ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E1213-3 Linjär algebra, TMV141

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-15 - 2013-04-12
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Monika Råberg Hellsing»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 15 timmar»12 35%
Cirka 20 timmar»6 17%
Cirka 25 timmar»5 14%
Cirka 30 timmar»7 20%
Minst 35 timmar»4 11%

Genomsnitt: 2.55

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»1 2%
25%»8 23%
50%»8 23%
75%»7 20%
100%»10 29%

Genomsnitt: 3.5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

33 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»11 33%
Vet ej, målen är svåra att förstå»3 9%
Målen är för lågt ställda»0 0%
Målen verkar rimliga»19 57%
Målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2.81

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

Med examination avses alla examinerande moment i kursen. Exempel på sådana moment kan vara tentamen, laborationer, inlämningsuppgifter, projektrapporter m.fl.

33 svarande

Vet ej/har inte examinerats än»5 15%
Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»14 42%
Ja, i hög grad»14 42%

Genomsnitt: 3.12


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har föreläsningar varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»9 27%
Ganska liten»16 48%
Ganska stor»4 12%
Mycket stor»4 12%

Genomsnitt: 2.09

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 24%
Ganska stor»7 21%
Mycket stor»18 54%

Genomsnitt: 3.3

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»19 55%
Mycket bra»10 29%

Genomsnitt: 3.08

8. Hur bra har övningarna fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»19 61%
Mycket bra»9 29%

Genomsnitt: 3.19

9. Hur bra har MATLAB-momentet fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»4 12%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»18 54%
Mycket bra»9 27%

Genomsnitt: 2.96

10. Vad tycker du om examinationsformen för MATLAB-momentet?

34 svarande

Mycket dålig»2 5%
Ganska dålig»14 41%
Ganska bra»13 38%
Mycket bra»5 14%

Genomsnitt: 2.61

11. Hur har Maple T.A. fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»11 33%
Mycket bra»18 54%
Har ej använt Maple T.A.»2

Genomsnitt: 3.39

12. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Efter en tråkig start blev det genast mycket bättre efter Fredrik blev uppmärksammad om hur studenterna upplevde föreläsningarna. »
- Användningen av powerpoint i föreläsningarna känns smidigt och bra. Exempelräkning och bevis som görs under föreläsningarna behöver struktureras upp och förberedas bättre före föreläsning, så att man lättare kan ta del av informationen.»
- Dock har det varit lite problem att skriva in svaren»
- Det fanns guldkorn i föreläsningarna som Fredrik borde ta vara på. Sammanfattningarna som kom först i slutet av kursen borde inleda varje avsnitt enligt mig. Ta allt på ett konkret plan som möjligt och förklara lite lösningsmetoder och knep. Sedan gå på de tyngre sakerna gällande avsnittet, bevis mm. Man hänger annars inte med på bevisen för fem öre, klarade det tack vare kurslitteraturen. Det spelar hur som helst ingen roll om man ligger "efter schemat" om det som tas upp inte förstås av någon. Vad gäller matlab så bör det läggas upp annorlunda. Något som jag vet många hade uppskattat hade varit föreläsningar i MatLab där det visas exempel, sedan läggs liknande uppgifter till detta så eleverna lär sig något. Nu blir det mest copy paste för många, klara livhanken - det lär man sig inget på. Föreläsningar i MatLab som sagt, snälla.»
- MATLAB-kunskaper bör examineras i separat kurs och inte påverka denna kurs. Maple T.A. använder mystisk syntax för svar.»
- Att köra power-point att smidigt för läraren, men det är väldigt svårt att hänga med och det blir lätt att bilderna byts alldeles för snabbt.»
- MATLAB-momentet verkar förutsätta att man har programmerat förut. Det är svårt att ta till sig kunskap då man inte programmerat och samtidigt då även andra kurser pågår. MATLAB tar lite för mycket tid.»
- Bra med Marple, bra MATLAB-labbar, bra kursbok!»
- Mer specifika instruktioner för hur man ska svara på Maple-duggorna. Ibland fick man göra om trots att man haft rätt svar men skrivit in svaret på fel sätt (t. ex. så sökes x, men svarar man "x=12" får man fel eftersom att Maple enbart vill ha "12"). Föreläsningarna var ofta väldigt abstrakta och svårbegripliga.»
- Maple T.A. är terror. Knappast någon frisk människa som orkar gå igenom hela 15min provet igen för att man missa för många frågor. Det tog hundra år och fylla i svaret och det enda som var värt över det hela var lätta poäng mha Wolfram alpha och matlab. Ordentliga duggor när man vet vad som kommer på duggan men inte exakta uppgifter uppmuntrar en till fördjupad kunskap vilket uteblev här. Fin idé, dålig mjukvara. Endast i nödfall. Bättre än inget.»


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»16 50%
Mycket bra»12 37%
Har ej sökt hjälp»3 9%

Genomsnitt: 3.5

14. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

32 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»4 12%
Förbli densamma»27 84%
Höjas lite»1 3%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.9

15. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

32 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»3 9%
Förbli densamma»27 84%
Höjas lite»2 6%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.96


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»7 20%
Godkänt»14 41%
Gott»11 32%
Mycket gott»2 5%

Genomsnitt: 3.23

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- maple ta väldigt bra för att lära sig, man blir "tvungen" att sitta med duggan tills man klarar den matlaben var dessutom den absolut bästa vi haft hittills! »
- Maple TA duggor. »
- Maple-duggorna var jättebra för inlärning. Det var även skönt att slippa jaga matlabinlämningar i form av labb-instudering varje vecka.»
- Duggorna»
- Övningarna, givetvis. Samt duggorna.»
- Konkreta exempel, lösningsgångar.»
- Maple T.A. duggor, förutsatt att man får en ordentig och skriftlig förklaring av syntax för svar.»
- Jag tycker att Maple T.A till duggor var ett ganska bra system. Man lärde sig ganska bra när man fick lov att göra om den när man inte klarar det första gången.»
- Samma upplägg med duggorna och MATLAB-laborationerna. Extra frågestund innan tentan och strukturen på tentan.»
- Övningarna och laborationer»
- Sättet man genomför duggorna på tycker jag är bra, jag har lärt mig en del på det, det bör alltså bevaras.»
- Matlab på tentan. Mycket tjat bland kursare att Matlab var onödigt men det är bara larv och populism. Om man inte tagit tidigare matlab på allvar får man skylla sig själv.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Under kursens gång har föreläsningarna väldigt lite handlat om att lära sig någon slags grunder utan mer syftat till att ge djupare förståelse, Jättebra om man redan kan hela kursen o ligger på typ en fyra när den börjar o man bara vill höja sig till femma. Inte riktigt lika jättebra när man vill förstå grunderna »
- SI matte.»
- Nästan alla moment i kursen måste struktureras upp och förberedas bättre (i förväg). Tydliga mål med varje föreläsning och förberedda exempel sparar tid och är lättare att följa för oss som inte kan det här. Inlämningsuppgifter måste korrekturläsas och vara färdiga innan de publiceras. Oacceptabelt att ändringar/rättelser görs bara några dagar innan deadline.»
- MATLAB-momentet. Ingen MATLAB på tentamen. Den har ju redan tentats av i en egen del!»
- undervisningssätt»
- På föreläsningar hade jag velat se fler exempel på tal där man tillämpar satser och mindre härledning på bevis»
- Ta inte bevisen först! Man förstår ingenting då. Introducera på ett lägre plan först. MatLab-föreläsningar. Ska man behålla den höga standarden på matlab så behövs där insatser, föreläsningar, snälla.»
- MATLAB i en separat kurs.»
- I MATLAB-momentet bör fler exempel finnas med i labhandledningen, dels för att ta till sig kunskap om hur MATLAB fungerar på ett bättre sätt samt att det blir lite lättare att lösa uppgifterna.»
- Ta bort MATLAB-inlämningen eller lägga den tidigare under kursen då det blev ett stressfullt moment när den låg så nära tentan. Om MATLAB-frågor kommer vara i tentan även i framtiden så kanske det inte behövs en inlämning också?»
- Kan inte komma på något viktigt som man bör ändra på.»
- Maple T.A. bör bytas ut mot Ville-liknande duggor. Om inte det är möjligt så skulle jag vilja att det görs om så att man bara behöver göra om de frågor man gjort fel på och att det står vilka kapitl duggorna behandlar.»

19. Övriga kommentarer

- Bra att Fredrik tog emot konstruktiv kritik och även arbetade för förbättring. Övningsledaren Emil var även väldigt bra.»
- Tentan var riktigt klurig. Jag hade velat att den var bättre avvägd mot skrivningstiden, då jag inte hann göra alla uppgifter. Men det är kanske en högst personlig åsikt.»
- Bra kurslitteratur, dock hade ett tillgängligt, uppdaterat facit varit till allas fördel.»
- För att få "godkänt" på Labb-delen krävs endast närvaro.»
- Om det finns möjlighet att inför SI till den här kursen så hade det varit jättebra!»
- Det finns utrymme för förbättring på föreläsningarna. Man ska vara medveten om Linjär algebra är hyfsat svårt jämfört med EV. Det kanske därmed inte är lika lätt att lära sig och man lockas till att skylla på föreläsaren. Det är inte hela sanningen men det finns här utrymme för förbättring. Du känns lite granna som en oslipad diamant. Uppenbarligen mycket kunnig och villig att lära ut men utan medlen. Dock tycker jag att föreläsningarna blev bättre på slutet men jag vet inte om det bara var en tillfällighet. Jag har funderat ett tag på hur det kommer sig att det inte riktigt klockar och jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Jag tror det har att göra med bildpresentationerna. Jag ser det som en generationsfråga. Du gör några misstag som vi i välutrustade skolor fått lära oss att undvika. Informationen på enskild sida ska hållas koncentrerad. Nu får vi upp ett tiotal ekvationer med hundratals konstanter med en text som säger en sak(gärna med ord vi är osäkra på) och en föreläsare som säger en annan. Informationskrig med dig själv samtidigt som det blir svår att föra anteckningar. Samtidigt ser jag poängen med att inte skriva upp allt manuellt på tavlan med alla index och allt. Att presentationerna finns på internet gör mig personligen egentligen inte gladare det heller. Vi har en tidsplan att följa och mycket ska bli sagt men ibland måste man inse att mindre är mer. Jag går hellre hem med ett nytt koncept än att samtliga satser vi ska kunna rabblades. Mer fokus på det svåra och skriv hellre upp de satser som detta behandlar efter föreläsningen. Jag tycker vara aktiv på föreläsningarna följa tankegången, det blev mera av ett rabblande. Presentationen måste i största allmänhet vara bättre anpassad för föreläsningar snarare än böcker. Tänk på att bildpresenationer och lätt kan locka en att driva upp tempot medan tavlan sänker hastigheten vilket kan vara trevligt vid inlärning. Sammanfattningsvis. Bra att du är kunnig och bra att försöker lära oss tröga. Tänk på innehållet och tempot av föreläsningarna bara. Som sagt tyckte jag det var bättre under sista veckorna.»
- Emil som övningsledare har varit kanonbra! Fredrik inte klockren i lärarsituationen. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från