ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 2 12/13 Hållfasthetslära, VSM031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-01-08 - 2013-01-27
Antal svar: 68
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

68 svarande

Mycket dåligt»3 4%
Dåligt»13 19%
Godkänt»18 26%
Gott»24 35%
Mycket gott»10 14%

Genomsnitt: 3.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Överlastad i arbetsmängd, dålig samordning mellan lärarna, kursansvarig har inte visat någon som helst intresse av att lyssna på konstruktiv kritik. Ett stort tack till Peter Torstensson dock, mycket pedagogisk och hjälpsam.» (Mycket dåligt)
- Stundtals riktigt dålig undervisning och undervisningsmaterial. Ansvarig för kursen, Mats Ander är en bidragande orsak till detta. » (Dåligt)
- Konstruktionsuppgiften tog väldigt lång tid, hann därför inte tentaplugga så mycket som behövdes.» (Dåligt)
- Upplägget av kursen tycker jag är väldigt bra, men genomförandet tycker jag kräver en tankeställare. Bättre konsekvens bland de inblandade i kursen, eftersom det är en kurs med så mycket information och så många moment, dessutom en otroligt viktig kurs för utbildningen får det inte bli fel i undervisningen. Det finns inte tid och inte heller energi hos studenterna att lära om eftersom så mycket energi läggs på att överhuvudtaget lära varje moment.» (Dåligt)
- Svår kurs. Stor kurs! Många SVÅRA delmoment som tog mycket tid. Tog mer tid än vad en 7,5p kurs borde.» (Godkänt)
- Då det inte fanns några lösningsförslag SAMT var fel i facit gjorde det svårt att veta om man fick rätt på uppgifterna. Detta känns som en grundläggande förutsättning för att man ska lära sig räkna rätt. Om ni nu har argumentet att man ska "lära sig räkna själv och inte kolla på lösningsförslagen" kan ni inte ha massor fel i facit. Det är MYCKET dåligt. Argumentet håller alltså inte och ni måste verkligen se över facit. Konstruktionsuppgiften hade flera bristfälligheter och den största var att det låg för mycket fokus på själva matlab-delen vilket gjorde att det kändes som mycket onödig tid gick till spillo åt den. Det blev tillslut frustrerande när man kände att tiden var knapp till att plugga på själva hållfen och inte bara sitta med matlab vilket är ett stort minus. Duggan tycker jag var bra då man fick en bra förståelse.» (Godkänt)
- Hård kurs, men har aldrig lärt mig så mycket på 7.5 hp.» (Gott)
- Otroligt rolig kurs men väldigt krävande» (Gott)
- Intressant» (Gott)
- Intressant kurs och rolig! Väldigt tung dock!» (Gott)
- En kul kurs» (Mycket gott)
- Bra kurs, mycket relevant och ger en bra grund till framtida studier.» (Mycket gott)
- Genomarbetat upplägg, och all information presenterades mycket tydligt. Svår, eftersom det enda som krävdes var ens egna arbete i princip. Kursen var liksom lite som att sitta på en spinningcykel, mekanismen styr så att man bara kan göra en sak, och det är bara en själv det hela hänger på.» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.36


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

68 svarande

Högst 15 timmar»6 8%
Cirka 20 timmar»5 7%
Cirka 25 timmar»17 25%
Cirka 30 timmar»27 39%
Minst 35 timmar»13 19%

Genomsnitt: 3.52

- Satt nästan dygnet runt de sista tre veckorna, men det berodde på att vi mest gjorde projekt resterande tiden, så det är väl inte så konstigt.» (Cirka 25 timmar)
- Varav 5-10 timmar spenderats på att göra om uppgifter som ej varit tydliga. Eller att få lära om ett sätt att räkna för att ni mitt i kursen kommit på ett bättre sätt. Ni ryckte matten från under våra fötter ett antal gånger. Fel i facit ledde till flera timmar av bortslösad studietid. » (Cirka 25 timmar)
- Svårt att uppskatta» (Cirka 25 timmar)
- Vilket är på TOK för mycket. Hade vi haft fler tillfällen MED lärare då vi arbetade med konstruktionsuppgiften hade detta med all säkerhet kunnat undvikas. Då hade man kunnat lägga mer tid på att förstå grunderna än att fasta på små detaljer i matlab. Och om Mats Ander säger att "felsökning" är en viktig del, jovisst, men då måste man få chans att lära sig grunderna först så man vet vad man ska leta efter för fel!!!!» (Cirka 30 timmar)
- mindre i början och mer i slutet på grund av krock med annan kursinlämning» (Cirka 30 timmar)
- Början av kursen var nog ca 25 timmar per vecka, medans slutet på kursen uppgick till över 35. Ojämn fördelning, för hög arbetsbelastning i slutet av kursen.» (Cirka 30 timmar)
- stor belastning! gjorde att kursen som låg parallellt blev lidande» (Cirka 30 timmar)
- Mycket onödig tid lades på konstruktionsuppgiftens matlab-del. Annars var det så mycket man behövde lägga ner. » (Cirka 30 timmar)
- Mycket nötande på uppgifter och exempel. Takten har i övrigt varit god» (Cirka 30 timmar)
- Väldigt tung Kurs, tar enormt mycket tid.» (Minst 35 timmar)
- Mycket mer....» (Minst 35 timmar)
- Med lösningsförslag/ledningar hade tiden kunnat reduceras relativt kraftigt. Mycket tid gick till att göra om samma uppgifter flera gånger.» (Minst 35 timmar)
- Arbetsbördan var abnormt hög, vilket ledde till att jag blev tvungen att nedprioritera Materie- och vågteori, som gick samtidigt. Det kändes som att det jag lade mest tid på - matlab-programmeringen och muntan, var en heltidskurs och att faktiskt lära sig räkna uppgifter samt plugga inför tentan var ytterligare en kurs, utöver det. Kursen, i sin nuvarande form, borde ha varit den enda kursen som gick under läsperioden och resulterat i hela läsperiodens 15 högskolepoäng.» (Minst 35 timmar)
- förutom den schemalagda tiden så har jag arbetat med den ca 4h varje dag. » (Minst 35 timmar)
- Det var en tidskrävande kurs. » (Minst 35 timmar)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

68 svarande

0 %»0 0%
25 %»0 0%
50 %»6 8%
75 %»21 30%
100 %»41 60%

Genomsnitt: 4.51

- Har inte missat så många föreläsningstillfällen, trots allt.» (75 %)
- Ibland valt bort räkneövningar vid vissa moment för att fokusera på andra som jag tyckt krävt mer tid.» (75 %)
- Har missat vissa föreläsningar, men varit med på drygt 75 %» (75 %)
- Inte SI och inte alla räknestugor, men alla föreläsningar.» (75 %)
- kan ha missat en föreläsning någon gång. » (100 %)
- Ni måste prata ihop er inom lärarteamet hur ni går tillväga när ni exempelvis frilägger. Eftersom ni inte gjorde det i början gick det mycket tid åt att fokusera på vilket sätt man skulle göra på och inte hur man skulle göra det vilket var mycket onödigt. Om ni hade pratat ihop er innan skulle det underlätta för både er och oss.» (100 %)


Lärandemål

ˇ Kunna härleda, och med hjälp av randvillkor, lösa differentialekvationerna för stångdragning, stångvridning och balkböjning.
ˇ Kunna använda materiallagar som beskriver linjär elasticitet, termoelasticitet och idealplasticitet.
ˇ Kunna beräkna snittkrafter och deformationer för stänger och balkar.
ˇ Kunna beräkna spänningar och töjningar i stänger, balkar och solider.
ˇ Vara orienterad om flythypoteser, utmattning och brottmekanik.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

68 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 13%
Målen är svåra att förstå»2 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»21 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»36 52%

Genomsnitt: 3.23

- lärandemålen är för sakliga borde ingå i målen hur man ska använda kunskaperna» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- har dock mest tagit del av dem via den muntliga duggan» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Ingenting att klaga på, på den punkten. Målen är tydliga, som fallet tenderar att vara i den här typen av kurser.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Målen är tydliga, men det är för mycket annat man bedömer efter på tenta. orimliga poängavdrag på tentauppgifter som är lösta efter en korrekt lösningsgång, men där man kanske missat på en del av redovisningen som att man glömt en kraft i en jämvikt, eler missat att skriva ut att man får en sträcka mha en liksidig triangel» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Till en början känns målen få gentemot det arbete man lägger ned. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

61 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»47 77%
Nej, målen är för högt ställda»14 22%

Genomsnitt: 2.22

- Men tror det är viktigare att fokusera mer på grunderna!! Godkäntdel/överbetygsdel på tentan?» (Ja, målen verkar rimliga)
- målen är rimliga» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är rimliga, kanske något högt ställda. Vissa delar av kursen kräver att man har läst linjär algebra, vilket vi på AT ej gjort. Detta gav oss lite extra jobb, men hanterades dock bra!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är rimliga, men viktigt att de efterföljs i tentamensrättning» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen kändes inte så oerhört omöjlig som den ryktas vara.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Som sagt, det är abnormt hög arbetsbörda i kursen i förhållande till de 7.5 hp kursen ger.» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen (konstruktionsuppgift, muntlig teoridugga och skriftlig tentamen) om du uppnått målen?

66 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»16 24%
Ja, i hög grad»48 72%
Vet ej/har inte examinerats än»2 3%

Genomsnitt: 2.78

- Ja, men exempelvis konstruktionsuppgiften var i högre grad en ren programmeringsuppgift. De moment som under uppgiftens genomförande behövde bearbetas var mestadels gällande programmering och själva matlab i sig.» (I viss utsträckning)
- Jag klarade mig igenom kursen på konstruktionsuppgift, dugga och typtentor. Jag klarar kanske hälften av lärandemålen och kan inte hantera vridning eller plasticitet alls, men får ändå godkänt. Det känns inte bra att få godkänt i en kurs man inte gjort fullt ut.» (I viss utsträckning)
- Konstruktionsuppgiften handlade mindre om hållfasthetslära än om matlab-programmering. Jag upplevde den som tämligen fristående från övriga delen av kursen.» (I viss utsträckning)
- konstruktionsuppgifter testade mer matlabkunskaper än hållf, och tog för mycket tid så det var svårt att hinna med att räkna övningsuppifter. tentan var för stor och svår för att motsvara 4,5hp, dessutom var rättningen för hård för att vara rimlig» (I viss utsträckning)
- se tidigare svar. Uppgifterna var formulerade på ett sätt så att de testade målen, rättningen var det inte» (I viss utsträckning)
- Känns som att tentamen inte ligger på 4,5 hp utan mer. Duggan var bra men kritik ges mot konstruktionsuppgiften - se ovan.» (I viss utsträckning)
- Konstruktionsuppgiften var för stor. Det som faktiskt tog tid var själva programmeringen, vilket inte direkt bidrar till inlärningen för just hållfasthet. PM för uppgiften var otydlig och saknade en del information. » (I viss utsträckning)
- Ej brottmekanik, flythypoteser osv. » (Ja, i hög grad)
- Bra med muntlig dugga. Ställdes knappt något krav på genomförandet. Låg kvalité under förhöret. Vi skulle ju träna oss i att redovisa matematik. » (Ja, i hög grad)
- Dock står det inte i målen att Matlab skall examineras. Kanske bör konstruktionsuppgiften ändras så att inte det avgörande är hur bra eleven är på Matlab utan hur bra förståelsen konstruktionsuppgiften är.» (Ja, i hög grad)
- Tentan kändes väldigt rimlig» (Ja, i hög grad)
- Tycker det var en bra tenta.» (Ja, i hög grad)
- Absolut, men det var för mycket att testa dem i så många olika moment» (Ja, i hög grad)
- Vet som nämnt inte målen men alla examitionsdelar var bra tester» (Ja, i hög grad)
- Men de är fortfarande inte rimliga i förhållande till antalet högskolepoäng eller tiden studenterna behöver lägga ner för att klara examinationerna.» (Ja, i hög grad)
- Men kursen motsvarar inte 7.5 hp. Tentan är bland dom svåraste och motsvarar bara 4.5 hp. Den är längre än alla andra tentor vi har haft. Svårare än flervarren som anses som en av dom svåraste kurserna. Konstruktionsuppgiften var säkert bra. Men den tog alldeles för mkt tid i förhållande vad man lärde sig av den. Hade varit mer nyttigt att räkna uppgifter. Sen kom den sent precis inför tentaveckan. Den visade inte på jag har uppnått kursens mål. Det blev för mycket matlab problem och inte hållfastighetkunskap.» (Ja, i hög grad)
- Jag tycker att de testar målen bra men att duggan och konstruktionsuppgiften kunde medfört att vissa delar inte testades på tentan.» (Ja, i hög grad)
- Bra uppdelning, fast delmomenten krävde mycket tid.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har föreläsningarna (FÖ) varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»22 32%
Ganska stor»31 45%
Mycket stor»14 20%

Genomsnitt: 2.85

- Peter Torstenssons lektioner - otroligt bra! Mats Anders däremot, han borde få gå på lektioner om pedagogik. Dessutom borde han få höra elevers åsikter om honom, så kanske han inte behöver vara så arrogant. » (Ganska liten)
- Tycker många föreläsningar varit svåra att koppla till vad man faktiskt ska göra och hur man beräknar saker» (Ganska liten)
- Mindre Mats och mer Peter. Tim som var vikarie var också riktigt bra.» (Ganska liten)
- Till tentan har de inte varit till så stor hjälp men till duggan var de jättestor hjälp att gå på förelässningarna.» (Ganska liten)
- Peter borde har fler föreläsningar! Hans var de bästa!» (Ganska liten)
- stort plus för peter torstenssons föreläsningar dock! tyckte nivån på föreläsningarna var för hög, svårt att förstå. gav därför inte så mycket tyvärr. » (Ganska liten)
- Det var rörigt med olika föreläsare. » (Ganska liten)
- Jag tycker att föreläsningarna har varit väldigt spretiga och varierande i kvalitet. Det har även varit svårt att hänga med när det finns flera föreläsare. Vissa saker har upprepats medan andra saker har missats.» (Ganska liten)
- Jag tycker aldrig jag förstår vad som hände på föreläsningarna förrän efteråt. Man lär behöva ligga en vecka före i hemtalen för att ha någorlunda koll, och det är ju i princip omöjligt att ligga i fas över huvud taget (jag försökte i början, men det var svårräknat).» (Ganska stor)
- Beror på föreläsare, Peter Thorstenssons föreläsningar höll hög nivå. Mats Anders föreläsningar var till och från svåra att hänga med på, var inte så grundliga att man förstod.» (Ganska stor)
- Ibland har dock olika föreläsare sagt emot varandra och det har varit svårt att utröna vad som stämmer. T.ex. gäller detta hur man skulle snitta vid stöd vilket ledde till förvirring.» (Ganska stor)
- Mats Anders föreläsningar var givande, i all sin teorityngd. Doktorandernas exempelföreläsningar var lite trevande i början, men blev väldigt bra, efterhand. Alla föreläsare gjorde ett bra jobb.» (Ganska stor)
- Vissa föreläsningar kändes inte vara av en speciellt beskrivande karaktär, då kunde man lika väl läst i boken och förstått ungefär lika mycket själv.» (Ganska stor)
- De behövdes för att kunna förstå duggauppgifterna!» (Ganska stor)
- Mycket bra föreläsare.» (Mycket stor)
- Bra föreläsare! engagerade!» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar som till en början var lite otydliga men när en dugga gicks igenom men efter tillsägning blev det mycket bättre!! » (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har demonstrationsövningarna (DR) varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»4 5%
Ganska liten»10 14%
Ganska stor»34 50%
Mycket stor»20 29%

Genomsnitt: 3.02

- Pga stressat schema offrades pedagogiken, som är en så viktig del för att att man ska lära sig. Detta var en stor anledning till att jag inte klarade kursen. Konstruktionsuppgift som kräver god Matlab-vana, var den andra orsaken. Den slukade så ofantligt mycket tid. Illa !» (Mycket liten)
- DR har sällan varit svar som hade gett full poäng vid tentan» (Ganska liten)
- för enkla för de uppgifter man sedan skall lösa» (Ganska liten)
- Var inte där så mycket.» (Ganska liten)
- Bra att ha när man ska jobba med uppgifterna själv. Men svårt när alla har olika tillvägagångssätt och inte är konsekventa. Se över det till nästa år.» (Ganska liten)
- Känns lite samma som med föreläsningarna här, men de hjälper till mycket när man sitter fast på ett tal i hemtalen!» (Ganska stor)
- Även om de har vart högt tempo så är de väldigt bra att gå tillbaka till senare när man räknar själv. » (Ganska stor)
- Demonstrationsräkningarna hade en ganska varierande kvalitet men föreläsarna skrev iallafall tydligt och det var sällan något man kunde missförstå. Det var kanske en aning frustrerande när man hade frågor som de inte kunde ge tillfredsställande svar på. Men jag klandrar inte dem på något vis, det kan inte vara lätt att svara på en fråga omedelbart och det ordnade sig till slut ändå.» (Ganska stor)
- Bra med att Filip och Lisa får lära sig att demonstrera räkneövningar. De gjorde ett okej jobb.» (Ganska stor)
- Var lite stressiga i början men blev mycket bättre när övningsledarna tog färre uppgifter och gick igenom dem grundligare.» (Ganska stor)
- Majoriteten av DR var till hjälp. Ett par av dem kändes genomstressande och lite nervöst genomförda. fick mig stressad» (Ganska stor)
- Bra med konkreta exempel på teorin som gås igenom.» (Ganska stor)
- Bra att titta på lösningsgångar då man räknar själv» (Ganska stor)
- Överlag var de bra, men jag fick ju underkänt på tentan, så ta mig inte alltför mycket på orden på det här.» (Ganska stor)
- Bra, men var stressigt i början tills de ändrade upplägget.» (Ganska stor)
- Dock så var det nästan alltid något fel under dr (räknefel). Det är bra att upprepa formlerna, men själva uträkningarna (lösa ut variabler osv) kan skippas. Prata högre men i lugnt tempo» (Ganska stor)
- Det är här man har lärt sig nått» (Mycket stor)
- Bra koncept. dock förekom det för mycket fel och frågetecken i uppgifterna. DR-ledarna kunde ibland demostrera uppgifter med UPPENBARA fel i. Detta r inte okej i en såpass svår kurs. Medför mycket stor förvirring!!» (Mycket stor)
- Strukturerade och bra att gå igenom som repetition.» (Mycket stor)
- Bra övningsledare, men förvirring angående hur man snittar i balkar. De lätta kan bli ack så rörigt och svårt...» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har räknestugorna (RS) varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»26 38%
Ganska liten»20 29%
Ganska stor»16 23%
Mycket stor»6 8%

Genomsnitt: 2.02

- Tycker RS är mycket bra, har dock inte haft tid att närvara på dessa.» (Mycket liten)
- De få jag besökte var högljudda. Fick hjälp på annat håll istället» (Mycket liten)
- Alldeles för stökigt, man kan tro att man hamnat på högstadiet igen. Räknar bättre på egen hand.» (Mycket liten)
- Finns inte tid att få hjälp och man får bara hjälp med enklare sakliga frågor inte omfattande frågor» (Mycket liten)
- » (Mycket liten)
- Jag var på en räknestuga. Hjälplistorna var så långa att övningsledaren inte ens hann igenom hälften innan tiden var slut. Jag gick inte på fler räkneövningar.» (Mycket liten)
- Hade knappt tid att gå på dessa när vi samtidigt behövde arbeta med konstruktionsuppgiften och den muntliga duggan. Fick genom kursen nästan ingen tid över alls till att göra räkneuppgifter.» (Mycket liten)
- Ej deltagit i RS eller SI-verksamhet.» (Mycket liten)
- Fanns lite tid till varje elev att få hjälp, ibland fick endast ca 10 elever hjälp per lektion beroende på lärare. » (Mycket liten)
- Endast deltagit enstaka gång. Mycket folk, rörigt, och svårt att få hjälp.» (Mycket liten)
- Många som vill ha hjälp och därför blev kö-listan lång vilket gjorde att möjligheten att få hjälp var mycket liten.» (Mycket liten)
- Mycket folk på de RS jag var på och således slutade jag gå på dem då jag nästan aldrig hann få någon hjälp.» (Mycket liten)
- Sr inte varit på någon» (Mycket liten)
- Sitter mer på egen hand, med vänner, på café eller liknande och hjälper varandra.» (Mycket liten)
- Inte varit på så många räknestugor, men jag tycker att jag lär mig som bäst när jag räknar själv, så det är en bra undervisningsform.» (Ganska liten)
- Det kan vara svårt att få hjälp på räknestugorna» (Ganska liten)
- Lång väntetid. Ibland fick man inte svar på sina frågor utan skulle tänka ut själv. Svårt då man sitter fast. » (Ganska liten)
- gick dit någon enstaka gång för att få hjälp. var dock flera gånger övningsledaren inte kunde besvara frågan, vilket kan tyckas vara märkligt då det handlade om en rekommenderad övningsuppgift. » (Ganska liten)
- Väldigt hjälpsamma övningsledare!» (Ganska stor)
- RS tenderar, överlag, att vara mer givande än DR, men det var lite för få bokade rum. Jag orkar inte sitta och räkna i för stökiga rum, så jag drog mig hellre undan när RS var, och satte mig i rum där det var färre studenter, men å andra sidan ingen övningsledare.» (Ganska stor)
- Det är viktigt att de finns!» (Ganska stor)
- Bra att ta med frågor som man kört fast på» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»6 8%
Ganska liten»20 29%
Ganska stor»31 45%
Mycket stor»11 16%

Genomsnitt: 2.69

- Jag öppnade inte ens boken.» (Mycket liten)
- Riktigt dålig kurslitteratur !» (Mycket liten)
- Utförligt facit till räkneövningar hade varit bra.» (Ganska liten)
- Jag tycker boken känns gammal och inte så pedagogisk. Bör kanske uppdateras.» (Ganska liten)
- Köpte boken mest för att den var godkänd som hjälpmedel på tentamina.» (Ganska liten)
- Ibland svår att hitta i. » (Ganska liten)
- Det var bra att man fick ha boken på tentan men under kursens gång använde jag den inte mycket.» (Ganska liten)
- lösningar till fler övningsuppgifter vore bra» (Ganska liten)
- Kursboken är svår att hitta i, registret under all kritik och vissa moment utelämnas känns det som, överlag svåranvänd och inte så givande bok» (Ganska liten)
- Boken (Lundh) var tung och svårpenetrerad, men kurshemsidans häfte med övningar var utmärkt. Jag föreslog att ni, i framtiden, skulle kunna lägga till en extra sektion i häftet, med små, korta ledningar till lösningsmetod. Leta upp någon matematikbok av Jan Petersson, eller Eriksson/Larsson/Wahde, så förstår ni vad jag menar. Det är en bra kompromiss mellan nuvarande system och kompletta lösningar. » (Ganska stor)
- boken var svår att förstå. övningsuppgifterna i häftet var dock bra!» (Ganska stor)
- Mycket bra kursbok, lätt att läsa!» (Ganska stor)
- Facit i exempelsamlingen var otillräckligt och många gånger otydligt. Särskilt moment- och tvärkraftsdiagrammen» (Ganska stor)
- Boken och exempelsamlingen borde använda samma koordinatsystem. Fler utförliga lösningar till exempelsamlingen behövs, samt ett facit är rätt och förståeligt. » (Ganska stor)
- Boken har ett kasst register!» (Ganska stor)
- Litteraturen har jag inte haft så stor nytta av. Bäst är att göra själv, så exempelsamlingen har varit till störst nytta!» (Ganska stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

68 svarande

Mycket dåligt»3 4%
Ganska dåligt»6 8%
Ganska bra»37 54%
Mycket bra»22 32%

Genomsnitt: 3.14

- Facit till räkneövningarna är väldigt efterfrågat.» (Mycket dåligt)
- Administrationen runt konstruktionsuppgiften var ett skämt, olika information från alla olika håll. Skärpning.» (Ganska dåligt)
- Tycker det varit rörigt, främst med konstruktions uppgiften» (Ganska dåligt)
- Måste funka bättre med uppladdningar osv.» (Ganska dåligt)
- Jag var lite kinkig på att man drog sig för att lägga ut lösningarna till demonstrationstalen från början. Men sedan gjorde man det till slut och jag blev nöjd. Det blev lite rörigt bland demotalen men det gick att hitta sig fram ändå.» (Ganska bra)
- Utdelat material kom upp fort.» (Ganska bra)
- hade nog fungerat bättre med digital inlämning av konstruktionsuppgiften, så man kunde få resultat/ev retur på mailen. » (Ganska bra)
- Tycker bättre om pingpong, men det har fungerat bra.» (Ganska bra)


SI

12. Hur många SI-möten har du varit med på under kursen?

68 svarande

30 44%
1-2»17 25%
3-4»15 22%
5 eller fler»6 8%

Genomsnitt: 1.95

- Vet inte vad SI är för något.» (0)
- har inte haft tid att närvara på dessa. » (0)
- Bra disskutionstillfälle, gick de veckor jag kände mig lite osäker på teorin.» (1-2)
- Har varit dålig på att gå på SI denna kurs tyvärr, det har varit nog mycket att hinna med ändå» (3-4)
- de har varit jättebra, hade velat gå på fler, men det var svårt att hinna pga konstruktionsuppg. och duggan tog upp mkt tid» (3-4)

13. Om du deltagit i SI under kursen, hur viktig anser du att den varit för din inlärning av det kursen behandlar?

39 svarande

Mycket viktig»7 17%
Viktig»9 23%
Lite viktig»16 41%
Inte alls viktig»7 17%

Genomsnitt: 2.58

- Tycker SI är mycket bra för inlärning, men har inte närvarat under kursen.» (?)
- SI:n var guld värd» (Mycket viktig)
- Henke for president.» (Lite viktig)
- Vet inte riktigt. Jag fick ju underkänt, som sagt.» (Lite viktig)
- Var inte på så många så kan inte bedöma » (Inte alls viktig)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

67 svarande

Mycket dåliga»4 5%
Ganska dåliga»14 20%
Ganska bra»30 44%
Mycket bra»18 26%
Har ej sökt hjälp»1 1%

Genomsnitt: 2.97

- Hjälplistorna var oändliga. Visst var det bra att föreläsare svarade på frågor under raster, och man hade valet att maila eller besöka kontor, men när det gällde konstruktionsuppgiften var situationen närmast hopplös. Utöver de två avsatta tillfällena för konstruktionsuppgiften fick jag gå på tre extrainsatta tillfällen ā tre timmar vardera. Varje gång var hjälplistorna meterlånga och handledarna nonchalanta. De ville inte sätta sig in i problemen utan sprang bara runt och bad alla att klara sig själva. Jag uppskattar att det tog kanske 20 timmars arbete (kvällar och nätter EFTER det att alla extrainsatta handledningar tog slut) innan jag hittade ett litet litet skitfel långt bak i koden, som jag hade kunnat hitta långt mycket tidigare om handledarna hade hjälpt mig att felsöka på riktigt i stället för att bara säga "ja men, kolla igenom ekvationerna en omgång till" (d v s för femte, sjätte, sjunde, åttonde gången). Peter Torstensson var den enda som ens intresserade sig för felsökning (symmetriska fall, o s v) och som faktiskt var hjälpsam, medan de andra (speciellt Filip) inte var till någon hjälp utan helt enkelt bad folk att haka upp sig på fel saker.» (Mycket dåliga)
- Med tanke på att facit ofta hade fel (fick detta bekräftat av lärare vid 3-4 tillfällen) hade mer resurser behövts. Fick inte den hjälp jag hade behövt, och lärarna visste inte alltid svaret.» (Mycket dåliga)
- Vid främst konstruktionsuppgiften fick vi alldeles för lite tid! Jättemånga personer hade problem med detta! » (Mycket dåliga)
- Vissa (inte jag) upplevde att Mats kändes nedlåtande då de ställde frågor till honom som han uppfattade som dumma. Övriga lärare var mycket hjälpsamma. » (Ganska dåliga)
- Olika lärare har varit olika mycket tillmötesgående, en del har varit mycket hjälpsamma andra inte alls» (Ganska dåliga)
- ingen ville svara för exakt eftersom de inte visste hur mycket mats ville att vi skulle veta» (Ganska dåliga)
- Det fanns ju möjligheter men det var alltid så många som behövde hjälp så man fick vänta väldigt länge och hann inte med så mycket som man ville på tex räknestugorna.» (Ganska dåliga)
- Svårt att få hjälp med konstruktionsuppgiften» (Ganska dåliga)
- För många studenter som behöver hjälp, övningsledarna räcker inte till!» (Ganska dåliga)
- många studenter ställer frågor, vilket gör att det blir väldigt långa köer. » (Ganska dåliga)
- Det är en svår kurs och många behöver hjälp. Konstruktionsuppgiften var nästan omöjlig den med att få hjälp på och även att den var svår att programmera i matlab. Ett till tillfälle hade kanske behövts och att ta närvaro på de som är där hade inte varit fel då flera av de som hade första tillfället även gick på det andra tillfället och gjorde att vi som var på andra hade mindre möjlighet att få hjälp. Så för rättvisans skull kanske de går att göra något åt?» (Ganska dåliga)
- Många som hade frågor om konstruktionsuppgiften vilket gjorde att tiden blev knapp att fråga om den.» (Ganska dåliga)
- Främst när det kom till konstruktionsuppgiften. Hjälpen var ibland stjälpande.» (Ganska dåliga)
- Det blev ganska långa köer på räknestugorna men trots det fick jag i stort sett all den hjälp jag behövde. Den hjälp jag inte fick berodde snarare på att doktoranderna inte kunde svara på alla frågor jag hade snarare än att kön var lång.» (Ganska bra)
- Torstensson svarade läskigt fort på mejl, iloge till honom. Föreläsarna var alltid villiga att svara på frågor vid pauser. » (Ganska bra)
- Mer schemalagd tid för konstruktionsuppgiften.» (Ganska bra)
- Lite lite med räknestugor» (Ganska bra)
- Frågor välkomnas av de flesta ledarna! Dem tar sig tid, även utanför lektionstid. Har skickat mail med frågor, och fått utförliga svar. Stort plus!!» (Ganska bra)
- räknestugorna var bra, förutom de gånger övningsledaren inte kunde svaret. Upplevde att Mats inte ville svara på frågor utan att man skulle "klura själv". tror dock de flestaredan har suttit och klurat innan de ställer frågor. fungerade bra att få hjälp under datorövnignarna/konstruktionsuppgiften. » (Ganska bra)
- Förutom konstruktionsuppgiften som var under all kritik. Väldigt svårt. Fanns 2 tillfällen men då var det så många studenter att man fick hjälp max 1-2 gånger vilket inte räcker.» (Ganska bra)
- Möjligheten var bättre än svaren» (Ganska bra)
- + i kanten för Lisa» (Mycket bra)
- Maila en gång och fick tyvärr aldrig svar» (Mycket bra)
- Fick väldigt bra hjälp på räknestugor och även då vi besökte Peters kontor med frågor kring konstruktionsuppgiften» (Mycket bra)
- Jour-tider var praktiska, och man fick hjälp relativt snabbt om man behövde.» (Mycket bra)
- Löser oftast problemen som dyker upp med kompisar.» (Har ej sökt hjälp)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

67 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 8%
Mycket bra»57 85%
Har ej sökt samarbete»3 4%

Genomsnitt: 3.91

- Alla assistenter i kursen har varit mycket duktiga på att hjälpa mig och mina klasskamrater när vi haft frågor.» (?)
- Fungerade tyvärr inte så bra under matlab, den jag jobbade med ansträngde sig tyvärr inte så mycket.» (Mycket dåligt)
- Arbetat mycket i grupp.» (Mycket bra)
- har haft mycket hjälp av att plugga ihop med klasskamrater» (Mycket bra)
- Jag har räknat uppgifter tillsammans med andra studenter vid några tillfällen och hjälpt till med att förklara olika teoretiska moment och övningsuppgifter som vissa hade svårt med att lösa. Dock har jag aldrig sökt hjälp från andra studenter.» (Har ej sökt samarbete)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

68 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 7%
Hög»22 32%
För hög»41 60%

Genomsnitt: 4.52

- Extremt hög på slutet, men jag tror det hade känts hållbart om man försökt ligga lite mer i fas innan konstruktionsuppgiften.» (Hög)
- Mycket att lära sig. Bra att vi förväntas kunna saker från tidigare kurser - gör att vi tvingas till att lära oss det (om man nu inte kunde det från början)» (Hög)
- Denna kursen körde över den andra ganska mycket.» (Hög)
- Det är mycket att ta in, men det är ju kul!» (Hög)
- Kursen är 7,5 hp. Men med en dugga och konstruktionsuppgift på 1,5 hp vardera återstår det en tenta på 4,5 hp. En sådan tenta som ges i denna kurs är alldeles för stor för att bara motsvara 4,5 hp. Dåligt att en 7,5 hp- kurs inne håller så många obligatoriska moment och en sån extrem stor tenta. Antigen måste tentan läggas på en lägre nivå eller kursen vara värd mer högskolepoäng» (För hög)
- Den enorma storleken på den här kursen har gjort mig ledsen, då jag tycker ämnet är väldigt roligt och intressant. Dessvärre har den stora arbetsbelastning förstört det roliga för mig.» (För hög)
- Blev mycket på slutet, svårt att hinna med själva tentapluggandet.» (För hög)
- Var väldigt stressad under kursens gång. Skulle vart bra att veta att det är tufft att hinna med alla uppgifter. skulle vart bättre om vi uppmuntrades till att göra deluppgifter och ha återstående som repetition om vi behöver.» (För hög)
- Tentan är lite för omfattande att plugga till, man känner att man måste kunna allt och det går inte att få in.» (För hög)
- alldeles för många moment. Det är absolut inte rätt att man ska ta tid från en annan kurs och lägga på denna bara för att lyckas hinna med alla obligatoriska moment. Materie- och vågteorin blev absolut lidande av detta.» (För hög)
- Alldeles för hög!!» (För hög)
- Orimligt hög. Har lagt all tid på den här kursen vilket knappt räckt ändå. Har hittills drygt 4,5 i snitt och är med andra ord van vid en hög belastning. Konstruktionsuppgiften som vi fick tillbaka trots att den inte var fel (läraren hade fel i sitt program) och därför la ytterligare minst 5 h på tog nästan knäcken på oss dagarna innan tentan.» (För hög)
- De tre momenten: Konstruktionsuppgiften, duggan och tentan är alla tre i sig STORA! » (För hög)
- Det var lite jobbigt att det var så många olika moment i kursen men samtidigt lärde man sig mycket och behövde inte plugga jättemycket inför tentan sen.» (För hög)
- För. Hög.» (För hög)
- Speciellt konstruktionsuppgiten, gällande själva programmeringen. » (För hög)
- Konstruktionsuppgiften tog jättemycket energi eftersom vi inte kunde gå vidare utan att få hjälp, vilket vi oftast inte fick. Dessutom hade vi gjort de första delarna i uppgiften redan innan vi egentligen skulle börjat med den. » (För hög)
- känns mer som en 10,5 hp kurs» (För hög)
- för hög! pluggade massor redan från början men kände att jag inte fick chansen att visa vad jag kunde då det inte fanns en chans att hinna med i tempot med rekommenderade uppgifter. slutade med att jag pluggade in gamla tentor, klarade kursen men hade gärna visat vad jag går för på ett mer rättvist sätt. » (För hög)
- konstruktionsuppgiften var alldeles för tung. Såg en elev som grät. Till och med en annnan kurslärare frågade mig om hållfen var lika tung i år och syftade speciellt på konst. uppgten. Den gjorde så att studenter fick lägga hans kurs åt sidan. » (För hög)
- I synnerhet vissa moment. Konstruktionsuppgiften ges för lite tid, är inte meningen att pressade studenter skall sitta och gråta i datorsalarna och det kan inte vara meningen att felsökning i matlabkoden skall bli det stora hindret i uppgiften. En tenta på 4,5 poäng borde inte vara så stor. » (För hög)
- Konstruktionsuppgiften tog riktigt lång tid! Samt att duggan är stor och dessa moment tog mycket av tiden man hade behövt lägga för att kunna ligga i fas!» (För hög)
- För hör i vissa perioder, som exempelvis konstruktions-uppgiften.» (För hög)
- Stundtals i alla fall» (För hög)

17. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

68 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 5%
Hög»30 44%
För hög»34 50%

Genomsnitt: 4.44

- All tid gick till att lära sig hållfkursen. Jag hade aldrig tid att plugga till den andra. » (Hög)
- Den andra kursen hann jag knappt med alls, ändå hade jag mycket att göra pga. denna kurs.» (Hög)
- Tur att materian var så mkt lägre. Hållfen gjorde att man knappt kunde lägga någon tid på den. » (Hög)
- Har sett flera av mina studentkollegor "gå in i väggen" denna höst. Chalmers borde se över hur sina studenter mår.» (För hög)
- På grund av annan kurs som hade stor inlämning mittt under hållfens gång så man hamna efter.» (För hög)
- Det var verkligen alldeles för mycket att göra under hösten, andra läsperioder har det varit mycket att göra men denna var det mest att göra på.» (För hög)
- enbart beroende på hållfen. Det var tur att materie- och vågteorin var relativt lätt att tentaplugga till. Absolut helt opedagogiskt om ni vill att vi ska lära oss på riktigt och inte bara plugga till tentor.» (För hög)
- Har i princip bara lagt tid på den här kursen (uppskattningsvis 95%). Klarade den andra dock.» (För hög)
- pluggade 8-21, helg som vardag...» (För hög)
- Alltså, ska man lägga ALL sin vakna tid på att gå på föreläsningar, jobba med uppgifter som tar 1 h styck, samtidigt som man ska klara av en komplicerad konstruktionsuppgift? » (För hög)
- För många olika men framförallt stora moment som krockar» (För hög)
- Konstruktionsuppgiften blandat med annat som skulle göras i både denna och även vågteorikursen kursen blev lite för mycket.» (För hög)


Önskade åtgärder

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Konstruktionsuppgiften, duggan, osv.! Jättebra!»
- "Veckans Ribbing", konstruktionsuppgiften, muntliga duggan»
- Lisa och duggafrågorna.»
- Det märks att det finns ett stort engagemang i kursen och att man försöker att hålla en hög nivå på den. Det ser jag gärna att man fortsätter med.»
- Det mesta»
- Konstruktionsuppgiften. Lärde mig väldigt medan jag arbetade på denna och den kom in vid en bra tidpunkt i kursen.»
- Konstruktionsuppgiften!»
- Demonstationsövningarna»
- Skumgummibalken!»
- Konstruktionsuppgiften, Teoriduggan och Peter Torstensson»
- Alla delmoment»
- Muntliga tentan»
- bra att lära sig teorin i form av muntlig dugga. »
- SI, kursboken»
- Bevisen.»
- Peter och Mats föreläsningar är superba!!»
- DR, konstruktionsuppgiften (men den bör kortas ner!)»
- Mer sammankoppling mellan FÖ och DR, »
- Räkneövningar och upplägget av kursen i stort. Duggafrågorna är mycket bra!»
- muntliga duggan, demonstrationsövningarna»
- Allt, fast kan den inte få mer poäng och läsas under längre tid? Så hinner man med förslitning mm.»
- Upplägget med duggan, konstuktionsuppgift och tenta.»
- Muntan var en bra idé och utmanande på ett bra sätt.»
- Muntan.»
- SI»
- Räknestugorna! »
- Peters föreläsningar.»
- Det är väldigt bra att man får högskolepoäng för dugga och konstruktionsuppgift»
- Muntan är det ända med rimlig arbetsbelastning (i förhållande till hp), kunskapskrav och relevans i kursen.»
- tyckte duggafrågorna bidrog till inlärningen»
- Möjligheten att komma upp och fråga om hjälp på måndagar. »
- Konstruktionsuppgiften»
- Demonstrationerna»
- Det är frågan det. »
- räknestugor»
- Momenten kan bevaras men kanske kan minska ner belastningen på något sätt? Kursboken. »
- Peter»
- demonstrationsövningarna. »
- konstruktionsuppiften var bra, bör bevaras, även presentationsduggan, tvingar en att faktiskt förstå vad man håller på med»
- Duggan»
- Muntliga duggan! Superbra. »
- Konstruktionsuppgiften är bra, om än läsktig ,) Duggan tycker jag också är ett bra sätt att få med teorin på kursen och slippa ha den på tentan»
- Thorstenson»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Skriftlig dugga! Vi trodde vi skulle få en lättare tenta eftersom vi inte hade chans till extrapoäng genom skriftlig dugga, men tentan kändes inte särskilt lätt alls. Har hört att det blev lite stressigt förra året med en skriftlig dugga, men det är ett bra sätt att tvinga sig själv att vara i fas. Som det såg ut nu hade vi tre veckor koncentrerat hållf-plugg i slutet av kursen, när duggan började närma sig.»
- Mer tillfällen till konstruktionsuppgiften och mindre grupper så att man får mer hjälp!!! Facit till tentan??»
- Mats Ander!!!!»
- Jag skulle rekommendera att man införde lite uppgifter med högre svårighetsgrad vid sidan om de ordinarie uppgifterna. Jag förstår att i synnerhet i början av kursen så går övningsuppgifterna ut på att man försöker träna in friläggning av balkar och räknande på krafter. För en del av oss kan det bli till en repetitiv och ostimulerande procedur. Så om man som student känner så, så hade det inte skadat om man istället kunde ge sig på någon av de lite svårare/klurigare uppgifterna utan att de för den skull på något sätt är obligatoriska eller nödvändiga att lösa för att hänga med i kursen. Så här kände jag åtminstone fram till början av "elementarfall" innan man började räkna på statiskt obestämda system då man började räkna på nedböjning. Superpositionsuppgifterna tyckte jag inte gav så mycket även om denna teknik skulle visa sig vara ganska användbar senare i kursen. Efter detta kände jag dock inte av att uppgifterna var repetitiva. Men man kan ju ha ett par uppgifter i "parentes" som ligger på "tentanivå" som man kan blicka på om man skulle känna sig uttråkad.»
- Lösningar till uppgifterna. »
- Duggan. Examinationen kändes som ett orättvist lotteri, speciellt när man efteråt från andra grupper fått höra att de hade fått byta fråga om de ville. Att plugga på frågorna hjälpte inlärningen bra, men frågan är om inte en skriftlig examination hade varit att föredra.»
- Bättre uppdaterat facit!»
- Att ni sköter konstruktionsuppgiften bättre»
- Formler som innehåller poissons tal bör kanske nynnas till musiken av Alice Coopers låt Poison. (För att hålla samma standard som Indiana Jones)»
- Lägg ner demonstrationsräkningar och kör ett fåtal exempel på föreläsningarna. Fler räknestugor»
- Jag hade velat ha mer handledning för konstruktionsuppgiften. Pm var inte jätte tydligt och en bättre genomgång innan hade gjort så att många onödiga frågor försvunnit. »
- Konstruktionsuppgiften bör inte vara så beroende av hur duktig man är på Matlab»
- Behövs mer schemalagd tid till konstruktionsuppgiften. Facit till räkneuppgifterns. Mats Ander bör sluta dumförklara studenter som ställer frågor, och lägga föreläsningarna på en sådan nivå att de blir förståeliga. »
- Tentamen borde hållas under två tillfällen istället för att ha en stor 5-timmars tenta på slutet. Ungefär samma upplägg som flervaribeln hade varit bättre och ökat förståelsen. Hade ökat motivationen att plugga tidigare. »
- Konstruktionsuppgiften, det var en del kunskaper som skulle användas som vi aldrig haft att göra med tidigare. Namnlista på villa som ska vara med på datorövning skulle också vara bra. Dök upp personer som redan haft sin tid och det drabbar dem som ännu inte fått hjälp.»
- Boken.»
- Fler räknestugor och färre dr. Konstruktionsuppgiften bör minskas eller schemaläggas mer tid för.»
- Konstruktionsuppgiften, den är jättebra men tog alldeles för lång tid. Teoriduggan var även den väldigt bra men kändes som att det var alldeles för många bevis, ett tiotal hade varit mer än nog.»
- Mer sammankoppling mellan FÖ och DR, bättre info om konstruktions uppgiften»
- Konstruktionsuppgiften bör göras om. För mycket tid och arbetstimmar till för lite "kunskapsvinning". Bättre kommunikation mellan kursansvariga. »
- Kostruktionsuppgiften. Det behöver påbörjas långt tidigare (så att den inte ska vara inlämnad två dagar innan duggan -- det blev VÄLDIGT trångt just den veckan) och man bör få mer, KONSTRUKTIV hjälp med EGEN FELSÖKNING i stället för handledare som inte bryr sig. Kanske kan man ha en inledande föreläsning om just felsökning i MATLAB.»
- Konstruktionsuppgiften blev för komplicerad när vi behövde lägga så otroligt mycket tid på matlab och funktionsfiler.»
- Mats inställning till studenter. Visa lite respekt.»
- 1.Omfattningen av varje respektive del. Tentan motsvarar i sig enligt mig utan tvekan 7,5 poäng i förhållande till andra kurser. 2.Konstruktionsuppgiften var för komplicerad, blev väldigt matlab-tungt. La förmodligen 50-60 h på den. 3. Inställningen hos kursansvarig. Lite ödmjukhet, tack. Jag VILL lära mig detta men om ledningen vägrar hjälpa mig med t.ex. lösningsförslag och jag får sitta och ägna 3 h åt ett tal blir det svårt.»
- Det behövs mer lärare på räknestugorna så att man får hjälp fortare. Färre uppgifter på DR eller fler DR så att det inte blir så stressigt under dom lektionerna. Det var jobbigt med så många olika lärare för alla räknade och snittade balkar på olika sätt så man blev lite förvirrad. Så antingen får det vara en person som har hand om DR eller så får alla bestämma tillsammans innan kursen börjar hur vi bör räkna.»
- Konstruktionsuppgiften. Fundera gärna på att helt och hållet slopa matlab-programmeringen och istället göra någon slags penna-och-papper-uppgift. Alternativt kan ni slopa uppgiften helt och hållet, för kursen hade varit tung nog, med bara tentan att fokusera på och det hade varit tillräckligt svårförtjänta 7.5 hp ändå.»
- Mats Ander och hans märkliga sätt att ta emot kritik och frågor på.»
- Konstruktionsuppgiften samt demonstrationsräkningarna. Lösningar till exempelsamlingen hade hjälpt oerhört mycket. I nästan alla andra kurser finns det tillgängligt och alla studenter är glada över det. Man hinner inte under en sådan tung läsperiod gå på alla DR och det blir därmed ännu tyngre att hänga med.»
- Konstruktionsuppgiften»
- Se över konstruktionsuppgiften så alla får samma förutsättningar osv.»
- Rättningen av tentan var för hård. För många poäng drogs av för saker som ej var relevanta för uppgiften»
- Konstruktionsuppgiften - alldeles för svårt och tidskrävande för sina 1,5 poäng. Samtidigt omöjligt att hinna få hjälp vid de tillfällen som fanns! Otydligt med vad som gäller om man inte blir godkänd efter första returen. Helt orimligt att behöva göra om den igen nästa år.»
- arbetsbelastningen!! konstruktionsuppgiften bidrog visserligen till ökad förståelse för matlab, men knappast hållf. »
- Konstruktionsuppgiften, den har vuxit de sista 3 åren. Har tittat på äldre studenters uppgifter och den har blivit mer omfattande. Den muntliga duggan borde göras om till att man får ha papper med sig men med mer analyserande frågor från examinatorn. Så det blir mer som en diskussion. Nu var det många som lärde sig utantill. Det hade gett mer förståelse.»
- Samstämmiga friläggningsmetoder mellan lärarna. Orimlig konstruktionsuppgift. Jag fick 4a på tentan och hade klarat mig utan den. »
- Satsa på pedagogiken, förståelsen på djupet. Stressa inte igenom en uppgift bara för att man Ska det. Det ger ingenting om man bara skriver av vad som står på tavlan. förståelsen för varför, att lära sig saker runtomkring är viktigare. Lik som hur det kunde varit i andra fall, etc etc. Personer som lär ut på sådant sätt, det är de personerna man borde sätta på en sådan viktig position. »
- mindre konstruktionsuppgift. fokusera på rätt saker (målen) i tentarättning»
- Konstruktionsuppgiften och duggan tog nästan all tid att kunna göra de andra rekommenderade uppgifterna innan tentan. Kanske kan göra något åt detta så man har en chans att ligga i fas? Fler tillfällen att få hjälp med konstruktionsuppgiften och fler RS?»
- Konstruktionsuppgiften var för svår, och detta framför allt pga MatLab. Fokus hamnar helt snett när det svåraste är att få programmet att fungera. Och det blir inte lättare när man knappt får hjälp heller. »
- konstruktionsuppgiften. Att sitta och lösa den skriftligt var givande. men att lägga så mycket tid på att skriva in den och få den rätt i matlab var mest bara "slöseri med tid" - att leta efter ett så litet fel som ett minustecken i flera timmar känns rätt onödigt. Hade varit mycket bättre att i stället lägga den tiden på ännu ett par konstruktionsuppgifter och lösa med handberäkningar så man får mer rutin på det. »
- Konstruktionsuppgiften. Det stora fokuset på matlabdelen håller inte. Dels för att det blir jättemånga som frågar vilket gör att övningsledarna inte hinner med samt det känns fel att lägga vikten på just matlab och bättre att hålla fokus på själva konstruktionen. Lösningsförslag lösningsförslag lösningsförslag. Jag förstår om ni inte kan ha lösningsförslag på alla uppgifter men på några borde ni verkligen ha det. Det underlättar oerhört och ökar förståelsen. Ni kan inte säga att det inte är bra för utan lösningsförslag och fel i facit för det förvirrar oss ännu mer. Så gå igenom exempelsamligen noggrant och se över de fel som finns! Det sänker verkligen kursen betyg.. Ni måste även bli bättre på att ta kritik. Allt kan vändas till något positivt visst men ibland måste man lyssna på vad studenterna säger. Annars trycker jag dessa utvärderingar och kursrepresentanternas möten är helt onödiga. Ta åt er och gör det till något bra, kursen kan verkligen bli bättre på många plan!»
- Bättre facit till ex.samlingen med utförligare lösningar. Konstruktionsuppgiften blev för mycket matlab, vilket gjorde att den inte ens hjälpte mig att förstå att bl a räkna ut sigma då det mest handlade om hur matlab skulle bemästras»
- Gör konstruktionsuppgiften mindre tidskrävande, eller dra ner antalet hemuppgifter som ska göras under den perioden. »
- Jag tycker rättningen på tentan var stenhård. Jag hade svarat fullt på i princip alla uppgifter och fick tillslut bara 3:a med nöd och näppe. Det borde även vara tanken som räknas och man borde inte straffas så hårt på alla misstag. Det borde i så fall faktiskt nämnas hur hård rättningen kommer vara för det var extremt...»
- En bättre kursbok hade kunnat behövas, då det kan vara svårt att förstå begrepp/teorier/bevis enbart från den.»


Övriga kommentarer

20. Övriga kommentarer

- Tycker det är lite dåligt att det hetsas så mycket runt konstruktionsuppgiften och att man inte kommer få skriva tentan om man inte klarar den när det inte är sant. Så som jag förstått det kan man skriva tentan och ha U i kursen tills konstruktionsuppgiften är godkänd, och då får man sitt tentaresultat inräknat? Fult att inte vara öppten med detta!»
- Då vi lämnade in lappar efter halva terminen och Mats utvärderade detta tog han endast upp positiva saker. Vet dock att många skrev allt annat än bara positiva saker. Kanske kan man uppmärksamma att eleverna tycker så illa om honom och hans undervisning och göra något konkret för att förändra detta! »
- En kurs som hade varit kul om jag inte varit så stressad av det massiva innehållet i den.»
- Borde sprida ut de olika momenten mer, blev för intensivt på slutet då duggan och konstruktionsuppgiften låg på slutet.»
- Konstruktionsuppgiften sköttes dåligt, ska inte få hända att den blir felrättad på grund av ett copy-paste fel. Man kunde också fått veta vilka svar man skulle komma fram till efter första rättningen för att spara på tid. nu gick mer tid åt till att leta fel i matlab-kod än att lära sig hållfasthetslära. »
- En mycket trevlig kurs. Bra med verklighetsanknytning - uppskattas.»
- Väldigt roligt och intressant kurs»
- Inget svar på tentan än och 3 veckor har gått, kasst.»
- Detta var min 22 kurs på högskolenivå och det var dess värre den sämsta av dem alla. Med tanke på hur vital hållfasthetsläran är för vårt program tycker jag att ni får skärpa till er. Inom näringslivet hade chefen för detta projekt blivit omplacerad. »
- Tycker hela konstruktionsuppgiften varit ganska dålig, den tog enormt med tid och alldeles för lite hjälp tillfällen på slutet. Att man sedan får den fel rättat och tvingas lägga 5-6 timmar extra i onödan är ganska jobbigt »
- Det är helt orimligt att ni har så många tidskrävande moment i kursen. Det har helt gått ut över materie- och vågteorin. Båda är 7.5 poäng men jag har säkert lagt 12 på bara hållfasthetskursen.»
- Bra och intressant kurs! »
- Ett mycket intressant och faktiskt inte så svårt ämne i grund och botten, men detta kompliceras av en envis och trumpen ledning. Intrycket är att kursansvarig varit otålig och velat ägna sig åt nystarten eller andra uppdrad på sektionen. Om jag ska vara krass borde Peter Torstensson ta över ansvaret för kursen då han varit fenomenal. Ej godkänd kurs, gör om och gör rätt.»
- Jag måste nämna den dåliga rättningen på konstruktionsuppgiften. Ni hade ett eget rättningsprogram som ni använde. Det ni kollade var om ni fick ut våra siffror med ert program. Sen följde ni en lista och så fort något var fel struntade ni i resten och antog följdfel. Min grupp (och även andra) fick fel på första stödmomentet och resten markerade med följdfel. Vi tyckte själva att det var väldigt konstigt i och med att det var i början vi fick ut det mha en matris som vi fått godkänt på. Men vi satte oss ner och tittade över programmet igen. Vi förstod inte vad det varit för fel och var uppe och frågade om det verkligen var fel. Det var det. Vi la en hel dag och kväll av tankeverksamhet på detta (under veckan innan två tentor) och blev galna på det. Vi kunde inte se något fel. Så vi provade våra siffror i andras program och andras siffror i vårt program. Alla siffror blev likadana överallt. Och de andra grupperna hade fått rätt på sitt. Det tyckte vi var bevis nog för att säga att vårt program stämde. Så nästa dag fick vi gå upp igen och stå på oss (det är jobbigt att behöva tänka att det ska vara fel på facit). Efter många om och men visade det sig att NI hade fel siffror i ERT rättningsprogram. Vi hade hela tiden haft helt rätt trots att vi varit där två gånger och fått "fel" till svar. Detta tycker jag är extremt dåligt. Det var dyrbar tid som hade kunnat läggas på viktigt tentaplugg istället för allt det här. Efter allt vi har hört från kursens föreläsningar om hur viktigt det är med att vara noga i denna kurs, och att det ska ses som ett arbete man vill vara nöjd med. "Det är skarpt läge". Och så händer detta. Se över ert facit tills nästa år.»
- Finns en hel del att tycka till om i den här kursen. Den var tuff, vilket i sig inte är en dålig sak, men när det är de ansvariga för kursen som gör fel och som leder till massor med merjobb för oss studenter så är eftersmaken desto bittrare. Det gäller då främst konstruktionsuppgiften. Ett felaktigt rättningsprogram är ju bara pinsamt och ledde till att många av oss studenter fick lägga ett stort antal timmar till att leta efter fel som inte finns. Kan berätta att dagen innan detta skedde stod kursansvarig framför hela klassen och malde på om hur viktigt det är att allt måste vara rätt när det är "skarpt läge". Ironiskt. En ursäkt när felet hade upptäckts (med hjälp av oss studenter som stod på oss), hade kanske hjälpt en att finna något gott i den här kursen men icke. Rättningen på tentan är ju något man aldrig har sett tidigare. Att få nästan 0 poäng på en 10-poängsuppgift med rätt svar och rätt metod är tammefan så man smäller av. Men aja...»
- intressant kurs!»
- Det är en svår kurs. Tänk på att folk kan ändra sitt val gällande masterutbildning pga att lärarna/övningsledarna förstör kunskapsinlärningen. Boken var dessutom kass. Hur är det meningen att man ska lära sig? »
- Orimliga poängavdrag på tentan, särskilt på sådant som lagts till utan att egentligen behövas. Dessutom är det ingen idé att uppgifterna är värda 10 poäng, då detta bara förvirrar eftersom avdrag görs i multipler av 2.»
- Bör nämnas att uppgifterna i övningshäftet är allt för olika de uppgifter som kommer på tentan. Försök även att lära ut en snitt-teknik som funkar i alla fall. Känns som att man under kursens gång först presenterades för en lätt snitt-teknik som sedan, till mer komplicerade uppgifter, inte kunde användas längre. Var noga med att lära ut ett riktigt bra tillvägagångssätt och håll er till det (!) För övrigt, lägg upp alla demonstrationsuppgifters lösningar på webbsidan. Förstår inte varför de inte ska finnas där. »
- Mats Ander borde kanske fundera över om tiden räcker till att både vara kursansvarig och programansv när stora förändringar som uppstart samhällbyggnad ligger på hans bord. »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.36
Beräknat jämförelseindex: 0.59

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från