ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Speciell relativitetsteori HT12, FUF045

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-24 - 2013-01-11
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 73%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

22 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
2 9%
12 54%
5 (över förväntan)»8 36%

Genomsnitt: 4.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

22 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
7 31%
9 40%
5 (mycket relevant)»6 27%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.95

- Det är relevant och nytt men det känns inte som att kursen innehåller så mycket när man ser tillbaks på den, i jämförelse med andra 4.5p kurser.» (3)
- Jag kommer nog inte använda kunskapen om jag hamnar i industrin, men som en intresseväckande kurs för kanske fortsatt forskning är den kanon!» (3)
- Det beror nog mycket på vad man väljer att fortsätta läsa, men som en intresseväckande kurs fungerar den väldigt bra. » (3)
- Beror på vad jag väljer för master :)» (3)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

22 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
0 0%
10 45%
5 (Mycket bra avvägt)»12 54%

Genomsnitt: 4.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inlämningsuppgiftern var bra och träffade det mesta men på muntan gällde de att ha lite tur så att man inte fick tensorer.» (4)
- Jag tycker examinationsformen med tre frågor på olika "kategorier" som man får på lapp är toppen! Examinationen känns genomtänkt och jag kände att det gav en bra koll på mina kunskaper. Tidigare erfarenhet av munta har gjort mig osäker på hur bra examinationsformen är, men denna muntan fick mig på nya tankar:-)» (5 (Mycket bra avvägt))
- Inlämningar och munta funkade bra ihop. Muntan var lite mer stickprov, men på ett rättvist och genomtänkt sätt.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

22 svarande

<25%»1 4%
25-50%»2 9%
50-75%»3 13%
>75%»16 72%

Genomsnitt: 3.54

- Sena nätter för att möta kvantens deadlines gjorde att fredagsföreläsningarna ofta offrades för sömn.» (50-75%)
- Var tyvärr sjuk en del» (50-75%)
- Försök att inte lägga föreläsningarna i Edit-huset nästa år. Det är jäääätte-långt dit ju!» (>75%)
- Föreläsningarna var väldigt bra. Framförallt var det skönt att Ulf hade inställningen att vi skulle fråga så mycket som möjligt, på så sätt var det mycket som förtydligades. » (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

22 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
9 40%
5 (mycket bra)»13 59%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.59 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Pedagogiska, ibland lite för pedagogiska och utdragna.» (4)
- Följde boken lite väl noga ibland, men samtidigt var det mycket lättare att ta till sig ämnet på föreläsningarna än genom att läsa boken.» (4)
- Underbara föreläsningar, de bästa jag haft på Chalmers! Om Ulf överför sin pedagogik och sitt tålamod för "frågvisa" studenter blir det nog kanon nästa år med!» (5 (mycket bra))

6. Hur har fördelningen mellan teori och konkreta exempel varit på föreläsningarna?

22 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
7 31%
10 45%
5 (mycket bra)»5 22%

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För får exempel, men Ulf motiverade det på ett rimligt sätt.» (3)
- Jag hade gärna haft lite fler exempel» (3)
- Kunde skippa några av de avsnitt som ändå står i boken och istället räknat på det. Kanske hitta på egna tankeexperiment?» (3)
- Kunde behövts något mer räkneexempel kanske» (4)
- Saknade exempel i början men de två sista tredjedelarna av kursen hade en bra fördelning.» (4)
- konkreta exemplen kom lite sent, i fallet med Minkowski diagram, i förhållande till inlämngsuppgifterna.» (5 (mycket bra))
- Skönt att Ulf blandat dessa! Bra att han hänvisar till fler exempel på hemsidan:-)» (5 (mycket bra))

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
3 13%
8 36%
5 (Mycket stor)»11 50%

Genomsnitt: 4.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag lärde mig det mesta på föreläsningarna. Boken var också oftast bra men komplementera sällan föreläsningarna såpass mycket att det var värt att läsa den också.» (4)
- Enda sättet att se hur man räknar uppgifter kvantitativt.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.33


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

8. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

22 svarande

Ja»0 0%
Nej»22 100%

Genomsnitt: 2

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 4%
20 90%
1 4%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3

- Läsperioden hade blivit förstörd om det var mycket mer, samtidigt blev det så att jag prioriterade spec rel lägst och inte känner mig helt självsäker när det kommer till räkningar.» (2)
- Bra avvägt. Uppgifterna tog lite tid men inte för mycket.» (3)
- Enda kursen denna läsperiod där det kändes att föreläsaren förstod hur mycket arbetsbörda en 4,5 hp kurs ska innebära. Väldigt bra avvägt!» (3)
- Lagom. Tur det, annars hade det varit svårt att överleva perioden p g a de andra kurserna.» (3)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»20 90%
Har ej sökt samarbete»2 9%

Genomsnitt: 4.09

- Samarbetat på nästan alla inlämningar.» (Mycket bra)

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 13%
Mycket bra»17 77%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 3.95

- Ulf var mycket duktig på att svara på frågor även efter lektionerna och tog sig tiden att svara på dem.» (Mycket bra)
- Ulf har varit mycket hjälpsam och öppen!:-D» (Mycket bra)
- Ulf har en bra inställning till tips på inlämningsuppgifterna och ger lagom med ledning.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

12. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

22 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
1 4%
6 28%
14 66%
5 (mycket prisvärd)»0 0%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 3.61

- Jag skulle gärna se att sättet som föreläsningarna förklarar saker skiljde sig mer från boken. » (3)
- även om den är dyrare än 70kr/hp så är den klart värd det utifrån att den går vidare på allmän relativitetsteori» (3)
- Boken är bra, men skulle må bättre av mer bilder. Det är svårt att ta till sig abstrakta saker som SpecRel genom bara text. Tur att Ulfs föreläsningar finns!» (3)
- Boken är bra och har efter kursen fortfarande mycket att ge.» (4)
- Bra bok som tar upp allt väsentligt. Ibland lite pratig.» (4)
- Skulle efterfråga mer figurer för att förklara olika effekter!» (Köpte inte boken)

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
9 42%
7 33%
5 (Mycket stor)»5 23%

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Trevlig bok, även om vi bara använde en tredjedel. Dock var uppgifterna inte lika bra som själva texterna, en del av svårigheten i uppgifterna blev begreppsförvirringar då han använde olika skrivsätt i uppgifter och text.» (?)
- Boken var svårläst och texten var stundtals förvirrande. Framförallt när man skulle göra uppgifterna.» (3)
- Användes mest som uppslag vid lösandet av inlämningsuppgifterna.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.8


Kommentarsfrågor

14. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

22 svarande

Ja»22 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

- Inte om muntan i början av kursen.» (Ja)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Uppläget och tempot. Innehållet är också bra.»
- Examinationsformen»
- Stämningen på föreläsningarna där undervisningen på ett friktionslöst sätt tillåts urarta i närmast filosofiska resonemang. Detta känns som en förutsättningen för att man ska förstå koncepten.»
- Blandningen mellan teori och exempel på förel. Arbetsbördan som är precis lagom. Möjligheten att resonera kring deadlines osv med föreläsaren!»
- Examinationsformen, speciellt hur muntan genomfördes med utlottning av uppgifter etc.»
- Kursboken, den är väldigt mysig. Upplägget på kursen var också väldigt trevligt, med inlämningar och munta.»
- Det mesta, väldigt bra organiserat.»
- Examinationsformen, kombinationen av inlämningar och munta funkade väldigt bra och hjälpte inlärningen»
- Upplägget, kursens innehåll, examinationsformen»
- Jag vet att Ulf inte kommer ha kursen, annars skulle jag vilja ha kvar honom :) Formen på kursen fungerar utmärkt och man lär sig det man ska på ett effektivt sätt. Inga klagomål!»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske införa tensorer tidigare så att man har en bättre chans att lära sig dem. På föreläsningarna gick det för snabbt med tensorerna då det var så mycket nytt, och Rindler var ovanligt dålig på att lära ut tensorer, Cederwalls kompendium från vektorfälten täcker inte allt och något annat material har F3 inte om tensorer.»
- Bättre kommunikation med världens värsta tidstjyv: tillämpad kvant. Det blir onödig påfrestning när deadlines krockar och även om F3 läser många olika kurser denna period borde man i alla fall kunna se till att inte krocka med kvanten. Och varför läste vi om tensorer egentligen? Om det är förberedelse inför någon senare kurs är det väl vettigt, men annars ser jag ingen poäng med det.»
- Försöka synka bättre med andra kurser så att inte inlämningar krockar!»
- Möjligtvis lite fler räkneexempel.»
- inget»
- Gärna 3-4 räkneövningar!»

17. Övriga kommentarer

- Trevlig kurs. »
- Väldigt rolig kurs!»
- Helt fantastisk kurs, jag kan ej komma på något stort som bör förändras. Bland de bästa kurserna jag läst!»
- Verkligen en rolig och intressant kurs. Ulf Gran gjorde också ett exemplariskt arbete på föreläsningarna.»
- Synd att Ulf inte fortsätter att hålla i kursen, han gjorde ett riktigt bra jobb»
- Synd att Ulf inte skall ha den längre, en av de bästa föreläsarna jag haft.»
- Jag hade gärna sett att inlämningsuppgifterna inte bara var teori-uppgifter (visa att...) utan några mer beräkningsuppgifter.»
- Lycka till med Mek1, Ulf!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.25
Beräknat jämförelseindex: 0.81


Kursutvärderingssystem från