ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H12 - Objektorienterad programmering, TDA540

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-01-02 - 2013-01-20
Antal svar: 54
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

53 svarande

Högst 15 timmar»18 33%
Cirka 20 timmar»16 30%
Cirka 25 timmar»9 16%
Cirka 30 timmar»5 9%
Minst 35 timmar»5 9%

Genomsnitt: 2.3

- Skulle behövt mycket mer» (Högst 15 timmar)
- Höga förkunskaper» (Högst 15 timmar)
- Hade gärna lagt ner mer arbete, men förstod inte tillräckligt av vissa moment för att studera på egen hand. Boken är inte till mycket hjälp för labbarna.» (Cirka 20 timmar)
- Det var ganska mycket labbar som tog en del tid.» (Cirka 20 timmar)
- Då är det mest labbarna som tog upp tiden.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

54 svarande

0%»0 0%
25%»5 9%
50%»7 12%
75%»24 44%
100%»18 33%

Genomsnitt: 4.01

- Bara föreläsningar, andra halvan av kursen. Christers föreläsningar var utan konkurrens de sämsta jag varit med om. » (25%)
- typ 15% kanske» (25%)
- Första läsperioden gav föreläsningarna mig absolut ingenting så slutade därför gå dit. » (50%)
- Tyckte inte att den första föreläsaren var särskilt bra och hade dessutom en del förkunskaper i det vi gick igenom i början. Föreläsningsmaterialet var dock bra.» (50%)
- Första hälften av föreläsningarna var ju totalt värdelösa så därför är det ungefär 50% på föreläsningarna, dock i stort sett alla övningar.» (75%)
- Första läsperioden gick jag på de 3-4 första föreläsningarna, men den föreläsaren fick mig så ointresserad av ämnet och jag var om möjligt mer förvirrad efter föreläsningen än innan. Andra läsperioden fick vi en ny föreläsare och han är nog den bästa föreläsaren jag haft. Mycket pedagogisk!! » (75%)
- Gick inte på övningarna» (75%)
- Hoppade över en del föreläsningar under första läsperioden för att jag inte fick ut någonting av dem.» (75%)
- Inte övningarna.» (75%)
- Jag tror att jag deltog i 60-70% av föreläsningstillfällena. I början var jag motiverad till jag insåg att vår första föreläsare inte var så himla bra på att jsut föreläsa. Det nytändes med ny föreläsare men motivationen brast även här i slutet då hopplösheten föll över mig. Jag kände att jag inte kunde någonting och j mer jag missa desto mer främmande blev det (som tur var, handlade de sista föreläsningarna mest om överkurs saker).» (75%)
- typ» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

53 svarande

Jag har inte sett/läst målen»34 64%
Målen är svåra att förstå»3 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 24%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 5%

Genomsnitt: 1.71

- (Jag har inte sett/läst målen)
- Det har varit en väldigt spridd kurs, lite av allt. Det svåra har varit att man har varit tvungen att lära sig så himla mycket andra saker kring dessa för att förstå. Så sa även handledarna.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 62%
Nej, målen är för högt ställda»11 37%

Genomsnitt: 2.37

- Det var mycket svårt» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen riv-startade, och dålig undervisning i början, som gjorde att man inte hade chans att få grunderna i programmeringen. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Till en början kände jag att det här är omöjligt, för vi fick i princip (metafor incoming) glosor presenterade i ett sammanhang (vilket inte leder till förståelse om vad glosan står för). Att det sedan fanns några med mycket hög förkunskap hjälpte inte självförtroendet. Jag förstår fortfarande inte att jag klarade mig såpass bra på tentan som jag gjorde, med tanke på att jag fattade vad en konstruktor var under själva tentan.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

35 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 20%
Ja, i hög grad»22 62%
Vet ej/har inte examinerats än»6 17%

Genomsnitt: 2.97

- Programmering på papper testar inte riktigt hur bra man programmerar på riktigt. » (I viss utsträckning)
- Mycket bra tenta.» (Ja, i hög grad)
- klarade examinationen! woohoo» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»6 11%
Ganska liten»9 16%
Ganska stor»27 50%
Mycket stor»11 20%

Genomsnitt: 2.81

- Föreläsningarna gav inte särskillt mycket då de oftast var lästa rakt från OH-bilder, som vi mycket väl kunnat kolla upp själva i samband med labb-tillfällena.» (Ganska liten)
- Undervisningen i början av kursen var svår att förstå, förstod inte och hängde därefter inte riktigt med i resten av kursen.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna i läsperiod två var väldigt bra, men då saknade man en grund att stå på» (Ganska liten)
- Lärde mig mest på labbarna.» (Ganska liten)
- Lite svår att greppa i början men det lossnade under läsperiod två. » (Ganska stor)
- LP1: inte alls LP2: mycket stor» (Ganska stor)
- Föreläsningarna med Christer Carlsson gav ingenting.» (Ganska stor)
- Andra läsperioden var undervisningen väldigt bra men svårt att hänga med då grunderna man borde haft med sig från första läsperioden inte fanns på grund av föreläsningarna som hölls då.» (Ganska stor)
- I LP1 var undervisningen mycket dålig. Blev avsevärt bättre i LP2 med ny föreläsare.» (Ganska stor)
- I början när vi hade Christer hjälpte det ingenting, förstod inte hans sätt att skrika ut information men när vi fick Josef blev det mycket lättare att förstå vilket gjorde att jag började förstå lite.» (Ganska stor)
- Under LP2 ja, inte under LP1.» (Ganska stor)
- första läsperiodens föreläsningar var inte speciellt lärorika utan man förstod i princip ingenting om man inte programmerat tidigare. laborationerna var dock mycket lärorika då man förstod vad man gjorde» (Ganska stor)
- Första periodens föreläsningar gav ingenting för att det var alldeles för svåra grejer och missade mycket grund. Speciellt vi som inte har gjort något liknande tidigare.» (Ganska stor)
- Christer var fruktansvärt dålig, då lärde jag mig inget. Josef var mycket bättre, han lärde mig en del.» (Ganska stor)
- Nu pratar jag om andra läsperioden, den första perioden var inte till någon hjälp alls, då lärde jag mig genom att kolla på föreläsningar från en föreläsare på stanford på youtube och läste i boken. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»6 11%
Ganska liten»25 47%
Ganska stor»17 32%
Mycket stor»5 9%

Genomsnitt: 2.39

- Öppnade boken första gången på tentan. » (Mycket liten)
- köpte inte ens boken» (Mycket liten)
- Störst hjälp för inlärning var hjälp från mer programeringserfarna klasskompisar.» (Ganska liten)
- Väl två veckor innan tentan fick vi veta att ännu en bok var möjlig att läsa i och ha med till tentan. Det bör vi få veta redan vid start så vi inte behöver slänga ut pengar på böcker som vi aldrig kommer använda.» (Ganska liten)
- Köpte aldrig någon kurslitteratur utan använde föreläsningsanteckningarna på hemsidan istället.» (Ganska liten)
- Har typ inte använt boken alls» (Ganska stor)
- Labbarna, boken kunde kvittat.» (Mycket stor)
- Labbarna har varit bra. Har inte använt någon kurslitteratur. Det finns enligt mig ingen som helst mening i att lära sig programmering från en bok.» (Mycket stor)
- Streckläste kursliteraturen veckan innan tentaveckan. Det hjälpte. Mycket.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

52 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»32 61%
Mycket bra»18 34%

Genomsnitt: 3.28

- Hemsidan kraschar mycket..» (Ganska bra)
- Lita på att programmerarna kan hantera sin hemsida och materialet på den.» (Mycket bra)
- Bra hemsida » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

53 svarande

Mycket dåliga»4 7%
Ganska dåliga»7 13%
Ganska bra»24 45%
Mycket bra»16 30%
Har ej sökt hjälp»2 3%

Genomsnitt: 3.09

- För få lärare för att hjälpa så pass många elever som i stort sett alltid behövde hjälp.» (Ganska dåliga)
- Det var många som ville ha hjälp så det var svårt för handledarna att hinna med alla. När man fick hjälp så var den å andra sidan jätte bra.» (Ganska dåliga)
- Väldigt många som behövde hjälp samtidigt från 1-2 handledare. På en 2-timmarslabb hade man tur om man fick hjälp mer än 1 gång, förutsatt att man skrev upp sig på kölistan när lektionen började.» (Ganska dåliga)
- För många elever och för få handledare och definitivt för svåra labbar i början. Det var inte förrän efter tentan som jag började förstå vad vi egentligen gjorde..» (Ganska dåliga)
- Det har tagit lite väl lång tid att få hjälp under vissa labbar. » (Ganska bra)
- Labbtillfällena var såklart viktiga men det var alltid väldigt många som behövde hjälp så ofta kunde man bara fråga om hjälp en gång. » (Ganska bra)
- Ibland under laborationstillfällena fick man vänta väldigt länge för att få hjälp» (Ganska bra)
- Mycket bättre efter andra läsperioden» (Mycket bra)
- Pratar fortfarande om andra läsperioden. På första labb-passet vi hade, så frågade jag och min labbkamrat Christer (tror jag han hette) om hjälp. Vi hade alltså haft en föreläsning innan och verken jag eller min kompis hade programmerat innan. Även om det säkert lät som en "dum" fråga för honom, så var det för oss mycket svårt att förstå detta med programmeringen i början. Men redan första labben så dumförklarar han oss och nästintill skäller på oss för att vi inte förstår när han försöker förklara. Han kan nog sin sak, men han passar inte som föreläsare/lärare. » (Mycket bra)
- övningsledarna vad till mycket hjälp» (Mycket bra)
- Ibland fick man inte direkta svar utan bara koden nerskriven framför sig. Men det var okej det med, för då fick man sitta och lista ut vad den gjorde istället.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 5%
Ganska bra»14 26%
Mycket bra»35 66%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.64

- Inte för att jag är särskillt duktig på att söka hjälp till att börja med.» (Ganska dåligt)
- Hjälp med kodande förekom under hela kursen. Trevligt.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

53 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»21 39%
Hög»25 47%
För hög»6 11%

Genomsnitt: 3.67

- Det avr stressigt med labbarna ibland, emn aldrig för stressigt.» (Lagom)
- Periodvis hög. » (Hög)
- Fick känslan att det var betydligt svårare för elever som inte läst programering innan.» (Hög)
- på ett positivt sätt enligt mig» (Hög)
- Speciellt sista labben» (För hög)
- För oss som aldrig programmerat förut var det mycket som skulle accepteras utan att förstå hur och varför.» (För hög)
- Labbarna var för svåra och för dåligt beskrivet hur man skulle gå till väga på den första halvan av kursen» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

53 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»21 39%
Hög»28 52%
För hög»4 7%

Genomsnitt: 3.67

- För mycket i lp2 jämfört med lp1 pga två kvartsfartskurser» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

53 svarande

Mycket dåligt»4 7%
Dåligt»9 16%
Godkänt»19 35%
Gott»16 30%
Mycket gott»5 9%

Genomsnitt: 3.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursen i sig är en bra kurs. Men upplägget har dessvärre gjort så att kursen har blivit mycket svårare än vad den hade behövt vara. Först och främst var handledaren under den första läsperioden alldeles för opedagogisk, vilket verkligen inte kan vara en brist på en kurs där språklogiken ligger på en helt skild nivå från andra ämnen. Pga detta fick man inte överhuvudtaget något grundläggande tänk kring vad programmering var och hur det skulle användas på enklaste sätt. Däremot vid läsperiod två så blev det en större skillnad, föreläsaren var väldigt duktig och intressant. Dock pga att man ej har lärt sig något grundläggande under läsperiod ett så var det tyvärr inte heller till större hjälp. Bra information gick till spillo för att man tex inte lärt sig vad en "klass" var eller hur en "instans" skulle användas. En följd av allt detta var att laborationerna inte kunde utföras, på minsta hand, självständigt. Varje laborationstillfälle fick man, tillsammans med majoriteten av klassen, sitta och vänta på att handledaren skulle kunna hjälpa en. Vilket tog oerhört lång tid eftersom det är väldigt svårt för två handledare att ta hand om en klass på ca 100 ovetande programmerare.» (Mycket dåligt)
- Eftersom att föreläsaren under lp1 inte kunde lära ut saknar man väldigt mycket grundkunskaper, vilket har lett till att alla laborationer har blivit väldigt svåra att genomföra. Väldigt synd då detta var en kurs som i alla fall jag såg fram emot. Lärare. Under lp2 var mycket bra! » (Dåligt)
- Överlag var tempot för högt i förhållande till det lilla man fick in under föreläsningarna. Se förslag nedan.» (Dåligt)
- Under första halvan av kursen var den väldigt undermålig då föreläsaren mest verkade sur och började på en alltför hög nivå istället för att gå igenom grunderna av programmering. Andra halvan av kursen räddade upp det lite men inte tillräckligt.» (Dåligt)
- Återhämtade sig den sista veckan.» (Godkänt)
- var struligt i början av kursen men i lp2 när vi fick ny föreläsare blev det mycket bättre. » (Godkänt)
- Med förutsättning att man lärt sig det man skulle under första läsperioden.» (Gott)
- Josef Svennigsson fick verkligen upp mina ögon för detta och han var mycket mycket kunnig på sin sak! » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Josef som föreläsare»
- labbarna.»
- Josef som föreläsare»
- Duktiga övningsledare.»
- Övningarna»
- Sätt in Josef från början! »
- labbarna »
- Laborationerna. Man lär sig bäst att programmera genom att prova själv.»
- Föreläsaren i läsperiod två.»
- Föreläsningarna på andra läsperioden var intressanta och lärorika. Laborationerna lärde ut mycket.»
- De första labbarna»
- Josefs föreläsningar»
- Övningsledarna»
- Javaövningar och flera javalabbar»
- Jag föredrog mycket mer övningar där exempeluppgifter löstes av handledarn/helklass än egetarbete vilket blev på för kort tid och svårövergripligt, särskilt med lösning mha papper och penna.»
- Josef»
- De roliga labbarna »
- labbarna var jättebra.»
- Upplägget med laborationer och laborationstillfällen»
- de sex första labbarna»
- Josef som föreläsare.»
- Mycket labbar, tyckte alla labbarna var bra gjorde och lärorika.»
- Robotlabben, Josef Svenningsson »
- Labbarna»
- Tentamen bör diskuteras bättre mellan föreläsarna. De hade inte riktigt koll på vad de hade sagt»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler labbhandledare alt fler labb tillfällen»
- Christer kan inte föreläsa, totalt obegripligt.»
- Inte ha två olika föreläsare som förklarar på två helt olik sätt. Ha kvar föreläsaren som vi hade i LP2.»
- Det borde läggas in fler lab-tillfällen, då det var många som behövde hjälp.»
- någon annan föreläsare än Christer! han var den mist pedagogiska föreläsaren jag har stött på så här långt, jag lärde mig inget på föreläsningarna i LP1. skippa pratet om hur många byte som kan lagras i en viss variabel, det är inte relevant så tidigt, det blir bara förvirrande.. »
- Möjligen kan man skaffa ytterligare en labb-handledare till. »
- Att man tydligt går igenom de fundament som står för programmering, och att föreläsaren ska bli bättre»
- Föreläsningarna på första läsperioden var svåra att förstå. De flesta laborationerna var väldigt små, men den sista var mycket större. Det borde istället utvecklas så att man blir gradvis mer självstående med laborationerna.»
- Den sista labben och byta lärare, Den första läraren var riktigt dålig.»
- Christers föreläsningar»
- Om föreläsningarna istället fokuserade på att visa specifikt de moment vi skulle arbeta med under kommande labb och visa några exempel, som kodsnuttar med "Så här bör man göra, här är ett till exempel, här är ett felaktigt exempel, här är 3 koder, förklara vilken som inte fungerar" osv. Nu låg fokus på att visa "dessa kommandon kan man använda i samband med ett handtag av denna typ", vilket inte är till någon hjälp för någon som är helt ny. Fler handledare vid labbtillfällen skulle vara händigt, eller att materialet blir lättare att förstå så att alla inte behöver hjälp samtidigt.»
- Christer Carlsson»
- Använd Josef, om han kommer att hålla i kursen, som första föreläsare, så att studenterna kan skapa sig en förståelse från början i ämnet.»
- Alla föreläsare»
- Svårighetsgraden på labbarna och tentamen»
- Betydligt mer tid bör läggas på objektdelen(konstruktor, instans- klassvariabel etc) av kursen då den var helt klart mest svårbegriplig och hade stor betydelse för fortsatt förståelse.»
- christer»
- Mjukare start och bättre genomgång av elementära begrepp inom området»
- LP1»
- josef skall föreläsa hela kursen »
- Se till att ge alla en ordlista, grunderna i basic-programmering, så att man får en bas att bygga vidare på ,inte tappa så många elever i början.»
- mer grundläggande förläsningar i början så man förstår vad allting är, nu hade vi ingen som helst grund så man kunde visserligen programmera till viss del men hade ingen aning om varför man gjorde vissa saker»
- mer labbar kanske? det var där jag lärde mig mest»
- mer grundläggande i början och igenom hela kursen»
- Fler handledare med jämnare kunskap.»
- Mer grunder i början, det var många av de som aldrig hade programmerat förut som hade det jobbigt i början. Jag tyckte att han la "krutet" på fel saker.»
- Christer Carlsson»
- Jämnhet på föreläsningarna/föreläsarnas kvalitet.»
- För stort hopp i svårighetsgrad mellan lab6 och lab7, från att läsa in en matris till ett helt yatzy... » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Allt för dålig start i denna kursen gjorde så att i stort sett inga hängde med, lite för svårt för att komma hit utan förkunskaper och kunna klara kursen.»
- Handledarna har varit jättebra och mycket hjälpsamma! :D»
- Chalmers kurshemsidor ser ut som de är gjorda på tidigt 90-tal.»
- Föreläsaren i den första läsperioden (Christer Carlsson) har i min mening inte kunnat genomföra sin roll som föreläsare, då man känner sig mer konfunderad efter en föreläsning än innan. Han har en nybörjarkurs men arrangerar föreläsningarna på ett sådant sätt så att till och med de i klassen som har programmerat tidigare har svårt att hänga med i det han säger. När man ställer frågor så upprepar han det han precis har sagt i en ton som enligt min mening uppfattas som idiotförklarande. Det hölls ett krismöte med läraren i fråga där olika förslag från klassen lämnades fram på hur undervisningen kunde framföras på ett mer förståeligt sätt, men det avfärdade han med orden "jag förstår vad du säger, men jag tror inte på det". En lärare som inte är öppen för att lyssna på sina studenter är i min mening inte en lärare. Kan tilläggas att föreläsningssalen var full i början av läsperiod 1. Efter ca halva perioden så var salen halvtom, vilket i sig borde vara nog med kritik mot honom. Jag har lärt mig mer genom att använda de enkla exempel som finns på Youtube än att gå på föreläsningarna under första läsperioden. Däremot har Josef, vår andra föreläsare, gjort ett fantastiskt jobb för klassen. Om han hade haft ansvaret för hela kursen tror jag samtliga elever skulle klara programmeringen bättre.»
- Kul Kurs!»
- Gäller att ha en bra föreläsare!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.16


SNZ:as pedagogiska pris

Skulle du vilja rekommendera din föreläsare/övningsledare till Z:as pedagogiska pris. Gå in på länken nedan


Länk till nominering för Z:as pedagogiska pris


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.16
Beräknat jämförelseindex: 0.54


Kursutvärderingssystem från