ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Strömningsmekanik HT12, TME055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-24 - 2013-01-31
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

8 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 37%
4 50%
1 12%
5 (över förväntan)»0 0%

Genomsnitt: 2.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Trodde att kursen skulle vara med hands on istället för en "introduktionskurs". » (2)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

8 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
2 25%
2 25%
3 37%
5 (mycket relevant)»1 12%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.37

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

7 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 14%
2 28%
1 14%
5 (Mycket bra avvägt)»3 42%

Genomsnitt: 3.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Skrev ej tentan» (?)
- Mycket teori för att vara en fysikkurs» (2)
- Skrev ej» (3)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

8 svarande

<25%»2 25%
25-50%»2 25%
50-75%»1 12%
>75%»3 37%

Genomsnitt: 2.62

- Hade mycket annat som prioriterades först» (<25%)
- Valde tre kurser istället för två och läste därför strömningen på egen hand i somras.» (<25%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

8 svarande

1 (inte alls bra)»1 14%
1 14%
1 14%
4 57%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Rörigt upplägg. Antingen borde föreläsningarna utformas så att det är enkelt att ta bra anteckningar eller så borde alla de befintliga föreläsningsanteckningarna renskrivas(och förtydligas) och vara tillgängliga i ett litet kompendium från kursens start.» (1 (inte alls bra))

6. Vad tyckte du om räkneövningarna?

8 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 14%
2 28%
4 57%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

1 (Mycket liten)»2 28%
1 14%
1 14%
3 42%
5 (Mycket stor)»0 0%

Genomsnitt: 2.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lärde mig det mesta själv, med hjälp av kursboken.» (1 (Mycket liten))

8. Skulle du vilja ha mer eller mindre tensorer i kursen?

6 svarande

Mer»4 66%
Mindre»2 33%

Genomsnitt: 1.33

- vet ej» (?)
- Tensorer är väldigt användbara och smidiga, lika bra att lära sig det! » (Mer)
- Det var en bra blandning (fanns inget lagom-alternativ).» (Mer)

9. Skulle du vilja ha någon form av simuleringsuppgift i kursen?

6 svarande

Ja»6 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

- kanske men risk för att det kolliderar med kvanten» (?)
- Ja, för att det hade varit intressant och givande.. men nej för att perioden redan innehåller väldigt mycket!» (Ja)
- Jajamän! » (Ja)
- Man kan ju göra en del enkla saker med stationär strömning och källor och virvlar och så, men det hade varit häftigt med turbulens om det hade varit genomförbart.» (Ja)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.16


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

7 svarande

Ja»0 0%
Nej»7 100%

Genomsnitt: 2

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

6 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
5 83%
0 0%
5 (För hög)»1 16%

Genomsnitt: 3.33

- Vet ej - hade inte tid med kursen eftersom läsperioden i övrigt var väldigt tung» (?)
- Den var lagom. Jag hade mycket att göra i expfys och tillkvant, så det var skönt att det inte var en massa inlämningsuppgifter i kursen. Duggorna gjorde att man tvingades plugga och det var bra.» (3)
- För många duggor. Detta kombinerat med andra kurser med många inlämningar var inte bra.» (5 (För hög))

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 12%
Mycket bra»2 25%
Har ej sökt samarbete»5 62%

Genomsnitt: 4.5

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 12%
Ganska bra»1 12%
Mycket bra»2 25%
Har ej sökt hjälp»4 50%

Genomsnitt: 4.12


Kurslitteratur

14. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

8 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
0 0%
5 100%
0 0%
5 (mycket prisvärd)»0 0%
Köpte inte boken»3

Genomsnitt: 3

- Har för mig att den kostade en del, men den var bra och strukturerad.» (3)

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
2 28%
0 0%
3 42%
5 (Mycket stor)»2 28%

Genomsnitt: 3.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var bra att det fanns uppgifter på hemsidan också.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.71


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

8 svarande

Ja»5 71%
Nej»2 28%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.28

- Lite ont om gamla tentor. Vore trevligt med Latex:ade anteckningar istället för Sinisas svårläsbara. » (Nej)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Exempel från verkligheten med separation och sånt.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Uppdaterat schema innan kursstart.»

19. Övriga kommentarer

- Kanske dags att göra nya dugga-uppgifter. Hörde att de hade använts något annat år.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.25
Beräknat jämförelseindex: 0.56


Kursutvärderingssystem från