ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kandidathandledningstillfälle 2, vt13

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-06-06
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Magnus Gustafsson»


Bakgrundsfrågor

1. Hur många är ni i er grupp?*

15 svarande

2 13%
3 20%
1 6%
2 13%
7 46%

Genomsnitt: 3.6

2. Är kandidatarbetet din första kontakt med Fackspråk ?*

Fackspråk medverkar på de flesta av Chalmers utbildningar i olika former, och i varierande omfattning. Handledningstillfälle 2 kan möjligen utnyttjas olika beroende på vilken fackspråklig bakgrund ni har i projektet.

15 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Nej»6 40%
Ja - tidigare fackspråkliga inslag på svenska»8 53%
Ja - tidigare fackspråkliga inslag på engelska»4 26%
Ja - valbar kurs på engelska»0 0%
Ja, jag har besökt CHOCS»0 0%

- Nej, det är inte min första kontakt med Fackspråk. De höll i kursen Teknisk kommunikation i åk 1.» (Nej)
- Svarsalternativen är motsatta frågan...» (Ja - tidigare fackspråkliga inslag på svenska, Ja - tidigare fackspråkliga inslag på engelska)
- Frågan i sig känns felskriven, borde vara något i stil med "Har du haft kontakt med Fackspråk innan kandidatarbetet?"» (Ja - tidigare fackspråkliga inslag på svenska, Ja - tidigare fackspråkliga inslag på engelska)


Arbetet i gruppen och under handledningstillfället

3. Hur tycker du att arbetet i gruppen har fungerat inför handledningstillfälle 2?*

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Växlande bra»3 20%
Bra»9 60%
Mycket bra»3 20%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vi har arbetat på som vanligt. Inte jätte mycket extra fokus på rapporten, dock.» (Bra)
- Har haft en bra dialog före och efter. » (Mycket bra)

4. Vilka förväntningar hade du på handledningstillfället?*

- Inga-en obligatorisk grej som vi var tvungna att gå på men vi fick jättebra feedback.»
- Svar på frågor kring funderingar på rapportskrivningen.»
- Kommentarer om små ändringar att göra i arbetet vi hade hittills»
- »
- Få diskutera igenom upplägg för rapporten.»
- Höga. Att de skulle ha svar på allt man undrade.»
- Att få reda på svaga delar i rapporten. Få vägledning i textstruktur. »
- Inte så många faktiskt»
- Att få lite hjälp med språk och struktur»
- Konstruktiv kritik och tips.»
- Vi ville få feedback dels på vår struktur mm»
- Ville ha svar på formaliafrågor, liksom stil och strukturfrågor.»
- Få återkoppling och idéer kring rapporten.»
- Inga»
- Inga»

5. Fick du ut det du ville av tillfället och är det något du skulle vilja ändra på i handledningstillfälle 2?*

15 svarande

Ja, vi fick svar på många frågeställningar»8 53%
Ja, vi diskuterade de avsnitt i rapporten vi har problem med»2 13%
Ja, det blev en bra diskussion»5 33%
Nej, vi hade inte förberett något fokus för diskussionen»0 0%
Nej, fackspråkshandledaren förstod inte våra problem»0 0%
Nej, vår ämneshandledare bestämmer hur det ska vara»0 0%

Genomsnitt: 1.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vi hade låga förväntningar men blev positivt överraskade.» (Ja, vi fick svar på många frågeställningar)
- Fick mer hjälp än jag förväntade mig med strukturen av rapporten. Mycket givande!» (Ja, vi fick svar på många frågeställningar)
- Ni MÅSTE göra om den här enkäten, det går ju inte att svara ordentligt... Varför skulle de tre första frågorna motsäga varandra? Eller de tre sista?» (Ja, vi fick svar på många frågeställningar)
- Man borde kunna välja flera alternativ.» (Ja, vi fick svar på många frågeställningar)
- Vi hade inte förberett så mycket men fick bra återkoppling endå.» (Ja, vi fick svar på många frågeställningar)
- Claes Ohlson gav handfasta och precisa råd. Mycket betryggande och sympatiskt möte.» (Ja, vi diskuterade de avsnitt i rapporten vi har problem med)
- Känns som att denna frågan också är konstig, man borde kunna välja flera alternativ. Jag vill välja alla de 3 första "ja, blabla" alternativen» (Ja, det blev en bra diskussion)

6. Vad lärde du dig i samband med handledingstillfället?

- Vi fick mycket tips!»
- Mer om upplägg och struktur, att tänka på hur en läsare kommer att uppfatta texten.»
- Hur vår rapport skulle kunna se ut.»
- Förstod bättre hur rapporten skulle struktureras»
- Mycket för den korta tiden vi hade. Bra handledning!»
- Tips och tricks på hur man skall tänka. »
- En bra ordning på våra avsnitt. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.9

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.9
Beräknat jämförelseindex: 0.45

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från