ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 3 12/13 Hydraulik med VA-teknik, VVB012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 17%
Gott»20 43%
Mycket gott»18 39%

Genomsnitt: 4.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningarna höll inte bra kvalité » (Godkänt)
- Var ej delaktiv i kursens gång» (Godkänt)
- Kursen var bra, jag finner dock inte ämnet särskilt intressant» (Godkänt)
- Bra undervisning relevanta labbar» (Gott)
- Kusen i sig har varit en av de bästa (Stor eloge till Mia som är en toppenföresare) men tentan var betydligt svårare än de tidigare tentor vi har sett. » (Gott)
- En av de roligare kurser jag haft!» (Mycket gott)
- Riktigt bra kurs som ger en bra grund inom ämnesområdet. Högt uppskattad.» (Mycket gott)
- Första kursen som gav en god praktisk förståelse för vad det är som man räknar på. » (Mycket gott)
- Mia skötte kursen väldigt bra med god tempo och välhållen struktur!» (Mycket gott)
- bra och engagerade föreläsare som gjorde ämnet intressant.» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.21


Lärandemål

· Förstå de hydrauliska fenomen som behandlas
· Beräkna vätsketryck mot konstruktioner
· Lösa stationära hydrauliska problem avseende vätskeströmning i rör, kanaler och mark
· Förstå de praktiska konsekvenserna av vätskors strömningsegenskaper
· Förstå teorierna bakom de använda beräkningsmetoderna
· Överblicka och förstå hur kommunala VA-system fungerar


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

46 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 17%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»26 56%

Genomsnitt: 3.21

- det kunde vart användbart att få in lite fler storheter för att göra det mer konkret.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Mia var även tydlig på föreläsning och repeterade målen, bra!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

40 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»40 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

41 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»16 39%
Ja, i hög grad»24 58%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.63

- Tentamen detta år var i jämförelse med tidigare tentamen betydligt svårare. Alla uppgifter var på något sätt till twistade, och det kändes som att det ibland bara var för att. Små detaljer gjorde att man inte kunde lösa uppgifter. Kunskaper som man egentligen besatt kunde därför inte visas och det känns inte som att det är rätt att små tillkrånlingar på tentamen, på varje uppgift, ska göra att man inte får visa sina kunskaper. » (I viss utsträckning)
- Hade gärna haft lite fler frågor på tentan. Kanske 5 lite lättare 3p-frågor och tre mer omfattande.» (I viss utsträckning)
- Tentamen kändes svårare än den borde i förhållande till de problem vi löst och arbetat med under kursens gång samt övningstentor» (I viss utsträckning)
- Ingen tyngd alls på förgreningsnät. Knappt 20 min genomgång! Därefter svår tenta uppgift på det. Fanns dessutom inte heller i boken.» (I viss utsträckning)
- Väldigt svår tenta i år jämfört med andra årens tentor.» (I viss utsträckning)
- tentan krävde en mycket högre nivå än vad vi gått igenom under kursens gång. Dessutom var den svårare om man jämför med tidigare års.» (I viss utsträckning)
- Tentan var mycket svårare än tidigare tentor som vi fått tillgång till via pingpong. Nästan alla uppgifter var komplexa, det var någon twist på dem. Tidigare tentor har endast haft en, max två komplex uppgifter vilket kändes orättvist när jag väl skrev tentan. » (I viss utsträckning)
- En "tillkrånglad" tenta, kändes tråkigt för man fick inte visa vad man kunde och allt man har lärt sig. » (I viss utsträckning)
- Tentamen tog med specialfall och uppgifter vi knappt hade räknat på.» (I viss utsträckning)
- Tentan testade väl, dock kändes det som man krånglat till alla uppgifter lite så ttentan uppfattades som något svår.» (Ja, i hög grad)
- Tyckte att tentan var bra och verkligen inte en "copy paste" som byggnadsmaterialtentan var.» (Ja, i hög grad)
- Tyckte eximinationen var mycket svårare än övningstentamena. De testade en inte på kunskapen utan mer på chans att göra fel. Gärna mer tydligare frågor utan små konstigheter som bland annat svårförstårliga uppgifter och bilder. » (Ja, i hög grad)
- Kändes dock som tentamen inte riktigt hade kopplats ihop med vilka räknetal som var rekomenderade» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har Hydraulikföreläsningarna varit för din inlärning (av kursmålen inom hydraulik)?

46 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»14 30%
Mycket stor»30 65%

Genomsnitt: 3.58

- HAr endast varit på enstaka föreläsning. Upplevde dem som röriga och opedagogiska.» (Mycket liten)
- hade önskat mer teori och mindre demonstationsuppgifter. » (Ganska liten)
- Riktigt bra föreläsningar! Allting gås igenom långsamt och noggrant så att man lär sig mycket» (Ganska stor)
- Bra föreläsningar av Mia, mycket noga och bra förklarat » (Mycket stor)
- Mia har varit en väldigt bra föreläsare!» (Mycket stor)
- Mia är en riktigt bra föreläsare, VA-tekniken var också överlag bra men föreläsningen från Göteborg vatten var pinsam, tror ingen blir sugen att jobba kommunalt.» (Mycket stor)
- De var väldigt bra» (Mycket stor)
- Både Mia och VA-ansvarig lärare var bra» (Mycket stor)
- Mia är en av de bästa föreläsarna som vi har haft hittills. Lyssnar på studenterna och gör så mycket som möjligt för att vi ska få ut det mesta av kursen. T.ex mikrofon för att alla ska höra. » (Mycket stor)

6. Till hur stor del har du närvarat på Hydraulikföreläsningarna?

46 svarande

Mycket lite»1 2%
Ganska lite»0 0%
Ganska ofta»7 15%
Mycket ofta»38 82%

Genomsnitt: 3.78

- Missat ett fåtal föreläsningar pga Charm mässan men hade definitivt gått på dem om jag kunnat.» (Ganska ofta)
- Så ofta jag kunde» (Ganska ofta)

7. Till hur stor hjälp har VA-föreläsningarna varit för din inlärning (av kursmålen inom VA-teknik)?

45 svarande

Mycket liten»4 8%
Ganska liten»17 37%
Ganska stor»22 48%
Mycket stor»2 4%

Genomsnitt: 2.48

- Kändes som man lika gärna kunde läst häftet själv.» (Mycket liten)
- Här tycker jag studiebesök gett mig mer tillsammans med självstudier. Skulle gärna sett mer intressanta verkliga fall och inte massa mätvärden från något försök. Det är så tråkigt och irrelevant tycker jag.» (Ganska liten)
- häftena var bra.» (Ganska liten)
- Kan vara bra att pusha lite extra för dessa föreläsningar då det är en stor kontrast jämfört med Mias föreläsningar. » (Ganska liten)

8. Till hur stor del har du närvarat på VA-föreläsningarna?

46 svarande

Mycket lite»3 6%
Ganska lite»8 17%
Ganska ofta»13 28%
Mycket ofta»22 47%

Genomsnitt: 3.17

9. Till hur stor hjälp har Räknestugorna varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»13 28%
Ganska liten»14 30%
Ganska stor»12 26%
Mycket stor»7 15%

Genomsnitt: 2.28

- Vi sitter ett gäng som studerar mycket på egen hand. Vi hjälper varandra genom de frågor som uppstår.» (Mycket liten)
- jag har räknat hemma istället.» (Mycket liten)
- Gått dit då jag haft frågor,annars räknar jag bättre någon annanstans.» (Ganska liten)
- Pluggar bättre ensam» (Ganska liten)
- När jag varit där har jag fått hjälp, så de är bra! Också bra att de kommer efter en föreläsning.» (Ganska stor)
- Väldigt bra tillfälle att be om hjälp om man kört fast hemma.» (Mycket stor)

10. Till hur stor del har du närvarat på Räknestugorna?

46 svarande

Mycket lite»18 39%
Ganska lite»13 28%
Ganska ofta»5 10%
Mycket ofta»10 21%

Genomsnitt: 2.15

- 2 totalt och då bara halva tiden.» (Mycket lite)
- Lättare att sitta själv och räkna, och be om hjälp vid behov» (Mycket lite)

11. Till hur stor hjälp har Laborationer (inkl testen i PingPong) varit för din inlärning ?

46 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»5 10%
Ganska stor»26 56%
Mycket stor»14 30%

Genomsnitt: 3.15

- De var roliga laborationer» (Ganska liten)
- Det är bra/kul att få se fenomenen man räknar på i verkligheten. » (Ganska stor)
- Bra att få lite verklighetsförankring med teorin.» (Ganska stor)
- testen innan var väldigt bra.» (Ganska stor)
- Båda laborationerna borde kunna genomföras på chalmersområdet» (Ganska stor)
- Riktigt bra! Man reflekterade om vad man skulle göra. Lärde sig mycket på detta sätt!» (Mycket stor)
- Framförallt förståelse för fenomen och hur det faktiskt yttrar sig i praktiken. Kanske inte beräkningarna som man lärt sig utan det praktiska.» (Mycket stor)
- Väldigt bra med små test för att testa grundkunskaper. Gärna fler men inte obligatoriska( räcker med två stycken) men för de som vill kan.» (Mycket stor)
- Väldigt bra laborationer!» (Mycket stor)
- Superbra med tester! » (Mycket stor)

12. Till hur stor hjälp har Studiebesök (inkl inlämningsuppgiften) varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»4 8%
Ganska liten»10 21%
Ganska stor»22 47%
Mycket stor»10 21%

Genomsnitt: 2.82

- Texten var lite svår att förstå. Fick ingen respons på texten. » (Ganska liten)
- Dock intressant att vara på studiebesök!» (Ganska liten)
- Undervisningen på mölndals vattenverk var ganska rörig» (Ganska liten)
- Vi var stor grupp på vårt besök, hörde dåligt vad som sas då endast få kunde "stå nära" handledaren i trånga utrymmen. » (Ganska liten)
- Men väldigt intressant!» (Ganska liten)
- Bra för försteålse och inblick i hur det blir i verkligheten» (Ganska stor)
- Jag besökte Ryaverket och det var riktigt intressant, våra guider ska ha stort plus trots det lilla missödet med hissen som fastnade.» (Ganska stor)
- Förtydligade mycket på första besöket, det andra var det svårt att höra vad de sa på Mölndals vattenverk när de gick runt vid alla reningsstegen» (Ganska stor)
- eftersom man redan läst på hade man en chans att ställa bättre frågor och lära sig mer än om man kommit helt oförberedd.» (Ganska stor)
- Tycker att inlämningsuppgiften i behöver går via urkund, då det är ca 150 pers som ingår i kursen och texten ska vara på 300 ord. Det gör att risken för "kopiering" är stor...» (Ganska stor)
- Kul och lärorikt att vara ute på plats» (Mycket stor)
- Väldigt bra att hur de fungerar i verkligheten. inte bara ur läroboken» (Mycket stor)

13. Till hur stor hjälp har Hydraulikboken och exempelsamlingen varit för din inlärning (av kursmålen inom hydraulik)?

45 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»19 42%
Mycket stor»26 57%

Genomsnitt: 3.57

- Bokens exempel är inte alltid så hjälpsamma och lite krångliga att förstå.» (Ganska stor)
- Jag har räknat mycket denna kursen. Uppgifterna är bra och relevanta!» (Mycket stor)
- störande att så många uppgifter hade fel i facit. för övrigt bra.» (Mycket stor)
- Bra bok.» (Mycket stor)
- Dock saknas lite i den gamla boken upplaga 2006 som när den sägs funka kan man få kompletteras med det som saknas. » (Mycket stor)

14. Till hur stor hjälp har VA-teknikmaterialet och annat kursmaterial varit för din inlärning (av kursmålen inom va-teknik)?

46 svarande

Mycket liten»9 19%
Ganska liten»24 52%
Ganska stor»10 21%
Mycket stor»3 6%

Genomsnitt: 2.15

- Jag har inte läst det alls för det kändes som att det var för mycket och det var svårt att veta vad man skulle lägga fokus på så jag kollade bara på föreläsningsanteckningarna.» (Mycket liten)
- googlade fram informationen istället. » (Ganska liten)
- Läste igenom nästan allt och det var enligt mig för mycket fördjupning på texterna jämfört med vad som testades på tentan. » (Ganska liten)
- Rätt jobbig läsning. Hade kanske kunnat göras på annat sätt.» (Ganska liten)
- Lite för mycket material att läsa igenom» (Ganska liten)
- Hade önskar lite mer förtydligande, t ex om varför öppna dagvattenlösningar är bra» (Ganska liten)
- Mycket läsning, blev lite väl mycket» (Ganska stor)
- Det var lite oklart vad som var viktigast att ta åt sig i kompendierna» (Ganska stor)

15. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 32%
Mycket bra»31 67%

Genomsnitt: 3.67

- Utöver papperslistorna till första labben så har allt fungerat utmärkt!» (Ganska bra)
- Mia är en bra lärare som är väldigt tydlig med kursadministration och bra på att informera. bra!» (Mycket bra)
- Lite för många pim för min smak.. » (Mycket bra)
- Bra och kontinuerligt uppdaterad.» (Mycket bra)
- Information kom ut väldigt snabbt och var tydlig» (Mycket bra)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 10%
Lagom»34 73%
Hög»7 15%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.04

- Men ändå lagom» (Låg)
- lagom eftersom jag konstant räknade och var i fas. De som försökte räkna ikapp i slutet av kursen verkade få det lite stressigt.» (Lagom)


Arbetsklimat

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 17%
Mycket bra»26 56%
Har ej sökt hjälp»12 26%

Genomsnitt: 4.08

- Sökte endast hjälp på räknestugor där man oftast fick hjälp ganska snabbt» (Ganska bra)

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 8%
Mycket bra»41 89%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.93

19. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»7 15%
Lagom»31 67%
Hög»8 17%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.02

- I jämförelse med hösten har detta varit en oerhört lugn period. » (Låg)
- Det var en perfekt period efter hösten med de tunga matte och hållfkurserna!» (Låg)


Önskade åtgärder

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mia, och att hon har mikrofon på föreläsningarna. »
- Mia är kanonbra. Se till att behålla headsetet, då blir det super!»
- Studiebesök samt laborationer och de tester/texter man var tvungen att göra innan.»
- Tester på pingpong, laborationer»
- Testerna!»
- Mias föreläsningar, laborationer & studeiebesök»
- MIA! Toppenföreläsare!»
- Studiebesök! Blandat föreläsning med genomgång av tal!»
- Det mesta bör bevaras»
- Mia som föreläsare! Studiebesöken, labbarna. »
- Mia och studiebesök.»
- Testen inför laborationerna var väldigt bra så dom bör vara kvar. Föreläsningarna har ett bra upplägg så dom bör inte heller förändras.»
- Mikrofonen!»
- laborationerna och studiebesöken»
- Laborationerna»
- strukturen och tempot!»
- Mycket bra lärare och väldigt strukturerat»
- Mia! Hon har gjort ett superbra jobb!»
- mer övningsexempel på hydrostatik delen»
- Mia, gästföreläsaren från läkare utan gränser»
- Mia och hennes föreläsningar! »
- Labbar, studiebesök. »
- Mia»
- test och skrivuppgift inför lab och studiebesök. »
- Mia ska helt klart vara kvar som föreläsare! Bästa på länge! »
- Mia gör ett mycket bra jobb! Behåll gärna mikrofonen, underlättar för alla.»
- Mia! »
- Mia Bondelind. Det är den bästa föreläsaren vi har haft. Jag har aldrig hört så lite klagomål på en lärare (det är ju ofta klagomål som hörs) som när det kommer till Mia. Oerhört pedagogisk, hjälpsam och tydlig. Hon lyfte upp hela kursen. »
- Studiebesök»
- Räknestugorna, exempel på tavlan»
- Mia Bondelid!»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tentamen ska inte innehålla uppgifter där samtliga är twistade. »
- Anmälan till första labben. En doodle eller liknande kanske kan fungera.»
- Inlämningsdelen jämför studiebesöken. »
- VA-föreläsningarn måste göra mer intressanta. Kanske inte säga att det är gästföreläsningar eftersom mång skippar då»
- VA-litteraturen, mycket kändes inte relevant»
- Jämna ut tentamen och ha liknande tal som övningstentor/exempeluppgifter»
- tydligare uppdelning av teoriföreläsningar och demonstrationsräkningar så man kan välja vad man vill gå på. överlag önskas mer teori! »
- Alltid bra med något nytt, men vet ej vad som bör ändras.»
- har inget att klaga på»
- Det var gymnasienivå på kursen. Allt var för basic. Störande att föreläsare går igenom varenda steg i matematiska beräkningar. Vi kan matematik.»
- Bättre gästföreläsning och intressantare VA föreläsningar.»
- Mindre rent räknande på tavlan. Mer moment som ger förståelse särskilt på kanalströmnungen»
- ingen inlämningsuppgift då man fick reda på allt man hade skrivit på studiebesöket»
- Inget, är mycket nöjd. »
- bättre lokaler»
- Tycker avsnittet om kanalströmninge inte föärklarades tydligt. Eftersom detta är det svåraste avsnittet behövs det nog läggas mer teori bakom uppgifterna. Detta saknade jag»
- Mias övertydlighet, vi har redan genomfört de svåra mattekurserna och behöver inte få förklarat för oss hur man dividerar eller hur man räknar ett mycket grundligt mattetal. Och sen behöver hon inte skriva ut alla siffror för har man visat alla komponenter och deras siffervärden kan man gå vidare och skriva vad svaret bli och inte slösa 5 minuter på att skriva ut alla siffror. Detta är mina personliga åsikter och jag har också hört att det jag inte tyckt varit bra har andra uppfattat detta som mycket bra att hon är övertydlig så vi har väl olika uppfattningar.»
- Det finns en del moment i beräkningarna som till exempel cirkulationsnät och direkta stegmetoden som innehåller flera likadana beräkningar och dessa hade istället för examineras på tentan, kunnat examineras genom inlämningsuppgift genom excel eller liknande. Då blir det inte inte lika frustrerande att behöva sitta med papper och penna och justera värdet om och om och om igen.»
- Framför allt anmälningarna till första laborationen och studiobesöket var kaos. inga fler lappar utan anmälning på pingpong. »
- Tycker att föreläsningarna var för mycket demonstrationsräkningar. Det enda som gicks igenom var exempel på uppgifter, där man fick en lösningsgång presenterad för sig direkt. Detta medför att undervisningen blir väldigt hjärndöd för studenterna, och det enda man gör är att skriva av, utan att fundera själv. Lite mer härledningar och teori hade vart att föredra. Det gav ingen övergripande bild av teorin, och hur man kan använda den på andra typer av exempel än just de som gicks igenom på tavlan.»
- inläsning av VA-materialet»
- ska man ha den svårighetsgraden på tentan behöver man gå igenom lite svårare räknetal under föreläsningar.»
- Mia behöver inte skriva ut alla siffror och tal, det räcker med att skriva upp formler och berätta att man själv får sätta in talen.»
- En tentamen där inte alla frågor är helt tillskruvade. »
- Gå igenom allt lika mkt, ojämn fördelning med tanke på tentan varav vissa saker (flödesfördelning) tyckte jag bara var väldigt snabbt genomgått. Ta upp fler special fall »


Övriga kommentarer

22. Övriga kommentarer

- Mia gör ett kanonjobb! »
- Mycket bra kurs, väl organiserad och strukturerad och bara bra föreläsningar(MIA, mf)! »
- I mitt tycke bästa kursen hittills tillsammans med Hållfen.»
- Bra med mikrofon!»
- Fick ett "akutmail" under omtenta veckan i januari om att skaffa litteratur boken snarast. Men sådan panik att skaffa den var det inte. Kunde köpt den begagnat så känns som man förlorat pengar i onödan»
- Jättebra att Mia började använda mikrofon på föreläsningarna. Många andra har ignorerat liknande önskemål så det var kul att stöta på en föreläsare som verkligen bryr sig. »
- Mia är mycket bra på att få ut informationen»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.21
Beräknat jämförelseindex: 0.8

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från