lärorika.» (Ganska liten)
- Fredrik måste visa mer pondus under sina föreläsningar och inte verka osäker på det han lär ut.» (Ganska liten)
- Väldigt liten hjälp ifrån föreläsningarna men mycket ifrån övningarna. » (Ganska liten)
- Malin är bäst » (Ganska stor)
- Mycket bra övningsledare. Mycket bra pdf"er.» (Ganska stor)
- Kan vara lite mer säker på det han gör för han gör det bra, behöver inte lägga till "tror jag att det är"» (Ganska stor)
- Ibland lite svårt att hänga med på föreläsningarna, kändes en aning ostrukturerat på Fredriks delar. Som ett exempel så vet jag att många ogillade att Fredrik inte skrev rubrier på saker och ting han skrev på tavlan, det hade underlättat att ha det.» (Ganska stor)
- Både föreläsningar och övningar har varit väldigt bra!» (Mycket stor)

8. Hur har föreläsningarna fungerat?*

Matrisfråga

- Fredrik är tyvärr inte alls pedagogisk och det är svårt att hänga med i hans tankebanor och resonemang. Dessutom är det väldigt förvirrande att följa hans uträkningar och förklaringar som skrivs på tavlan då han inte följer något mönster och hoppar mellan olika områden. Hade lika gärna kunnat strunta i föreläsningarna och bara tittat på powerpoint-presentationerna då det enda som sas som var relevant lästes ur dessa.»
- Powerpointen är bra. Borde mer räkning på tavlan. Uppgifter som håller "tenta-nivå".»
- Deltog inte föreläsningarna då jag ansåg att jag inte lärde mig mer än det som redan fanns i pdf-formatet.»
- Fredrik: Jag tycker att du skall använda tavlan lite mer än vad du gjorde.»
- Lite ostrukturerat ibland på Fredriks delar på föreläsningarna. Men ändå ett gott betyg från mig då det var lättare att hänga med när man hade skrivit ut pdf:en till föreläsningen och läst den i samband med föreläsningen.»
- Magnus var grymt bra rakt igenom. Fredrik var inte så bra i början på att undervisa, men gjorde en snabb utveckling och i slutet av kursen tycker jag att han gjorde bra ifrån sig.»
- Fredriks pp va bra.»
- Fredrik har lite att jobba på. Lite tydligare styckesindelning, röd tråd och mer på tavlan. Men annars är han bra»
- Gillar inte föreläsningar»
- Magnus är en väldigt duktig föreläsare och han har gjort sina delar mycket intressanta. Fredrik är inte lika duktig även om han inte kan sägas vara dålig. Det saknas struktur på hans föreläsningar och en aning engagemang i sättet. Förebered föreläsningarna mer så att du har ordentlig koll på vad som ska stå på vilken tavla, och när. Do this: så kommer det bli skitbra.»
- Magnus hade väldigt intressanta delar, kändes som att det var viss ostruktur dessvärre hos både Fredrik och Magnus. Skulle mer egentliga räkneexempel och tentamenliknande tal (ej i storlek som konstruktionsuppg.) vara under föreläsningar, se statik-hållf.-dynamik. som förebild, tror jag det blir viss förenkling att se överblick på kursen som helhet. »
- Fredrik växte under kursen, var lite virrig i början, men han knöt ihop allt bra till slut! Magnus är en fantastisk föreläsare! Inspirerande, påläst och med bra struktur, kanon!»
- Bra att fredrik gått över mer till tavlan jämfört med föregående år. Dock behövs mer struktur när det gäller räkning och i allmänhet mer rubriker och bildtexter. I början av kursen är det många nya begrepp som skulle behöva en grundligare genomgång för bättre och snabbare förståelse»
- Till Fredriks försvar får man säga att den teoretiska biten av termodynamiken är väldigt svårförklarad. Dock så hade det hjälpt studenterna om Fredrik hade bättre tavelteknik och struktur på sina föreläsningar. Kändes lite oförberett ibland. Men på det stora hela ganska bra, Fredrik var öppen för studenternas förslag och föreläsningarna blev gradvis bättre gentemot de inledande. »
- Tycker Magnus var mycket bra men Fredrik måste bli mer övertygad om vad han lär ut för att skapa ett förtroende mot studenterna!»
- Fredriks föreläsningar har tyvärr varit lite röriga och hoppiga, skulle vara bra med tydligare struktur och att det som skrivs på tavlan inte bara blir några ihophafsade siffror utan faktiskt en räknegång som man kan följa även i efterhand.»
- Fredrik skippar för mycket relevant information. »
- Lite ostrukturerat de första föreläsningarna men det blev bättre»
- Jag uppfattade det som Fredrik hade dålig struktur och inte var förbered på de första föreläsningarna, men det blev dock bättre efterhand.»
- Angående Fredriks föreläsningar: Kan vara bra att försöka samla ihop de viktigaste punkterna lite mer kortfattat då det kan bli lite mycket bläddrande i bildspel annars. Det skulle även vara bra om lite mer komplexa exempeluppgifter kan tas upp.»
- Fredrik blev bättre och bättre under kursens gång! Magnus var väldigt bra!»
- Fredriks föreläsningar var i början väldigt röriga och svårförståliga men mot slutet var dom kanonbra!»

Termodynamik & Energiteknik (Fredrik)*
97 svarande

Ej deltagit»10 10%
Mycket dåligt»10 10%
Ganska dåligt»25 25%
Ganska bra»43 44%
Mycket bra»9 9%

Genomsnitt: 3.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Förbränning & Hållbar Energiomvanndling (Magnus)*
97 svarande

Ej deltagit»10 10%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 3%
Ganska bra»30 30%
Mycket bra»54 55%

Genomsnitt: 4.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

9. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

96 svarande

Inte deltagit»3 3%
Mycket liten»9 9%
Ganska liten»10 10%
Ganska stor»37 38%
Mycket stor»37 38%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Om övnignsledaren går igenom ett tal tar det 1.5h. Sen behöver alla hjälp. Att hjälpa en person tar minst 10 min. Det betyder att tre personer kan få hjälp per övning. Det fungerar inte när det är en svår och het "nytänkt" kurs. » (Mycket liten)
- Det fanns aldrig möjlighet att få ens en liten del av den hjälpen vi behövde från vår övningsledare.» (Mycket liten)
- Det känns som om man inte hann få den hjälp man behövde under räkneövningen. Jag hade Anton som övningsledare och ibland kändes det som om han inte riktigt ville svara på ens frågor. Det är sant att man inte ska ge bort hela lösningen, men ibland kan man behöva lite mer stöd än bara en kommentar om att man fixar det.» (Ganska liten)
- Dock för lite tid att ställa "egna" frågor, konstruktionsuppgifterna tar upp för mycket tid.» (Ganska stor)
- Bra övningsledare gjorde det mycket nyttigt.» (Ganska stor)
- Emil äger» (Ganska stor)
- Matthias Schmitz gjorde ett jättebra jobb! (Vill han så borde han få hålla i kursen.)» (Ganska stor)
- Har haft Patric Moldenhauser som är otroligt kompetent. Bästa övningsledaren det här läsåret. Han har ett bra upplägg där han löser ett halvt tal och sedan ger oss en stund att själva göra fortsättningen. Sen gör han färdigt talet. VÄLDIGT BRA.» (Ganska stor)
- Patrik är riktigt bra! Strukturerad och pedagogisk!» (Ganska stor)
- Skulle vara bra med fler räkneexempel eller lösta tal på pingpong» (Ganska stor)
- Mycket bra, Patrik är till skillnad från Fredrik extremt pedagogisk och noggrann. » (Mycket stor)
- Emil Nyholm var en mycket bra handledare» (Mycket stor)
- Dock tycker jag vi borde få tillgång till lösningsgångar på de olösta uppgifterna. Om man fastnar så är man fast och kan inte fortsätta. Personligen så lär jag mig av att titta på lösningar, då vet jag ju hur man går till väga för att lösa vissa saker som jag kanske inte skulle fått veta annars.» (Mycket stor)
- Matthias Schmitz är den bästa räkneövningsledaren under mina två år på Chalmers. Han var mån om att alla skulle förstå och höll tydliga genomgångar. Fantastiskt bra» (Mycket stor)
- Engagerad övningsledare med ta exempel och hjälpsam genom att ställa ledande frågor snarare än att bara ge rätt svar direkt .» (Mycket stor)
- Emil var en väldigt bra övningsledare! » (Mycket stor)
- Mattias Schmitz var fantastiskt bra. » (Mycket stor)
- Det var svårt att göra uppgifterna i boken utan facit, därför spelade räkneövningarna en central roll i kursen. De uppgifter som det fanns facit till i boken var lättare än de andra därför hade facit behövts.» (Mycket stor)

10. Vad tyckte du om konstruktionsuppgiften (Design av Rya-kraftvärmeverk)

96 svarande

Mycket dålig»1 1%
Ganska dålig»5 5%
Ganska bra»38 39%
Mycket bra»52 54%

Genomsnitt: 3.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För stora uppgifter och på tok för tidskrävande.I kombination med labb och andra uppgifter denna läsperioden blir det en svärm av inlämningar som gör att man inte kan fokusera på uppgifter och lärandemål» (Mycket dålig)
- Konstruktionsuppgiften tar för mycket tid. Ex i maskinelement är konstruktionsuppgifterna gjorda så man klarar tentan om man gjort dem. Med dessa konstruktionsuppgifterna innehåll en väldigt liten del av tentan. Det fanns ingen tid till att lära sig andra moment i kursen på samma sätt. Gör konstruktionensuppgifterna mer omfattande på hela kursen eller ta bort dem helt. Skulle nog klarat tentan bättre om jag slapp lägga onödig tid på konstruktionsuppgifterna som inte gav mig någonting till tentan förutom en uppgift.» (Ganska dålig)
- Det var bra egentligen för man lärde sig verkligen hur processerna fungerade och hur man ska räkna på dem. Men det var alldeles för mycket! Det var onödigt tillkrånglat, det tog lång tid att få allt att stämma samtidigt som det tillkrånglade inte hjälpte min förståelse. Dessutom undrar jag vad deluppgift 4 skulle ge oss förutom att höja stressnivån på kursen?» (Ganska dålig)
- Bara fokus på siffror, siffror, siffror och inte på förståelse... » (Ganska dålig)
- Det borde dock heta inlämningsuppgift eller räkneuppgift och inte konstruktionsuppgift» (Ganska bra)
- Har varit alldeles för mycket att göra så 3/4 känns för stor att avsluta med, om möjligt korta ner på denna eller ta bort labben.» (Ganska bra)
- Alldeles för stor del av kursen.» (Ganska bra)
- Den är komplex och omfattande men antagligen det bästa sättet att lära sig hur det ser ut i industrin.» (Ganska bra)
- De var givande men hade räckt med två, eller en större. Kändes som att man ofta ville plugga men var tvungen att jobba med dessa. Sett över hela perioden så tog de mycket tid.» (Ganska bra)
- Dock för omfattande. Tog för mycket tid.» (Ganska bra)
- Rolig uppgift! Den tog dock väldigt mycket tid. Kunde vart lite mindre omfattande så att mer tid fanns över till annat.» (Ganska bra)
- Mycket bättre upplägg nu än tidigare år!» (Ganska bra)
- Relevant för kursen dock för omfattande. » (Ganska bra)
- Bra, men för mycket!» (Ganska bra)
- Den var bra, men lite lite tid om man ska hinna göra allt annant. » (Ganska bra)
- Tog mycket tid!» (Ganska bra)
- Hög arbetsbelastning men väldigt lärorikt. » (Ganska bra)
- Tog mycket tid!» (Ganska bra)
- Dock tar det väldigt mycket tid.» (Mycket bra)
- Man lärde sig jättemycket. DOCK var det väldigt mycket att göra, arbetsbelastningen var för hög» (Mycket bra)
- Det var här jag lärde mig allt i princip! Det blir roligare att räkna när man tillämpar kunskaperna på något.» (Mycket bra)
- Tidskrävande» (Mycket bra)
- Konstruktionsuppgiften gav en bra översyn på det som kurser kretsar kring och gav en bra baskunskap.» (Mycket bra)
- Gav en bra helhet om kursen, var intressant att arbeta med och hjälp till att lära och komma ihåg olika teorier och tillvägagångssätt » (Mycket bra)
- Ont om tid stundsvis men mycket lärorika!» (Mycket bra)
- Intressant och mycket bra att få räkna både på först de olika delarna och sedan på hela systemet.» (Mycket bra)
- Man lärde sig mycket på konstruktionsuppgiften, den var grym.» (Mycket bra)
- Konstruktionsuppgiften täckte upp stora delar av kursen och jag lärde mig väldigt mycket på varje deluppgift. Däremot kan det som önskas besvaras i varje deluppgift göras tydligare!» (Mycket bra)
- Trots att det stundtals var tungt kändes uppgiften ändå lärorik. Man lärde sig verkligen hur man skulle göra inför tentan!» (Mycket bra)

11. Vad tyckte du om labborationen?

96 svarande

Mycket dålig»13 13%
Ganska dålig»26 27%
Ganska bra»46 47%
Mycket bra»11 11%

Genomsnitt: 2.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Eftersom laborationen inte stämde med teorin gjorde den mig mer förvirrad än jag var tidigare» (Mycket dålig)
- För mycket räkna och för lite laboration» (Mycket dålig)
- Tråkig labb, kunde lika gärna varit en räkneövning.» (Mycket dålig)
- Det blev lite för mycket med det ovanpå allt annat. En labb ska bevisa vad man har lärt sig på föreläsningarna men den här va bara förvirrande.» (Mycket dålig)
- Jag var bland de första som hade laborationen, innan vi ens hade gått igenom värmepumpar. Labben gav mig därför ingenting utan var bara väldigt svår att förstå.» (Mycket dålig)
- Se tidigare kommentar.» (Mycket dålig)
- Gav väldigt lite att spendera tre, fyra timmar till att reglera en inställning på en datorskärm ett par gånger. Svårt att förstå vad alla rör gjorde, märk upp dem? Tråkigt att många fick lida av felinställd utrustning? Kändes ogenomtänkt och labbhandlednigen var oklar, många fick olika direktiv om vad som skulle inkluderas i rapporten.» (Mycket dålig)
- Helt onödigt, kunde lika gärna fått en bild på givna data.. Och att den var onödigt omfattande. » (Mycket dålig)
- Den var tråkig och oinspirerande, var inte så spännande att det enda man behövde göra var att ändra temperaturinställningen ett par gånger.» (Mycket dålig)
- Helt värdelös. Kom igen, anklaga folk för plagiat och kräva en retur för felstavning? Har ni kollat på era egna power-points och kompendium? Där är det dubbelord, särskrivningar och felstavat överallt. » (Mycket dålig)
- Värdelös. Labben kändes inte genomtänkt, utrustningen var felaktig» (Mycket dålig)
- Den låg alldeles för tätt inpå tentan, beror dock på att jag tillhörde den senare gruppen.» (Ganska dålig)
- Tycker inte att man lärde sig något. Var mer något man gjorde bara för att göra..» (Ganska dålig)
- Vi skulle inte behöva täkna samma sak tre gånger...» (Ganska dålig)
- Själva laborationen var bra. Men labbrapporten var för omfattande.» (Ganska dålig)
- Trist uppgift. Visst, bra med att få lite verklighetsuppfattning, men det kunde ha gjorts mycket bättre. Ledaren för laborationen gjorde ett dåligt intryck, inte den mest pedagogiska personen någonsin kan vi väl säga.» (Ganska dålig)
- Problem med mätinställningar. Lång väntetid på att värden skulle stabiliseras.» (Ganska dålig)
- Hade lika gärna kunna varit en räkneuppgift bara. Vi gjorde ju i princip ingenting på laborationen.» (Ganska dålig)
- Okej med lite praktiska inslag, men labbraporten var tråkig.» (Ganska dålig)
- Resultatet motsade teorin och visade inte alls det som skulle illustreras.» (Ganska dålig)
- Lärde inte mig så mycket mer. Mest tungt atr ha ännu en inlämning. » (Ganska dålig)
- Det blir för mycket i en o samma kurs. Labben var som en konstruktionsuppgift och kändes överflödig.» (Ganska dålig)
- Tycker inte labben var så givande utan det känns som att ni kan få in denna uppgift i konstruktionsuppgifterna » (Ganska dålig)
- Lite väl "basic"» (Ganska dålig)
- Vi kunde ha gått igenom mer teori innan så man förstod mer vad som hände innan labben och inte lärde sig allt efter att vi lämnade labb lokalen. » (Ganska dålig)
- Bra att få se lite, men onödigt noggrann rapport samt onödigt att behöva göra alla beräkningar ett upprepat antal gånger.» (Ganska dålig)
- Kändes onödigt att behöva gå dit bara för att ta 3 bilder kändes inte som en labb mer som en vanlig uppgift. Dock bra att göra då det är en viktig del i kursen.» (Ganska bra)
- Den var lika omfattande som konstruktionsuppgifterna och jag tror att man skulle ha fler labbar för att få det mer praktiskt.» (Ganska bra)
- Gjorde den lite för tidigt, så jag var inte riktigt påläst på teorin. Var sedan tvungen att sätta mig in i den till labbrapporten. Inte så mycket till labb, men ändå lite kul att få se och känna på rören!» (Ganska bra)
- Jag hade labb det första möjliga tillfället, vilket var för tidigt. Kursen i övrigt hade inte kommit till det som behandlades så man famlade en del i mörker.» (Ganska bra)
- Laborationen i sig var bra men rättningen av laborationsrapporten var inkonsekvent med det som stod i pm och returer gavs på saker som ej var relevanta.» (Ganska bra)
- Lite för lite tid under själva labbtillfället» (Ganska bra)
- Svårt att veta om värdena va bra eller inte. Skulle gärna fått mer kommentarer på det efteråt.» (Ganska bra)
- Verkade som att olika grupper fick olika saker sagda till sig, således lite otydligt ibland om vad som skulle göras. Tanken med en labb är dock kanonbra enligt mig.» (Ganska bra)
- Labbrapporten krävde en hel del arbete och var ett rejält moment. Det kanske kan vara bra att få lite mer tips på beräkningar medan man väntar på provvärden. Annars bra» (Ganska bra)
- Hade behövt mer tid att räkna under laborationstillfället för man behövde hjälp.» (Ganska bra)
- Rolig!» (Mycket bra)

12. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

96 svarande

Ingen alls»2 2%
Mycket liten»7 7%
Ganska liten»29 30%
Ganska stor»43 44%
Mycket stor»15 15%

Genomsnitt: 3.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Termodynamikboken är en väldigt tråkig bok! Inte en enda bild bara massa text och dålig innehållsförteckning så det är svårt att leta fakta i den. Det är lättare att bara använda internet och googla om man funderar över något.» (Mycket liten)
- Har inte läst mycket i Ekroth/Granryd, tyckte inte den gav mig så mycket. Power Pointsen och kompendierna tyckte jag var riktigt bra!» (Ganska liten)
- Köpte inte kurs litteraturen. men övningshäftet var mycket bra.» (Ganska liten)
- Kursboken föll isär så kvaliteten på den var usel! Kändes som ett riktigt dåligt köp. Deasutom var index och möjlighet att slå upp definitioner av processer och begrepp väldigt dålig! Svår att hitta i, dåligt skriven och svår att följa. » (Ganska liten)
- Mest räknehäftet.» (Ganska stor)
- Kursboken är väldigt bra. Det ger en mycket att bara läsa den. Kan vara så att den är bättre än föreläsningarna. Även de häften vilka delades ut i samband med magnus föreläsnignar har vart mycket uppskattade. De har ett bra flyt i texten och ger mycket koncentrerad kunskap på kort tid.» (Ganska stor)
- Kompendier, PP, böcker med bra tillgänglighet är ett stort plus. » (Ganska stor)
- Kursboken var bra. räknehäftet var bra men det fanns en del tvivelaktigheter i facit. » (Ganska stor)
- Boken var bra. Använde dock inte räknehäftet så mycket.» (Ganska stor)
- Termoböckerna var ju skandalöst dyra! 800 kronor för två böcker, varav en tabellsamling där endast begr. delar användes? Inför genast en utskrivbar tabellsamling! Väldigt magstarkt att välja litteratur som ger så lite för pengarna. Väldigt tråkigt att Granryd & Ekroth (huvudboken) tog slut snabbt, och pocketversionen såldes istället, för 500 kronor! Densamma pocketversion tenderade att släppa sidorna i bindningen, något jag och flera andra råkade ut för.. Innehållet i termoboken var ju bra och för det mesta lätt att ta till sig, men det motiverar verkligen inte ett så högt pris.» (Ganska stor)
- Jag tycker det var bra med en bok på svenska, det gjorde det lättare att läsa och förstå.» (Ganska stor)
- Bra böcker» (Mycket stor)
- Bra bok med bra exempel ge dock inte jättemycket att läsa igenom hela boken utan mer exemplen i så fall.» (Mycket stor)
- Boken är riktigt bra!» (Mycket stor)

13. Vad tyckte du om kompendiet hållbar energiomvandling?

97 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»32 47%
Mycket bra»34 50%
Har ej använt det kompendiet»29

Genomsnitt: 3.47

- Det som inte gör att det är mycket bra är att det svenska skrivspråket är fel hela tiden. Jag tycker inte det bör förekomma på denna nivå. Okej om det skulle vara någon gång, men inte hela tiden.» (Ganska bra)
- Mycket ordbajs och utfyllnad men det som var matnyttigt var bra! » (Ganska bra)
- Jag tyckte att det var intressant, men det var väldigt mycket material.» (Mycket bra)
- Tyckte det var väldigt bra att Magnus höll sig till litteraturen på sina föreläsningar» (Mycket bra)
- Bra och intressant skrivet! » (Mycket bra)
- Jag tyckte verkligen om att det stod ungefär samma saker i kompendiet som gicks igenom på föreläsningarna för då vet man att verkligen vad som är viktigt.» (Mycket bra)
- Fantastiskt bra skrivet! Det blev intressant att läsa, och det känns som att texten låg på en lagom nivå i svårighetsgrad.» (Mycket bra)
- Intressant, kan dock sammanfattas mer» (Mycket bra)
- Intressant och lättläst» (Mycket bra)
- Lättförståeligt och intressant» (Mycket bra)
- Innehållet var verkligen bra men det blev lite för mycket information för att lära sig allt detaljerat. Det kan mycket väl bero på ett dåligt upplägg från min egen sida när man väl reflekterar över saken...» (Mycket bra)

14. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

97 svarande

Ingen åsikt»4 4%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»43 44%
Mycket bra»49 50%

Genomsnitt: 4.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra att det hela tiden funnits pdf:er med föreläsningarna och bra att ni flyttade deadlines då de krockade med andra kurser.» (Ganska bra)

15. Vad tycker du om "video tutorials" om kylprocesser?

97 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»14 42%
Mycket bra»14 42%
Har ej använt video tutorials»64

Genomsnitt: 3.21

- Helt ok, varken bättre eller sämre än en vanlig föreläsning» (Ganska bra)
- I loled. :P Kunde redan de som de gick igenom. Så fick inte ut mycket av dem. Men det är ett steg på rätt väg. Lär er av tex MIT och stanford. De är inne på ett riktigt vinnarkoncept. Bara ett exempel på hur de kan se ut :) http://www.youtube.com/user/MIT/videos?flow=grid&view=1» (Ganska bra)
- Det tycker jag är oerhört bra! Det är bra beskrivet och bra utfört. Jobba vidare på det.» (Mycket bra)
- Smidigt, då man kan se "föreläsningarna" flera gånger.» (Mycket bra)
- Visste inte att det fanns» (Har ej använt video tutorials)
- Visste inte att det fanns, informationen kunde vara bättre» (Har ej använt video tutorials)
- Hade ingen aning om att vi hade det? » (Har ej använt video tutorials)
- Jag visste inte att det fanns.» (Har ej använt video tutorials)

16. Tycker du att "video tutorials" skulle kunna användas för att minska antalet föreläsningar?

83 svarande

Nej»40 48%
Ja, i liten utsträckning (~17 föreläsningar istället för 20)»31 37%
Ja, i stor utsträckning (~14 föreläsningar istället för 20)»12 14%

Genomsnitt: 1.66

- Om ni meddelar att det finns kanske?» (?)
- För stor omställning! Det är opersonligt och opedagogiskt! Fruktansvärt omotiverande.» (Nej)
- Inte likadana iaf.» (Nej)
- Ingen kommentar, då jag inte använt dem under årets kurs» (Nej)
- Däremot som ett komplement om man missar en föreläsning» (Nej)
- Är inte helt övertygad. Använde aldrig själv video tutorials, men jag tycker generellt att undervisningskvalitén blir sämre om man inte kan se föreläsaren och fråga/avbryta honom under tiden. Dock så är det ett roligt initiativ, hade varit roligt om man började med mer sånt här, men som ett komplement, inte som ersättning av riktiga föreläsningar! Vore kul om utvecklingen gick mot att man filmade och la upp dom riktiga föreläsningara, vilket många tekniska högskolor redan gör idag. » (Nej)
- Kan vara värt att ta mindre betydelsefylla delar på detta vis för att ge mer tid åt uppgiftsräkning el. liknande. Ingen ide på hur det skulle genomföras» (Ja, i liten utsträckning (~17 föreläsningar istället för 20))
- Tror dock inte att man ska höra någonting första gången på dessa, om ni förstår vad jag menar. Det är bra som komplement till fysiska föreläsningar.» (Ja, i liten utsträckning (~17 föreläsningar istället för 20))
- Jag är positiv till video-föreläsningar» (Ja, i stor utsträckning (~14 föreläsningar istället för 20))
- Jag tror visserligen att det ligger oerhört mycket mer arbete bakom varje film än vad som framgår men att ni skulle tjäna på att göra fler. » (Ja, i stor utsträckning (~14 föreläsningar istället för 20))
- Ger en större frihet om föreläsningarna inte är tids och platsbestämda.» (Ja, i stor utsträckning (~14 föreläsningar istället för 20))
- Min åsikt är att 80-90% av föreläsningarna kan ersättas med videos online. Stanford och MIT gör detta. De spelar in föreläsningarna och lägger upp dem för folk att se. Den ända undervisning som jag tycker är relevant att fysiskt delta på är handledarledda övningar och laborationer. utöver det så kan allt göras online.» (Ja, i stor utsträckning (~14 föreläsningar istället för 20))
- Bra, enkelt att förstå när det blir mer dynamiska bilder via en video, man förstår snabbare hur allt hänger ihop.» (Ja, i stor utsträckning (~14 föreläsningar istället för 20))
- De underlättar förståelsen mycket mer än ren teori.» (Ja, i stor utsträckning (~14 föreläsningar istället för 20))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.63


Arbetsklimat

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

97 svarande

Har ej sökt hjälp»8 8%
Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»9 9%
Ganska bra»42 43%
Mycket bra»37 38%

Genomsnitt: 4.02 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vågar inte» (Har ej sökt hjälp)
- Lång hjälplista på räkneövningarna» (Ganska dåliga)
- Det fanns lite tid över att ställa frågor om. Vanliga tal när vi började konstruktions uppgifterna.» (Ganska dåliga)
- Eftersom mycket varit oklart så har jag inte tyckt att de vart något problem. Men jag vet att många tycker att de är jobbigt. » (Ganska dåliga)
- Svårt att få hjälp på räkneövningarna, många som har frågor + lite tid.» (Ganska dåliga)
- Det var svårt att hinna få hjälp med alla uppgifter.» (Ganska dåliga)
- Det var jättevårt att få hjälp när man inte förstod, vilket var väldigt ofta så det var svårt att komma vidare.» (Ganska dåliga)
- Patrik tog sig tid och det var till honom frågorna riktades, han kan dessutom förklara på ett tillfredställande sätt.» (Ganska bra)
- Som vanligt ställer man de i rasten om man har några» (Ganska bra)
- Lätt under övningstillfällena och i pauser på föreläsningarna, svårare att få tag på någon på institutionen. Kan bli bättre! Ligger lite i lä jämfört med gubbarna på tillämpad mekanik.» (Ganska bra)
- Handledare har varit tillgängliga att svara på frågor om man sökte upp dem på deras kontor.» (Ganska bra)
- Jag har varit uppr hos min övningsledare och fått hjälp på flera olika tider och aldrig blivit nekad.» (Mycket bra)
- Bästa kursen hitintills med avseende på detta.» (Mycket bra)
- Fick hjälp och bra svar då jag behövde det.» (Mycket bra)
- Då frågor uppstod var det inga problem att gå upp till instutionen för att fråga om hjälp. Frågat Patric om hjälp de få gånger det har behövts och det har fungerat väldigt bra. » (Mycket bra)
- Duktiga övningsledare, ibland lite väl korta svar men enormt engagemang. Stort plus i kanten - ibland långa köer» (Mycket bra)
- Både Fredrik Normann och Malin Källén har varit väligt hjälpsamma och tillgänliga när det inte har varit lektion. Det är fantastiskt lärorikt att gå upp och prata med någon när man kör fast i sitt arbete. » (Mycket bra)
- Övningshandledarna var lätta att kontakta och väldigt tillmötesgående. » (Mycket bra)
- Har bara frågat om hjälp om konstruktionsuppgiften men då gick det väldigt bra» (Mycket bra)

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

96 svarande

Har ej sökt samarbete»3 3%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 3%
Ganska bra»31 32%
Mycket bra»59 61%

Genomsnitt: 4.48

- För många projekt, IKOT- grupp här konstr. grupp där och plus labb slukar så mycket tid som tyvärr inte ger så mycket kunskap» (Ganska dåligt)
- Det var väldigt stor hets kring att anmäla sig till grupper. Jag tycker synd om alla som inte har en självklar grupp att anmäla sig till. För att undvika att någon ska känna sig utanför borde därför grupper delas in av lärarna. I arbetslivet kommer vi ej få välja vilka vi vill jobba med, då kan ju det vara bra att öva på detta under studietiden.» (Ganska bra)
- Känns ändå som att man kommit närmare vissa för att man måste fråga varandra hela tiden. Men det känns som att det är fel anledning..» (Mycket bra)
- Har fått ta hjälp av kurskamrater istället för övningsledaren då det inte gått att få hjälp.» (Mycket bra)

19. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

97 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»29 29%
Hög»55 56%
För hög»13 13%

Genomsnitt: 3.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lägre belastning i början men högt i slutet» (Lagom)
- Lite jobbigt med så korta deadlines för konstruktionsuppgifterna.» (Lagom)
- För stort fokus på konstruktionsuppgifterna och labben, fanns ingen möjlighet att fokusera sig på att ligga i fas.» (Hög)
- Ta väck nånting. Går inte att hinna räkna vanliga talen och därmed lära sig saker utan sitter bara med konstruktion o labb.» (Hög)
- Se över scheman, konstr. uppgifterna och labben så sänks det till lagom. » (Hög)
- Det är en kurs med väldigt mycket och brett material.» (Hög)
- Men ok» (Hög)
- Det var för mycket att ha både laboration och fyra konstruktionsuppgifter samtidigt som man ska förbereda sig inför tentan som innehöll både teori och räknedel. » (För hög)
- Tog för mycket tid gentemot hur mycket poäng den gav.» (För hög)
- Illa att ha den samtidigt som ikot» (För hög)

20. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

97 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»24 24%
Hög»45 46%
För hög»27 27%

Genomsnitt: 4.01

- Hållbar utveckling var inte så ansträngande om man säger så» (Lagom)
- Mycket pill med konstruktionsuppgifter och laborationsrapport, samtidigt som man gärna skulle ligga i fas med undervisningsgången.» (Hög)
- IKOT stal en del tid, då var det jobbigt med inlämning både för konstruktionsupppgift och labbrapport.» (Hög)
- Främst för att IKOT också tar mycket tid» (Hög)
- IKOT och termons alla konstruktionsuppgifter förstör allting» (För hög)
- Kursen IKOT som vi läser samtidigt stjäl mer tid än nödvändigt.» (För hög)
- Mååånga deadlines» (För hög)
- Projekt och inlämningsuppgifter i flera kurser samtidigt tar upp väldigt mycket tid.» (För hög)
- Många inlämningar=mycket tid...» (För hög)
- Värsta perioden hittills. Har aldrig haft så lite tid utöver skolan» (För hög)
- Tillsammans med IKOT och Hållbar var tidsekvationen nästan omöjlig att få ihop.. IKOT gör anspråk på att vara 3.75 hp LP1 men den faktiskta belastningen är bra mycket högre.» (För hög)
- "Gratispoängen" från hållbar betydde inte att man inte satt i skolan från 8:00-17:00 6-7 ggr i veckan utan att man hade nån tid över till egen räkning.» (För hög)
- Ikot och termons konstruktionsuppgifter tog alldeles för mycket tid. Fick sitta till långt in på kvällarna ibland. (mer än ett tiotal tillfällen) » (För hög)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.92


Sammanfattande frågor

21. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

97 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Dåligt»10 10%
Godkänt»26 26%
Gott»43 44%
Mycket gott»16 16%

Genomsnitt: 3.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Varför fick vi inte lösningar eller ledningar till övningarna?» (Mycket dåligt)
- Föreläsaren var extremt dålig. Tror det är det som satt störst spår, lärde mig ingenting på föreläsningarna och hade inte förstått var vi låg i planeringen om det inte vore för övningstillfällena. Den dåliga standarden på föreläsningarna sänkte hela intrycket av kursen, vilket är väldigt tråkigt då termodynamiken inte känns övergripande svår. Intressant och förståelig kurs som blev väldigt mycket mer obegriplig på grund av det kassa upplägget. » (Dåligt)
- Mängden arbete drar ner betyget. Kursen är egentligen intressant men stressen med alla inlämningar gjorde att intresset försvann till stora delar för mig.» (Dåligt)
- Se över materialet från föreläsningar, när jag har studerat på egen hand med andra som förklarat har materialet varit enklare att förstå och fåtal timmar har » (Dåligt)
- Fredrik borde bli säkrare på vad han går igenom på föreläsningarna, planera lite bättre kanske» (Godkänt)
- Intressant ämne! Dock behöver föreläsningarna förbättras. Kanske använda sig mer av pdf:erna för att fördjupa sig i det som står där.» (Godkänt)
- Tycket att det bör finnas lösningar till de rekommenderade talen! Man fick sitta i flera timmar med ett tal, och det slutade med att man inte kom någonstans. Sedan satt man där o försökte gissa sig fram till rätt svar! Eftersom räknedelen är en så pass *svår* del av kursen med tanke på kuggprocent osv. så borde eleverna ha lösningar tillgängliga! » (Godkänt)
- Fredrik» (Godkänt)
- Okej kurs, men det är som om allting krånglas till! Det behövs mer tydlighet i alla moment och bättre exempel på föreläsningar. Mer hjälp under övningstillfällena! Ordna en teorilista på saker man ska kunna visa/härleda!» (Godkänt)
- Fick upp ögonen för energiteknik!» (Gott)
- Bra, men svårt :)» (Gott)
- En intressant kurs egentligen men väldigt krånglig väg för att förstå.» (Gott)
- Extremt rolig kurs med bra övningsledare och föreläsare. Roligaste kursen hittills. Minus för labben vilken inte var särskilt kul.» (Mycket gott)
- Mycket rolig kurs, vilket underlättar inlärningen!» (Mycket gott)
- Intressant innehåll! Hög kvalitet på undervisningen!» (Mycket gott)
- Bra och rolig kurs! dock ganska svår» (Mycket gott)
- Rolig kurs, mycket intressanta saker» (Mycket gott)
- Bra helhet och intressant innehåll.» (Mycket gott)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Dugga »
- konstruktionsuppgifter samt laboration»
- Övningsledaren Mattias schmittz»
- Patrick Moldenhauer är grym som övningsledare!»
- Konstruktionspuppgiften. Personligen var det den jag lärde mig mest på!»
- Patrik! Mycket bra övningsledare som la upp övningstillfällena på ett bra sätt och förklarade allt i minsta detalj.»
- Räkneövningar»
- Slidsen på kurshemsidan.»
- föreläsarna»
- Konstruktionsuppgiften, men med tydligare handledning. Antingen genom föreläsningar eller bättre litteratur»
- föreläsningensanteckningarna i pdf-format! Och konstruktionsuppgifterna»
- Duggan. 50 % teori och 50 % räkning på tentan»
- Föreläsningarna ska ligga på pingpong innan varje föreläsning. Handledarna. Video tutorialsen.»
- Matthias Schmitz!»
- Labb, kärnkraft, uppdelning av teori/räkneuppgifter på tentan.»
- Mer struktur på föreläsningar»
- Konstruktionsuppgifterna, föreläsningssammanfattningarna»
- Magnus föreläsningar samt övningsledare Emil Nyholm. »
- Konstruktionsuppgifterna»
- Upplägget på föreläsningar och övningar, inklusive konstruktionsuppgift är bra!»
- Engagemanget hos övningsledarna Utdelat material, grym databas»
- Magnus föreläsningar, energi- och förbränningshäftena samt konstruktionsuppgifterna»
- konstruktionsuppgiften, Föreläsningar i hållbar energiomvandling»
- Delinlämningar på konstruktionsuppgiften. »
- Konstruktionsövningar»
- Tydlig uppdelning mellan teori och räkning på tentan är bra. Däremot kanske man ska fundera på om räkningen ska få större del? Förslagsvis 20p teori och 30p räkning.»
- Föresläsningar, inlämningsuppgift och labb var i grunden bra.»
- Konstruktionsuppgift och många räkneövningar»
- Konstruktionsuppgiften»
- Energitekniken.»
- Konstruktionsuppgift»
- Konstruktionsuppgiften»
- Allt förutom labben»
- Magnus del. »
- Konstruktionsuppgifterna»
- jag»
- Konstruktionsuppgiften var lärorik men tog alldeles för mycket tid. Mycket innehåll och tentan var extremt svår.»
- Upplägget på övningarna och Konstruktionsuppgifterna även om de tog lite väl mycket tid så lärde man sig ändå väldigt mycket! »
- Konstruktionsuppgifterna»
- Konstruktionsuppgifter»
- Konstruktionsuppgiften var lärorik»
- Konstruktionsuppgifterna, helt klart.»
- Konstruktionsuppgiften var bra.»
- konstruktionsövningarna, hållbarenergiföreläsningarna»
- Konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgifterna»
- Video tutorials.»
- Konstruktionsuppgiften, den lärde man sig mycket av.»
- Konstruktionsuppgiften»

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Labbrapporten var onödigt stor. Att behöva skriva syfte och utförande är bara löjligt. Fokus borde istället lägga på att lära sig beräkningarna och förstå varför. Att labbhandledarna är så EXTREMT peta när de rättar gör ju inte saken bättre. Labben är bra. Rapporten för stor. Det hade räckt med en konstruktionsuppgift. Man kunde tagit bort de två första och bara haft den kombinerade cykeln. Möjligen också gå över till 2personer/ grupp. »
- Bättre struktur hos fredriks föreläsningar. Blev dock bättre på slutet »
- Föreläsaren, konstruktionsuppgifterna!»
- Svårt att komma in i kursen av någon anledning, kanske för stor lucka mellan vad man kan och man förväntas kunna och vad i alla fall jag kunde när vi började kursen.»
- Fredrik är väldigt rörig under föreläsningarna och det är svårt att följa hans anteckningar på tavlan. Kan dessutom bli för mycket powerpoint ibland vilket inte jag tycker funkar när de är en kurs med mycket räkning.»
- Föreläsningarna, jag vet inte hur egentligen. Slidesen var väldigt bra, särskilt när man satt själv med de, men det är ju svårt att förstå allt om man bara tittar på de också. Tycker föreläsaren ska bytas ut, väldigt dåligt upplagt och jag ångrar att jag gick på alla föreläsningar. Tror jag hade lärt mig mer av att bara läsa i boken istället.»
- Mindre tid åt konstruktionsuppgifterna, så man hinner göra uppgifterna i boken.»
- Konstruktionsuppgifter som inte tar lika mycket tid.»
- Någon form av ändring i konstruktionsuppgift/labb. Korta ner dem»
- Tyvärr har föreläsningarna med fredrik fungerat alldeles för dåligt. »
- Tydligare föreläsningar med klara mål och framför allt tydligare lösningsgångar!»
- Labben och föreläsningarna»
- Tycker att eleverna ska kunna inverka mer på kursen! Det var väldigt många som ville ha lösningar tillgängliga men Fredrik var motvillig till detta. Jag vet vad som är bäst för mig, och vad jag har förstått så var den främsta anledningen till att "inga lösningar skall vara tillgängliga" att det är "det som är bäst för eleven".. Riktigt synd att det skall vara så här.. »
- Fler video tutorials. Och varför inte lägga upp alla föreläsningar på pingpong redan vid kursstart så att man kan skriva ut dom, läsa igenom och ha med sig anteckningar och frågor till varje föreläsning.»
- Inget eftersom att Fredrik blivit bra på att föreläsa.»
- Mer strukturerade föreläsningar, mindre mängd konstruktioner.»
- Konstruktionsuppgifter»
- Mer praktiska tillämpningar under föreläsningarna.»
- Mängden arbete! Åtminstone laborationen borde tas bort eller minskas i omfattning. Lösningsgångar till alla tillgängliga uppgifter borde finnas. Det minskar belastningen på övningsledarna då alla slipper fråga hur man ska komma fram till svar som man kunde sett i lösningsgångarna.»
- Försök att lägga mer fokus under kursens gång på teori, kanske kombinerat beräkning och teori på konstruktionsuppgifterna eftersom tentan ändå innehåller ca 50% teori.»
- Skulle kunna jobba på tillgängligheten uppe på institutionen, göra det lite enklare att få tag på någon som man kan ställa frågor till! Märktes att både Fredrik och Magnus gillade att köra med Power Point, vilket fungerade bra. Men jag tycker att räkneexempel gör sig bäst på tavlan!»
- Uppgifterna på konstruktionen Föreläsningsupplägget »
- Fredrik kan försöka hålla den nivå och struktur som han hade på slutet av kursen, i början var det lite vimsigt. Jag tror att lite enkla ledningar till uppgifterna i övningshäftet hade varit uppskattat. Det kan räcka med en mening som leder en i rätt riktning, ungefär som i dynamiken.»
- mindre antal föreläsningar i termodynamik ocg fler räkneövningar istället»
- Förkortad konstruktionsuppgift. »
- Föreläsningar»
- Ladda upp facit till all frågor. Jag lär mig absolut bäst på att följa ett facit och på så vis ta reda på lösningsgången än att sitta fast med en uppgift i två timmar utan att komma framåt alls. Jag har hört argumenten för att inte publicera facit, men jag håller inte med om dem. Det är upp till eleverna att ta ansvar för sitt lärande, om det hjälper vissa elever kan de utnyttja möjligheten och om man inte vill ta del av facit så kan eleven själv välja att låta bli.»
- Inlämningsuppgift och labb behöver förbättras. Rättningen på inlämningsuppgiftens borde flytta fokus från bara "rätt" siffror. Laborationsutrustningen borde ses över för att inte fallera mitt under pågående mätning. Eftersom att det är så kort tid/grupp så är det viktigt att man inte får med sig felaktiga data därifrån.»
- Bättre struktur i föreläsningarna »
- "Bättre" föreläsningar om de teoretiska rubrikerna i kursen. Kanske kan man ha fler konkreta exempel att fästa teorierna vid?»
- Fredrik Normans föreläsningar tycker jag bör förändras då han känns osäker på det som han ska lära ut. Magnus behöver t ex inte ens skriva något på tavlan och alla är ändå mer engagerade i vad han säger! »
- Man borde få lösningar till uppgifterna i kompendiet. »
- Göra labben mindre omfattande »
- Fler räknestugor hade behövts. »
- ge kursen mer poäng!»
- Anton Larsson som handledare, han hade jättesvårt att hjälpa oss med uppgifter och när han väl gjorde detta tyckte han att han "gav bort" svaret. Vi började då undra hur vi skulle lösa just den uppgiften utan hans hjälp. Som nybörjare i en kurs behöver man en viss vägledning, ibland att handledaren löser en hel uppgift med en. Jag tyckte dock inte att jag fick den hjälpen.»
- Lösningar eller ledningar till övningarna»
- Någon sorts övning i form av diskussion kring förnyelsebara energikällor.»
- Jag tycker att labben gav väldigt lite»
- En konstruktionsuppgift på förbränning hade varit till mycket hjälp.»
- Byt ut räkneövnibgshäftwt! Mycket svåra uppgifter och för lite ledning för att man skulle kunna lösa dem. Använde därför inte häftet alls då det inte tillförde något utan man fick stånga sig blodig för att ens greppa frågan i uppgiften, inte alls bra!»
- Föreläsaren.. Kursboken. »
- Lägg ej IKOT o termo samtidigt»
- Labben, bör vara kvar men räkningar ska inte behöva göras tre gånger.»
- Kunde bli lite bättre struktur på Fredriks föreläsningar. Som jag nämnde innan, till exempel mer rubriker och förklarande texter på tavlan så att man vet var någonstans man är. »
- Handledning av Anton bör förbättras med avseende på stöd. Det bör finnas en lista på teoretiska moment som ska kunna härledas/visas på tentan. Mer klarhet och tydlighet i föreläsningsbildspel. Bör kortas ned något så att det inte blir så mycket bläddrande i slides.»
- Bättre fokus på energiteknik föreläsningar»
- Labben»
- Större poängskillnad för att få extrapoäng på duggan»
- Poäng fördelningen på tentan, eventuellt få ta med sig gamla förkunskaper.»

24. Övriga kommentarer

- Bra kurs!»
- Vore ganska bra att ha exempeltenta.»
- Känns orättvist att jämföra denna med skräpet i miljökursen så ser dem var för sig. Tycker det har varit en bra kurs. Har själv inget som helst intresse för termodynamik men har kämpat mig igenom utan att allt för stora problem, detta tack vare ledarna. Som nämnt tidigare blir det lite mycket med labben som känns meningslös och 4 konstruktionsuppgifter som alla tar tid samtidigt som man ska skicka IKOTrapporter likt en kulspruta. Hade hellre sett att K3/4 försvinner och mer energi läggs på själva laborationen istället för att titta på en tv.»
- Ett stort plus till Patrick Moldenhauer, min övningsledare, utan honom hade jag inte lärt mig mycket alls!»
- Ett stort tack till en bra övningsledare, Matthias Schmidz!»
- Tycker att det borde vara tydligare och mer pedagogiska föreläsningar. Det blev lite rörigt och förvirrande ibland... Använd tavlan mer så att man kan ha goda anteckningar till tentan. »
- Erbjud Matthias Schmitz att hålla i kursen. (I alla fall föreläsningar och sådant.)»
- Hade varit bra om man kunde få en lista på vilka bevis och härledningar man ska kunna»
- Det var några oklara tal i tentan, tex det som handlade om bilden på omslaget av läroboken.»
- 3 personer är ingen bra gruppstorlek, den tredje personen har väldigt svårt att lära sig eftersom två personer ofta grupperar ihop sig. Med två personer i varje grupp tror jag att alla hade lärt sig mer.»
- Labben skulle lika gärna kunna vart en rapporrtinlämning som man kunde gjort under kursens gång, vilket skulle ge mer tid till studenterna att göra den.»
- Handledarna på övningarna borde lösa fler olika uppgifter från olika områden i kursen så att man känner sig redo för uppgifterna i kompendiet. »
- Jag tycker antagligen att ni bör slå ihop hållbar produktutveckling med Magnus del och sen låta Fredriks del vara själv. Kändes som att det blev för mycket. Sen tycker jag att det är väldigt konstigt hur det kan vara 50% teori och 50% räknetal på tentan. Det enda du går igenom på föreläsningarna är ju teori? Det borde vara 70% teori och 30% räkna. Konstruktionsuppgifterna är ju att räkna så känns väldigt orelevant. »
- Över lag tycker jag att det är en jättebra kurs med intressant innehåll och bra upplägg(Förel. Konstr. Labb. Övningar).»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.62

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.68
Beräknat jämförelseindex: 0.7

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från