ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tekniskt basår ht12 Matematik del B+C, LMA164

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-01-10 - 2013-01-25
Antal svar: 99
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

99 svarande

Högst 15 timmar»9 9%
Cirka 20 timmar»31 31%
Cirka 25 timmar»21 21%
Cirka 30 timmar»20 20%
Minst 35 timmar»18 18%

Genomsnitt: 3.07

- Intensivt!!!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

99 svarande

0%»0 0%
25%»3 3%
50%»0 0%
75%»12 12%
100%»84 84%

Genomsnitt: 4.78

- Fick tag på läroböcker alldeles för sent» (25%)
- Skulle ha varit på alla men blev sjuk och missade endel» (75%)
- Missar man, dör man. sjukdom är min största fiende.» (100%)
- blir lite dumt när de två lärarna underisar på olika sätt. efter halva kursen checkade de av med varandra då började de funka bättre! Viktigt att tänka på att många är nybörjare...» (100%)
- - en föreläsning. Jag hade feber.» (100%)
- Gick på andra gruppens föreläsningar (de med Lennart Falk) då jag inte begrep vad Maria pratade om. Uppskattade verkligen Lennarts pedagogiska undervisning. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

98 svarande

Jag har inte sett/läst målen»26 26%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»22 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»49 50%

Genomsnitt: 2.95

- Tycker inte att målen spelar nån roll för min del mer än att lärare ska ha koll på vad som ska gås igenom och en överblick för utomstående vad vi läst» (?)
- Minns dem inte» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

83 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 2%
Ja, målen verkar rimliga»75 90%
Nej, målen är för högt ställda»6 7%

Genomsnitt: 2.04

- Vet inte vad jag ska svara här eftersom jag inte kan minnas att jag sett målen...» (?)
- Ingen aning» (?)
- En enorm mängd kunskap på en enormt hög nivå, kanske en liten nertoning skulle vara bra.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

89 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»24 26%
Ja, i hög grad»59 66%
Vet ej/har inte examinerats än»5 5%

Genomsnitt: 2.76

- Har ingen uppfattning om målen» (?)
- Helt annan tenta än föregående år» (I viss utsträckning)
- Många av talen i examinationen var av en svårare karaktär än de svåraste talen vi har övat på» (I viss utsträckning)
- Tyckte nog att examinationen inte riktigt motsvarade svårighetsgraden på det vi gått igenom. Mycket fick jag känslan av att jag inte sett förut.» (I viss utsträckning)
- Svår tenta, vi hade ej gått igenom allt som krävdes för att få full poäng på tentan» (I viss utsträckning)
- Tidigare tentor var mycket lättare än den tenta vi fick. Det visade sig vara frågor vi aldrig gått igenom på föreläsningarna som kom på slut tentan. » (I viss utsträckning)
- Examinationen var mycket svårare än de provtentor vi övat på. » (I viss utsträckning)
- dock mycket svår tenta» (I viss utsträckning)
- Tentan var dock onödigt svår på tanke tidigare års tentor och den nivån som boken är på.» (Ja, i hög grad)
- Tyckte det dök upp för många problem som man inte stött på innan på tentamen. Känndes inget vidare att försöka lära sig nya saker på en tenta :S» (Ja, i hög grad)
- På gränsen till att examinationen testade det inför hög grad.» (Ja, i hög grad)
- Var ett väldigt, väldigt svårt prov.» (Ja, i hög grad)
- Tyckte att tenta var för svår. Den följde inte de mönster som de tentorna som vi ficka att öva på. Jag förstår att den självklart inte kan vara lik men den borde ta upp samma saker. Min känsla på tentan var att jag kände mig lurad, att jag pluggat på fel saker och så tycker jag inte man borde känna när man gjort alla gamla tentor som lämnats ut. » (Ja, i hög grad)
- Dock så var första frågan på tentan förvirrande då det inte var den typ av logaritmer vi jobbat med innan, även om det gäller samma principer. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

98 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»10 10%
Ganska stor»26 26%
Mycket stor»60 61%

Genomsnitt: 3.46

- Väldigt stor skillnad beroende på vilken föreläsare man hade» (Ganska liten)
- Maria rörde till det» (Ganska liten)
- Marias undervisning gav mig ingenting, lennarts var betydligt bättre!» (Ganska liten)
- börjar för avancerat, ja e inte dum i huvet men kan va svårt när begreppen e väldigt främmande. » (Ganska liten)
- Svårt att förstå, med dels ny matte och lärare som var svår att förstå i tal skrift, dock var hon väldigt duktig :)» (Ganska liten)
- Tycker att det ibland var svårt att hänga med (om jag ska vara ärlig, ibland på grund av bristande svenska). Men fortfarande mycket bättre än böckerna. Läser man böckerna i förväg är undervisningen tillräcklig.» (Ganska stor)
- Jag och några kollegor hade förståelseproblem i början på grund av läraren. Men sen byter vi grupp och det blev underbart med läraren Lennart Falk. Vilken underbar lärare är han. Jag lyckades inte med kursen, men på grund av personliga problem. » (Ganska stor)
- » (Mycket stor)
- Föreläsningarna har varit guld värda, Lennart är en väldigt bra lärare.» (Mycket stor)
- Lennart är pedagogisk, väldigt kunnig och intressant! Väldigt bra lärare och en av de bästa jag har haft!» (Mycket stor)
- Jag gick på lennart föreläsningar och de var verkligen jätte bra. Jag skulle egentligen gå på marias men insåg efter första föreläsningen att jag inte förstod något av det hon sa. Jag förstod heller inte vad hon skrev på tavlan. » (Mycket stor)
- Lennart var otroligt pedagogisk och bra på att förklara!» (Mycket stor)
- Vår föreläsare (Lennart Falk) har varit hur bra som helst. Han ger en mycket målande och lättillgänglig bild av problem som jag tidigare haft svårt att förstå. » (Mycket stor)
- Lennart är otroligt duktig föreläsare! stort plus till honom» (Mycket stor)
- utan undervissningen hade det inte gått» (Mycket stor)
- Föreläsaren Lennart var till stor hjälp» (Mycket stor)
- Det hade absolut inte funkat lika bra utan föreläsare/övningsledare. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

99 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»10 10%
Ganska stor»36 36%
Mycket stor»52 52%

Genomsnitt: 3.4

- Har knappt tittat i teori-boken, anteckningar från föreläsningarna har räckt hela vägen.» (Mycket liten)
- Har naturligtvis räknat de enligt läraren angivna talen. Beskrivningarna i boken lämnar mycket att önska.» (Ganska liten)
- Har endast behövt träna i övningsboken och fått allt förklarat på lektionerna med Lennart.» (Ganska liten)
- Ganska opedagogiska böcker i min mening, svårt att se stegen i bevisföringen.» (Ganska liten)
- Det var väldigt få uppgifter att öva på till endel avsnitt i boken. » (Ganska stor)
- Betydligt större än i del A.» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen är för mig något svårtillgänglig. Även om jag har svårt att svara på varför. Uppgifterna är bra men lösningsgångarna tar det ofta tid för mig att hitta och känns beskrivna på (för mig) diffusa sätt.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

99 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»3 3%
Ganska bra»40 40%
Mycket bra»54 54%

Genomsnitt: 3.47

- Inga problem där.» (Mycket dåligt)
- Vissa länkar funkar inte om man vill till kurs hemsidan. Känns allmänt krångligt att hitta den informationen jag vill ha på studentportalen. » (Ganska dåligt)
- Det känns som att man har flera olika portaler man måste kolla på för att inte missa info. Varför inte samla allt så det är två klick från EN och samma startsida? Samma virrvarr för alla kurser.» (Ganska dåligt)
- Från mobil och surfplattor loggas man ofta ut någon gång under vägen från studentportalen till kurssidan. otoligt irriterande» (Ganska bra)
- Lennart (som var min föreläsare) har skött kurshemsidan hur bra som helst, uppdaterat frekvent och alltid informerat om ny information på kurshemsidan när det varit aktuellt.» (Mycket bra)
- Lennart är ett föredöme i att se efter sina studenter och förse med relevant material.» (Mycket bra)
- Har dock inte använt det så ofta då det inte behövdes under kursen. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

99 svarande

Mycket dåliga»2 2%
Ganska dåliga»5 5%
Ganska bra»28 28%
Mycket bra»56 56%
Har ej sökt hjälp»8 8%

Genomsnitt: 3.63

- Elever som ej tillhörde övningsgruppen kom till övningstillfällena även om de blivit tillsagda att inte göra det. Gällde i mitt fall grupp 10. Även om Lennart sa till blev det ingen förändring. Tydligare till nästa år!» (Mycket dåliga)
- Men utmärkt på övningstillfällena » (Ganska dåliga)
- På föreläsningarna var det väldigt mycket folk i Lennarts grupp (den grupp jag tillhörde) eftersom de som tillhörde den andra gruppen tyckte att den föreläsaren var så dålig så de bytte grupp. Detta kan inte jag uttala mig om eftersom jag inte var på någon av dessaföreläsningar men så tycker jag inte att det borde vara. Man fick hänga på låste innan föreläsningarna började så att man skulle få en bra plats långt fram så man kunde höra ordentligt eftersom vi var så väldigt många elever.» (Ganska bra)
- vi har haft två olika övningsledare vid våra övningstillfällen varav den ena inte alls har kunnat förklara på ett bra sätt, har aldrig kännt att jag fått svar på de frågor jag ställt henne. Sen har det varit andra från andra grupper på våra övningstillfällen som tagit upp mycket av tiden, ibland har övningsläraren varit hos dem i 15-20 minuter då de samlat på sig flera frågor. » (Ganska bra)
- Saknade SI möten. kan vara något att fortsätta med även i denna kurs. De var väldigt bra i förra läsperioden» (Ganska bra)
- Övningstillfällena har varit mkt bra. Dock blev grupp 10 smått överbefolkad då det dök upp flertalet personer som inte tillhör nämnda grupp. SI-tillfällena från A-kursen saknades delvis.» (Ganska bra)
- Övningstillfällena är gyllene. Speciellt de tillfällen när man märkte att något man själv inte förstod var något som ingen annan förstod heller. Och då självklart när vi alla tillsammans kunde få det förklarat för oss. » (Ganska bra)
- Mycket hjälp från både Lennart och övningstillfällensledarna.» (Mycket bra)
- Övningsledare Nils (vet ej efternamnet) är jätteduktig på att hjälpa till och förklara!» (Mycket bra)
- I vår grupp hade vi en övningsledare, Damiano, som är otroligt duktig och pedagogisk. » (Mycket bra)
- Är otroligt nöjd med övningsledaren vi har.» (Mycket bra)
- Frågade man Maria något så ville hon verkligen att man skulle förstå. Så bara av att bli bemött med den inställningen från sin lärare så blev det lättare att förstå. » (Mycket bra)
- Damiano, som var min gruppledare, är en väldigt duktig och otroligt engagerad lärare. Jag tror en stor del av min grupp han honom att tacka för att de klarat matematiken så här långt.» (Mycket bra)
- Anna var en jätteduktig övningsledare.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

99 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 11%
Mycket bra»80 80%
Har ej sökt samarbete»6 6%

Genomsnitt: 3.88

- Är inte bra på att samarbeta, att det inte fungerat "mycket bra" beror helt på mig själv, ingen annan.» (Ganska bra)
- Rubberducking is vital.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

99 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»41 41%
Hög»51 51%
För hög»5 5%

Genomsnitt: 3.59

- För big blev den för hög då jag inte hade kurslitteratur från början men upplever att om jag hade haft det skulle det varit lagom» (Lagom)
- Med tanke på att det var svårare matematik jämfört med förra delkursen, men med lite mindre innehåll, blev det en bra balans. » (Lagom)
- Definitivt hög, men fortfarande helt klart uppnåelig.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

99 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»43 43%
Hög»49 49%
För hög»5 5%

Genomsnitt: 3.57

- Kemi var betydligt mindre krävande än Fysiken i tidigare läsperiod, där emot blev matten lite svårare.» (Lagom)
- Var mycket med både matematik och kemi, men fortfarande lite lättare än första perioden.» (Hög)
- Ganska ojämn belastning, vissa veckor var det väldigt högt tempo medan det andra veckor var ganska lite att göra, mest pga kemikursen. Matematiken var ganska jämn» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

99 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 4%
Godkänt»17 17%
Gott»47 47%
Mycket gott»31 31%

Genomsnitt: 4.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Pedagogik och röd tråd saknades» (Dåligt)
- Tentan var helt anorlunda jämfört med tidigare år och hade svårt med Maria, hon var opedagogisk och hade svårt att förstå vad hon sa» (Dåligt)
- Tentan var extremt svårt jämfört med övningstentorna och tidigare års tentor, det var en fullständig kalldusch när man satt på tentamenstillfället.» (Godkänt)
- Läraren var väldigt bra och inspirerande. Vi var dessutom en väldigt liten grupp på slutet så det var lätt att få bra kontakt.» (Gott)
- Svårt, men matte är ej min starka sida så kan inte skylla på kursen.» (Gott)
- Verkade som att de båda föreläsarna var mycket ojämna i sin undervisning och pedagogik.» (Gott)
- Bra, delvis hög arbetsbörda men på det hela taget är jag helt klart nöjd med både undervisning och innehåll.» (Gott)
- Lennart har haft väldigt givande lektioner, bra upplagt, och den ena av våra excercise ledare, christian gr. 8 har varit fantastisk! » (Mycket gott)
- Endast på grund av Lennart. » (Mycket gott)
- Lennart var en jättebra föreläsare.» (Mycket gott)
- Lennart var en av de bästa lärarna jag någonsin haft.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget»
- Kursplaneringen»
- Lennart Falk som föreläsare. »
- Lennart! Fantastiskt bra föreläsningar på alla sätt och vis.»
- Lennart, en oerhört bra föreläsare»
- Bra lärare. »
- Tempot, det var lagom på tanke att vi hade en hel kemikurs samtidigt. så det var bra!»
- Maria Roginskaya»
- Övningstimmarna. »
- Lennart.»
- att ha separata prov för bevis och problem tenta. Även att få ha miniräknare till ptovet.»
- Lennart Falk är en fruktansvärt bra föreläsare!!»
- Damiano och Nils övningsledarna! De var deras förtjänst att jag klarade kursen.»
- Lennart Falk»
- Lennart som professor!»
- Lennart Falk»
- Hjälplärare Damiano! Mest pedagogiska matematiklärare jag haft.»
- Lennart»
- Behålla lennart som föreläsare.»
- Lennart som föreläsare »
- Bra föreläsningar»
- Bra tempo, bra föreläsningar. Mycket rolig kurs!»
- Även om det i början var svårt att förstå Maria så stannade jag kvar på hennes föreläsningar för jag insåg att när jag förstår hennes brytning så kommer hon kunna lära mig väldigt mycket och det stämde. Hon är helt enkelt väldigt duktig och jag gillar henne.»
- Möjlighet att välja vilken lärare man vill ha som föreläsare, dag för dag. Kalkylator på tentan är rimligt.»
- Lennart»
- Övningstillfällen»
- Att basårseleverna får vara lite på Johanneberg.»
- Studietempot och arbetsbelastningen»
- Läraren i kursen(Lennart) var väldigt sakligt och duktig, detsamma gäller hjälplärarna. »
- Det mesta, inga större problem.»
- Lennarts humor. »
- Allt»
- Upplägget i sig tyckte jag var okej. »
- Att behålla Lennart Falk som lärare på Chalmers. Vilken pedagogiskt lärare är han. En av dem bästa jag har haft. Mer pedagogiskt kan man inte vara. Det var svårt att hitta plats på hanns föreläsningar, var alltid fulla av TB-elever. Man behövde att komma tidig för att få sitta. »
- Föreläsningarna och det mesta var bra, så det mesta bör bevaras anser jag. »
- Det mesta faktiskt. Tyckte det var en stabil kurs.»
- Lennart. Och att man fick ha miniräknare på tentan, eftersom jag kände att frågorna då blev mer relevanta till det vi läst i kursen, med triangelsolvering bland annat.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler lärare i mattestugorna, alternativt färre i grupperna. Gärna fler mattelektioner/mattestugor i veckan. Det tog oftast lång tid att få hjälp. »
- SI lektioner»
- Mindre skillnad på föreläsare och deras pedagogik »
- Jag skulle enligt schemat haft den kvinnliga föreläsaren, men valde efter ett tag att gå på Lennarts föreläsningar istället eftersom hennes föreläsningar var otydliga och hade dåliga exempel. »
- Mindre salar»
-
- Tentan var otroligt svår, mycket som vi inte hade sett eller haft exempel på innan.»
- Svårighetsgraden på tentamen, den var fruktansvärt svår.»
- att få fler tillfällen att få hjälp, då denna mattekurs var mycket svårare än den förra. Det hade varit till STOOOR hjälp att få att SI lektionerna kvar.»
- Det var lite för mycket "formelrapande" på föreläsningarna kan jag tycka. Emellanåt var det faktiskt väldigt svårt att hänga med.»
- Mer sammarbete med föreläsare och övningsledare. Övningsledarna set vad som inte gått in och vad som helt har missuppfattats.»
- Mer genomgångar av bevis, mer tid lagt på bevis. »
- Fler övningsuppgifter på de flesta delarna behövs. Det är svårt att hitta på egna tillräckligt bra för att det ska ge något.»
- Maria och mer genomtänkt tenta, som tidigare år!»
- Inte ha maria som föreläsare.»
- Förstår inte varför ni alltid ska lägga tentorna måndag och onsdag. Tror att väldigt många inte klarar tentorna just pga detta. När allt e nytt kan det vara viktigt att få så mkt extra tid på sig som möjligt. Jag är en student som studerar väldigt mkt och när ni lägger tentorna såhär, så handlar det mer om prioritering. Okej jättebra övning till framtiden, men koom igen? »
- Styrbord och Babord är väldigt dåliga salar, dålig lutning och blir en väldigt hög ljudnivå, samt att det brukar vara några som slår på de små fönsterna och dörrarna in till salen, blir väldigt svårt att fokusera och föreläsaren hörs knappt.»
- Det känns som att det var lite få tal i matteboken med tanke på att det var mycket nytt som jag gärna velat kunna öva mer på. Jag gjorde nästan alla tal och inte bara de rekommenderade men det kändes ändå som för få. »
- Att ansvariga bestämmer sig direkt ifall det ska vara tillåtet eller inte med räknare.»
- Föreläsarna, (Gunnar var den enda som kunde sin sak).»
- Placeringen av föreläsningar, var en del frustrerande byten mellan campus. »
- Mer räknexempel hämtade ur boken, om möjligt!»
- Det hade vart bra att kunna hitta lösningar till bevisen online, de härledningar kursboken erbjuder har ibland anmärkningar och extrakommentarer vars rellevans, inför tentan, var svår att uppskatta. Ibland bygger dess bevis även pp andra bevis, vilka inte ingår i kursen.»
- Jag tror att man borde låta någon annan föreläsa istället för Maria. Hon är enastående, inget ont mot henne, men studenter på tekniskt basår behöver få undervisningen enkelt framlagd.»
- Kraven»
- Torbjörn borde kunna det han går igenom bättre och inte bara kopiera exempel och föreläsningar från boken. Kanske att man i te ska gå igenom nya saker mot sista veckan. Höj hellre tempot på föreläsningarna innan så man har chansen att få hjälp med repetition. Gå inte igenom de självklara talen när en tenta gås igenom. Blir rätt löjligt att sitta efter sex veckor kemistudier och gå igenom periodiska systemet och molmassor. Övningsledarna måste få ordentliga och liknande instruktioner. I grupp sex fick vi inga genomgångar och väldigt dålig hjälp då ledarna bara kunde vissa omr»
- Kanske lite mer informatiln om vad som kommer komma tenyan osv.»
- Strukturen och belastningen. »

16. Övriga kommentarer

- Väldigt duktiga mattelärare i matteatugorna! Även otroligt kunnig föreläsare!»
- Aningen stor skillnad gruppernas föreläsningar emellan»
- Vet att många tyckte det var svårt att förstå Maria i början och att man ansåg att det låg på en nivå som var för hög för tekniskt basår. Jag kan hålla med om att det blev en tuff start men jag är väldigt tacksam att jag inte bytte grupp. Jag har lärt mig väldigt mycket av henne och det är naivt att tro att undervisningen ska se ut precis som på gymnasiet. Så sammanfattningsvis ville jag väl komma fram till att jag tyckte hon var bra som föreläsare och gav mig intryck av att hon la vikt på att vi skulle förstå och göra bra ifrån oss på den kommande tentan.»
- Jag har en väldigt viktig sak att yttra mig om här som jag vet att många med mig också tyckte. Jag går i grupp 1-5 och det innebar att vi fick Maria som lärare. Och detta fungerade INTE. Jag och andra gav henne några chanser men det var bara att ge upp, så vi började gå på Lennart Falks undervisningstillfällen i stället. Vilket resulterade i att vi missade ett av våra exercisetillfällen varje vecka. Jag hade väldigt svårt för Marias brytning, det var väldigt svårt att förstå henne många gånger. Hon skrev ofta grovt grammatiska fel på tavlan så man var tvungen att "gissa" vad hon egentligen menade. Och detta samtidigt som man skulle försöka ta till sig all ny information i matten, det var inte lätt. »
-
- Mycket störningar under föreläsningarna. Läraren har varit jättebra men tycker att många har varit lite respektlösa mot både lärare och andra elever. Har varit extremt mycket prat, folk som lägger ned böcker och bänkar innan föreläsningen är slut osv.»
- Grupp 10 fick otroligt bra hjälp under övningstimmarna av Damiano.»
- Tack för en bra period!»
- Mycket orättvis tentamen gällande svårighetsgrad, i jämförelse med de från föregående år. Bättring!»
- Ändra gärna på när ni lägger datumen för tentorna. Måndag onsdag, varför inte måndag, fredag? Eller Måndag lördag?»
- behåll samma övningsledare till grupperna nu under våren också!»
- Det var väldigt skönt att ha tre lektioner i veckan och då ha tre matte i början och tre kemi i slutet. Jämfört med att ha en fysiklektion om dagen som vi hade i period 1. »
- Mycket bra kurs.»
- Gunnar var kunnig, och bra på att förklara!»
- Mycket nöjd med kursen som helhet och hur Lennart har valt att undervisa oss. Mycket bra föreläsare som lyssnar på eleverna och är där för att vi ska få möjlighet att verkligen lära oss! Svarar bra på frågor och hjälper till om något är oklart, mycket bra!»
- Matte är kul»
- Rationalisera och gallra på webben! Ping-ponga är kul på fritiden men på "riktigt" vill jag inte slussas runt i ett virrvarr av olika sidor för att inte missa viktig info. 1 Studentportalen 2 microsofts mail 3 kurshemsidor (fysiken måste sökas separat) 4 matte har en egen "portal" 5 schema "portalen" 6 Pingpong (7Hongkong nästa?)»
- Jag gick på Lennart föreläsningar eftersom jag hade lite svårt att förstå vad Maria sa. Tycker även att Lennarts föreläsningar var upplagda på ett mer pedagogiskt sätt.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.06

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.06
Beräknat jämförelseindex: 0.76


Kursutvärderingssystem från