ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 2 12/13 Bärande konstruktioner, BMT015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-01-09 - 2013-01-27
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»1 2%
Gott»12 33%
Mycket gott»22 61%

Genomsnitt: 4.52 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Dålig struktur och dålig uppmuntran av ingenjörsmässigt tänkande. » (Dåligt)
- Kursen är mycket bra upplagd och pedagogiskt strukturerad.» (Gott)
- Framför allt mycket bra föreläsare!» (Gott)
- En av de bäst upplagda kurserna hittills på chalmers» (Mycket gott)
- Bra struktur på kursen! Väldigt bra med konstruktionsuppgiften.» (Mycket gott)
- Väl strukturerad och planerad kurs, var lätt att följa med på vad som skulle göras och när. Rolig och lärorik kurs! » (Mycket gott)
- BRa struktur och ett bra upplägg.» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.52


Lärandemål

· Redogöra för vanliga förekommande konstruktionsmaterial och övergripande verkningssätt för olika typer av bärverkselement och bärande konstruktioner.
· Redogöra för vilka övergripande krav som ställs på konstruktioner, och kunna identifiera vad som behöver kontrolleras för vanliga typer av stommar, bärande system och bärverkselement.
· Beskriva och förklara dimensioneringsprocessen och principer för hur krav på säkerhet och funktion beaktas (speciellt med partialkoefficientmetoden).
· Beskriva och förklara hållfasthets- och deformationsegenskaper hos trä, stål och betong och hur yttre faktorer såsom tid, fukt och lastvaraktighet påverkar dessa.
· Beskriva och förklara verkningssättet för balkar av trä, stål och armerad betong utsatta för böjande moment och tvärkraft.
· Utforma, dimensionera och kontrollera enkla bärande konstruktionselement av trä, stål och armerad betong (såsom balkar, stag och strävor) med avseende på moment- och tvärkraftskapacitet i brottgränstillstånd.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 8%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 8%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»30 83%

Genomsnitt: 3.66

- Följer inte målen på ett strukturerat sätt. Mycket upprepningar och allmän oreda. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»32 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

- Arbetsintensiv kurs vilket gör att parallellkursen blir ett latämne. Det märktes tydligt på godkäntstatistiken från de båda kurserna att detta var den kurs folk hade satsat på. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Med tanke på hur mycket tid man måste lägga ner på kursen för att över huvud taget hinna med att göra de flesta hemuppgifterna och konstruktionsuppgiften så borde det vara mer poäng för kursen.» (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

35 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 37%
Ja, i hög grad»21 60%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.65

- Det är ett konstigt system att uppgifterna lottas.» (I viss utsträckning)
- Lottning av frågornas områden med för viss risk för "enkelspårighet" på tentan, dvs, att det kan bli så att det bara är ett område som testas.» (I viss utsträckning)
- Tentan kändes för svår i förhållande till vad vi har lärt oss. Teoridelen var bra men räknedelen kändes ett snäpp svårare än kursens nivå. » (I viss utsträckning)
- Den testade inte alla mål men det som var med på tentan fanns med bland målen» (I viss utsträckning)
- Att tentainnehållet lottas känns orättvist eftersom det då kan bli så att niv¨,n blir svårare jämfört med andra år. Upplevde att vår tenta ställde betydligt högre krav än tidigare tentor!» (I viss utsträckning)
- Svår tentamen. Långa frågor medförde tidsbrist!» (I viss utsträckning)
- tentamen kändes som att någon försökte sätta dit en. Kändes som att tentan var mycket svårare än tidigare tentor. Visst brukar man känna att tentor är svårare än övningstentorna, men nu var det mycket större skillnad. Dessutom tog det flera minuter för mig att förstå bilderna i sista uppgiften då allt var så smått och plottrigt. konstruktionsuppgiften var jättebra på alla sätt» (Ja, i hög grad)
- Men jag tycker att tentan var lite för svår med långa uppgifter. Jag hann inte göra alla trots att jag ville. (och skrev snabbare än snabbast!) :)» (Ja, i hög grad)
- Tentan var bra, MEN för såhär tidskrävande uppgifter skulle det behövas längre tid. Det blir missvisande resultat när man på grund av tidsbrist inte kan göra strukturerade och ordentliga beräkningar. tråkigt... På många gamla tentor har uppgift 5 och 6 varit "lätta" och snabba, här var de (framförallt uppgift 5) "lätta" men tidskrävande vilket stjäl tid från restena av tentan. Alltså: mer tid eller mindre tidskrävande uppgifter» (Ja, i hög grad)
- Ja, fast hade behövts mer tid. Det var många stora uppgifter» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»3 8%
Ganska stor»8 22%
Mycket stor»24 66%

Genomsnitt: 3.52

- Föreläsningarna har inte hjälpt mig alls. Räkneövningarna har varit bra och konstruktionsuppgiften jättebra.» (Ganska stor)
- Alla lärare var jättebra! Det borde varit mer tid avsatt för genomgångerna i räkneövningarna.» (Ganska stor)
- Framför allt räkneövningarna efter genomgådd föreläsning» (Ganska stor)
- lite synd om David då lärarna ofta drog över för att de småprata om mindre relevanta saker och David, som hade ont om tid från början, fick stressa igenom de flesta övningar och ändå kraftigt drog över tiden flera gånger. Så till nästa år, håll tiden! Sen kändes föredraget i runan väldigt onödigt då flera föreläsare pratade extremt otydlig engeska, och det var inte alls speciellt motiverande då det uttrycktes att ingenjörer mest var stöpta i en form och hindrade deras arbete. Folk somnade och flera gick för att även om något bra sagts så hade man slutat lyssna iaf.» (Mycket stor)
- Känns som att det var värt att gå på föreläsningar och räkneövningar i den här kursen.» (Mycket stor)
- Bra föreläsare, förutom han som hade föreläsningarna om stål. Han var lite för detaljerad i sin föreläsning så det var svårt att hänga med.» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar och räkneövningar i helklass» (Mycket stor)
- Anteckningarna hjälpe mycket till konstruktionsuppgiften. » (Mycket stor)
- Jag tycker att kombinationen föreläsning - övning - konstruktionsuppgift är ett jätte bra inlärningskoncept» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»3 8%
Ganska stor»17 47%
Mycket stor»15 41%

Genomsnitt: 3.27

- Det var svårt att hitta i kursboken» (Ganska stor)
- Det hade varit svårt att klara uppgifterna om man inte gått på föreläsningar. Svårt att leta upp informationen i boken och relatera dessa till arbetsuppgifterna» (Ganska stor)
- Bra konstruktionsuppgift» (Ganska stor)
- Bra bok!» (Mycket stor)
- Bra bok!» (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 38%
Mycket bra»22 61%

Genomsnitt: 3.61

- Detta fungerade bra, mycket uppdateringar osv. » (Mycket bra)
- Strukturerad och pedagogisk. » (Mycket bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»19 52%
Hög»14 38%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.38

- Konstruktionsuppgiften hjälpte mycket så att man låg i fas och lärde sig alla delar. » (Låg)
- Då det varit så mycket schemalagt har det varit svårt att hitta tid till att sitta själv och plugga.» (Hög)
- Förväntat» (Hög)
- Konstruktionsuppgiften var väldigt bra, men tog dock väldigt mycket tid så det var svårt att hinna med att räkna vanliga uppgifter. » (Hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»16 44%
Mycket bra»17 47%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 3.47

- Övningsledarna var inte alltid överens om vad som gällde, var svårt att följa arbetsuppgifterna pga det. Fick inte alltid övertygande svar på frågor.» (Ganska dåliga)
- Skulle kunna ha önskat fler övningar som inte direkt var kopplade till konstruktionsuppgiften för att ha möjlighet att ställa frågor om andra avsnitt. » (Ganska bra)
- Tog dock väldigt lång tid att få hjälp vid vissa tidpunkter när alla ville redovisa konstruktionsuppgiften.» (Ganska bra)
- Det var ofta folk som ville redovisa etapper, så det kunde vara svårt att fråga om hjälp på övningstid» (Ganska bra)
- På slutet hade det varit bättre med riktiga räknestugor istället för jourtid. Jourtid är ineffektivt, eftersom man inte kan få något gjort under tiden man står i kö.» (Ganska bra)
- Lång kö på övningar.» (Ganska bra)
- David var en pärla. Har inte försökt få hjälp av någon annan, så kan inte säga något om dem.» (Mycket bra)
- Det har varit mycket bra att kunna mejla handledaren och gå på jourtid.» (Mycket bra)
- Det skulle varit bra med iallafall en räknestuga i veckan som handlar om övningsuppgifterna i litteraturen.» (Mycket bra)
- Bra handledare. » (Mycket bra)
- David var riktigt bra på att hjälpa en med frågorna. Koll på läget !» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 19%
Mycket bra»28 77%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.83

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»22 61%
Hög»11 30%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.38

- Ganska låg belastning i början, bättre i slutet. Framförallt för att Teknisk samhällsplanering var lite slappare.» (Låg)
- Det har varit jobbigt med så mycket schemalagt i båda kurserna, så när man väl varit ledig så har man varit så slut att man inte orkar sätta sig med annat plugg. » (Hög)
- Förväntat» (Hög)
- Mycket att räkna vilket tar tid, de övriga uppgifterna och att hinna läsa teori var svårt att hinna med. » (Hög)
- LP 2 är verkar vara tyngst varje år. En teori är att vi kör två läsperioder i rad utan någon som hellst paus emellan. » (Hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Konstruktionsuppgiften, upplägget, boken.»
- Konstruktionsuppgiften. Den var mycket bra upplagt och man lärde sig otroligt mycket genom en jämn arbetsbelastning genom hela läsperioden. Mario! - otroligt duktig föreläsare och pedagog. Förklarar på ett sätt som är både lätt att ta till sig och inspirerande. »
- Konstruktionsuppgiften bör definitivt vara kvar. »
- Konstruktionsuppgiften! Jättebra upplägg -utan den hade jag inte klarat tentan! Emanuel var väldigt bra på att förklara.»
- Konstruktionsuppgiften.»
- Föreläsarna, speciellt Mario. Dimensioneringsövningen. Den lärde man sig otroligt mycket på!»
- Konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften!!»
- Konstruktionsuppgiften! Mycket bra.»
- Projektet»
- Konstruktionsuppgiften. Boken. Föreläsarna. »
- Upp lägget på kursen och konstruktionsuppgiften. »
- Konstruktionsuppgiften och dess upplägg.»
- Räkneövningarna var viktiga förutsättningar för att kunna göra egna beräkningar under kursens gång. Tydligt och pedagogiskt!»
- Väldigt bra med räkneövningar. Konstruktionsuppgiftens upplägg är väldigt bra, man lär sig mycket på det. »
- Konstruktionsuppgiften! Mycket bra sätt att lära sig kursen på ett roligt sätt.»
- Tycker upplägget på kursen är jättebra så kan inte komma på något direkt.»
- Konsruktionsuppgiften»
- konstruktionsuppgiften»
- Upplägget och Mario»
- Konstruktions upg. Det är den som bygger upp hela kursen. Är där man stöter på de flesta frågorna och då frågorna uppkommer i ett samanhang så kommer man även ihåg svaren så den var till mycket hjälp. »

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta bort föreläsningen i Runan»
- Den delen av kursen som handlade om hur konstruktioner fungerar tog stor plats på tentan men hade nästan ingen fokus under kursen och det kändes inte som att undervisningen var inriktad på att man skulle lära sig såna saker. Antingen tycker jag att konstruktioners verkanssätt ska tas bort helt från examinationen eller så får mer tid läggas på att undervisa om det.»
- Det var väldigt frustrerande när räkneövningarna drog ut på tiden. Det borde planeras bättre så att de tar den schemalagda tiden. Annars blir det svårt att som student planera sina studier.»
- Inget jag kommer på.»
- Mer tid till räknegenomgångarna, läraren fick ofta stressa igenom uppgifterna. Kursen borde ge mer poäng med tanke på arbetsbelastningen.»
- Trycka på att det även är bra att göra övningar ur boken, man blir annars väldigt lätt insnöad på just de räkneproblem som uppstår i projektet. Och det behövs antingen längre tid på tentan eller kortare frågor. Jag själv blev väldigt stressad av den knappa tiden och tappade viktiga poäng, och om man tittar på klassens resultat kan man ana att fler hade samma problem. Nästan ingen hade gått när de 5 timmarna var slut.»
- Fler räknestugor på slutet.»
- Föreläsaren kanske håller i lite för många kurser. Fullt förståeligt att det blir snurrigt när/om han har för mycket i huvudet. »
- Mer tid att räkan de övriga uppgifterna för de var väldigt bra och nyttiga att ha gjort inför tentan.»
- Inget.»
- Konstruktionsuppgiftens omfattning känns för stor - svårt att ta in allt och få ett grepp om helheten! »
- Att lotta uppgifter till tentan känns ändå inte så rättvist, då det känns som att en del lätta uppgifter ändå är svårare än många andra lätta uppgifter och tentorna från år till år blir ojämna i svårighetsgrad. Jag tycker att det är bättre att bestämma att det kommer uppgifter från alla tre områden (trä, betong, stål). »
- Se till att de övningsledare ni använder verkligen kan sin sak, jag vill inte få svar som "kanske " av en övningsledare, det ger mig knappast någon förståelse till vad de ens är jag gör o varför jag gör det»
- Han som föreläste om stål bör tänka mer på att han kan sitt ämne utan och innan medan vi är nya på det hela. »
- Ingenting. »


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Mycket bra organiserat. Upplägget känns väl genomtänkt.»
- I det hela var kursen väldigt bra, det ändå var att tentan kändes för svår i jämförelse till vad vi har lärt oss, det kändes som att nivån höjts ett helt snäpp jämfört med alla tidiga tentor vilket inte känns rättvist då det är en så stor och bred kurs.»
- Detta var en skitbra kurs.»
- Riktigt bra kurs! Det är tydligt vad som förväntas av studenterna så det underlättar otroligt mycket. Bra jobbat »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.52
Beräknat jämförelseindex: 0.88

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från