ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Tillämpad kvantfysik HT12, TIF100

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-29 - 2013-01-20
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

31 svarande

1 (inte alls)»0 0%
7 22%
13 41%
7 22%
5 (över förväntan)»4 12%

Genomsnitt: 3.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inte alls lika intressant som den teoretiska kvantkursen.» (2)
- Jag hade förväntat mig att kursen skulle fokusera mer på tillämpning av kvant. Teorin var intressant, men det hade varit roligt om det var mer uttalat vilka användningsområden detta faktiskt har. » (2)
- Blev besviken på hur lite förståelse kursen skänkte» (3)
- Tyckte den gav en djupare förståelse till de bitar som behandlas i tidigare kvantkurs.» (4)
- Intressant att få veta mer om hur världen kan beskrivas på nano-nivå.» (4)
- Efter Måns kvantkurs var jag inte sugen på fortsättning, men detta var ju mycket roligare! » (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

31 svarande

1 (ej relevant)»2 6%
5 16%
10 32%
8 25%
5 (mycket relevant)»6 19%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.35

- En bra idé vore att göra denna kurs valbar, det är inte alla som har nytta av en till kurs i kvantfysik. Introduktionskursen i kvantfysik som ges innan den tillämpade kvanten är bra att alla läser, då en teknisk fysiker bör känna till grunderna i kvantfysik.» (1 (ej relevant))
- Känns som att man i tillämpad kvantfysik kanske skulle få lära sig lite mer om var i typ industrin som kvant är användbart. Inte bara hur man med kvant kan beskriva uppbyggnaden av atomer och molekyler...» (3)
- Antar att man ska kunna kvantfysik för att få kalla sig fysiker, men jag är osäker på om det kommer att bidra i mitt framtida arbetsliv.» (3)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

30 svarande

1 (inte alls)»1 3%
1 3%
5 16%
14 46%
5 (Mycket bra avvägt)»9 30%

Genomsnitt: 3.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- I stort sett hela kursens innehåll fanns med i examinationen. Dock utgjordes examaniationen av på tok för många moment, datorlabb, 2 inlämningsuppgiftsomgånger, labb OCH tenta? Viktningen mellan momenten var mycket ojämn, inlämninsuppgifterna var mycket svåra med kunskaperna vi hade då och oerhört tidskrävande, men gav i slutändan inte speciellt många poäng jämfört med tentan.» (?)
- Kursen innehåller alldeles för många examinerande moment. Att datalabben är obligatorisk är bra, men att ha en rapport med löpande text är lite att ta i från Henriks sida. Samma sak gäller med labben, visst är den lärorik och bör definitivt vara kvar, men en rapport känns bara krystat.. Vidare innehöll tentan överdrivet många uppgifter för att vara en 4h tenta, antalet uppgifter måste minskas!» (1 (inte alls))
- Väldigt mycket att göra på tentan. Dessutom känns laborationsrapporterna något överflödiga. Tog mycket tid och bidrog inte med något.» (3)
- Bra fördelning av ämnesområden, motsvarade kursen väl. Kan tycka att det var lite för många frågor på tentan och att poängfördelningen mellan frågorna var skev. » (4)
- Tentan motsvarade kursen bra, dock gavs inte tillräklig tid att plugga inför den.» (4)
- Verkligen ALLT kom på tentan. Varför ha två labbar och 12 inlämningsuppgifter om ändå allt kommer på tentan? Är inte meningen med flera examinationsmoment att de ska spegla olika delar av kursen? Speciellt i en 4.5 poängs kurs.» (4)
- Tentan var bra avvägd, men för lång. Hade gärna haft en timme längre tenta. Det skulle också vara en bra idé med dubbelt så mycket poäng på alla uppgifter i kursen så att man kan få delpoäng. Vissa uppgifter tog en kvart och gav en poäng, då undrar man vad som händer om man slarvade lite...» (4)
- I och med att vi hade så många olika moment i examinationen togs hela kursen med. Däremot tycker jag att viktningen mellan de olika delarna i examinationen var fel. Inlämningsuppgifterna, som tog väldigt mycket tid och var väldigt krävande med den kunskap vi hade då vi gjorde dem gav i slutändan inte alls lika många poäng som att bara göra någon mindre uppgift på tentan. » (4)
- Det var ju lite speciellt att majoriteten av uppgifterna fanns som exempeluppgifter på hemsidan innan tentan.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Jag var mycket positivt överraskad av tentan som var mycket bra avvägd.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Det var många som var oroliga över hur tentan skulle vara utformad, då det var första gången och ingen exempeltenta fanns tillgänglig. Men med så få ord som möjligt var tentan spot-on! Väldigt bra avvägt.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

31 svarande

<25%»1 3%
25-50%»4 12%
50-75%»6 19%
>75%»20 64%

Genomsnitt: 3.45

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

31 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
6 19%
12 38%
7 22%
5 (mycket bra)»6 19%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bara sa det som stod i boken. Förklarade inte så bra vad saker och ting innebar.» (2)
- Föreläsningarna var röriga, och trots Henriks försök lyckades han inte alltid förmedla vad det viktiga var på varje föreläsning. Om man däremot pratade med honom förstod man direkt :)» (2)
- Om n,r,k,h ibland ser likadana ut är det t ex ingen idé att gå igenom degenererad störningsteori på tavlan, då det inte går att förstå endå. Generellt känns det som om många formler och faktum inte motiveras bra på föreläsningarna (t ex varför P_x, P_y, P_z, blir tillstånd som molekyler befinner sig i, varför atomer/molekyler befinner sig i energiegentillstånd, osv). Senare delen av kursen byggde mer på gymnasie kemi med någon kvant motivering som känns mest ihopsnickrad för att få det att gå ihop.» (2)
- Varierande kvalité. Ibland känns det väldigt tydligt och genomtänkt, andra känns tvärt om ogenomtänkta. Dock tycker jag att föreläsningarna som helhet följer en bra röd tråd, men denna såg jag först efter kursens slut. Jag tror att genom att tydliggöra den väg vi tar via energinivåer till atomer vidare till molekylers uppbyggnad, skulle hjälpa förståelsen mycket!» (3)
- Kunde ibland bli för mycket power point vilket tyvärr lätt ledde till att man slutade lyssna, annars var det bra struktur» (3)
- De var bra till en början då man på ett bra sätt läde sig förstå t.ex störningsräkning. Dock blev föreläsningarna tråkiga mot slutet då det bara känndes som Henrik lade fram el lista med siffror på projektorn och läste upp denna.» (3)
- Backa gärna ett steg någon gång under föreläsningen och sammanfatta vad det är som pågår, det är inte alltid lätt att ta in något helt nytt lika fort som du skriver på tavlan.» (3)
- Jag önskar att Henrik hade varit tydligare under föreläsningarna med vad det var han visade. Framförallt i slutet då vi gick igenom molekyler som vi inte läst om i någon kurs tidigare. I början känns det mer rimligt att anta att vi redan har förkunskaperna som behövs då vi redan läst en kurs, men med det som är helt nytt skadar det inte att vara tydlig och att nämna saker mer än en gång. » (3)
- De var bra, men vissa grejer kunde ha förklarats lite bättre. Ett exempel är pi-bindningar för p-orbitalerna där man inte förstod att bindningen smetades ut emellan när det var "plus mot plus" och att inget hände när det var "plus mot minus". Man hade kunnat strecka bindningsformen i första figuren så att man såg hur bindningen uppkom.» (4)
- En hel del "vad i helsike händer här?" ögonblick...» (4)
- Överlag bra men de sista två veckorna (molekylorbitaler) kändes som att de kunde förklarats tydligare.» (4)
- Henrik var pedagogisk men kan tycka att det gick fort fram på slutet (kemi-avsnittet). Ett alternativ är att ha fler (typ 1 eller 2) föreläsningstillfällen. » (5 (mycket bra))
- Bra att skriva på tavlan men komplettera med bilder på pp. Dock sades mycket som inte skrevs vilket var klurigt när man skulle titta tillbaka på sina anteckningar. » (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räkneövningarna?

31 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
1 3%
9 32%
5 (mycket bra)»18 64%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 4.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Louise går från klarhet till klarhet som räkneövningsledare. Även Simon levererade toppenövningar. Nackdelen med det hela är att det lätta gås igenom långsamt så att tiden tar slut innan vi hinner komma till det luriga...» (5 (mycket bra))
- Tyckte alla 3 räkneövningsledare skötte sig bra!» (5 (mycket bra))
- De jag hann med var bra. Dock blev det så mycket med inlämningarna att jag vissa veckor prioriterade bort övningarna.» (5 (mycket bra))
- Mycket duktiga räkneövningsledare!» (5 (mycket bra))
- Väldigt bra att få diskutera och räkna och få ett annat synsätt från räkneövningsledaren för att få en djupare förståelse.» (5 (mycket bra))
- Bra att vi fick räkna de enklare grejerna själva hos Louise, men att hon gjorde de krångliga räkningarna. Louise förklarade på ett annat sätt ibland vilket var bra!» (5 (mycket bra))
- De gav mycket mer än föreläsningarna, var extremt bra men för få.» (5 (mycket bra))
- Simon Klacar gjorde mycket bra ifrån sig!» (5 (mycket bra))
- Räkneövningarna var jättebra! Det var mycket man förstod där som man inte hade fått med sig från föreläsningarna. » (5 (mycket bra))

7. Vilken labb gjorde du? Tycker du att upplägget på den labben var bra?

Kommentera om du tycker det t.ex skulle vara bra med en mer/mindre styrd labb, etc.

- Infraröd spektroskopi. Bra labb.»
- Optisk pumpning. Borde strunta i labbar»
- Jag gjorde flamemission. Jag tycker att det var en mycket intressant lab, och Jonathan var en toppen handledare, med lagom styrning. Dock tycker jag att skriva en labrapport på den inte gav ett endaste dugg, det var bara byrokratiskt tidskrävande dravel..»
- Flamemission. Labhandledaren var väldigt bra! Bra upplägg på labben med självständigt arbete. Lärorik!»
- Flamemission. Kändes bra, handledaren Jonatan var trevlig och bra på att guida oss igenom labben.»
- Flamemissionsspektroskopi. Labben var jätterolig och handledarens sätt var jättebra. Dock lyckades jag inte riktigt hitta kopplingen mellan labben och kursen i övrigt.»
- A6, infraröd spektroskopi. Blev väldigt mycket pratande men utifrån vad vi gjorde var det ok. Själva utförandet gick väldigt snabbt så denna labb behöver nog inte vara 4 timmar»
- Optisk Pumpning Var ganska enkel.»
- Optisk pumpning. Labben är bra som den är.»
- Optisk pumpning. Behövde knappt göra något...»
- Vibrationsspektroskopi, labben var väldigt styrd och man behövde varken göra några förberedande uppgifter eller göra någonting under labben, vilket gjorde den för enkel för att vara rolig. Detta skulle kunna ändras på så att labben blir värd att göra och sedan ta bort rapporten som var orimligt krånglig.»
- Spektroskopi. Labben var tråkig. Man fick ju inte göra någonting. Kändes mer som en blandning av en föreläsning och ett förhör. Hade vart roligare om man fått göra mer själv. »
- Flammemission, tycker upplägget var bra som det var.»
- Vibrationsspektroskopi. Labben var bra och lärorik. Andreas gick igenom teorin innan vi började labben, så tiden vi lagt på förberedelsuppgifterna kändes lite bortkastad. Upplägget var helt okej för att vara ett delmoment i en 4,5 hp-kurs.»
- Optisk pumpning. Den var ok»
- Flamemission. Upplägg bra.»
- Spektroskopi»
- Optisk pumpning, jag tyckte labben hade ett bra upplägg. Det var mycket bra att vi fick göra rapporten på fyra personer.»
- Optisk pumpning. Det stora problemet är att man skall lämna in en rapport som inte avspeglas på examinationen. Detta gör att man inte tar den tillräckligt på allvar eller lägger ner för mycket tid i onödan. Jag ser gärna en omfattande labb som ger bonuspoäng el motsv.»
- Optisk pumpning. Det var enkelt (jämfört med expfys) och ganska roligt att labba. Borde inte vara mer jobb då kursen redan är omfattande, samt då läsperioden är jobbig. Det är trevligt att ha med labbhandledaren och det blir mycket enklare att lära sig labben när man har någon som kan som visar hur man gör rent praktiskt.»
- vibrationsspektrografi. bra givande att ha diskusion med kunning människa i små grupper»
- Optisk Pumpning. Då läsperioden är väldigt tung skulle en mindre styrd labb antagligen bli för mycket.»
- Flamemissionsspektroskopi. Det var en trevlig labb, men man lärde sig inte mycket nytt. I stort sett samma labb görs i expfysen (TIF095) så vi gjorde om försöksuppställningen med enklare utrustning och med en låga som ljuskälla istället för ett lysrör. Labben blev ytterligare ett moment i kursen som krävde tid från det man egentligen ville göra, jobba på de tidskrävande inlämningsuppgifterna. Ännu en gång, ojämn viktning mellan momenten.»
- Optisk pumpning. Jag tycker inte att den labben gav mig någon ökad förståelse. Hela uppställningen var redan färdig så var labb kändes mer som att ge input till någon slags svart låda. Jag tror inte att det hade gjort någon större skillnad för min upplevelse av labben om den var mer eller mindre styrd. »
- Flamemission, mkt bra, särskilt handledaren»
- Flamemission. Labbutrustningen gick sönder och handledaren förstod inte varför. Vi fick komma tillbaka och göra allt en gång till. Sjukt segt.. LabbPM var helt och hållet hemskt, jag ångrar att jag läste det.»
- Flammemisson, helt ok»
- infraröd spektroskopi, bra»

8. Ställdes det rimliga krav på labbrapporterna?

30 svarande

Ja»24 80%
Nej»6 20%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 1.2

- Vet inte om detta skillde mellan labbarna men för flamemission kändes det bra, vi lade inte ner mer än fyra timmar totalt på rapporten vilket kändes lagom.» (Ja)
- Har inte sett någon feedback på labraporten men kraven för datorrapporten var rimliga, borde dock vara tydligare att det inte bör läggas mycket tid.» (Ja)
- Lite märkligt med en tidsbegränsning, kändes knappt som man hann få med allt som skulle vara med. Men så länge jag är godkänd så är det ok. » (Ja)
- Jag tror att vår blev godkänd, och i så fall ställdes rimliga krav. Men jag tycker inte att labbrapporten borde vara en del av kursen. Det har vi ExpFysen till, och vi gör ju liknande labbar där, men svårare (både labb och labbrapport).» (Ja)
- Ja och nej, det tog mycket mer tid att göra dem än vad som ansågs. Kraven var inte stora, vilket reulterade i att man antingen slarvade eller gjorde saker i onödan. Gör om systemet så att de ger poäng så fungar det bättre.» (Ja)
- verkade ganska chill.» (Ja)
- Ja, sen om de är nödvändiga att behålla är en annan sak, schropac-labben kändes smått onödig.. Dåliga frågor och det tog lång tid att göra samtidigt som man inte lärde sig så något. Kraven på rapporten var dock rimliga!» (Ja)
- Men behövs verkligen en labbrapport med tanke på alla moment kursen innehåller? Ge fler högskolepoäng för kursen eller minska arbetsbördan och momenten.» (Ja)
- Däremot tycker jag att det är orimligt att kräva en labbrapport av oss överhuvudtaget i alla fall om man ska behålla de andra examinationsmomenten utan att ge mer högskolepoäng för kursen. » (Ja)
- 4 timmar är perfekt. » (Ja)
- Varför ska man skriva en labrapport överhuvudtaget om man uttryckligen får instruktionerna att inte lägga så mycket tid på den. Det visar ju att den inte är nödvändig. Jag lärde mig massor på labben, ingenting på labrapporten, tyvärr.» (Nej)
- Har inte fått någon kommentar på rapporten ännu så vet ej om den är godkänd eller inte, men på det hela taget blir det väl mycket extra arbete när en labbraport blandas in.» (Nej)
- Innehållet som skulle vara med var alldeles för mycket och det tog väldigt mycket tid från de andra kurserna att sitta och omvandla mellan enheter som inte står vad de är (det står ingenstans i labbPM vilka enheter som gäller) och sedan skriva en rapport liknande Expfysens på en labb som handledaren gjorde.» (Nej)
- För höga krav.» (Nej)
- Schropac tog alldeles för lång tid. Istället för 40000 ointressanta frågor borde vi bara behöva göra de valbara uppgifterna, som faktiskt ger någon som inte gåtts igenom i första kvant kursen.» (Nej)

9. Hur givande var laborationerna?

30 svarande

1 (inte alls givande)»1 3%
9 30%
11 36%
8 26%
5 (mycket givande)»1 3%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man fick inte göra någonting själv under själva laborationen, vilket gjorde att de inte gav någonting, skulle man få arbeta lite mer självständigt skulle det kanske vara roligare och mer givande.» (1 (inte alls givande))
- Jag kunde inte tentafrågan som handlade om min lab så...:)» (2)
- Varken flamemissionen eller schropaclabben kändes givande, men idén med labbar är rolig. De skulle kunna utföras som demonstrationer istället, alternativt kan kursens högskolepoäng utökas så att man inte känner sig så stressad när man gör labbarna.» (2)
- Jag tycker inte att laborationerna gav mig så mycket, vilket är synd eftersom det vore roligt att ha en labb där man faktiskt såg tillämpningen av kvant. Det kanske vore bättre att ha någon typ av demonstration. » (2)
- Datorlabben extremt tidskrävande i förhållande till utbytet» (2)
- Flamemissionen handlade till 99% att förstå utrustningen som dessutom var föråldrad.» (2)
- Datorlabben kändes tyvärr nästan helt meningslös. Det enda tiden lades på var att bråka med programmet som inte fungerade och den upplevdes bara stressande då den inte gav något nytt men tog tid från att exempelvis göra övningsuppgifter. Däremot var den riktiga laborationen väldigt givande, jag gjorde den om infraröd spektroskopi vilket var både kul och lärorikt.» (3)
- Om jag inte hade gjort spektroskopi labben hade jag nig inte hunnit lära mig det eller förstått det helt eftersom det gicks igenom så sent i kursen. Så det bra bra! Fast det var svårt innan labben eftersom vi inte hade gått igenom någonting innan..» (3)
- Man lärde sig om vibrationsspektroskopi, som också var en del av tentan, så på så sätt var det givande. Hade dock hellre lagt tiden på annat.» (3)
- Schropac var helt värdelös, medan den experimentella labben var rolig och givande. Kändes som att de flesta schropac frågor krävde att man ska motivera utifrån en FEM-lösare något man redan kan och har löst analytiskt. Hade man försökt vara ordentlig för att visa något generellt med schropac hade man behövt väldigt många "mätningar", om man äns litar på programmet, så istället fick man slarva och dra för generella slutsatser av sina simuleringar. Jag tänkte aldrig någonsin på Schropac när jag funderade på hur energinivåerna såg ut i t ex väteatomen, varför jag säkert kan säga att Schropac inte gav mig min känsla för vågfunktioner, varpå labben var menningslös. Schropac var också otroligt långsamt, om man t ex jämför med FEM-lösare som vi skrev i PDE kursen, plus att den hade ett litet fel i koden som gjorde att morse-uppgiften inte gick att lösa utan en lätt modifikation.» (3)
- Schropac - inte alls givande. Optisk pumpning - ganska givande, väldigt intressant.» (3)
- Shropac kändes väldigt stor och vissa frågor kändes lite konstiga, men jag lärde mig ändå en del där så den var ändå givande.» (4)
- De var roliga men ökade inte förståelsen så jättemycket. Ha kvar dem dock!» (4)
- vvib. var givande för det var en viktig del av kursen.» (4)

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

1 (Mycket liten)»1 3%
5 16%
14 45%
9 29%
5 (Mycket stor)»2 6%

Genomsnitt: 3.19 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Var tyvärr sjuk en hel del, men var på många av de tidigare föreläsningarna vilka jag tyckte var bra» (3)
- Lärde mig mest på att diskutera exempeluppgifterna i grupp. » (3)
- Räkneövningarna var guld värda.» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.55


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

11. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

31 svarande

Ja»0 0%
Nej»31 100%

Genomsnitt: 2

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
5 16%
14 45%
5 (För hög)»12 38%

Genomsnitt: 4.22

- Väldigt lagom. » (3)
- Medelvärdet av arbetsbelastningen var inte så hög. Blir högt under de veckor med inlämngsingsuppgift. Borde kanske övervägas om vi inte ska få längre än en vecka för inlämningsuppgifterna, blir nog illa om det krockar med en 3 dygns labb.» (3)
- På kursen var den bra, problemet är att det finns många andra kurser samtidigt vilket gör perioden väldigt tung.» (3)
- Pga för många examinerande moment så blev arbetsbördan snarare den hos en 7.5hp-kurs.» (4)
- Lite väl med 1000 sidor kurslitteratur, två labbar, två inkämningar och en tenta för 4,5 hp.» (4)
- Det var lite mycket inlämningar men å andra sidan var de ju väldigt nyttiga att göra. Men i den här kursen var det första gången jag satt uppe väldigt sent på natten och gjorde skolarbete (skrev rent inlämningsuppgift 1).» (4)
- Ganska mycket labbar, inlämningar, och sen tenta så det var lite mycket.» (4)
- Ta bort labbrapporterna så blir allt bra» (5 (För hög))
- Arbetsbelastningen var väldigt ojämn. Några veckor var det ingenting alls, andra veckor skrev jag på inlämningar från lunch till tio på kvällen hela veckan.» (5 (För hög))
- Utifrån antalet högskolepoäng på kursen kändes arbetsbelastningen helt orimlig. Inlämningsuppgifterna tog i snitt 30 timmar att göra och om man bara får en vecka är detta mycket svårt att få ihop med de andra kurserna. Det hade varit rimligare om man fått längre tid på sig med dem. Så som kursen ser ut nu finns absolut ingen tid till att göra övningsuppgifter vilket är väldigt stressande inför en tenta. Arbetsbelastningen skulle behöva spridas ut mer och inte ligga i klumpar så att man lättare kan strukturera sin egen tid, datorlabben som den ser ut idag känns även den helt onödig och endast tidskrävande.» (5 (För hög))
- Arbetsbelastningen i denna kurs var på tok för hög. Denna 4.5 hp kurs har tagit betydligt mer tid än många 7.5 poängs kurser. Antingen behöver arbetsbelastningen sänkas eller så behöver poängen ökas.» (5 (För hög))
- Det är orimligt att ha två stora inlämningsomgångar, två (varav en mycket tidskrävande) rapporter, en laboration och en tenta i en 4.5 poängs kurs. Detta måste ändras på.» (5 (För hög))
- Alldeles för mycket arbete med två rapporter, två inlämningsuppgifter _och_ en tenta i en 4,5-poängskurs, särskilt när de flesta läser två andra kurser parallellt (och har ExpFyslabb!) Jag tycker labbarna borde tas bort.» (5 (För hög))
- På tok för hög! För 4,5hp gör vi 2 laborationer+rapporter, 2 omgångar svåra och tidskrävande inlämningsuppgifter och en tenta? Mer rimligt hade varit 7,5hp... Att påstå att inlämningsuppgifterna skulle vara frivilliga är löjligt, för att ha en chans att klara kursen kände man sig tvungen att göra dem för att kunna uppnå godkänt på tentan. Samma situation för att ha en chans till högre betyg. Bonuspoäng ska inte vara viktade så att man måste göra dem för att uppnå ett visst betyg, som nu blev fallet.» (5 (För hög))
- För en 4.5 poängskurs tycker jag att arbetsbelastningen har varit helt orimlig. Jag tycker heller inte att det borde vara så svårt att skära ner på vissa delar av examinationerna, man behöver inte behålla moment bara för att det har varit så tidigare. Vissa delar av examinationen kändes som att de bara fanns med av gammal vana och mest var tidskrävande utan att ge någon djupare förståelse. Detta tycker jag främst om labben och om Schropac-labben. Det hade räckt med att demonstrera och berätta om de olika experimenten samt att plocka ut en liten del av Schropac-labben. Inlämningsuppgifterna lärde jag mig väldigt mycket av så de uppskattade jag. Jag tycker dock att resultatet från dem borde haft mer inverkan på det slutgiltiga betyget. Det var konstigt att tentan var värderad som fyra uppsättningar av inlämningsuppgifter. Om kursen nödvändigtvis behöver innefatta så mycket som den gör nu är det inte okej att den bara ger oss 4.5 poäng. » (5 (För hög))
- Intressant kurs som tyvärr åt upp för mycket tid. » (5 (För hög))

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»4 13%
Mycket bra»24 80%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.83

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»9 29%
Mycket bra»16 51%
Har ej sökt hjälp»6 19%

Genomsnitt: 3.9

- Tyckte Henrik verkade ha svårt att ge bra svar på visa frågor. Räkneövningsledarna är dock ett bra komplement, men det gäller att man ställer rätt frågor till rätt person.» (Ganska bra)
- Speciellt hos Louise!» (Mycket bra)
- Både Henrik och räkneövningsledarna var välkomnande om man kom med frågor.» (Mycket bra)
- Det var mycket givande att fråga Henrik, han hade ofta bra svar.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

15. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

31 svarande

1 (ej prisvärd)»9 42%
8 38%
3 14%
1 4%
5 (mycket prisvärd)»0 0%
Köpte inte boken»10

Genomsnitt: 1.8

- Mest ovärda bok jag har köpt under min Chalmerstid. Ärligt talat, den är alldeles för dyr, för tjock och vi använder endast en bråkdel av boken i kursen. Det måste finnas en bok som är mer konkret och betydligt billigare och som man inte får ryggskott av.» (1 (ej prisvärd))
- Boken var både dyr och inte särskillt bra. Om det skulle vara möjligt hade nog ett kompendie i kursen varit mycket bättre för både överblick och inlärning. Så som det var nu var anteckningar min största hjälp.» (1 (ej prisvärd))
- Långt över chalmers riktlinje över vad en bok skall kosta. Såvitt jag vet används den heller inte i senare kurser. Endast ungefär halva boken var relevant, bör finnas något mer avsmalnat som bättre lämpas för kursen. Boken var dock bra, men inte tillräckligt för att rättfärdiga priset.» (1 (ej prisvärd))
- Använde ju typ 10% av boken max.» (1 (ej prisvärd))
- Boken var väldigt dyr, väldigt stor och jättedålig. Ska det ändå köpas stora dyra böcker, välj t.ex Haken-Wolf, som förklarar på ett bra sätt istället för en bok som är kass.» (1 (ej prisvärd))
- Fungerade okej som uppslagsbok när man gjorde inlämningsuppgifterna men den var inget bra komplement till föreläsningarna. Varje föreläsning motsvarade ca 50 sidor i boken (dessutom med mycket "pratig" text) vilket man inte orkar eller har tid att läsa igenom innan en föreläsning eftersom man samtidigt har två andra kurser. Att texten var pratig gjorde dessutom att man inte kunde hålla intresset uppe för att läsa igenom texten.» (1 (ej prisvärd))
- Lite väl mäktig bok för en 4,5 hp kurs kanske...» (2)
- Ganska dyr bok» (2)
- För tjock och dyr. Svår att hitta i och ännu svårare att läsa. Skulle behöva en bok mer anpassad till kursen eller möjligen mycket tydligare läsanvisningar.» (2)
- Den innehåller väldigt mycket som inte används. Den är bra som ett uppslag för specifik information avseende dess innehåll men den är väldigt dålig på att öka förståelsen för kvantfysik i sig.» (2)
- Den kom in sent till Cremona, så när jag väl fick den var jag van vid att inte använda den. Den är för tjock för att vara en bra kursbok, kan inte gärna läsa in 100 sidor som förberedelse på en lektion.» (2)
- Bra bok, men kanske inte optimal för den här kursen. För omfattande.» (2)
- boken var bra men dyr, kanske skulle man kunna använda den även i första kvantkursen och skippa måns kompendium (?)» (3)
- Laddade ner boken i pdf-format. Ansåg att boken var för dyr och tung för en så pass liten kurs, men innehållet i den var mycket bra.» (Köpte inte boken)
- Boken behövdes knappt. Det var någon smågrej här och där som jag hade behövt den till (t.ex. om ett magnetfält är starkt eller inte för ett visst grundämne)» (Köpte inte boken)
- 700 SEK för en 4,5 poängs kurs???!!!! SJUKT! Inte okej! Lånade boken på biblioteket, men där finns bara ett exemplar...» (Köpte inte boken)
- För dyr» (Köpte inte boken)
- Enligt studentkårens riktlinjer borde kurslitteraturen kosta runt 315kr, vår bok var dubbelt så dyr. Oacceptabelt. Kursen kanske borde utökas med 3 hp?» (Köpte inte boken)
- Jag köpte inte boken för att jag tyckte att det var orimligt att betala så pass mycket för en kursbok. Den här boken kostade långt över de rekommenderade 70kr/hp.» (Köpte inte boken)
- Överdrivet. Okej om den hade varit för båda kvantkurserna. Då hade man förstått någonting av det som hände i Måns kurs också :).» (Köpte inte boken)

16. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

1 (Mycket liten)»2 6%
12 40%
9 30%
6 20%
5 (Mycket stor)»1 3%

Genomsnitt: 2.73 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har använt mig av Haken-Wolf i kombination med Wikipedia för att klara uppgifterna då kurslitteraturen var kass. Annat kursmaterial (labbPM) var svårförstått och dåligt.» (1 (Mycket liten))
- Boken använde jag bara när jag skulle dubblkolla att mina lösningar på inlämningsuppgifterna var vettiga. Dock tycker jag att Henriks arbetsplaner var mycket användbara, men kanske skulle det också finns hänvisat till svar på frågor i vissa fall.» (2)
- Har knappt använt boken då den går sönder av att öppnas och inte är den lättaste att bära runt på. Innehållet är inte heller särskillt välöverskådligt. Den är för stor för att vara bra helt enkelt.» (2)
- Wikipedia är bättre.» (2)
- Jag tycker boken till stor del förklarade bra och var pedagogisk.» (4)
- Föreläsningsanteckningarna har varit till stor hjälp i lösningen av inlämningsuppgifterna.» (4)
- Störst från räkneövningar och exempel.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.73


Kommentarsfrågor

17. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

31 svarande

Ja»26 83%
Nej»5 16%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.16

- Hade varit bra om alla slides som visades på föreläsningarna hade funnits på kurshemsidan. » (Ja)
- Mycket bra kurshemsida med tydliga nyheter! Dock borde informationen om tentan förtydligas. Vi borde åtminstone få veta hur många uppgifter den innehåller.» (Ja)
- Kunde varit bättre info om tentan, med en riktigt demotenta. Blir inget problem nästa år.» (Ja)
- Infon fanns där men kurshemsidan var väl inte i toppskick vad gäller användarvänlighet..» (Ja)
- Visste inte alls hur tentan skulle se ut eller vilka hjälpmedel som skulle vara tillåtna förrens långt in i kursen. Skulle vara trevligt att veta sådant lite tidigare.» (Nej)
- Information om att det ens var tenta lades upp veckan innan kursen började, vilket är på tok för sent. Information om omfattningen på rapporter och inlämningar var olika från olika källor. Den information som stod på hemsidan och på uppgifterna indikerade att man skulle vara mycket noggrann och att inget slarv accepterades. I själva verket var det inte alls så viktigt att vara perfekt, vilket var irriterande när man lagt ner massor med arbete. Många detaljer (som hjälpmedel på tentan) fick man fråga om då info saknades. Kursen behöver ett Kurs-PM, där allt stor i god tid, gärna en månad innnan kursen börjar.» (Nej)
- Eftersom det var första året det fanns en tenta på kursen fanns det inga äldre tentor att titta på för att se hur tentan var konstruerad. Henrik gav heller inga tydliga besked om detta. Visserligen fick vi frågor som skulle likna de som kom på tentan, men vi fick inget exempel på hur en tenta skulle kunna se ut. Hur många frågor den innehöll, hur stor del som var teori osv. » (Nej)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tentan!»
- Själva utförandet av labbarna. Henriks arbetsplaner. Henriks föreläsningar, men aningen mer genomtänkta. Räkneövningsledarna.»
- Den "vanliga" laborationen. Man lärde sig väldigt mycket på den.»
- Inlämningsuppgifterna tog mycket tid (framförallt en del, några gick ganska fort.)»
- Louise som räkneövningslededare. Och kombinationen av tavelskrivning och pp på föreläsningarna. »
- tycker examinationsformen var bra, dvs inlämningsuppgifter+tenta, ist för muntlig tentan»
- Inlämningarna. Jag skulle också säga tentan (om man får reda på den i tid), men jag vet att man kan ha tre tentor i tentaveckan den perioden, vilket inte är okej.»
- Ta bort en lab kanske annars är det bra»
- Laborationerna (med modifikationer), tentan, räknestugorna, inlämningarna.»
- Experimentella labben, räkneövningsledarna. Innehållet är ganska bra.»
- Inlämningsuppgifter+tenta kändes som ett bra system som betygsgrund då tentan var bra avvägd. De tre praktiska laborationerna borde också bevaras.»
- Räkneövningarna.»
- Räkneövningarna har varit väldigt bra. Jag tycker att det är bra att ha inlämningsuppgifter som utgör en stor del av betyget. »
- Inlämningsuppgifter»
- Tenta, inlämningensuppgifter. »
- Tenta fungerade väldigt bra!»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta bort labbrapporterna»
- Labbrapporten ska bort. Tänk över så att examinationen inte blir överdrivet stor, som nu. Mindre tenta, så att tidsbrist inte blir en negativ inverkan. Byt bok! »
- Tentan, det kändes som det blev väldigt mycket. Betygsgränserna blev svåra då man både måst få full poäng på inlämningarna och 80% på tentan.»
- Färre moment eller fler hp. Tydligare koppling mellan labb och föreläsningar. Tydligare vad det är för nyhet i nästa kursmoment. Kändes lite som att vi gjorde samma sak i flera veckor i början.»
- Arbetsbelastningen. Det skulle hjälpa att få längre tid på inlämningsuppgifterna och förändra eller helt ta bort datorlaborationen. Om kursen ska innehålla en tenta måste man få tid att plugga inför den.»
- Personligen ogillade jag examinationsformen, en tenta behöver man lägga ner en hel del tid att förbereda sig inför även om man hag gjort inlämningsuppgifterna, vilket leder till en mycket tung arbetsbelastning jämtemot de högskolepoäng som kursen motsvarar.»
- Antalet kursmoment och frågeställningarna på labbar och inlämningsuppgifter. Henrik borde låta någon annan läsa igenom dem innan han ger ut dem för det var ofta svårt att förstå vad som menades även om det var en enkel uppgift.»
- Labbarna, de borde kunna göras roligare. »
- Bort med labbarna. Datorlabben är mycket jobb med det struliga programmet (Shropac) och skrivandet, med mycket litet inlärningsvärde. Labbarna gav en djupdykning på en praktisk del av tillämpad kvant, men det har vi redan i ExpFysen. Föreläsningarna kan bli tydligare med vad som är viktigt. Bättre information och mer ärliga krav på inlämingarna (vad är det ni tittar på när ni rättar? vad ska man fokusera på?).»
- Se till så att laborationerna ger poäng så att man tar dem på mer allvar. Ge ut inlämningsuppgifterna tidigare så att man lättare kan administrera sin tid.»
- Byt bok!!! Datorlabben "Schropac" kändes väldigt luddig.»
- BORT MED SCHROPAC. Tydligare motiverade samband på föreläsningarna.»
- Schropac-labben kan nog slopas helt. Det känns även lite onödigt med labbrapport till de praktiska labbarna, då den inte är betygsgrundande och man har mycket annat som känns viktigare blir den bara ett störmoment. Ser hellre att (de praktiska) labbarna är kvar som obligatoriska med krav att man läst labb-PM, inte mer än så.»
- Datorlabben bör tas bort. De andra laborationerna kan göras som demonstrationer, alternativt göras utan labbrapport. Inlämningsuppgifterna bör antingen tas bort och istället bli instuderingsfrågor, eller bli mycket enklare och fortfarande ge samma antal poäng. Det är helt orimligt att tentan ger samma poäng som fyra omgångar inlämningsuppgifter, med tanke på hur fruktansvärt tidskrävande inlämningarna var. En idé är att ändra fokus på inlämningsuppgifterna, man kanske kan visa förståelse för kvant genom att tolka svar och berätta om kvantfenomen, än att räkna integraler med papper och penna på 10 sidor. Kort och gott, minska momenten i kursen eller behåll konceptet och öka antalet högskolepoäng. Arbetsbelastningen var löjligt hög för ynka 4,5hp. Tänk på att vi även läser andra krävande kurser parallellt.»
- Stora delar eller hela datorlaborationen bör tas bort. Laborationerna bör göras om eller tas bort helt, eller bara vara demonstrationer. Kraven på inlämningsuppgifterna bör ändras så att de handlar om att visa att man förstått kvant snarare än att man kan räkna integraler och algebra med penna och papper. (Man skulle till exempel kunna tillåta användande av tex. Mathematica för att lösa ett uttryck som är upsatt korrekt. På så sätt skulle det komma att handla mer om tolkning av resultat.) Även viktningen tenta kontra inlämningsuppgifter bör ändras, i alla fall om uppgifterna ska fortsätta vara på den nivå de är nu. I så fall tycker jag att det borde vara den mest bidragande faktorn till slutbetyget. Kanske skulle man kunna ha en tenta som ett obligatoriskt moment bara för att bli godkänd och att själva betyget sattes på inlämningarna. »
- Ta bort datorlabben, eller gör den frivillig med bonuspoäng. Överväg nåt liknande med den praktiska labben.»
- Labbarna borde ha modern utrustning, åtminstone i nivå med expfysen. Det borde inte vara lika stort fokus på integrallösning i kursen, åtminstone inte på tentan. »
- Är det rimligt att ha tenta, 2 inlämningar och 2 labbar med rapport i en 4,5hp-kurs? Datorlabben tyckte jag inte tillförde så mycket, kanske kan den göras om (skäras ner på) eller tas bort? Även den andra labben som gav betydligt mer kanske kan tänkas på, i expfys finns ju en kvant-labb. Ökat sammarbete mellan kuserna kanske är ett bättre alternativ?»

20. Övriga kommentarer

- Lycka till med sammanställningen! V.E.S. Frasse»
- Man lär sig mycket på kursen men det är tyvärr svårt att uppskatta den undertiden då arbetsbelastningen är för hög. De flesta moment är bra och givande men man måste antingen få lite mer tid, eller göra dem lite mindre omfattande.»
- Föreläsarens uppfattning av tid verkar något skev, om man ser till vad han anser är rimlig tid som skall läggas på en uppgift och vad som faktiskt krävs. Exempelvis dator uppgiften om schrödinger ekvationen som var rekomenderad till en dag, som jag och min kursare lade ca 20 h och resulterade i ca 12 A4. Vilket fick kommentaren "bra men något kort". Kanske har föreläsaren fått missuppfattningen att ett arbetsdygn är 24 timmar och inte 9.»
- Denna kursen var mycket bättre än Måns kurs. Henrik förklarar så att man förstår och gör kvant lätt. Henrik borde ha första kvantkursen också!!!»
- Det viktiga är att se över de obligatoriska momenten. Detta för att de har en benägenhet att kunna ta mycket tid som man kan använda på andra inlärningsaspekter än att överarbeta en rapport. »
- Datorlaborationen om Shrödingerekvationen borde förtydligas. Den kändes dåligt formulerad och ogivande.»
- BORT MED SCHROPAC.»
- Kursen måste ändras på något sätt, att få 4.5 poäng för allt det arbete vi lagt ner på kursen känns inte rättvist! »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.43
Beräknat jämförelseindex: 0.6


Kursutvärderingssystem från