ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk analys i en variabel M 2012-2013, TMV151

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-01-10 - 2013-01-31
Antal svar: 63
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

63 svarande

Högst 15 timmar»9 14%
Cirka 20 timmar»17 26%
Cirka 25 timmar»21 33%
Cirka 30 timmar»7 11%
Minst 35 timmar»9 14%

Genomsnitt: 2.84

- Gick inte på föreläsningar eller övningar» (Högst 15 timmar)
- Vi hade ett väldigt "luftigt" schema i lp 2 så självdiciplinen var väl inte den bästa...» (Högst 15 timmar)
- Varierande beroende på läsvecka. Ökat mer mot sista veckorna. Första veckan kanske 17 timmar..» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

63 svarande

0%»2 3%
25%»5 7%
50%»4 6%
75%»15 23%
100%»37 58%

Genomsnitt: 4.26

- Ickegivande föreläsningar» (0%)
- Gick på en av varje. Föreläsningen var något av det sämsta.» (0%)
- Det kändes inte värt att gå på mer då läraren var väldigt dålig på att förklara. Under en två timmars föreläsning gick hälften av tiden åt att försöka förstå vad han sade, resten av tiden gick åt till att försöka hänga med i vad han skrev på tavlan. I slutet av lektionen hade man inte lärt sig särskilt mer nytt och kunde inte räkna ut en enda uppgift i boken. Totalt slöseri med tid!» (50%)
- Föreläsningar, inga räkneövningar, 2 dataövningar» (50%)
- Deltog inte i någon dataövning då jag anser att det är lättare att greppa dem när man förstår helheten bakom.» (75%)
- 85% ungefär skulle jag vilja säga. missat några föreläsningar och någon MSG.» (75%)
- Ej datorövningar. Hade varit mer intressant om det pratats mer om dom på föreläsingarna, så att man kunde tänka tillbaka och reflektera.» (75%)
- För mycket talgenomgångar på räkneövningarna» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

63 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 19%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»20 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»29 46%

Genomsnitt: 3.04

- jättetydlig lapp vi fick ut.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

58 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»53 91%
Nej, målen är för högt ställda»4 6%

Genomsnitt: 2.05

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

58 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»17 29%
Ja, i hög grad»40 68%
Vet ej/har inte examinerats än»1 1%

Genomsnitt: 2.72

- Tentan gjordes enklare än kursen» (I viss utsträckning)

6. Hur var tentamens svårighetsgrad?

63 svarande

För lätt»5 7%
För svår»9 14%
Lagom»49 77%

Genomsnitt: 2.69

- Svårare än de uppgifter vi räknat (rekommenderade i boken). Demos var alldeles för svåra, ingen förstod någonting!!» (För svår)
- Jag klarade inte tentan men jag borde pluggat mer så jag tycker att nivån var lagom.» (Lagom)


Undervisning och kursadministration

7. På hur många föreläsningar har du varit närvarande?

63 svarande

inga eller få»6 9%
runt hälften»6 9%
de flesta»51 80%

Genomsnitt: 2.71

- Gillade ej föreläsningarna, röriga och mycket svåra att förstå.» (inga eller få)
- alla» (de flesta)
- Gav ingenting tyvärr, Alexi är en skön kille men kan inte lära ut » (de flesta)
- ALla» (de flesta)
- Alla*» (de flesta)
- Ångrar att jag gick på dem, hade nog lärt mig mycket mer genom att bara sitta själv och läsa boken. Blev mer förvirrad och kände mig sämre efter föreläsningarna» (de flesta)

8. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

63 svarande

Mycket liten»21 33%
Liten»23 36%
Stor»15 23%
Mycket stor»4 6%

Genomsnitt: 2.03

- Tyvärr måste jag för första gången under min Chalmers-tid säga att jag inte haft mycket liten nytta av föreläsningarna. Det beror nog på att materialet lagts fram på ett mycket hastigt, krångligt och ostrukturerat sätt, och att stämningen på föreläsningarna tyvärr blev sådan, att de flesta drog sig för att fråga om saker man inte förstod. Det var uppenbart att föreläsaren ansåg att vi hade dåliga förkunskaper från gymnasiet (vilket det kanske kan ligga något i, eftersom jag har haft lite svårt med matten här trots att jag hade högsta betyg i all matte på gymnasiet, men det är en annan fråga). Heintz föreläsningar krävde att man var mer pålästa än jag tror att många av oss var. Han saknade varken kunskap eller humor men han saknade pedagogik, var ofta sen och dåligt förberedd.» (Mycket liten)
- Föreläsaren kunde inte tala korrekt svenska, blev mycket fel i kommunikationen och han hade ingen vidare pedagogik i sina föreläsningar. Det fanns ingen rödtråd, mycket dåligt!» (Mycket liten)
- svårförståelig föreläsare som helt saknar en röd tråd och ofta avslutar uppgifter utan att färdigställa och förklara stora delar.» (Mycket liten)
- Föreläsaren hade grov brytning och slarvig handstil som gjorde det svårt att förstå vad han ville förmedla. Vid påpekande av att man inte kunde se vad han skrev svarade han ofta med övertydlighet som gjorde att han framstod som hånande. Föreläsaren kom även sent ibland.» (Mycket liten)
- Ingen alls» (Mycket liten)
- Föreläsningarna i denna kursen är dem sämsta jag någonsin varit med om. Trots upprepade tillsägelser från både studenter och från själv matteinstutionen så ändrade sig inte undervisningen. Han stod och mumlade för sig själv framme vid tavlan, skrev så otydligt att man knappt kunde se vad det stod. Var den mest opedagogiska föreläsare jag stött på, man börjar inte en föreläsning utan att berätta vad det man håller på med, hoppar till tavla ett från tavla nio till tavla fem för att en halvtimme senare gå tillbaka och ändra får han upptäckte ett fel han gjort när man räknat. Han berättade aldrig hur saker och ting hängde ihop, införde nya variabler och tankegångar utan att ens berätta för att allt var så himla trivialt och uppenbart. Han borde få ha hand om några förläsningar eller ha kontakt med elever överhuvudtaget, det sista pga hans fruktansvärt dåliga sociala kompetens. » (Mycket liten)
- Hade varit mer värt att sitta själv och läsa i kurslitteraturen samt räkna under den tiden. Alexei Heinz var inte pedagogisk på något vis!» (Mycket liten)
- Läraren var väldigt dålig på att lära ut strukturerat. Räknade exemplen i huvudet vid tavlan vilket inte gav något flow i lektionen. Man behöver förbereda en lektion mer än att ha skummat igenom kapitlet kvällen innan!» (Liten)
- Föreläsaren förklarade ofta otydligt» (Liten)
- Inte särskilt mycket, kändes ofta improviserade och röriga. ibland suddades alla tavlor ut innan pausen (halvtid)för att något gått fel och det kom aldrig någon förklaring utan bara ett annat exempel snabbt. Det är givetvis ok att göra fel men viktigt att förklara vad som gick fel så slipper 200 elever sitta som frågetecken.» (Liten)
- Ibland svårt att förstå vad föreläsaren sade, och han hoppade en del fram och tillbaka mellan olika delar av föreläsningen. » (Liten)
- Dålig föreläsare» (Liten)
- Jag tycker att Alexei Heinz var svår att förstå. Dels pga språket, men framför allt på brist av struktur i föreläsningarna.» (Liten)
- finns det mittemellan ?» (Stor)

9. På hur många räkneövningar har du varit närvarande?

63 svarande

inga eller få»9 14%
runt hälften»11 17%
de flesta»43 68%

Genomsnitt: 2.53

- Alla, Anton Frisk Kockum har varit fantastiskt bra när föreläsningarna sviktat.» (de flesta)
- Jag var på Anton Kockum Frisks övningstillfällen varje gång, han är verkligen fantastiskt bra! Han borde få den gyllene pekpinnen.» (de flesta)

10. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

63 svarande

Mycket liten»3 4%
Liten»13 20%
Stor»22 34%
Mycket stor»25 39%

Genomsnitt: 3.09

- Kursen är till stor del repetion och klaras på egen hand» (Mycket liten)
- Jag gick till Alexander i ML 13, vilket var givande i början, men mot slutet blev det problem eftersom han inte hade räknat demouppgifterna innan, gjorde fel och tog väldigt lång tid på sig (ibland hela lektionen) för att lösa dem. Dåligt förberedd helt enkelt! Jag bytte då sal.» (Liten)
- N/A» (Liten)
- Det var lite för mycket genomgång så det var svårt att hinna få hjälp.» (Stor)
- Kunde varit mindre genomgång så man får större chans att fråga om tal» (Stor)
- Grymt bra! Här lärde jag mig 85% av kursen. Alexei var väldigt dålig på att förklara hur man faktiskt löste uppgifterna.» (Mycket stor)
- Anton Frisk Kockum har varit suverän» (Mycket stor)
- Anton Frisk har varit kanon!» (Mycket stor)
- Tack vare övningsledare som jag klarade kursen» (Mycket stor)
- Räkneövningarna var de enda tillfällen som jag lärde mig något då föreläsningarna var helt bortkastade och förvirrade än mer. Stort creed till övningsledarna som har bra pedagogik och gör matematiken mer intressantare. » (Mycket stor)
- Mycket stor, hade inte klarat kursen utan dem. (Var alltid på Anton Frisk Kockum)» (Mycket stor)
- Gick alltid till Frisk Kockums övningar. De var ovärdeliga för mig.» (Mycket stor)
- Det var det enda ställe man faktiskt lärde sig något på förutom när man räknade själv. Var i ML12 och övningsledaren var utomordentligt bra. han sammanfattade föreläsingarna så man faktiskt fick ut ngt av dem» (Mycket stor)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

63 svarande

Mycket liten»2 3%
Liten»10 15%
Stor»37 58%
Mycket stor»14 22%

Genomsnitt: 3

- Jag här lärt mig det mesta från boken. Den är dock ganska svår att läsa, men det är bra att det har funnits tydliga instruktioner om vilka kapitel som ingår och inte ingår och när de kommer behanddlas redan från början, så att man har kunnat förbereda sig.» (Stor)
- boken och tillgång till gamla tentor= bra Matlabövningar utan facit= dåligt (De kan väl läggas ut i efterhand så att man kan kontrollera utan att fråga handledare)» (Stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

63 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»11 17%
Ganska bra»32 50%
Mycket bra»19 30%

Genomsnitt: 3.09

- Ingen uppdatering, nu när tentan är rättad finns det ingen information att få angående granskning» (Mycket dåligt)
- Jag har saknat PDF-er på hemsidan om föreläsningarna, sådana som Niklas lade upp i när vi läste Inledande. De var väldigt bra att ha.» (Ganska dåligt)
- Det var bra att vi tidigt fick en sammanställning på vad vi skulle kunna och exempel på gamla tentor» (Ganska bra)
- Normalt.» (Ganska bra)
- Allt fanns på webbsidan redan innan kursen började, väldigt uppskattat!» (Mycket bra)


Matlablabbarna

13. Ungefär hur stor del av Matlablabbarna har du genomfört?

63 svarande

0%»10 15%
25%»19 30%
50%»12 19%
75%»12 19%
100%»10 15%

Genomsnitt: 2.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Matlab är svårt och därför lägger jag inte tid på det. Tycker även det är oklara beskrivningar på vad man faktiskt ska göra i uppgifterna och de beskrivningar som redan finns förvirrar mer än vad de ska hjälpa!» (0%)
- Matlab är verkligen inte mitt område. Jag har väl ganska svårt för mig, iaf på Chalmers, så jag lade allt krut på att räkna i boken istället.» (0%)
- För svåra och irrelevanta» (0%)
- Har gjort lite på egen hand inför tentan.» (25%)
- Den första gjorde jag.De andra har jag läst igenom och sedan har jag jobbat med de matlabövningarna som var på gamla tentor i stället.» (25%)
- Väldigt dåliga uppgifter» (25%)
- Förstod inte riktigt vad dem frågade efter i de sista övningarna» (50%)
- Eulers formel var svårt att förstå. Det kändes inte som vi fick någon genomgång av den.» (75%)
- gjorde ej den sista» (75%)
- Har gjort detta tidigare år» (100%)

14. Har du tillgång till Matlab på din egen dator?

63 svarande

Ja»58 92%
Nej»5 7%

Genomsnitt: 1.07

15. Kändes Matlablabbarna meningsfulla (för förståelsen av kursinnehållet)?

63 svarande

Ja»10 20%
Nej»40 80%
Vet ej»13

Genomsnitt: 1.8

- känns lite utanför undervisningen. Hängde inte riktig ihop med det andra materialet.» (Ja)
- i alla fall den första labben» (Ja)
- De tillförde inget. Gjorde mig mer förvirrad.» (Nej)
- De ökade inte förståelsen på övrigt kursinnehåll men de är väldigt bra för att ge förståelse hur man kan räkna numeriskt med datorer.» (Nej)
- Uppgifterna kändes lite luddiga och svåra att förstå, vet inte om det beror på bristande pedagogik eller krånliga uppgifter.» (Nej)
- Första var ganska lätt men väldigt bra för att förstå innehållet bättre. Men de andra kändes ibland inte ens rimliga, det kan dock ha med föreläsningarna att göra,då det aldrig återkopplades till datorövningarna på något sätt. Vi var heller inte förberedda innan så man förstod inte vad man gjort förrän efteråt.» (Nej)
- helt obegripliga, man frågar sig vad det är man räknar på» (Nej)
- Alldeles för svåra» (Nej)
- Tycker det är väldigt konstigt att man ska memorera en matlabkod och skriva på papper. Blir det en punkt eller liknande fel har man ingen chans att köra programmet för att leta efter fel» (Nej)
- gav ingenting» (Nej)
- Kändes som slöseri med värdefull inlärningstid då övningsledarna knappt förstod hur uppgifterna skulle lösas. De uppgifter som gjordes endast för att ledarna sa hur man skulle göra när de väl kom på det! » (Nej)

16. Ge eventuella förslag på förbättring av Matlabdelen (innehåll och examination)

- Ha en ordentlig genomgång av eulers formel.»
- Behövs genomgång av dem innan man testar själv. »
-
- Fattade ingenting! Gör om till nästa år »
- Tycker de är svåra att förstå. Kanske ska ha någon genomgång på en matlab uppgift.»
- labb 2,3,4 var snarlika. kanske någon annan typ av övning mer?»
- Lägga föreläsningar ang. matlabövningarna innan matlabövningstillfällena.»
- Nån konkretare typ av inlämning.»
- Bättre uppgifts beskrivningar och ett tydligare syfte vad de är till för och vad man kan har för användning av dem. Mer fokus på lärande av matlabdelen, för den känns inte som en stor del, då varken föreläsaren inte ens lägger någon fokus i den. »
- Se till att bara de som läser kursen är i datasalarna och ge en introduktion i början av passen.»
- Gå igenom matlabbarna efter man gjort dom på föreläsning så man förstår sammanhang och relevans»
- Mindre och mer lättläst, överskådlig intro till övningarna! Återkoppla på föreläsning och förbered föreläsningen innan. "Veckans matlabb handlar om... ni behöver kunna... tänk på... "»
- Bättre genomgång inför dem.»
- Bättre gå igenom vad man ska göra och vad målet är under en kort period på föreläsningen. »
- introducera tydligare steg i de senare labbarna 3 , 4»
- lägg matlabb sernare i läsperioden, då man har hunnit få mer kunskaper.»
- Flera mindre uppgifter hellre än en stor vid varje tillfälle »
- Jag tycker inte matlaben är relevant men måste den vara med så tycker jag det borde vara en egen examination i matlab»
- Om det skall vara någon mening med matlabben så bör uppgifterna gås igenom innan och efter av kursledaren»
- gå igenom med exempel på matlab lektionen inför klassen.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.88


Arbetsklimat

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

63 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»12 19%
Ganska bra»28 44%
Mycket bra»15 23%
Har ej sökt hjälp»7 11%

Genomsnitt: 3.23

- Dålitg klimat för frågor på föreläsningen, man kände sig lätt dum. På övningarna i ML 13 gick så gott som all tid åt för att läraren skulle räkna demouppgifter som han inte riktigt kunde, så man hann sällan med att ställa några frågor om annat än just de uppgifterna.» (Mycket dåliga)
- svårt att kommunicera med alexei. inga höjdar-övningsledare.» (Ganska dåliga)
- hjälp från föreläsare och räkneledare var ofta svårförståeliga och man fick ofta väldigt lite hjälp med förståelsen utan bara svaret men kortfattad uträkning» (Ganska dåliga)
- det var ofta svårt för läraren på övningarna att hinna med allas frågor.» (Ganska bra)
- Lång kö hos Frisk Kockum på övningarna.» (Ganska bra)
- Anton Frisk Kockum har hjälpt mig med mycket» (Mycket bra)
- bara på övningstillfällena, föreläsaren blev nästintill arg när man inte fattade det han hade gått igenom och blev tillfrågad om» (Mycket bra)

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

63 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»12 19%
Mycket bra»43 68%
Har ej sökt samarbete»6 9%

Genomsnitt: 3.84

- De är tackvare min kursare jag överhuvudtaget klarar mig.» (Mycket bra)

19. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

63 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»34 53%
Hög»27 42%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.44

- Varierande. Vissa veckor för lite, vissa alldeles för mycket.» (Lagom)
- Det är märkligt att man inte kan markera både "hög" och "lagom", som om en hög arbetsbelastning inte kan vara lagom. Hur som helst är den nog något för hög för att man skall må bra av det.» (Hög)

20. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

63 svarande

För låg»0 0%
Låg»7 11%
Lagom»30 47%
Hög»20 31%
För hög»6 9%

Genomsnitt: 3.39

- Kändes lugnare än läsperiod 1.» (Lagom)
- Den enkla CAD-kursen vägde till viss del upp, så det var ganska lagom.» (Hög)


Sammanfattande frågor

21. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

62 svarande

Mycket dåligt»6 9%
Dåligt»12 19%
Godkänt»26 41%
Gott»14 22%
Mycket gott»4 6%

Genomsnitt: 2.96

- Tycker att förläsningarna och matlabdelens undervigning har varit i botten. » (?)
- Eftersom föreläsningarna till stor del gör kursen kan jag inte säga att den var bra.» (Mycket dåligt)
- Väldigt opedagogisk föreläsare som inte brydde sig om ifall man fattade något eller inte, fick använda sig av hjälp på internet för att överhuvudtaget förstå sig på teknikerna.» (Mycket dåligt)
- Det var den sämsta kursen hittills, trodde aldrig att chalmers skulle ge kurser med så dålig planering och framför allt, dålig föreläsare. Ledsen att säga det för Alexei verkar väldigt trevlig och snäll privat men som föreläsare var det inte bra. Jag förstod eller hörde knappt vad han sa, ingen röd tråd genom föreläsningen och ingen struktur på anteckningarna. Han räknade fel på exempel,strök och gick vidare. Lärde mig mindre efter föreläsningen. Hela utbildningen har sjunkt i mina ögon efter den här kursen, trodde inte det fanns så röriga kurser och föreläsare på högskolan. Hörde att den ordinarie som skulle föreläsa hoppade av. Dock behöver man inte slänga in någon som flera gånger påpekar att han egentligen inte ska eller vill ha kursen.» (Mycket dåligt)
- Jag tror Alexei borde hållt kursen på engelska, hade kanske varit lättare för honom att formulera sig, lätt att det blev onödigt svårt innan man förstod vad han egentligen pratade om (vilket man förstod på övningstillfällena). Även saker som man hade gjort tidigare förstod man inte efter genomgång ibland.» (Dåligt)
- Förståelsen mellan elever och föreläsaren har ej varit den bästa, en del språk-missförstånd.» (Dåligt)
- Föreläsaren var inte pedagogisk och förklarade dåligt» (Dåligt)
- Föreläsningarna sänker betyget rejält, övningarna var bra.» (Dåligt)
- Föreläsaren (Alexei) passade mig personligen inte så bra, vill ha mer struktur och tydliga förklaringar på föreläsningarna.» (Godkänt)
- Bra kursinnehåll, obegripliga föreläsningar» (Godkänt)
- Jag tror kursen hade blivit bättre om Alexei fått längre tid att förbereda sig.» (Gott)
- Kursen var helt okej, däremot var föreläsaren väldigt dålig» (Gott)
- Föreläsaren var väldigt svår att förstå vilket resulterade i att jag struntade i samtliga föreläsningar.» (Gott)
- Bra föreläsare!! Kan sitt ämne» (Mycket gott)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tiden för repetition innan tentamen. Övningstillfällena då hjälplärarna gick egenom exempeluppgifter.»
- Övningstillfällena»
-
- De tydliga beskeden om vilka kapitel och övningar som ingår och som lades upp på hemsidan direkt, bra!»
- övningstillfällena och msg.»
- kursens innehåll»
- MSG, min räddning»
- Pedagogiken.»
- innehållet»
- Antalet övningsledare, gärna fler.»
- Samma upp lägg på tentamen, bra struktur. »
- Övningsledaren Anton Frisk Kockum!»
- Föreläsare»
- Bra övningsledare som kan förklara tydligt och har bra tålamod med kursutövare. »
- Vet ej»
- Tydlig plan»
- Matlab»
- Många övningar och många övningsledare»
- Att det fanns så många gamla tentor att öva på.»
- Innehållet på kursen, inget annat och inte matlaben.»
- övningsledarna»

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Matlabbuppgifterna, förtydliga samt gör det tydligare vad man försöker lära sig och förstå i varje uppg.»
- ändra i matlab för det kändes inte som det tillförde något. koncetrera föreläsningarna på sådant som är viktigt för att klara kursmålen. Föreläsaren gick igenom tex bevis som vi inte behövde lära oss.»
- Alexei borde bli bättre på att förklara på ett strukturerat och tydligt sätt.»
-
- Matlab och föreläsningarna»
- Föreläsaren måste vara förberedd, komma i tid, se till att alla begriper och att det känns OK att ställa frågor under föreläsningen! En mer pedagogisk föreläsare betyder mycket.»
- Bättre föreläsningar! »
- alexei. antingen hans sätt att lära ut eller ny föreläsare (han blev mycket bättre under kursens gång dock =) )»
- lärare»
- Lägga matlabövningarna efter att man har gått igenom det på föreläsning.»
- byt ut föreläsaren»
- Annan föreläsare. »
- Byte av föreläsare. Inget mer trams med sådana som pratar halvsvenska. Det ska vara tydligt att förstå han/henne. Annars uppstår det kommunikationsfel. Alternativt håll kursen helt och hållet på engelska. »
- Se till att föreläsaren vet att han ska ha kursen innan.»
- Ny föreläsare! »
- Mer förberedd föreläsare.»
- föreläsaren och till stor del övningsledarna, dåliga förklaringar på hur problem ska tacklas tillsammans med icke fullständigt visade uträkningar gjorde stora delar i princip helt oförståeligt.»
- Föreläsaren (han fick visserligen kursen given till sig ett par veckor före kursstart) - ibland otydlig och svårförståelig.»
- Föreläsare, aktivare i lärandet och tydligare på vad de vill förmedla.»
- bättre undervisning under föreläsningarna»
- ha duggor i kursen. det hjälper studenter att hålla takten»
- En mer engagerad föreläsare som bryr sig om kursen. Tycker inte att denna föreläsaren var speciellt bra.»
- Annan föreläsare»
- Föreläsningarna»
- Föreläsningarna. Ställ någon där som vill vara där.»
- Bättre föreläsningar»
- Föreläsaren»
- Se till att anställa en föreläsare som faktiskt är intresserad av att lära ut, förbereder sina föreläsningar samt har någon form av pedagogisk förmåga. Det är lite pinsamt att ett universitet som skall vara ett av Sveriges bästa och därmed representera Sverige utåt inte har bättre undervisning.»
- Kanske en annan föreläsare?»
- Lärare, bort med matlab.»
- Föreläsaren måste bort»
- Bättre föreläsare! Man borde även fundera över hur mycket värdefull kunskap matlabarna ger och om det kanske skulle vara värt att lägga in fler vanliga räkneövningstillfällen istället!»

24. Övriga kommentarer

- Bra och rolig kurs.»
-
- Eftersom det här är en ganska stor och viktig kurs är det nog klokt att lägga den mer energi på den. De dåliga föreläsningarna och mycket av den övriga organisationen har i hög grad bidragit till att jag lämnar Chalmers helt och hållet nu till våren och testar läkarlinjen i stället.»
- Föreläsaren var under all kritik. Svårförståelig, säger/räknar fel på tavlan flertalet gånger per föreläsning. Kom ofta sent på morgonen. »
- Jättebra kurs! Den bästa under höstterminen »
- Alexi var lite svår att förstå ibland...»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.88
Beräknat jämförelseindex: 0.47


Kursutvärderingssystem från