ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


12/12-2 Matematik och samhälle, modul 1, MVE370

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-01-08 - 2013-03-08
Antal svar: 3
Procent av deltagarna som svarat: 5%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»

1. Hur väl tycker du att du har blivit informerad om kursen? Innehåll, examinationsform, kurskrav med mera.

3 svarande

Inte alls väl»0 0%
Inte särskilt väl»0 0%
Ganska väl»1 33%
Mycket väl»2 66%

Genomsnitt: 3.66

2. Tycker du att Lars-Åke Kernells föreläsning (Möte mellan människor) behandlade ett intressant ämne?

3 svarande

Nej, inte alls intressant»0 0%
Nej, inte särskilt intressant»1 33%
Ja, ganska intressant»1 33%
Ja, mycket intressant»1 33%

Genomsnitt: 3

3. Tycker du att Lars-Åke Kernells föreläsning var relevant för dig som mentor?

3 svarande

Nej, inte alls relevant»0 0%
Nej, inte särskilt relevant»1 33%
Ja, ganska relevant»1 33%
Ja, mycket relevant»1 33%

Genomsnitt: 3

4. Tycker du att Bengt Andersson föreläsning (Matematikdidaktiska perspektiv) behandlade ett intressant ämne?

3 svarande

Nej, inte alls intressant»0 0%
Nej, inte särskilt intressant»0 0%
Ja, ganska intressant»2 66%
Ja, mycket intressant»1 33%

Genomsnitt: 3.33

5. Tycker du att Bengt Andersson föreläsning (Matematikdidaktiska perspektiv) var relevant för dig som mentor?

3 svarande

Nej, inte alls relevant»0 0%
Nej, inte särskilt relevant»1 33%
Ja, ganska relevant»0 0%
Ja, mycket relevant»2 66%

Genomsnitt: 3.33

6. Tycker du att Jana Madjarovas föreläsning (Matematikdidaktik i praktiken) behandlade ett intressant ämne?

3 svarande

Nej, inte alls intressant»1 33%
Nej, inte särskilt intressant»1 33%
Ja, ganska intressant»1 33%
Ja, mycket intressant»0 0%

Genomsnitt: 2

7. Tycker du att Jana Madjarovas föreläsning var relevant för dig som mentor?

3 svarande

Nej, inte alls relevant»1 33%
Nej, inte särskilt relevant»1 33%
Ja, ganska relevant»0 0%
Ja, mycket relevant»1 33%

Genomsnitt: 2.33

8. Tycker du att litteraturen (Lampert) var relevant för dig som mentor?

3 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska lite»2 66%
Ganska mycket»1 33%
Absolut»0 0%

Genomsnitt: 2.33

- Den var intressant dock» (Ganska lite)

9. Anser du att litteraturseminariet hjälpte dig att ta dig igenom kurslitteraturen?

2 svarande

Nej, det hjälpte mig inte alls»0 0%
Nej, det var inte till särskilt stor hjälp»1 50%
Ja, men inte i så stor utsträckning»0 0%
Ja, det var till stor hjälp»1 50%

Genomsnitt: 3

10. Är det något i modul 1 som du anser var bra och bör bevaras inför nästa läsår?

- föreläsningarna»
- Inlämningsuppgiften»

11. Är det något i modul 1 som du anser bör ändras eller förbättras inför nästa läsår?

- De två texterna. Kanske kan man ha två stycken som har olika åsikter. Blir lättare att skriva sin inlämningsuppgift då.»

12. Har du någon tidigare erfarenhet av undervisning?

3 svarande

Nej»2 66%
Ja»1 33%

Genomsnitt: 1.33

- Men bara av praktisk karaktär.» (Ja)Kursutvärderingssystem från