ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Psykosocial studiemiljö

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-02-20 - 2013-03-15
Antal svar: 140
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp

1. Ålder

139 svarande

-20»45 32%
21-25»84 60%
26-30»10 7%
30-»0 0%

Genomsnitt: 1.74

2. Kön

136 svarande

Kvinna»20 14%
Man»117 85%

Genomsnitt: 1.86

3. Vilken årskurs går du i?*

139 svarande

Årskurs 1»41 29%
Årskurs 2»51 36%
Årskurs 3»48 34%

Genomsnitt: 2.06

4. Boende med barn

138 svarande

Boende med barn»0 0%
Ej boende med barn»138 100%

Genomsnitt: 2

5. Arbetar vid sidan av studier

138 svarande

Arbetar inte»110 79%
Arbetar»28 20%

Genomsnitt: 1.2

6. Annat engagemang vid sidan av studierna

139 svarande

Engagemang utöver studierna»77 55%
Ej engagemang utöver studierna»62 44%

Genomsnitt: 1.44

7. Vad är du engagerad i utöver studierna?

- Sektions aktiv»
- ARGZ»
- Orienteringsklubb»
- Bulten styrelsen»
- Sittande i chalmers-kommite»
- Z-teknologsektionens styrelse. Helt plötsligt blev det inte så anonymt längre.»
- Zenith. Har tidigare varit med i nollk och daltonz och hjälper dem när de utför olika arrangemang. »
- Sektionsstyrelseaktiv »
- Segling»
- Kårförening»
- Kårförening»
- Kommitté!»
- Styrelsen för Sveriges förenade studentkårer Kårfullmäktige vid Chalmers studentkår Valkommissionen vid Chalmers studentkår»
- Jag spelar amerikansk fotboll»
- Har varit zexmästerist, spexare och azpar nu Chalmers bastukommitté»
- Angeredsungdomsråd»
- Inget.»
- Blandat inom sektionen och kåren.»
- Jag tränar på gym »
- SNZ samt institutionsråd»
- SNZ»
- Rollspel, gym, 2 resp. 4 ggr i veckan»
- Studiesociala kommittéer»
- Endast träning»
- Läser dubbelt.»
- Kommittéliv, sport»
- ZNollK, aspa FestU»
- Förtroenderåd och träning»
- Aspar Festu, Satt Zexet LP 1-2»
- Cahlemrs bastu komité och valberedningen på Z»
- innebandy, lite aspning då och då.»
- Föreningsaktiv»
- Jämlikhetskommittén»
- Språkstudier en eftermiddag per vecka»
- Utskott och kommiteer»
- Snz»
- Med i styrelsen för en ekonomisk förening, och Intize»
- Kåren och sektionen»
- Valberedning»
- Kyrka och träning »
- ZEXET»
- Klättring, musik»
- Flickvännen»
- Fotboll»
- Sektionsaktiv»
- Sektionslivet på Z, jag sitter i en kommitté för andra året i rad. »
- Zenith Orientering Löpning»
- PR-kommitté»
- Diverse kommittéer och föreningar»
- Idrottsförening»
- Klättrar och tränar»
- Valberedning, styrelse för idrottsklubb»
- Musik, band»
- har gjort och vill egentligen göra igen men kommer aldrig hinna med det i denna höga studietakten»
- Zektionskommitte»
- Föreningsaktivitet»
- Kommittéer på skolan»
- Tränar sex dagar i veckan. »
- Rekrytering på chalmers»
- Jobb, klättring, konfirmander, Orkester»
- SI-verksamhet»
- Träning»
- Kommittéaktiv på sektionen.»
- Kommitté på Chalmers»
- Spelar hockey»
- Partipolitik»
- Brouttno, sociala aktiviteter »
- Andra kurser som läses på distans parallellt med min studier på Automation och Mekatronik»
- AllianceOrchestret»
- Friidrott, egen träning»
- Phadder för Tekniskt Basår, Pyrot»
- Innebandy»


Allmänt om utbildningen

8. Hur upplever du den bild du får av din kommande yrkesroll?

138 svarande

Mkt negativ 1»0 0%
6 4%
33 23%
56 40%
Mkt positiv 5»44 31%

Genomsnitt: 4.02

9. Trivs du på automation och mekatronik

138 svarande

Ja»131 94%
Nej»7 5%

Genomsnitt: 1.05

- Saknar elektronik» (Ja)
- Bra utbildning men osäker på om den är helt rätt för mig.» (Ja)
- Har inte varit så många roliga kurser en men trivs med umgänget och inbillar mig att det blir roligare och att jag inte kommer göra exakt de sakerna som jag inte gillar med utbildningen i arbetslivet.» (Ja)
- Men vet inte om det verkligen är det här jag vill jobba med» (Ja)
- Är mycket nöjd med allt. » (Ja)
- Jag gillar kunskapen snarare än lärandeprocsessen» (Ja)
- Bättre nu i trean» (Ja)
- Men vi får lite för mycket att göra (extra arbete, inlämningar osv)» (Ja)
- Om man ej är föreningsaktiv så blir man lätt utanför.» (Ja)
- Men jag tvekar på om civilingenjör är det jag vill bli. Visst matte är kul och ingenjörer tjänar bra, men är det avd jag vill? Ibland får ajg för mig att stolta Chalmers tar sig själv på för stort allvar.» (Ja)
- Hade inte tillräcklig information om kurserna innan jag sökte» (Nej)
- det är inte varit någon kurs jag som jag tyckt om hittills. » (Nej)
- Tycker det har varit dåligt med valmöjligheter i 3a då vi inte har en enda valbar kurs. Min klass har varit väldigt splittrad» (Nej)

10. Känner du dig delaktig i utbildningen?

Med delaktig avses möjligheten att påverka utformning och innehåll

138 svarande

Inte delaktig 1»22 15%
36 26%
56 40%
21 15%
Mkt delaktig 5»3 2%

Genomsnitt: 2.61

11. Hur upplever du arbetsbelastningen på Chalmers?

139 svarande

1 Låg»0 0%
2 1%
28 20%
86 61%
5 För hög»23 16%

Genomsnitt: 3.93

12. Har du någon gång på grund av dina studier ofta upplevt sömsvårigheter/huvudvärk//nedstämdhet/

139 svarande

Ja»90 64%
Nej»49 35%

Genomsnitt: 1.35

- Sömnsvårigheter och depression» (Ja)
- Har också utvecklat stress-ticks» (Ja)
- Känner mig konstant stressad över ännu inte klarade kurser som lägger sig på hög. Är därför nedstämd över detta. » (Ja)
- Har huvudvärk ca 1 gång i veckan. Oklart om det beror på studierna. Dock kan jag hålla med om att jag blivit mer nedstämd av de negativa studieresultaten. » (Ja)
- Väldigt få gånger. » (Ja)
- Svår fråga, är ju inte kul att få tillbaka ett U... och veta att man får plugga 2v extra vid jul...» (Ja)
- Väldigt hög arbetsbelastning vissa perioder om man kombinerar med kåraktivitet.» (Ja)
- Det är periodvis väldigt mycket att göra, mycket är dock beroende på om man är kommittéaktiv eller ej» (Ja)
- Huvudvärk å nedstämd nu.» (Ja)
- Ja, dock inte under Chalmerstiden. » (Ja)
- Jag har migrän och återkommande spänningshuvudvärk» (Ja)
- Det är sjukt mycket att göra i tvåan. » (Ja)
- Tempot gör att jag känner mig tvingad att gå till skolan fast jag inte borde det (t.ex. p.g.a sjukdom). » (Ja)
- När för svåra uppgifter ges som hemläxa och får väldigt lite med tid för att kunna fråga och få hjälp ring dessa.» (Ja)
- Händer ganska ofta, särskilt som kommittéaktiv..» (Ja)
- Lättare känslor av oro, hopplöshet och stress så som tryck över bröstet och sömnsvårigheter. har hanterat känslorna på egen hand/med familj och vänner. Som jag ofta konstaterar när man känner att man läger mycket tid i skolan "Det var ingen som sa till mig att det skulle vara lätt att läsa på chalmers"» (Ja)
- Huvudvärk väldigt ofta. Dålig ventilation på skolan är en stor faktor ! Även svårt att sova.» (Ja)
- Svårt att somna efter sena pluggkvällar när man har mycket i huvet. Stress har gjort mig nedstämd.» (Ja)
- Oro och ångest att man inte hinner med allt, vilket beror på att jag är aktiv i kåren etc så det är självförvållat» (Ja)
- nedstämdhet då jag ligger efter o har svårt att komma ikapp» (Ja)
- Har du någon gång ofta?!! Lite svårtolkad» (Ja)
- Väldigt sällan men det händer att jag får dålig sömn men ingen huvudvärk/nedstämdhet. » (Ja)
- ofta stressad » (Ja)
- mycket ångest inför tentor och att jag har mycket kurser efter mig. mycket nedstämd emellanåt. har många gånger funderat på att hoppa av. » (Ja)
- Det ÄR stressigt i tentaveckan, men det är ofta delvis självförvållat av att man skjutit på arbete. Däremot är det lite sjukt när man läser två kurser samtidigt, som båda väntas ta långt mer än 20 h i veckan. Under en läsperiod förväntades jag lägga ungefär 40 h i veckan på en av kurserna, och den andra kursen var minst lika tung...» (Ja)
- Ångest» (Ja)
- Det finns perioder med kurser man är mindre motiverad till och perioder som man blir stressad på grund av att det är mycket på samma gång» (Ja)
- Har haft svårt att koppla utbildningen och kurserna till det jag skulle vilja göra. Och att få höra av lärare att vi kommer hamna inom industrin, vilket jag inte vill, hjälper inte till i sökandet efter motivationen till att prestera i varje kurs.» (Ja)
- Men det beror på hur jag planerar mina studier.» (Ja)
- Ångest» (Ja)
- Vad menas med: "någon gång på grund av dina studier ofta upplevt" hur kan "någon gång" och "ofta" förekomma samtidigt???» (Nej)
- Det är inte ofta men det har hänt några gånger då studietrycket ökat» (Nej)

13. Vet du vart du kan vända dig om du mår dåligt i din studiesituation?

136 svarande

Ja»79 57%
Nej»58 42%

Genomsnitt: 1.43

- Akademihälsan» (Ja)
- Till dig antar jag?» (Ja)
- Om jag ville hitta hjälp är jag dock övertygad om att det finns en kurator av någon form att hitta, även om jag aldrig haft orsak att leta upp denne själv» (Nej)
- Svarar nej eftersom jag inte känner att jag har full koll. Emellertid tror jag inte att det är några svårigheter att ta reda på om så skulle behövas. » (Nej)
- tar reda på det om det händer.» (Nej)
- Hade jag haft problem hade jag kunnat ta reda på det. » (Nej)
- Möjligtvis studievägledaren, men känns inte som om någon kurator direkt..» (Nej)
- Tar reda på det om det blir ett problem.» (Nej)
- studievägledaren?» (Nej)
- Men google finns» (Nej)
- Fått info men kommer ej ihåg.» (Nej)

14. Känner du att du skulle bli tagen på allvar om du framför klagomål på din studiesituation?

136 svarande

Ja»88 64%
Nej»49 35%

Genomsnitt: 1.36

- Jag skulle föra fram det på ett sådant sätt att jag SKULLE bli tagen på allvar.» (Ja)
- Dock inte av vissa föreläsare» (Ja)
- inte för att det skulle hända något, men jag skulle definitivt blivit tagen på allvar.» (Ja)
- Vet inte» (Ja)
- Skriver mitt klagomål här. Jag vet inte vad skillnaden på studier och övriga studier är så jag satte 20 tim på varje. Sammanlagt lägger jag 40 tim per vecka i skoländamål» (Ja)
- Vem till vem klagomålen skall gå är lite oklart, till ayla? :)» (Ja)
- Men det spelar ingen roll om de man vänder sig till tar det på akkvar eller ej då varken studiesituationen och kraven från CSN ej påverkas.» (Ja)
- Ingen aning. Aldrig testat. Men man måste välja ja/nej.» (Ja)
- Dock skulle det vara mycket svårt att få en ändring.» (Ja)
- typ» (Ja)
- Borde finnas ett neutralt svarsalt på denna fråga» (Ja)
- Jag har inte ens funderat på detta, då utbildningen hållit hög klass än så länge.» (Ja)
- Jag vet om att examinatorer ofta tar kursutvärderingar med en klackspark och rent av struntar i det som sägs. Nu skall man inte dra alla examinatorer över en kam men framför allt Thomas Ericsson (Flervariabelmatematik) och Ants Silberberg (S3) har jag fått uppfattningen om att de hellre skyller på att studenterna är dåliga än att kursens upplägg behöver förändras.» (Nej)
- Jag tror att man skulle anta att jag hade för höga ambitioner som gjorde att jag blev stressad och därmed mådde dåligt. Sanningen är att jag är nöjd med en trea i varje kurs men just nu vet jag inte om det ens är möjligt trots 60+ timmar på skolarbet varje vecka. » (Nej)
- Frågan är lite svårtolkad.» (Nej)
- Det ska vara svårt att ta examen från Chalmers.» (Nej)
- Många kursledare uppfattar jag som ganska konservativa och svåra att bolla med. » (Nej)
- Jag upplever att den attityd som frodas är: "passar det inte så är det ditt problem".» (Nej)
- Klagande på studiesituationen göra ju allmänt mellan teknologer varje dag, det är ofta mycket att göra. » (Nej)
- Föreläsare skrattar åt en om man påpekar det. Samtidigt ska man vara medveten om att den hårda pressen på oss är det som ger oss en kvalitetstämpel när vi går ut. Vi pallar det, annars hör man kanske inte hemma här. » (Nej)
- Jag är rädd att om man skulle söka hjälp på något vis beskylls kommittéer på skolan för allt dåligt. En inte helt rättvis bild, jag känner flera personer i min klass som kuggat mer än jag, trots att de lägger mycket mer tid på skolarbete (och jag menar inte att de är tröga). Det hade vart trevligt att uppmuntras som kommittéaktiv istället för uthängd allt som oftast. » (Nej)
- Jag har den uppfattningen att Chalmers är tufft, antingen klarar man det eller så gör man inte det. Chalmers skall ju hålla en hög klass.» (Nej)


Utbildningens upplägg

15. Är kursernas mål klara och tydliga

138 svarande

Inte tydliga alls 1»2 1%
15 10%
61 43%
52 37%
Mkt tydliga 5»9 6%

Genomsnitt: 3.39

16. Kan arbetstakten varieras och är arbetet omväxlande?

139 svarande

Inte alls 1»2 1%
34 24%
61 43%
31 22%
Mkt varierande 5»11 7%

Genomsnitt: 3.1

17. Får du tillräckligt med återkoppling från lärare på de arbeten du gör?

Exempelvis då projekt,labbar, duggor, tentor

139 svarande

Inte alls 1»2 1%
23 16%
74 53%
36 25%
Väldigt mkt återkoppling 5»4 2%

Genomsnitt: 3.12

18. Om inte, vilken typ av återkoppling hade du velat ha?

- Fler kommentarer på vad som var bra/mindre bra »
- Väldigt sällan man får konstruktiv kritik på ett färdig arbete/projekt. Mycket synd. Hade också varit trevligt att får skriftliga kommentarer om exv sin Kod på programmeringsuppgifter, mer än bara ett poäng eler G/U»
- Mer kommentarer på vad som inte räcker till vid returer och missade tentor. »
- Huvudsakligen skriftlig och med möjlighet att förbättra sig.»
- Mer projekt och färre tentor. Mer vikt på labbar snarare än tentor»
- Mycket varierande återkoppling. Jag vill ha utförlig skriftlig återkoppling, där lärare/examinatorer muntligen kan komplettera om jag inte känner att texterna inte förklarar bra nog»
- Mer svar på tentor än bara ett betyg. Samma sak häller labbar.»
- hur är fråga 15 och 16 ens relevanta? ang. fråga 17: Läraren orkar väl inte kommentera på alla arbeten, så man får vara glad om man får mer än bara betyget.»
- Inte så mycket återkoppling mot tentor. Jag upplever att hjälp inför OMTENTOR är väldigt begränsad»
- Någon typ av respons överhuvudtaget. Oftast får man bara betyg och försöker man få någon förklaring av lärarna/examinatorn så känns det som om de har en negativ attityd till att man frågar "Varför ska DU ifrågasätta mig?!?!?!" - stilen.»
- Mer respons på slutrapporter»
- Återkoppla mer till laborationer i den övriga undervisningen.»
- Mer ingående och konkreta kommentarer»
- Mer konstuktiv kritik, gärna muntligt och mer förklarande. Känns som om vissa kursledare och assistenter tror att man är mycket mer kompetent än vad man är.»
- Vid inlämningar får man sällan konstruktiva kommentarer, det är något jag saknar.»
- En kort kommentar från läraren vad jag bör öva mer på.»
- Vissa lärare är jättebra. Andra, som t.ex. Thomas Ericsson, är raka motsatsen. I Thomas fall gavs inte ett enda exempel på hur ett komplett svar på tentan skall se ut. Flera fick noll poäng på korrekt uträknade uppgifter med motiveringar som "Du har inte förklarat bra" eller "Jag förstår inte".»
- Hade velat ha fler tilfällen för övning av dokumentation av arbetet och därigenom kunnat få en mer tillämpad/yrkesinriktad feedback på hur ett arbete hade tolkats utanför den akademiska världen.»
- 3a pga varierande mängd återkoppling från kurs till kurs»
- Dator tenta till programmeringskurser»
- kommentarer på rapporter mm, inte bara ett betyg utan vad som var bra/dåligt»
- Kommentarer och förbättringsmöjligheter! jag skulle vilja ha återkoppling till verkligheten»
- Mer feedback, kommentarer innan inlämning så man kan göra det bättre.»

19. Hur upplever du att samarbetet mellan lärare och studenter fungerar?

137 svarande

Inte alls 1»0 0%
13 9%
67 48%
49 35%
Mkt bra 5»8 5%

Genomsnitt: 3.37

20. Hur lätt är det att få kontakt med lärarna?

137 svarande

Mkt svårt 1»0 0%
8 5%
51 36%
52 37%
Mkt lätt»27 19%

Genomsnitt: 3.73

21. Hur upplever du att samarbetet mellan lärarna fungerar?

136 svarande

Inte alls 1»3 2%
21 15%
66 48%
40 29%
Mkt bra 5»7 5%

Genomsnitt: 3.22

22. Hur stort är ditt förtroende för utbildningens innehåll och mål?

135 svarande

Inte alls 1»1 0%
5 3%
37 27%
63 46%
Mkt bra 5»30 22%

Genomsnitt: 3.88

23. Hur upplever du att grupparbeten fungerar?

136 svarande

1 Inte alls»1 0%
15 11%
40 29%
58 42%
5 Mkt väl»22 16%

Genomsnitt: 3.62

24. Hur upplever du att stämningen i klassen är?

137 svarande

1 Mkt dålig»0 0%
4 2%
22 16%
70 51%
5 Mkt bra»41 29%

Genomsnitt: 4.08

- En väldigt "grabbig" stämmning där man helst inte ska fråga något, för då är man korkad.» (2)
- Dålig sammanhållning, dvs många smågrupperingar. » (2)
- Stämmningen var bättre i 1:an. Jag tror alla känner sig ganska pressade och stressade. Sedan vi började 2:an känns läget mer spänt. » (3)
- Känner för tillfället ingen klasstillhörighet.» (3)
- Många grupper har bildats» (3)
- Är svårt storlek att vara 6 personer i en grupp, vilket man ofta är...» (4)
- Ens sociala krets utgörs inte av hela klassen men de man faktiskt umgås med fungerar det bra. » (4)
- Det är omöjligt att betygsätta alla lärare i en fråga. Det kan variera mellan 5 och 1, vilket det också har mellan de lärare/föreläsare jag har haft under åren på Chalmers. » (4)
- klassen får mig att vilja fortsätta plugga i rätt takt, hade jag inte gillat min klass hade jag nog gått om, men nu vill jag fortsätta kämpa trotts att det är väldigt svårt och jag ligger mycket efter.» (5 Mkt bra)

25. Vågar du ställa frågor på föreläsningar?

137 svarande

Ja»62 44%
Nej»20 14%
Ibland»56 40%

Genomsnitt: 1.97

- Har jag en fråga ställer jag den. » (Ja)
- Men vissa i klassen ställer så många att alla andra blir lidande. Oerhört korkade frågor som tar tid fårn oss andra :(» (Ja)
- Jag är en av dom som frågar klart mest.» (Ja)
- Jag frågar inte så ofta utan tänker till först och ser om jag kan lösa det själv, men är det något som jag verkligen inte förstår så frågar jag om det. » (Ja)
- Vi är väl 3-4 stycken som ställer 90-95% av alla frågor. Generellt sett en väldigt tysst klass där folk inte ens svarar på frågor även om svaret är helt uppenbart.» (Ja)
- Känner jag att jag ligger efter under en föreläsning har jag svårt att fråga, då det känns som "mitt fel" att jag inte förstår. Annars brukar det inte vara något problem. Om inte föreläsaren är som BeLe och dumförklarar ens undringar förstås. Det kan ha en viss negativ effekt på huruvida man vågar frågor eller inte. » (Ja)
- Vågar gör jag väl, men vill inte störa föreläsaren. Vänder mig hellre till kamraten bredvid.» (Ja)
- Frågar kompisen bredvid istället. Oftast frågar någon annan den frågan jag har eller så går jag fram till läraren i paus/efter lektionen.» (Nej)
- Föe hög nivå gör att kunna ställa en fråga.» (Ibland)
- Vissa lärare gör det lättare för en än andra. Man vill inte fråga om man känner sig dum och när svaret man får kanske inte ens ger något.» (Ibland)
- Ibland vågar man inte fråga för mycket för att man får svar som gör att man känner sig smått förödmjukad.» (Ibland)
- beror helt vad det är för frågor. om det är något som jag vet att jag borde veta(t.ex ett moment som gicks igenom veckan innan) så gör jag inte. Då borde frågan ställts när det var aktuellt.» (Ibland)
- Lätt att bli distraherad och vill då inte ställa en fråga läraren redan gått igenom och då störa resten av klassen» (Ibland)
- Beror på föreläsare» (Ibland)

26. Har du någon gång under studierna eller studentlivet upplevt dig utsatt för kränkande behandling av studenter inom programmet?

137 svarande

Ja»10 7%
Nej»127 92%

Genomsnitt: 1.92

- Nollningen! Jag har gjort värnplikt, och har arbetat flera år. Så påhoppad och kränkt som av nollningen har jag dock aldrig känt mig i hela mitt liv och jag hoppas jag slipper återuppleva det. Det är det ABSOLUT SÄMSTA hittills under min tid på Chalmers. Dessa uppblåsta overall-prydda pennalister borde aldrig ha släppts lös på det sätt de gjorde. Jag trodde tanken med nollningen var att man skulle få en positiv bild av programmet och lära känna sin klass. Istället var det rena påhoppen. Jag hoppas för Nollks egen skull att de inte insåg konsekvenserna av vad de sysslade med, för de betedde sig rent svinaktigt. Betänk att detta är den första bild jag som nyanländ Chalmerist fick av skolan. Knappast en smakstart. Detta är dessutom något som sker med programledningens goda minne. Citat Petter Falkman " Jo, men jag tycker det är en kul grej med fejk-föreläsningar". Nej, det är inte ett dugg kul för någon annan än de som skrattar i mjugg. Dessutom förbjudet enligt Chalmers egna regelverk. Skämmes! Om nu nollningen skall skötas av studenter måste Nollk får MYCKET bättre utbildning på hur man hanterar mycket folk och ändå får dem att känna sig väl omhändertagna. Det är inte häftigt med pennalism.» (Ja)
- Nollningen är en skam för Chalmers. En "lek" som symboliserar det kränkande beteende som många utsatts för på riktigt genom grundskolan och även gymnasiet. Jag känner människor som skulle sluta gå till skolan om de blev utsatta för nollningen. Det finns säkert elever som gått detta öde till mötes, allt för att bevara traditionen.» (Ja)
- Nollningen. Hade varit fint med ett alternativ till Z-nollning, för dem som inte tycker att det är coolt med en välkomstkommité som är arroganta och nonchalanta, studentens första fyra veckor i skolan.» (Ja)
- Vi brukar lite retsamt skoja med varandra då någon gör fel (jag o kompisar), har hänt nån gång att de inte kändes okej» (Ja)
- Är aldrig i kontakt med andra studenter.» (Nej)

27. Har du någon gång i samband med studierna eller studentlivet upplevt att någon annan utsatts för kränkande behandling inom programmet?

136 svarande

Ja»23 16%
Nej»114 83%

Genomsnitt: 1.84

- Kan inte ge nogra konkreta exempel, men lättere form av mobbing finns överallt i livet» (Ja)
- En kvinnlig servitris som serverade på sista nollningsmiddagen/ nollfinalen betedde sig rasistiskt mot mig, men det vet den nya nollningskommitten om.» (Ja)
- Under nollningen spottade och stampade Nollk hämningslöst på nyanlända studenters självkänsla.» (Ja)
- Nollningen så klart.» (Ja)
- Kan väl varit någon som skrattat åt någonstans fråga. Inget grovt eller så » (Ja)
- Nollningen. Hade varit fint med ett alternativ till Z-nollning, för dem som inte tycker att det är coolt med en välkomstkommité som är arroganta och nonchalanta, studentens första fyra veckor i skolan.» (Ja)
- När dom måste ha på sig dom där fula overallerna och hattarna» (Ja)
- Nej, jag upplever att studenter är mycket accepterande och jämställda i förhållande till resten av samhället.» (Nej)
- Inte direkt men känns som det ibland kan bli orättvis behandling. Exempelvis vid rättning av arbeten.» (Nej)
- Väldigt svårt för mig att säga om någon annan blivit kränkt när jag varit närvarande.» (Nej)
- Ironi föremokommer ju alltid, men det har inte skett att man tycker att det går över gränsen.» (Nej)

28. Om ja, har vem har du känt dig utsatt för kränkande behandling?

23 svarande

Av studenter»13 56%
Av föreläsare eller övningsledare»8 34%
Av övrig personal»2 8%

Genomsnitt: 1.52

- rolig fråga 28 "har vem har", och syftar den till 26 eller 27 eller båda två» (?)
- Nollningskommittén. » (Av studenter)
- Konstigt formulerad fråga men menar att svara på frågan ovanför. Alltså jag har inte känt mig kränkt. » (Av studenter)
- På en granskning, där det var tydligt att jag blivit nedrättad (examinatorn hade t.o.m. hittat på matematiska felberäkningar för att dra poäng, trots att matematiken stämt) blev jag väldigt illa behandlad. Under själva tillfället kände jag efter ett tag att det inte var lönt att föra diskussion eftersom han hade ställt in sig på att det han gjort var rätt. Jag skrev därför ner mina synpunkter och bad dem maila mig. Jag fick sedan tillbaka ett av poängen men då jag svarade på mailet de skickat mig, där jag utförligt och i detalj beskrev hur de rättat felaktigt, bemödade de sig inte ens med att svara på mitt mail. Detta var verkligen en ny bottennivå av examinatorerna på Z.» (Av föreläsare eller övningsledare)
- Ibland kan föreläsare ha dålig attityd och förväntar sig att man ska kunna allt. » (Av föreläsare eller övningsledare)
- Kommentar från lärare "Men snälla lilla du, du går faktiskt på en teknisk högskola"» (Av föreläsare eller övningsledare)
- labbledare i S3 » (Av övrig personal)

29. Har du någon gång känt dig utsatt för kränkande behandling av studenter från annan/andra utbildningar på Chalmers?

135 svarande

Ja»8 5%
Nej»127 94%

Genomsnitt: 1.94

- Maskin-studenter, anser att dem är bättre och klankar gärna ner på Z-studenter. » (Ja)
- Fulla Sjönollan under mottagningen, jag var beredd på det dock så det var lugnt.» (Ja)
- Men i stort sett bara när jag själv jobbat och varit nykter och personen ifråga varit full. Men det är nästan aldrig något jag tagit illa vid mig av. » (Ja)
- Finns ju en Store/lillebror-stämning mellan vissa programm. ofta är detta kopplat till alkohol» (Nej)

30. Om ja i någon av ovanstående, har du isåfall berättat det för någon?

39 svarande

Ja»12 30%
Nej»27 69%

Genomsnitt: 1.69

- För znollk2013» (?)
- Tog upp det med personen i fråga.» (Ja)
- Kompisar» (Ja)
- MK tog hand om det.» (Ja)
- I vilket forum tänker ni er? Nollutvärderingen som Nollk själv delade ut och ville ha besvarad inom fem minuter? Programledningen har inte ens försökt ta reda på vad som skedde och hur det upplevdes innan detta. Mycket slappt. Det borde ligga i programmets intresse att se till att nollningen faller väl ut.» (Ja)
- Endast vänner och klasskamrater» (Ja)
- Mina meddarrangörer och vänner» (Ja)
- Till dem och sagt att de inte va ok» (Ja)
- Detta får man ju skylla sig själv för att man inte har gjort..» (Nej)
- Jag har länge tänkt skriva till rektorn om det men det tycks aldrig finnas tid och ork till att ta tag i det på ett seriöst sätt.» (Nej)

31. Om ja, ledde det till någon åtgärd?

- ett stort förlåt»
- De har tänkt byta lokal för nollningsmiddagen.»
- nej»
- Det var bara en engångsföreteelse så det var inga problem.»
- Nej. »
- Ibland har jag fått en ursäkt i efterhand. Annars har jag inte brytt mig om det. »
- ja»
- Nej»
- Ja, men det var en speciell situation under nollningen.»


Övriga frågor

32. Hur många timmar lägger du på dina studier per vecka?

135 svarande

ca 20»18 13%
ca 30»31 22%
ca 40»44 32%
ca 50»36 26%
ca 60»7 5%

Genomsnitt: 2.89

33. Hur många timmar lägger du på övriga studieformer per vecka?

84 svarande

ca 20»67 79%
ca 30»8 9%
ca 40»5 5%
ca 50»3 3%
ca 60»1 1%

Genomsnitt: 1.36

34. Hur stora möjligheter har du att ha ett liv utanför studierna i form av socialt umgånge, familj, fritidsaktiviteter och så vidare?

137 svarande

1 Inga möjligheter»5 3%
39 28%
45 32%
36 26%
5 Stora möjligheter»13 9%

Genomsnitt: 3.11

35. Hur skulle du skatta ditt självförtroende?

Självförtroende är tilltro till sin förmåga att prestera.

137 svarande

1 Mkt lågt»5 3%
13 9%
48 34%
49 35%
Mkt högt»23 16%

Genomsnitt: 3.54

36. Hur skulle du skatta din självkänsla?

Självkänsla är tilltro till sitt värde oavsett prestation

138 svarande

1 Mkt lågt»2 1%
17 12%
43 30%
45 32%
5 Mkt högt»32 23%

Genomsnitt: 3.65


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från