ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT3 Strukturmekanik HT12, TME185

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-01-11 - 2013-01-21
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 83%
Kontaktperson: Karl-Gunnar Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp


Mål och förväntningar

1. Har kursens mål och förväntningar kommunicerats under kursens gång?


30 svarande

De framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»0 0%
Bra»18 60%
Mycket bra»11 36%

Genomsnitt: 4.3

2. Hur väl har kursens lärandemål 1 uppfyllts?

Att kunna genomföra härledningar av strukturmekanikens matrisfomulerade samband på systemnivå utgående från 2D och 3D stångverkan, balkverkan och vridverkan samt för fjädrande stöd, geometrisk (och materiell) ickelinjäritet.

30 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 16%
Bra»11 36%
Mycket bra»14 46%

Genomsnitt: 4.3

- Jag kunde det då, kan det nog inte längre.» (Ganska bra)
- Det känns fortfarande svårt, men det kommer väl med mer övning.» (Bra)
- Med inlämningarna förstår man vad som krävs» (Mycket bra)

3. Hur väl har kursens lärandemål 2 uppfyllts?

Att kunna formulera sunda beräkningsmodeller för strukturmekaniska system innefattande: 2D och 3D fjädrar, stänger och balkar, symmertri, inre leder, bivillkor och statisk kondensering, fjädrande stöd, samt geometrisk (och materiell) ickelinjäritet.

30 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 10%
Bra»15 50%
Mycket bra»12 40%

Genomsnitt: 4.3

- Inlämningsuppgifter!» (Mycket bra)

4. Hur väl har kursens lärandemål 3 uppfyllts?

Att kunna tillämpa Calfem/Matlab som beräkningsverktyg.

30 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Bra»11 36%
Mycket bra»19 63%

Genomsnitt: 4.63

- Inlämningsuppgifter!» (Mycket bra)
- Calfem introducerades på ett jättebra sätt! Fanns bra stöd i manualen att börja använda.» (Mycket bra)
- Inlärningarna är väldigt bra!» (Mycket bra)
- Bra att ha så mycket övning på det i inlämningarna, framför med tanke på tillgången till handledning.» (Mycket bra)

5. Hur väl har kursens lärandemål 4 uppfyllts?

Att kunna kritiskt bedöma beräkningsmodeller och beräkningsresultat.

30 svarande

Inte alls»1 3%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»8 26%
Bra»15 50%
Mycket bra»4 13%

Genomsnitt: 3.63

- Undervisningen har varit bra men problemen känns ofta komplexa och jag känner mig fortfarande osäker på bedömande/uppställning av beräkningsmodeller. » (Ganska bra)
- Att bedöma resultat känna fortfarande oklart, vad som "borde" vara rimligt. Att avgöra tryck och drag i konstruktioner tycker jag fortfarande är svårt något som kanske kunde kopplas ihop ännu mer med inlämningarna?» (Ganska bra)
- Många gånger lärde vi oss begränsningarna i olika beräkningsmodeller ungefär samtidigt som vi lärde oss hur man gjorde beräkningarna, vilket gjorde det lite svårt att ta till sig. Eventuellt hade det varit bra att istället gå igenom begränsningarna senare, när kunskapen hunnit sjunka in. Eller som repetition.» (Bra)

6. Hur väl har kursens lärandemål 5 uppfyllts?

Att kunna formulera beräkningsmodeller för potentialproblem med 1D flöden.

30 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»6 20%
Bra»15 50%
Mycket bra»8 26%

Genomsnitt: 4

- Jag lärde mig förvånansvärt bra med tanke på hur tråkig just den föreläsning var, och det var förvånansvärt nog ganska enkelt. Faktiskt egentligen ganska häftigt att få se i hur många olika områden den här metoden är tillämpbar. » (Ganska bra)

7. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitionsnivå i relation till dina egna förväntningar? Upplevde du lärarens krav som rimliga och relevanta i förhållande till kursens mål och dina egna?

30 svarande

För låg»0 0%
För hög»1 3%
Något för låg»1 3%
Något för hög»3 10%
Bra»25 83%

Genomsnitt: 4.73

- Det finns inte en chans att jag kan räkna på 95% av alla byggnader i världen som utlovades efter avklarad kurs.» (För hög)
- Mycket att lära sig. Var väldigt abstrakt och svårt att förstå stor fel av kursen, men sista veckorna tycker jag att det mesta föll på plats.» (Något för hög)
- Trodde att det skulle vara svårare. Iallafall tentan.» (Bra)
- Tack vare att kursen var väldigt intressant minskade känslan av hög arbetsbelastning» (Bra)
- Jag tycker om när läraren har höga förväntningar och krav, det motiverar mig ofta. » (Bra)
- Kursens ambitionsnivå var hög, men det börjar man vänja sig vid på det här programmet.» (Bra)


Organisation och genomförande

8. Hur var kursens organisation och planering?

Hur har kompositionen av föreläsningar, övningar och inlämningsuppgifter stött utbildningens mål, nivå och ditt eget sätt att studera?

30 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»5 16%
Bra»10 33%
Mycket bra»14 46%

Genomsnitt: 4.23

- Föreläsningarna skulle kunna vara tydligare.» (Ganska bra)
- någon räkneövning söks.» (Bra)
- En inlämning blev lite stressig, men på det stora hela har det fungerat bra. Lite jobbigt med så långa föreläsningspass, det blev svårt att hålla fokus.» (Bra)
- bra med handledare» (Mycket bra)
- Gott om tid för inlämningar och intresseväckande föreläsningar.» (Mycket bra)
- Handledningen innan tentan var en stor bonus, behåll den!» (Mycket bra)
- Bra uppdelning och noga planerat. Det gör väldigt mycket när man känner att läraren (KG) är engagerad och verkligen vill få oss att lära oss.» (Mycket bra)

9. Hur har läroboken fungerat?

Ge gärna kommentarer kring läroboken - såväl problem som förtjänster.

30 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 16%
Bra»17 56%
Mycket bra»8 26%

Genomsnitt: 4.1

- Väl dyr bok dock jämfört med annan litteratur vi förväntats köpa» (Ganska bra)
- Både positivt och negativt att innehållet var så likt i boken mot föreläsningarna. Ibland kan det vara bra när de kompletterar varandra och ger olika infallsvinklar men det positiva överväger.» (Ganska bra)
- Ibland svårt att följa hänvisningar. Annars mycket tydligt och bra.» (Bra)
- Boken är ganska svår att använda fristående.» (Bra)
- Pedagogiskt uppbyggd. En fröjd att läsa! Bra med några typexempel så man förstår hur man ska föra. » (Mycket bra)

10. Hur har övningar och handledning fungerat

Fick du tillräcklig tillgång till handledning under de tider som utlovats?
Upplevdes handledningen som relevant och konstruktiv?

30 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 20%
Bra»10 33%
Mycket bra»14 46%

Genomsnitt: 4.26

- Handledningen hade gärna fått ligga senare i övningstiden, precis i början måste man själv sätta sig in i problemen och har svårt att formulera sina frågor.» (Ganska bra)
- Har mestadels använt mig av boken » (Ganska bra)
- Handledarna var duktiga på genomförandefrågor men inte så bra på förståelsefrågor.» (Bra)
- Kändes som att man vågade fråga dumma frågor då lärarna var studenter i samma ålder.» (Bra)
- Bra med tid» (Bra)
- Kunde gärna varit någon person till, ibland fick man vänta länga på hjälp då många ofta ville ha hjälp samtidigt. » (Bra)
- Hade kunnat vara handledning på fler tider, men jag tycker att den var bra, och det var lätt att få hjälp.» (Bra)
- Super med handledarna under matlab-övningarna!» (Mycket bra)
- Bra handledare och roliga uppgifter!» (Mycket bra)
- Väldigt bra handledning. Det hänger såklart på vem som är handledare, men de som jobbade i höst gjorde det mycket bra!» (Mycket bra)
- Handledartiden är ju något man inte kan klaga på. Det var ju nästan så att de var där för mycket än för lite.» (Mycket bra)

11. Hur har inlämningsuppgifterna fungerat som stöd för din inlärning?

30 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»3 10%
Bra»9 30%
Mycket bra»17 56%

Genomsnitt: 4.4

- Beror på hur man ser på det. De hjälpte mig att lära mig calfem på ett bra sätt. Tentan var dock förhand och det tyckte jag inte alls att inlämningsuppgiftrrna hjälpte till med. Som kursen är uppbyggd nu känns det definitivt som att man borde ha en matlab-tenta» (Ganska dåligt)
- bra att tvingas börja i tid. att ha en "morot"» (Ganska bra)
- Hade varit bättre att minska mängden beräkningar i matlab och ha lite fler handberäkningsuppgifter» (Bra)
- Bra att få hjälp från handledare/bok/typexempel» (Mycket bra)
- Inlämningsuppgifterna gör att man måste producera något hela tiden och hänga med i undervisningen vilket gör att man inte kan skjuta upp det och hamna efter. Det är bra. Eftersom utbildningen har ett väldigt högt tempo över lag, så behöver i alla fall jag den strukturen för att inte hamna efter.» (Mycket bra)
- Jättebra system med inlämningarna, lite svårt ibland och speciellt då man körde fast och inte fick hjälp så fort. Men Gud vad jag lärde mig på dessa! » (Mycket bra)
- Eftersom man var tvungen att göra inlämningsuppgifterna låg man hela tiden i fas med föreläsningarna. Det fanns ingen direkt tid för räkning utöver det, men jag tycker att de räckte bra.» (Mycket bra)

12. Hur har Matlab/CALFEM fungerat som arbetsverktyg i kursen

Har Matlab/CALFEM utvecklat ditt kunnande/självförtroende/lust till en experimenterande/utforskande ingenjörskonst?

30 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»4 13%
Ganska bra»2 6%
Bra»12 40%
Mycket bra»12 40%

Genomsnitt: 4.06

- Känndes som man fick större förståelse när man räknade utan calfem vid tentapluggande» (Bra)
- Ibland är det en nackdel att jobba med calfem, för det "räcker" att kunna hitta koden för att lösa uppgiften och så har man kanske ändå inte förstått vad man gör (för att tiden inte räcker till för att sätta sig in i det mer). Men calfem är såklart väldigt smidigt, och vid tex matriser är det oerhört bra!» (Bra)
- Det har mer utvecklat självförtroende än kunnande. Långt ifrån alltid förstod man exakt vad det är CALFEM gör men man känner sig nöjd när man får se resultatet (när man kommer fram rätt)» (Bra)
- Det öppnar ögonen för hur man kan beräkna saker på ett relativt enkelt sätt, vilket gör det roligare att fortsätta använda.» (Bra)
- Man förstår att vissa saker inte ska räknas för hand. Men lär sig grunderna.» (Mycket bra)

13. Hur har inslaget kring konceptuell förståelse av strukturmekanik fungerat?

30 svarande

Inte alls»2 6%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»7 23%
Bra»9 30%
Mycket bra»10 33%

Genomsnitt: 3.76

- förstår inte riktigt frågan» (Ganska bra)
- Vet ärligt inte exakt vad som menas, skulle kunna vara lite mer.» (Ganska bra)
- Upplever fortfarande inte att jag kan räkna på de saker jag borde kunna.» (Bra)
- Kunde varit ännu mer praktiska exempel, inte bara på overhead. Visa för hand! » (Bra)
- roligt med omväxlande föreläsningar» (Mycket bra)
- Jag gillade de konceptuella föreläsningarna om struktur och jag tror att jag kommer att ha med mig saker från dem i framtiden!» (Mycket bra)
- Bra med mycket fokus på detta.» (Mycket bra)
- Det var det absolut bästa i kursen.» (Mycket bra)
- Det är ju det som är roligt.» (Mycket bra)


Egna reflexioner

14. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller upplägg vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Inlämningsuppgifterna var bra.»
- inlämningsuppgifterna»
- Dina inspirationsföreläsningar i slutet om användandet av "ett nytt tänk" i broar/arkitektur (är det det du kallar konceptuell förståelse av strukturmekanik?)»
- låt den vara som den är»
- Calfem-inslagen»
- Inlämningarna och de konceptuella föreläsningarna»
- Övningstiderna och De mindre beräkningsinriktade föreläsningarna bra.»
- Allt.»
- upplägget i helhet med inlämningsuppgifter, föreläsningar, handledartillfällen och till sist tenta fungerar bra. bra också att kursen "tjuvstartade" i lp1 det kändes som att det behövdes.»
- Inlämningsuppgifter»
- Lärandeboken, samspelet mellan inlämning/föreläsning/unga handledare»
- Jag vill lyfta fram inspirationsföreläsningarna mot slutet av kursen, gav stort intresse och vilja att lära sig kursens innehåll...»
- Inlämningsuppgifter och handledning»
- föreläsningarna i kombination med inlämningsuppgifterna.»
- Inlämningsuppgifterna och inslaget kring konceptuell förståelse av strukturmekanik.»
- Bra med mycket tillfällen för handledning, bra struktur och info, bra att allt gås igenom grundligt. Pedagogiskt upplägg!»
- Intressanta föreläsningar om ingenjörers arkitekturverk. Väldigt bra och rättvisa tentamensuppgifter.»
- Inlämningsuppgifterna bra! Likaså föreläsningar om konceptuell förståelse.»
- Inlämningarna»
- Karl-Gunnar, och mixen mellan inlämningar och föreläsningar.»
- konceptuell förståelsebiten»
- Inlämningarna och möjlighet till handledning! »
- Inlämningarna och handledningen.»

15. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Föreläsningarna skulle kunna vara tydligare och mer effektiva, de blev lite långdragna ibland. Fast samtidigt är det bra att det inte går för fort fram.»
- Släck inte ljuset på morgonen på föreläsningarna! Det går att se skärmen ändå. Folk somnar trots att det är intressant.»
- den är kanon så ändra inget»
- Möjligtvis skulle man kunna ha ett tightare samarbete med optimerade strukturer. Många av oss har velat använda matlab eller grasshopper i den kursen och det kunde varit bra med mer handledning där. Kunde kanske också varit bra att ha kortare föreläsningspass, svårt att koncentrera sig så långa stunder.»
- Kanske information om hur tentan ser ut tidigare så att man blir mer uppmuntrad att jobba med förståelsen och teorin.»
- Fler praktiska exempel. Mer verklighetsanknytning. Mindre teori och bevis.»
- ta bort 4h föreläsningar på torsdagsmorgon. sätt in fler föreläsningar och kortare, mer utspridda över veckan.»
- Vore roligt om det gick att knyta ihop ännu tydligare med Optimerade strukturer.»
- Mer tid till den svåra inlämningsuppgiften»
- Bonuspoängens relevans. Det sades att man vill premiera flit och de som arbetar under kursens gång. Varför i helvete skall inte de som ändå har kämpat och fått 7 bonuspoäng men bara har potential till att få en trea belönas?! Upplägget som är nu innebär bara att det är jättemycket svårare för sämre elever att få godkänt då den gränsen är 50% istället för 40% som det är i alla andra kurser. Varför ska samma flit snarare gynna folk att få mer än max på tentan än att hjlpa till för att bli godkänd? Det går nästan således inte att få en 3:a i betyg då det fönstret är på tre poäng medans fönstret för att få en femma är 17 poäng. KG har på detta sättet så gott som raderat ut en hel betygsgräns och skapat en tenta som får AT-elever att på pappret se väldigt mycket bättre ut än vad verkligheten är, falsk marknadsföring med andra ord. Det är precis sådana saker som jag tror bidrar till den hemska stressen som florerar på P4.»
- utveckla räkneövningar och kortare och fler föreläsningar.»
- Inslaget kring konceptuell förståelse av strukturmekanik skulle gärna få tidigareläggas så att det kan användas i kombination med kursen Arkitektur och Optimerade Strukturer. »
- Fyra timmar är väldigt lång tid att ha föreläsning, svårt att hålla koncentrationen. Skulle nog hjälpa om föreläsningsmetodiken varierades lite. Lite mer skriva på tavlan och framförallt lite mer exempelräkning. Typtal. Det hade varit kul om en av inlämningsuppgifterna var att räkna på något i projektet. »
- Svårt att hänga med på föreläsningar, för mycket fokus på formler. Bra med de räkneexempel som gjorts.»
- Föreläsningarna skulle behöva vara lite mer händelserika för att vi inte ska bli trötta i huvudet. Lite mer interagerande med eleverna, små uppgifter etc. Kanske skriva mer på tavlan. Bara power point blir aningen tröttsamt i längden. Men bra innehåll och bra svar på våra frågor!!»
- Föreläsningarna är bra, men väldigt "maffiga" och koncentrationen sviktar på slutet av fyra h. Läraren visar stor förståelse för det. Men kanske att det skulle funka att ha två timmar i sträck och inte fyra? Föreläsningarna går också väldigt fort och det är periodvis svårt att hinna med att anteckna, och då glömmer i alla fall jag, ött saker om jag inte hinner skriva ner delar av det. »
- Vet ej»
- Mindre långa overheadföreläsningar, även om det är intressantressant och hur gärna man än vill lyssna kunde det hända att man somnade till »
- Lägg gärna föreläsningarna på förmiddagar, och relativt korta pass. Även om det finns en bra anledning till att ha allt samlat är det för jobbigt att hålla fokus i 3-4 timmar.»

16. Helhetsomdöme och kursens relevans i utbildningen

Plats för fria kommentarer

- Figurerna över de olika nivåerna borde förklaras bättre hur man ska tolka dom. Jag förstod detta först i slutet, men tycker fortfarande att de är lite skumma. Jag tänker mig att om man förstår hur man ska tolka dem kanske man förstår bättre hur allting hänger ihop.»
- Känns väldigt relevant i utbildningen och ger trygghet i konstruktionsbiten, inspirerar samtidigt till nya lösningar. »
- Betyg 5 av 5 till Karl-Gunnar!»
- Mycket rolig och bra kurs!»
- Jättebra kurs, bra föreläsningar och upplägg!»
- kursen kunde eventuellt kommit tidigare i utbildningen så att kunskaperna kunnat användas mer i projekten. t.ex. i byggnad & struktur hade det varit kul att tillämpa detta!»
- Jättebra!»
- Känns som en mycket relevant kurs för utbildningen»
- Det konceptuella i strukturmekaniken är väldigt intressant och extra viktig kanske särskilt för oss som tänker oss ett yrkesliv i huvudsak inom arkitektur. Förståelsen är viktig och skapar ett engagemang. »
- Mycket relevant»
- Mycket bra och intressant kurs över lag!»
- Väl förberett, stort engagemang och pedagogiskt!»
- En väldigt rolig och inspirerande kurs. KG förmedlar sin kunskap väldigt väl och man känner att kursen gav en "kött på benen" för kommande studier.»
- Kul kurs! Alla verkade hänga med bra, och jag vet att många blev sugna på att läsa fler av den här typen av kursen! :)»
- Stor relevans för utbildningen, hade velat jobba mer med den här kursen, haft mer tid för den.»
- Tack för en rolig och lärorik kurs!»
- för lite svart tavla»
- Som en övrig tanke så känns det som de där bonuspoängen var helt meningslösa. Det enda de gjorde var att folk som blev godkända fick fyror och femmor. Sju poäng är ju nästan löjligt. Och jag tycker att bonuspoäng borde hjälpa till att bli godkänd. Att du jobbar hela kursen borde vara uppmuntrat hos de som har svårt för det inte gör de som har lätt för det. Då får vi som nu. Resultat över max, vad vinner man på det? »
- Den bästa, mest relevanta kursen jag haft! Också bland de svårare men så kul att verkligen få reflektera och resonera själv, bygga upp egna beräkningsmodeller mm. Jag har verkligen utvecklats »
- En bra kurs, där det känns som om det man lär sig är något man har direkt nytta av, istället för att vara något man lär sig på vägen mot något som kan användas, som andra kurser har varit. Det känns som om man äntligen kan något om konstruktioner.»Kursutvärderingssystem från