ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Reaktorprocesser, LKT331, lp3 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 67%
Kontaktperson: Inga-Lena Hagelin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»3 13%
Cirka 20 timmar»2 8%
Cirka 25 timmar»8 34%
Cirka 30 timmar»6 26%
Minst 35 timmar»4 17%

Genomsnitt: 3.26

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 13%
75%»10 43%
100%»10 43%

Genomsnitt: 4.3


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 26%
Målen är svåra att förstå»2 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 43%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 21%

Genomsnitt: 2.6

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 68%
Nej, målen är för högt ställda»6 31%

Genomsnitt: 2.31

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»2 10%
I viss utsträckning»6 30%
Ja, i hög grad»12 60%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.5


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»9 39%
Ganska stor»12 52%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.43

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»9 39%
Ganska stor»10 43%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2.52

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 21%
Ganska bra»15 65%
Mycket bra»3 13%

Genomsnitt: 2.91


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»3 13%
Ganska dåliga»9 39%
Ganska bra»11 47%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.34

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 30%
Mycket bra»16 69%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.69

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 21%
Hög»14 60%
För hög»4 17%

Genomsnitt: 3.95

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 8%
Hög»8 34%
För hög»13 56%

Genomsnitt: 4.47


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Dåligt»13 56%
Godkänt»7 30%
Gott»1 4%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.3

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationerna var jättebra!»
- Kinetikdelen av kursen höjde standarden.»
- projekten och inlämingarna, fick en att börja med dereks del tidigt»
- Inlämningsuppgifterna»
- Ulfs del var bra. Mycket bra och förståelig undervisning.»
- Ulfs del var bra, bra undervisning där det är lätt att förstå.»
- Ulfs kinetik-del var bra och intressant, och kinetiklabben knöt ihop allting på ett snyggt sätt.»
- Genomgångarna av Derek.»
- kursboken i Ulfs del är väldigt bra. »
- Man lärde sig väldigt mycket på labbarna»
- Hyfsat bra labb, ger en lite bättre insikt i hur teorin appliceras på verkligheten.»
- Inlämningsuppgifterna, kinetiklaborationerna»
- kinetikdelen kan förbli oförändrad.»
- Reaktordelen tog mycket tid till inlämningen. »
- lätt att ta sig igenom ulfs delar, både med undervisning och litteratur»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Svar på Ulfs del på de gamla tentorna. Följa schemat för föreläsningarna.»
- Räknestugor krävs»
- Försöka få ihop de olika delarna av kursen på ett bättre sätt för en mer övergripande syn på kursen. Även introducera materialbalanser/energibalanser på ett mer pedagogiskt sätt.»
- Ett bättre upplägg på veckoplaner och att man skall hålla sig till schemat som man lagt ut.»
- Mer pedagogisk och förståelig ledning genom själva reaktordelen. Lite mindre räkning, mer teori och räknestuga.»
- ulf upplägg, börja räkna tidigare med eleverna, gärna svar på ulfdel på gamla tentor så man vet om man gjort rätt. laborationerna och de fruktansvärt dåliga labinsturktionerna där en del instruktioner inte står utan efter att man misslyckats får man reda på att man måste fråga innan!»
- Bättre laborationshandledning, svar till gamla tentamensuppgifter (kinetikdel) så man vet att man gjort helt rätt.»
- Dereks måste gå igenom mer teori, det är svårt att förstå när han bara går igenom massa exempel. Kompendiet var extremt svårt att förstå också. Sedan så följdes inte kurs-pm, det var föreläsning när det skulle varit räkneövning bl.a. Och svar till alla frågorna på de gamla tentorna! »
- Jag tycker att Dereks undervisning var helt usel. Han kan inte bara gå igenom exempel hela tiden utan att gå igenom teori. Han följde heller aldrig schemat som låg utlagt. När det stod "räkneövning" så hade han aldrig det.»
- Jag tyckte Dereks undervisning var väldigt svår att hänga med i. Gick väldigt fort fram och förklarade inte allt så man kunde hänga med på ett bra sätt. »
- Fler räknestugor. Kompletta svar på exempeltentor.»
- Derek MÅSTE ha fler räknestugor! inte bara en, utan MÅNGA! I år gick de tänkta räknestugorna åt till att ta ikapp föreläsningar som vi inte hunnit med, och det är inte okej. Nivån på föreläsningarna höjdes för fort, tempot var för högt och för många stegs hoppades över på tavlan under övningarna. Att halva klassen pratar om att försöka klara tentan enbart på kinetik-delen är en tydlig indikation på att någonting måste hända här.»
- Mer räkneövningar där genomgångar av tal sker steg för steg. »
- Jag tycker Derek måste försöka bli mer pedagogisk samt försöka göra hans del lite lättare. Vi har ju tidigare läst industriell kemi där vi arbetade en del med molbalanser vilket inte kändes i närheten av Dereks nivå. Det känns kanske som att Derek inte inser svårigheterna i hans del av kursen, alternativt tror han att vi kunde mer än vad vi gjorde. »
- Jag tycker att Derick måste bli mer pedagogisk i sitt sätt att arbeta då det är väldigt svårt att förstå vad sjutton han snackar om!»
- jobbigt med tvådelad kurs, blir som 2 separata kurser. När det står att det är räkneövning på schemat så håll er till det, man behöver hjälp när man räknar själv.»
- mer räknestuga»
- Jag vet inte vad men något bör förändras med reaktordelen eftersom jag bland mina studiekamrater upplevt mycket besvikelse på denna del. Kanske fler möjligheter att sitta och räkna på egen hand med tillgänglig lärare? Annan kursbok? Dröja längre vid grunderna? Göra inlämningsuppgifterna obligatoriska för att tvinga en att hänga med från början?»
- Allt som har det minsta med Dereks del att göra.»
- delen om om balanser och reaktorer mm var för svår, de flesta "oral peresentations" var omöjliga att lösa själva, uppgifter i övningsbladet var svåra att lösa. Det börja på en ganska stor och omfattande nivå, tycker man kunde börja med mkt lättare och kortare uppgifter för att få bättre förståelse för ämnet. »

16. Övriga kommentarer

- Vad ska vi med Ulfs del till i arbetslivet?»
- Räknestugorna användes inte till självräkning.»
- förstår fortfarnade inte vad jag ska använda det ulf lärde ut. känns lite onödigt hade hellre haft mera tid till dereks del»
- Jag tycker upplägget var konstigt, väldigt mycket teknisk kommunikation som är pån 1,5 poäng många inlämningar och mycket som behövde göras, kändes inte som 1,5 högskolepoäng utan snarare lika stor som själva reaktorprocesskursen så det tog bort fokus och gjorde allt väldigt stressigt och rörigt. Sen tycker jag att Dereks del var väldigt svår att hänga med i, bör kanske förändra den delen så eleverna får mer förståelse för vad vi gör där. »
- Sammanfatta vad ni skall prata om innan ni börjar lektionen så att man har en chans att hänga med på vad som händer. »
- Tentan var för lång.»
- Det var många som slutade gå på Dereks föreläsningar då dem kände att hans kurs var "omöjlig". Både sett till att få hjälp av läraren samt att det inte gav något att vara på lektionerna för att föreläsaren mest pratade för sig själv. Det var synd, jag tror det behövs en bra och pedagogisk föreläsare i en kurs som ändå verkar vara så pass svår!!»
- Byt derick eller gör honom mer pedagogisk!»
- när man lärt sig räkna på ett sätt i industriell kemi kursen är det svårt att ställa om till ett nytt sätt med djupare och svårare beräkningar. Dessa beräkningar måste dessutom genomföras tydligare på tavlan, inte hoppa över steg. »
- Mer räkne övningar och tydligt redovisning»
- Lärare, var vänliga håll er till det specifika shema ni själva skrivit. Om det står att det ska vara föreläsning så ska det vara föreläsning och inte räkneövning. Undantaget om ett byte annonserats vid föregående tillfälle eller kurshemsida. Och vad hände egentligen med fråga 2 på tentan? Dessutom hade jag önskat att svar/lösningar lades upp på kurshemsidan efter avklarat tenta.»
- Följande kommentarer berör endast Dereks del av kursen: Undervisningen har varit mycket lite till hjälp. Det fanns många stunder då man inte hade en aning om vad som hände nere vid tavlan. Det är otroligt viktigt att det förändras då kursen är så viktig för förståelsen av efterföljande kurser. Litteraturen ger inte tillräckligt mycket stöd för att fylla tomrummen från föreläsningarna. Steget till bra föreläsningar är inte så stort. Egentligen saknas det en bra presentation av vad som ska diskuteras i början av föreläsningen och det allra viktigaste, större förberedelse inför räknegenomgångarna med pedagogiska förklaringar av vilka allmänna "räknesteg" som tas vid varje sorts uträkning som genomförs. Jag hoppas verkligen att man tar till sig kommentarerna till nästa läsår.»
- Detta gav inte så stor utdelning av kunskap väl på tentan förutom bonuspoängen. Samarbetet med presentationer av olika tal i reaktor tog aldeles för lång tid......det fanns ingen tid till att fokucera på presentationen. Reaktor tog så otroligt mycket tid till att i princip inse på tentan att det som kom upp kunde man inte. Ulf del var aldeles för lätta uppgifter i boken för att sedan bli helt annat på tentan. Labben var krångligt onödig. Varför skall den andra gruppen göra vår labb. Hade hellre labbat båda labbarna med chans att få hjälp av riktig labbhandledare. Så som det var nu var inte labbhandledaren insatt i labben.........det skulle vi vara.......mycket mysko inställning. Varför går jag här? På tok för hög arbetsbelastning för de ynka poängen.»


Kursutvärderingssystem från