ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


MPEPO 1213-3 Elinstallation med författningskunskap, MTT060

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-15 - 2013-04-12
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Monika Råberg Hellsing»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

5 svarande

Högst 15 timmar»1 20%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»2 40%
Cirka 30 timmar»2 40%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 3


Mål och måluppfyllelse

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

5 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»5 100%

Genomsnitt: 5

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

5 svarande

Vet ej, har ej sett/läst målen»1 20%
Vet ej, målen är svåra att förstå»0 0%
Målen är för lågt ställda»1 20%
Målen verkar rimliga»3 60%
Målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 3.2

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

Med examination avses alla examinerande moment i kursen. Exempel på sådana moment kan vara tentamen, laborationer, inlämningsuppgifter, projektrapporter m.fl.

4 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 25%
Ja, i hög grad»3 75%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.75


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»1 20%
Ganska liten»2 40%
Ganska stor»1 20%
Mycket stor»1 20%

Genomsnitt: 2.4

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 25%
Ganska stor»2 50%
Mycket stor»1 25%

Genomsnitt: 3

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 25%
Ganska bra»1 25%
Mycket bra»2 50%

Genomsnitt: 3.25

8. Vad tycker du om föreläsningen om regelverket för starkströmsanläggningar med Klas-Göran Sundvall från Elsäkerhetsverket?

4 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Godkänt»0 0%
Ganska bra»3 75%
Mycket bra»1 25%

Genomsnitt: 4.25

9. Vad tycker du om föreläsningen om elinstallationsreglerna med Svante Skeppstedt från Svensk Elstandard?

4 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 25%
Godkänt»0 0%
Ganska bra»1 25%
Mycket bra»2 50%

Genomsnitt: 4

10. Vad tycker du om föreläsningen om nätstationer med Carl-Magnus Isaksson från Göteborg Energi?

5 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Godkänt»0 0%
Ganska bra»2 40%
Mycket bra»3 60%

Genomsnitt: 4.6

11. Vad tycker du om studiebesöket i nätstationen med Carl-Magnus Isaksson från Göteborg Energi?

5 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Godkänt»1 20%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»4 80%

Genomsnitt: 4.6

12. Hur har det fungerat med elevledda lektioner?

4 svarande

Dåligt»1 25%
Mindre bra»0 0%
Godkänt»1 25%
Ganska bra»1 25%
Mycket bra»1 25%

Genomsnitt: 3.25

13. Tycker du att elevledda lektioner skall finnas kvar?

4 svarande

Ja»3 75%
Nej»1 25%

Genomsnitt: 1.25

- Jag antar att de är till för att alla skall börja använda böckerna om elinstallationsregler så de bör nog vara kvar även om jag inte direkt kan säga att de gav så mycket.» (?)

14. Hur väl tycker du att problemet i projektet varit definierat med tanke att kursens syfte är att i projektform ge övning i samarbete vid behandling av tillämpade anläggningstekniska frågeställningar?

4 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Godkänt»1 25%
Ganska bra»2 50%
Mycket bra»1 25%

Genomsnitt: 4

15. Har ni fått den hjälp ni behöver för att komma framåt i projektet?

5 svarande

Ja»4 80%
Nej»1 20%

Genomsnitt: 1.2

- Svårt men mycket lärorikt» (Ja)

16. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Mycket givande kurs, dock kan tentamen göras mer utmanande eventuellt med något lite större räkneproblem och färre uppslagsfrågor!»


Arbetsklimat

17. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

4 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»3 75%
Har ej sökt hjälp»1 25%

Genomsnitt: 4.25

18. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

4 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»0 0%
Förbli densamma»4 100%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 3

19. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

4 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»2 50%
Förbli densamma»2 50%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.5


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 25%
Gott»1 25%
Mycket gott»2 50%

Genomsnitt: 4.25

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- studiebesöket»
- Gästföreläsningar samt studiebesök.»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Någon/några fler praktiska föreläsning(ar) om elinstallation skulle nog inte vara så dumt. Det skulle åtminstone spara en massa tid och sänka arbetsbelastningen till en mer hållbar nivå. Den mesta tiden har gått åt till att gissa sig fram till relevanta sökord på Google för att därigenom försöka förstå vad som egentligen skall göras. Först därefter gick det börja nysta i hur det skulle göras.»
- Projektet skulle kunna vara ännu mer omfattande, t.ex från 400 kV sidan så att skydd av kopplingsutrustning även får dimensioneras.»

23. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från