ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT1 Rum och geometri VT13, ARK101

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

19 svarande

Nej, det framgick inte alls»2 10%
Ganska dåligt»10 52%
Ja, det framgick ganska bra»6 31%
Bra»1 5%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.31

- Magnus var mycket oklar om vad uppgifterna egentligen gick ut på och vad de olika läromålen bestod utav. Det kom ofta kompletteringar på moment som kunde verka helt orelevanta under kursens gång.» (Nej, det framgick inte alls)
- Väldigt rörigt och otydligt» (Ganska dåligt)
- Delvis. I Janas delkurs har det varit tydligt vad som varit målet. I projektet blev allt kaos.» (Ganska dåligt)
- mål fanns, men vad som krävdes var ändå otydligt. Kändes som man ofta fick reda på saker i efterhand. » (Ganska dåligt)
- I Janas del av kursen hade jag inga svårigheter med att förstå vad som förväntadeds av mig. Medan i Magnus del hade nästintill alltid svårt att förstå stjärnan i uppgifterna och vad som egentligen var målet med uppgiften» (Ganska dåligt)
- Lite dåligt formulerat på sina håll.» (Ja, det framgick ganska bra)

2. Hur har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen är att redogöra för och tillämpa grundläggande begrepp inom plan- och rymdgeometri för att uttrycka och utforska mönster, symmetrier, strukturer och former.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

19 svarande

Inte alls»1 5%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»8 42%
Bra»9 47%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.31

- Geometrimomentet försvann helt och hållet när projektet introducerades. Känns som att det varit lättare att knyta ihop projektet till geometrin under tidigare år.» (Inte alls)

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att redogöra för hur ljus, ljud och luft påverkas av rumsgeometrin utifrån fysikalsika fenomen som vågrörelsens reflektion, diffusion och absorption samt luftens strömning.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

19 svarande

Inte alls»8 42%
Ganska dåligt»7 36%
Ganska bra»3 15%
Bra»1 5%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.84

- det här har jag inte hört om och än mindre jobbat med» (Inte alls)
- Detta enormt intressanta och viktiga koncept blev förlorad i kursen. Den information och möjlighet vi fick till att undersöka detta var minimal. Hade önskar ljus föreläsningar och laborationer.» (Ganska dåligt)
- Känns som att det varit svårt att koppla geometrin, och ljus till uppgiften över huvud taget eftersom projektet omfattade många delar så det gick inte att fokusera på det som stod i lärandemålen.» (Ganska dåligt)
- Jag förstår inte riktigt vad ni menar. Har vi sysslat med detta över huvud taget?» (Ganska bra)

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att arkitektoniskt gestalta ett mindre byggnadsverk med hjälp av 2D-, 3D- och flerdimensionella gestaltningsmetoder/verktyg.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

19 svarande

Inte alls»1 5%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»5 26%
Bra»9 47%
Mycket bra»3 15%

Genomsnitt: 3.63

- Projektet har varit alldeles för stort i förhållande till tid och högskolepoäng. Det har helt enkelt inte funnits tid för att göra ett byggnadsverk utifrån de krav som ställdes. Kraven som gavs för projektet hänger inte alls ihop med lärandemålen.» (Inte alls)
- Skulle kanske inte kalla projektet ett mindre byggnadsverk. Tyckte att byggnaden var lite för stor och komplicerad i förhållande till den avsatta tiden.» (Ganska bra)
- Janas föreläsningar kändes intressanta och givande» (Bra)
- bra att lära sig jobba i olika program, dock begränsade programmen projektet och mestadels las tiden på att förstå programmen istället för att skapa något efter en ide eller efter ett resonemang. vi fick lite hjälp. redovisningsprogrammen, Lay out och den där specialfilen i autocad, var det ingen som förstod sig på. Man kan inte sätta som krav att vi skall jobba med nått som vi aldrig har fått förklarat eller visat för oss hur det fungerar. Många frustrerade timmar har spenderats framför datorn i denna kurs. Utan att förstår eller få hjälp! » (Bra)

5. Lärandemål 4

Kursens fjärde lärandemål är att arkitektoniskt gestalta vertikal kommunikation utifrån bekvämlighet och representativitet samt samhällets krav på tillgänglighet och säkerhet.

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

19 svarande

Inte alls»1 5%
Ganska dåligt»3 15%
Ganska bra»6 31%
Bra»9 47%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.21

- Det här är ett lärandemål som inte alls har återspeglats i projektet. Tidigare år har det säkert varit tydligare koppling.» (Inte alls)
- Trappkillen var väldigt duktig som föreläsare.» (Bra)
- Kändes inte som om projektet var anpassat för detta utan blev mer ett onödigt ont. Trappföreläsningen var mycket bra och givande. Men hade varit bra med lite mer konkreta riktlinjer vid projektet... tex. hur stor är en hiss? Olika mått från olika personer, fick veta först i efterhand. mycket förvirrande! » (Bra)

6. Lärandemål 5

Kursens femte lärandemål är att presentera förslaget i modell och utställning.

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

19 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»8 42%
Bra»8 42%
Mycket bra»2 10%

Genomsnitt: 3.57

- Det fanns ingen tid att bygga modell. konstig fokus i utställning» (Ganska dåligt)
- Sista veckoskissen var den enda veckoskissen där man faktiskt fick den tid som behövdes.» (Ganska bra)
- bra att få tid till att sammanställa och reflektera. » (Bra)
- Ingen modell gjordes till slutresultatet» (Bra)

7. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Problemet var mängden av läromål, information och uppgifter drog ner kvaliteten på alla delar av kursen. Det var bara kvantitet, detta bidrog till en ambitionsnivå som var för låg för att göra speciellt projektet rättvisa. Detta berodde på att vi var tvungna att kompensera för den för stora arbetsbördan och därför inte med den tid vi hade inte kunde skapa arkitektur och presentationer som var, enligt mitt tycke, till den kvalité de bör vara. Detta resulterade i extremt spridda ambitionsnivåer bland studenterna, där flera jobbade många extra timmar för att kompensera.»
- Bra»
- Kraven var för höga enligt tidigare intruktioner. »
- Det har varit alldeles för högt ställda krav jämfört med antal högskolepoäng (i projektet). Vi blev tillsagda att göra så mycket vi hann och välja en idé och göra det så bra som möjligt. Men när tiden inte räcker till så måste man komplettera i efterhand fast man har jobbat övertid och följt anvisningarna. »
- Alldeles för lite tid till alldeles för stort projekt. Många studenter satt kvar över nätterna och jobbade då tiden inte räckte till. Är det verkligen detta ni vill?»
- Kursen har varit oerhört krävande! Har känt stor press och stress och uppgifterna har ofta känns allt för stora i förhållande till tiden. »
- Riktigt hög kravnivå. Väldigt många inlämningar på väldigt kort tid.»
- väldigt oklara. lärarens krav (den arkitektoniska delen) hade ingen förankring i dem tidsplan som fanns.»
- Jag har lagt ner säkert dubbelt så mycket tid som den som var schemalagd för att hinna och det tycker jag inte ska vara nödvändigt. Alltså lite höga krav om tänker på den tid som var avsatt för varje delmoment i kursplanen.»
- svårförståeliiga. »
- Jag blev ganska chockad över hur mycket tid det förväntades av oss elever att lägga ner på speciellt hunnebostandprojektet med tanke på att det skulle vara värt 4,5 hp. Och att man sedan efter terminsavslutning kunde få kompletteringar på sitt projekt när många elever hade lämnat studieorten»
- Ungefär så som jag förväntat mig. Ibland var lärare lite för petiga med cad-ritningar med tanke på hur många genomgångar vi hade om CAD.»
- höga krav och mycket som skulle göras på kort tid,»

8. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

19 svarande

Mycket dålig»4 21%
Ganska dålig»5 26%
Ganska bra»5 26%
Bra»5 26%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.57

- Organiseringen var katastrofal ibland. Uppgiftstexter som talade imorgon sig själv flera gånger om, samt dess många krockar med våra andra kurser.» (Mycket dålig)
- Dock plus till Jana för att hon varit tydlig och gett bra och ärlig respons! I övrigt har kursen varit slittrad och det har varit svårt att koppla ihop geometrimomentet med slutprojektet.» (Mycket dålig)
- tight med tid inför turinresan» (Mycket dålig)
- Har ofta fått infornation mycket sent om handledningar m.m föreläsningar och labbar låg bra till i kursen, kanske lite väl utspritt och det är svårt att se en röd tråd. mellan föreställningar, projekt, lab. Dålig information kring vad som skall vara med i projektet. vissa personer hade fått viss information andra inte. » (Ganska dålig)
- geometriföreläsningsar med jana var bra. en föreläsning om trappor var mycket bra. övriga föreläsningar undermåliga.» (Ganska dålig)
- Upplägget var i stor ät sett bra, dock framgick det ofta inte vad vi skulle göra.» (Ganska bra)
- Upplägget på kursen tycker jag är bra. Det är bara synd på en kurs som jag tror att kan vara väldigt rolig att man måste stressa igenom så stora delar bara för att få till en slutprodukt att presenter.» (Bra)

9. Handledning och kritik (tillgång)

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?

19 svarande

Nej, inte alls»5 26%
Ganska otillfredsställande»3 15%
Ganska bra»6 31%
Bra»5 26%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.57

- Den handledning vi fick är under all kritik! Jag förstår att man inte kan bedriva en bra handledning med två handledare och att det definitivt inte är handledarnas fel. Jag förstår även att detta är ett resultat av de budget besparingar som vi genomgår. Dock är detta bland de viktigaste verktyg vi har för att lära oss arkitektur. Och att inte skolan ser till att det finns tillräckligt med handledare till alla studenter är inte bara ytterst dåligt, utan även katastrofalt för vår utbildning. Att tillsammans med 3 personer dela en halvtimme av handledning är bara en slöseri med allas tid och pengar. Skärpning!!» (Nej, inte alls)
- Ont om handledningstid. Dåligt i veckoskiss två när det inte fanns någon handledning innan ledigheten.» (Nej, inte alls)
- Det var nog egentligen tillräckligt med handledning, men den var brutalt felplacerad. Det hade varit mer givande att ha handledning i slutet av veckoskisserna än att alla tillfällen skulle ligga precis i början, innan någon riktigt kommit igång.» (Nej, inte alls)
- handledning irrelevant, gav ingenting. tillgång bra. jag fick ingen kritik då jag plottat mina a1:or i fel riktning (porträtt, stället för landskap).» (Nej, inte alls)
- Lite dålig timing på handledningen. Skulle tex hellre haft handledning dag 2 istället för det första man gör dag 1 innan man ens hunnit starta med projektet. Det skulle ge mer om man hade fått lite tid att jobba först eftersom handledningstillfällena var ganska begränsade. » (Ganska otillfredsställande)
- Det var mer handledningar i början av delprojekt, när man knappt kommit igång, skulle kanske kunna flyttas till lite senare i projektet då man kommit lite längre och stött på problem.» (Ganska otillfredsställande)
- Att få tillgång till 10 min handledning 1-3 ggr i veckan kändes väldigt fattigt. Oftast gick 8 min till att berätta hur precessen gått dittills och sedan fanns inte mycket tid kvar till att få konstruktiv kritik från handledaren» (Ganska otillfredsställande)
- information om handledning kunde komma samma dag som handledningen skulle vara, kritikkriterier skickades ut sent. Bra med handledning i grupp. » (Ganska bra)
- Hade varit bra med mer kritik mot slutet av projektet.» (Ganska bra)

10. Handledning och kritik (kvalitet)

Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

19 svarande

Nej, inte alls»1 5%
Ganska otillfredsställande»5 26%
Ganska bra»7 36%
Bra»4 21%
Mycket bra»2 10%

Genomsnitt: 3.05

- se föregående vid kritik av övriga projekt tycktes inte medvetna om tidspressen och fastnade på fel delar, pratade mycket om saker som ingen haft tid att fundera över.» (Nej, inte alls)
- Den tid vi hade för handledning rökte knappt till att förklara och uppdatera vår handledare vad vi hade gjort. Att hinna få kritik eller hjälp var oftast obefintlig.» (Ganska otillfredsställande)
- Den handledning som man fick var konstruktiv och hjälpte till, men det hade behövts mer handledning, speciellt inom datormomenten.» (Ganska bra)
- Kunde varit något mer konstruktiv. Skulle önskat mer freedback på vad man behöver fundera mer på och omarbeta eller vidararbeta. » (Ganska bra)
- Su kändes duktig och seriös. Stort plus för att hon mailade ut bilder som inspiration till alla i sin handledningsgrupp!» (Bra)
- Ja, kritiken var mycket givande och intressant att höra vad andra hade gjort, lagom stora grupper.Bra att kritiker var förstående kring tidspress och projektets oerhörda omfattning. Handledningen var ganska givande på så vis att den skapade funderingar. den gav dock inte så många svar och hjälp med att komma framåt i projekten. » (Bra)
- Su var en bra handledare» (Bra)
- Den lilla handledning man fick är jag nöjd med ändå. Den kändes berikande och lärorik» (Mycket bra)

11. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»2 10%
Dåligt»7 36%
Godkänt»10 52%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.42

- I början var det en rolig kurs med geometrimomenten och de korta dagsskisserna. Slutprojektet var alldeles för stort och instruktionerna var tvetydiga. Mycket dålig kommunikation i kursen med många felmeddelanden och mejl vid konstiga tidpunkter och ofta med kort tid inpå handledning eller inlämning. Lärandemålen stämmer inte överens med vad som har kommunicerats och projektets upplägg.» (Mycket dåligt)
- Jana var duktig och geometrin kändes givande. Däremot var det alltid en stor suck när Magnus gav oss inlämningsuppgifter där ingen förstod vad som väntades, vad vi egentligen skulle göra eller vad som skulle lämnas in. Ingen verkade heller riktigt kunna förklara det för oss, allra minst Magnus själv som tyckte att han uttryckt sig glasklart. NEJ DET GJORDE DU INTE, FÖRTYDLIGA TACK!!!» (Mycket dåligt)
- Många bra och intressanta ämnen, men på sina håll utfört otroligt dåligt.» (Dåligt)
- Rörigt» (Dåligt)
- Geometridelen (janas del) var mycket klar och tydlig men resten av kursen var inte bra.» (Dåligt)
- stress, frustration, ilska jag lärde mig mycket av Janas delar och trappföreläsningar. resten mycket lite.» (Dåligt)
- Väldigt diffus kurs. Förstod sällan uppgifterna förän redovisningen. Konstigt upplägg av slutdelen. bra att man tänkt på att inte de ska bli för mycket på en och samma gång iallafall.» (Dåligt)
- Väldigt osammanhängande kurs som hoppar lite mycket mellan olika delar. Väldigt roligt projekt men hade gärna haft mer tid för det känns tråkigt att presentera något man endast är halvnöjd med. Geometrin har varit ok. Föreläsningen med Paula om klimat kunde ha sparats till nästa år eftersom den ändå inte använts till något annat moment i kursen.» (Godkänt)
- Något spretig. Inte någon större koppling mellan geometridelen och projektet. » (Godkänt)
- Det kändes som ett för stort projekt för den här kursen.» (Godkänt)

12. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Ämnena som kursen berör är alla intressanta men man kanske bör se över vilka som är nödvändiga för att bedriva en mer effektiv kurs.»
- Janas del var jättebra. Utveckla gärna matematikdelen. Man kanske kan ha något matlabmoment i samband med geometrin så att kunskaperna inom matlab stärks eftersom det verkar vara viktigt att kunna matlab bra.»
- Geometrin och bevisen. Det var svårt, ja, men i kombination med litteraturseminariet och geometriprovet kändes det väldigt givande.»
- trappföreläsnigen, bågdagen, prodjekt där man får utveckla sina programkunskaper. Geometrin var en ganska kul detalj, har dock inte riktigt förstått vad jag skall använda det till i framtiden. »
- Roligt projekt!»
- Jana Trappföreläsningen var turin-resan del av denna kurs? i så fall denna»
- Föreläsningen om trappor och ramper!! Superbra!»
- dialogen om geometri»
- Kul projekt!»
- geometridelen var väldigt lärorik medan delmoment B, Hunnebostand, på många sätt kändes som för stort och som att kunskapen för att göra en bra projket låg över våra huvuden»
- Tycker om att man gjorde arbetet och lämnade in det i etapper.»
- Avsluta med projekt. Föreläsning trappor var mkt bra! Jag gillade även geometridelen som var matematisk.»

13. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Jag tror att slå ihop geometri med denna kursen var ett dåligt beslut. Detta gjorde att kvaliteten på båda kurserna blev sämre. För att förbättra kursen måste man organisera den bättre och förtydliga dess läromål och framförallt utförande.»
- För stort projekt»
- Gör en mer sammanhängande kurs där man inte bara tar olika ämnen om vi ändå bara ska ha en föreläsning om det. Det var många föreläsningar som inte hade något med varandra att göra. Svårt att ta igen det man missat och de som var där lär sig inte mycket ändå då repetition uteblir.»
- Om det ska vara ett projekt nästa år som är lika frånkopplat från geometrimomentet som årets projekt har varit borde man omformulera lärandemålen. Kul idé med projektet i övrigt men kopplingen till kursen har varit dålig. Och som sagt har projektet varit alldeles för stort.»
- Se ovanstående kommentarer. Jag tycker att de talar sitt tydliga språk.»
- ändra Projektets utformning, informationen kring allt i kursen (tidigare, tydligare, mer lättförståelig) om man skall använda flera olika program måste mer hjälp fås. »
- Ta bort några inlämningar. Förändra tid till projekt, alldeles för stressigt! Kanske lägga in lite mer undervisning om AutoCAD-ritning för planlösningar, sektioner, detaljer osv.»
- ta bort: lay out. helt irrelevant förändra: projekt, mer tid/mindre projekt, tydligare koppling till geometri delen. tydligare mål/fokus, vad ska man egentligen lära sig/lägga tid på»
- Det svåraste har varit tidsbristen och att försöka jobba med varje del separat. Jag hade kanske sett att man hellre skulle få jobba, om man nu nödvändigtvis ska jobba med veckoskisser, att man kanske fått se det hela som ett projekt hela tiden och då gjort hela byggnaden i autocad till skiss 1 och sen hela byggnaden i sketchup skiss 2 osv. Det hade gjort projektet lite mer sammanhängande. Trappföreläsningen var fantastisk! Den ska vara kvar! Kanske tänka igenom vilka moment i kursen som hör ihop och används. Tex föreläsningen om energi och klimat känns väldigt överflödig även om den var bra.»
- litteraturseminariet kändes ålderdomligt. omöjlig bok. Magnus är otroligt oklar och gör alla stressade inkl. honom själv, vad gäller de krav som finn spå oss. Hans kompletteringsuppgifter var aldelles för stora. Man gavs en uppfattning med att man skulle göra det man hann med och var nöjd med, men kunde ändå få komplettering på de minsta detaljerna. ex-vis frösta uppgiften där vi ritade golvmönster. Inte m¨,ånga förstod hur det skulle utföras, inte mycket tid fanns till det efter att man skrivit bevis, man lämnade in uppgiften frustrerad och trött. och ändå fick de allran flesta komplettering, bl.a. p.g.a. att man inte fyllt rutorna rätt. Detta tror jag definitvt beror på dålig, otydlig handledning. inget annat.»
- Tidsupplägget och kanske tänka till hur stort projekt man ska ge eleverna för 4,5 hp.»
- Man behövde ofta hjälp med de olika programmen och då fans det ingen som kunde hjälpa. Sedan fanns det inga lediga datorer i slutet då andra klasser också hade inlämning.»
- Inte skicka ändringar efter skolslutet som man måste göra på skolans datorer.»
- Tydligare förklara uppgiften och vad det är för krav som ställs på oss elever. Sedan är det alltid bra att ha en lärare närvarande när vi använder nya program på datorn som vi behöver mycket hjälp med.»Kursutvärderingssystem från