ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT1 Form, färg och arkitektens verktyg ARK091, vt-13

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-08 - 2013-04-04
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

12 svarande

nej, det framgick inte alls»0 0%
ganska dåligt»3 25%
ja, det framgick ganska bra»6 50%
bra»3 25%
mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3

2. Hur har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål är enligt kursplanen att studenten, efter genomgången kurs, ska visa grundläggande färdigheter i att med olika sinnen uppfatta, tolka och kommunicera en situation.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

11 svarande

inte alls»0 0%
ganska dåligt»0 0%
ganska bra»3 27%
bra»5 45%
mycket bra»3 27%

Genomsnitt: 4

- Lärandemålen i allmänhet är ganska svåra att tolka vad som menas.. » (?)

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att studenten ska kunna visa grundläggande färdigheter i att med olika uttrycksmedel gestalta, visualisera och kommunicera en idé.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

12 svarande

inte alls»0 0%
ganska dåligt»0 0%
ganska bra»2 16%
bra»8 66%
mycket bra»2 16%

Genomsnitt: 4

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att kunna reflektera över begrepp som komposition, rumslighet och rörelse, stämning och nyanser, form och färg, ljus och skugga.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

11 svarande

inte alls»0 0%
ganska dåligt»0 0%
ganska bra»2 18%
bra»5 45%
mycket bra»4 36%

Genomsnitt: 4.18

- Kändes som att det var mer fokus på de tre sistnämnda läromålen. Alltså inte så mycket tid till komposition, stämning och nyanser» (ganska bra)

5. Lärandemål 4

Kursens fjärde lärandemål är att undersöka rummets karaktärer (studier av form, ljus, materialitet, etc.), analysera rumsformer och rumssamband (sektioner och planer) och kommunicera rumsupplevelser (situationer) med skissande för hand som metod.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

11 svarande

inte alls»0 0%
ganska dåligt»0 0%
ganska bra»0 0%
bra»6 54%
mycket bra»5 45%

Genomsnitt: 4.45

6. Lärandemål 5

Kursens femte lärandemål är att använda digitala verktyg för att producera tvådimensionella ritningar. Exempel på datorprogram: AutoCAD.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

12 svarande

inte alls»0 0%
ganska dåligt»0 0%
ganska bra»0 0%
bra»6 50%
mycket bra»6 50%

Genomsnitt: 4.5

7. Lärandemål 6

Kursens sjätte lärandemål är att använda digitala verktyg för att producera tredimensionella skisser. Exempel på datorprogram: SketchUp.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

12 svarande

inte alls»0 0%
ganska dåligt»0 0%
ganska bra»0 0%
bra»7 58%
mycket bra»5 41%

Genomsnitt: 4.41

8. Lärandemål 7

Kursens sjunde lärandemål är att visa färdigheter i grafisk kommunikation: Exempel på datorprogram: PhotoShop, InDesign.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

12 svarande

inte alls»0 0%
ganska dåligt»0 0%
ganska bra»2 16%
bra»5 41%
mycket bra»5 41%

Genomsnitt: 4.25

- Hade behövt mer genomgång i båda programmen. Tex hur man gör en snygg skuggning på ett objekt.» (ganska bra)
- Jättebra lärare!!» (mycket bra)

9. Lärandemål 8

Kursens åttonde lärandemål är att skapa enkla algoritmer i Matlab.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?
(Matlab-momentet, som Jacues Huitfeldt ansvarar för, ingår i ffa-kursen.)

12 svarande

inte alls»1 8%
ganska dåligt»2 16%
ganska bra»4 33%
bra»5 41%
mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.08

- Algoritmerna var inte enkla. De var alldeles för svåra för oss. Våra förkunskaper räckte inte till. Upplägget var dåligt. Uppgifterna motsvarande inte föreläsningarna. Majoriteten av alla koder vi skrev skrevs med hjälp av lärare. Man fick inte tillräckligt med hjälp. Tiden räckte inte till.» (inte alls)
- Det hade varit härligt med någon föreläsning i hur man börjar skapa ett program. Eller ett kompendie med dom vanligaste metoderna/funktionerna man använder i matlab.» (ganska bra)
- Svitlana grymt duktig, men kanske lite mycket spring innan man kan gå ibland på vissa uppgifter. » (ganska bra)
- Enkla? För hög nivå på matlab övningarna » (bra)

10. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Bra, förutom Matlab-alldeles för hög kravnivå.»
- Jag trodde att det krävdes mer innan kursen började. Det låg på en bättre nivå än jag trodde.»
- Matematikdelen var bra förutom att föreläsningarna låg lite efter i planeringen. Matlabdelen mycket dålig. Alldeles för höga krav. Uppgifterna låg före i planeringen.»
- Matlab-delen av kursen kunde många gånger kännas som att den låg på en nivå långt över våra huvuden. Svårt att försöka komma igång när man känner att man inte har en bra grund att stå på.»
- Inte så höga krav. Mycket experimenterande och lärande på annat sätt :) aha-upplevelser. Lärorik kurs!»
- Mycket bra.»
- Rimliga. »
- Bra»
- Nivån på kursen var bra, ibland lite difus. men tycker att den går ihop fint till slut trots att den kan kännas lite spretig med alla moment.»
- matlab för svåra uppgifter! annars bra »
- stämmde bra överrens»

11. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

12 svarande

mycket dålig»1 8%
ganska dålig»0 0%
ganska bra»3 25%
bra»7 58%
mycket bra»1 8%

Genomsnitt: 3.58

- Matlabdelen var ett fruktansvärt stressmoment. Matlabövningarna försvårade för inlärningen. Matlabövningarna var irrelevanta. » (mycket dålig)

12. Handledning och kritik (tillgång)

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?

12 svarande

nej, inte alls»0 0%
ganska otillfredsställande»1 8%
ganska bra»2 16%
bra»7 58%
mycket bra»2 16%

Genomsnitt: 3.83

- Det positiva var att det sattes in extra övningstillfällen pga klagomål från klassen. Det negativa är att upplägget var så dåligt att det behövdes fler övningstillfällen. (framför allt när det gäller matlab)» (ganska otillfredsställande)
- för lite hjälp i förhållande till nivån på övningarna på matlab. annars bra » (ganska bra)

13. Handledning och kritik (kvalitet)

Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

12 svarande

nej, inte alls»0 0%
ganska otillfredsställande»1 8%
ganska bra»1 8%
bra»7 58%
mycket bra»3 25%

Genomsnitt: 4

14. Studieresan: tycker du att teckningsuppgifterna under resan hjälpte dig att upptäcka Turin?

- Absolut! »
- Ja! »
- Ja»
- Absolut, att skissa i Turin var mycket givande. Man lär sig se detaljer på ett helt annat sätt än om man fotar.»
- JA, det var jätte bra! Har börjat se på städer/byggander på ett helt annat sätt. »
- vi fick ett pm, vi läste det, sen pratade lärarna 5 minuter om dem. Det var svårt att ta till sig dem. Annars var de uppgifter peter gav oss givande!»

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

mycket dåligt»0 0%
dåligt»1 8%
godkänt»0 0%
gott»7 58%
mycket gott»4 33%

Genomsnitt: 4.16

- Matlabmomentet förstörde hela kursen som annars kunde ha varit mycket bra.» (dåligt)

16. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Mönsterihopsättningar, färglära. Även skönt med inte så höga krav på friggeboden så man kände att man kunde fokusera på at lära sig programmen istället för att göra boden "perfekt". Svitlana i matlab - superbra och väldigt snäll som alltid stannade kvar över tiden.»
- Matematikföreläsningarna, dessa fungerade riktigt bra. Föreläsaren var bra på att förklara, svarade gärna på frågor. »
- Att ta in kunniga i de olika datorprogrammen var mycket uppskattat»
- Dataprorammen»
- Pappersvikningarna. Väldigt lärorika och "aha" upplevelser. Utveckling på sin egna nivå och i sin egna takt. Färgläran var också jätte intressant. Skulle gärna lära mig mer om färg. Så viktigt att kunna, riktigt intressant! Peter och Eva, riktigt bra! Era lektioner är roliga att gå till och ni är jätte duktiga!»
- skapa mönster var kul. Turinresan, autocad, sketchup, indesign och photoshop»
- pappersvikningarna, färg och NCS och arkitektensverktyddelen »
- när vi fick leka med ljus i våra pappersrum!»

17. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Matlab, vi kan ingenting.»
- Matlab. Matlab. Att anpassa övningarna efter innehållet i kursen. Jag tyckte det var svårt att förstå/lära sig hur olika funktioner såg ut i 3d, det skulle vara bra om man kunde rita upp dessa i något 3d program, inte nödvändigtvis matlab. Om man tvunget ska ha kvar matlab så är ett sätt skulle vara att anordna någon form av genomgång inför varje övning. För det hade vi inte nu utan man fick sitta och gissa. »
- Kanske att man får en bättre grund till Matlab innan kursstart. De labbar som vi förväntades kunna utföra var ofta väldigt svåra.»
- MatLab upplägget»
- Lite för många lektioner med vika papper.»
- Förändra matlaben, om den skall vara med i denna kursen borde övningarna vara anpassade efter vår kunskapsnivå, som det är nu ligger fokus inte på form och färg utan på att försöka förstå matlab. »
- gärna ha mer inspirerande föreläsningar kring momenten. Tex ge exempel på hur andra konstnärer har arbetat med samma metod. Pappersvikningsdelen var ibland lite svår att greppa och komma på något intressant att jobba med.»Kursutvärderingssystem från