ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E1213-3 Objektorienterad programmering, TDA547

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-15 - 2013-04-09
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Monika Råberg Hellsing»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 15 timmar»10 29%
Cirka 20 timmar»16 47%
Cirka 25 timmar»4 11%
Cirka 30 timmar»3 8%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 2.08

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»0 0%
25%»2 5%
50%»7 20%
75%»11 32%
100%»14 41%

Genomsnitt: 4.08


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

34 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»8 23%
Vet ej, målen är svåra att förstå»1 2%
Målen är för lågt ställda»1 2%
Målen verkar rimliga»23 67%
Målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 3.23

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

Med examination avses alla examinerande moment i kursen. Exempel på sådana moment kan vara tentamen, laborationer, inlämningsuppgifter, projektrapporter m.fl.

34 svarande

Vet ej/har inte examinerats än»5 14%
Nej, inte alls»2 5%
I viss utsträckning»10 29%
Ja, i hög grad»17 50%

Genomsnitt: 3.14


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har föreläsningar varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»3 9%
Ganska liten»5 15%
Ganska stor»18 54%
Mycket stor»7 21%

Genomsnitt: 2.87

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»12 36%
Ganska liten»14 42%
Ganska stor»4 12%
Mycket stor»3 9%

Genomsnitt: 1.93

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»9 26%
Mycket bra»24 70%

Genomsnitt: 3.67

8. Hur bra har övningarna fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»20 62%
Mycket bra»9 28%

Genomsnitt: 3.18

9. Hur bra har laborationerna fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»13 38%
Mycket bra»19 55%

Genomsnitt: 3.5

10. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- mycket bra! väldigt fint upplägg på hela kursen och man får de tråkiga byggstenarna serverade vilket tillåter en att fokusera på den roliga problemlösningen och förståelsen snarare än syntax»
- Jag önskar en annan utformning av övningar. Fler övningsuppgifter där övningshandledaren går igenom fler exempel på tavlan»
- Väldigt bra föreläsningar. Härligt med en engagerad lärare.»
- Har ej närvarat på några föreläsningar/övningar men har fått höra att de var bra»
- Jättebra hemsida! Man har utan problem kunnat hitta föreläsningskod, tentor, labbmaterial mm! »
- Jag hade svårt att lära mig på övningarna»
- Kurslitteraturen var inte nödvändigtvis dålig, men jag kände inget behov av den eftersom att föreläsningar, labbar och övningar var mer givande. »
- Karismatisk och medryckande föreläsare, som kanske verkar irrelevant men hjälper stort att väcka intresset för ämnet. Kurslitteraturen använde jag inte så mycket då mycket fanns snabbare besvarat på nätet.»


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»9 27%
Mycket bra»19 57%
Har ej sökt hjälp»3 9%

Genomsnitt: 3.69

12. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

33 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»1 3%
Förbli densamma»28 84%
Höjas lite»3 9%
Höjas markant»1 3%

Genomsnitt: 3.12

13. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

34 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»1 2%
Förbli densamma»30 88%
Höjas lite»3 8%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 3.05


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»5 14%
Gott»15 44%
Mycket gott»13 38%

Genomsnitt: 4.17

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- föreläsningarna, upplägget»
- Laborationerna»
- Björn...»
- Laborationerna»
- Att all kod som gicks igenom på föreläsningarna fanns tillgänglig på nätet, så att man kan gå igenom denna och sätta sig in i hur den fungerar. Dessutom var det givande att man under föreläsningarna programmerade kod "tillsammans med eleverna", och inte bara visade exempel på koder som redan var klara.»
- Övningar och laborationer.»
- Bra med mycket labb tid! Utformningen på tentan.»
- Björn»
- Möjligheten att laborera flera gånger per vecka. Tyckte också det var bra att föreläsaren skrev program inför klassen under föreläsningarna för att ge en inblick i programmeringsprocessen.»
- Cecilia var grym som övnigsledare»
- cecilia»
- Laborationerna har varit intressanta och hjälpt mycket för inlärningen så de bör bevaras.»
- Björn»
- I stort sett allt.»
- Övnings upplägget»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- någon av handledarna var mycket dålig på att ge feedback. Det ledde till en del onödiga missförstånd. En enhetlig approach till utlärning och rättning i enlighet med föreläsaren vore bra för en mer homogen kurs»
- Övningarna bör få en annan utformning där övningshandledaren kanske ska gå igenom fler exempel på tavlan»
- Vet ej.»
- Inlämningssystemet Fire har vid vissa tillfällen krånglat»
- Gärna mer övningstillfällen! Och kanske aningen större anknytning till en kursbok om det är möjligt. Är lättare att ta igen då om man missar en föreläsning.»
- Väldigt högljutt på labbarna. Mindre labb-grupper kanske? »
- ...»
- Kan inte komma på något som bör ändras.»
- Mer och svårare innehåll»
- Inlämningssystemet Fire var lite otydligt. Dessutom tyckte jag att Maryana ofta inte riktigt gav så effektiv hjälp under labbarna.»

17. Övriga kommentarer

- Rolig och inspirerande kurs. Tack till Björn med sitt härliga sätt att lära ut.»
- Bra upplägg på den här kursen, även jag som har tidigare erfarenhet av programmering lärde mig mycket. Laborationerna kändes relevanta och nutidsförankrade med Androidmomentet, samt var väldokumenterade och lätta att sätta sig in i. Tummen upp! »
- Väl utförd kurs!»
- Jag är van programmerare och linux-användare redan innan kursen. Min labb-partner hade aldrig programmerat innan. Jag lät honom skriva mycket av koden och försökte att inte ge bort alla svaren. Men jag undrar ändå om inte han hade tänkt mer och lärt sig mer om han hade jobbat med någon på samma nivå. Hoppas han lyckades på tentan. »
- Kanske tydligare vilka övningar man bör göra varje vecka för att ligga i fas i kursen.»
- Jag läser MPISC»
- Det blir väldigt snabbt väldigt svårt, utan förkunskaper var det nästan hopplöst att försöka hänga med på labbarna»
- Kursen var bra.»
- Cecilia var mkt duktig!! »
- Väldigt rolig kurs! Labbarna var hur kul som helst och väldigt lärorika. Hatten av!»


Kursutvärderingssystem från