ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Experimentell fysik 1 - mätteknik HT12, TIF081

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-24 - 2013-01-11
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

26 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
4 15%
19 73%
5 (över förväntan)»3 11%

Genomsnitt: 3.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

26 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
3 11%
14 53%
5 (mycket relevant)»9 34%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.23

3. Vad tyckte du om laborationerna?

26 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 7%
8 30%
12 46%
5 (mycket bra)»4 15%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- SVÅRA!» (2)
- Vissa var väldigt förvirrande, speciellt eftersom jag i många fall knappt hade använt utrustningen tidigare.» (2)
- Labbarna var väl bra utvalda men det skulle behövas mkt bättre underlag till uppgifterna. Man har ingen anning om vad man gör och varför. Typiskt sånt som ska stå i labbpappret» (3)
- De var bra, men det var svårt att hinna.» (3)
- De är relevanta och bra, men väldigt tidskrävande. Och inte alltid de bästa förklaringarna i instruktionerna» (3)
- I regel bra avvägd svårighetsgrad» (5 (mycket bra))

4. Vad tyckte du om introföreläsningen?

26 svarande

1 (Inte alls bra)»4 15%
7 26%
12 46%
2 7%
5 (mycket bra)»1 3%

Genomsnitt: 2.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ganska onödig» (2)
- Kommer inte ihåg så mycket av den» (3)
- Var inte där.» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.41


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

5. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

26 svarande

Ja»0 0%
Nej»26 100%

Genomsnitt: 2

6. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
18 69%
6 23%
5 (För hög)»2 7%

Genomsnitt: 3.38

- Den är okey, lagom med förberedelser, men mest tiden på själva labben som är lite kort alternativt för mycket att göra på den tiden för att man ska unna förstå och lära sig saker. Känns som man stressade mycket.» (3)
- Laborationen med transistorerna var väldigt stor för den tidsramen som gavs. Skulle kunna bli bättre om man tog bort en av uppgifterna, eller en utav de många kopplingarna man var tvungen att göra (Inte svårt, bara tidskrävande) var klar innan labben.» (4)
- Det var svårt att hinna klart med laborationerna.» (5 (För hög))
- Mycket förberedelse etc.» (5 (För hög))

7. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 11%
Mycket bra»23 88%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.88

- Hade lite dålig kommunikation med min labbpartner under de första labbarna men det blev bättre mot slutet» (Ganska bra)

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 7%
Ganska bra»8 30%
Mycket bra»16 61%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.53

- Att ställa frågor om förstudierna innan laborationstillfällena var svårt. Det innebär att om man gjort ett fel i förstudien så försvann ännu mer tid från de redan stressade laborationerna.» (Ganska dåliga)
- Det varierade. De flesta var väldigt hjälpsamma, medan några förvirrade och sa att saker var fel/trasigt när det inte var det. » (Ganska bra)
- Jattebra handledare!» (Mycket bra)
- Labb handledarna har varit toppen!!» (Mycket bra)


Kommentarsfrågor

9. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

26 svarande

Ja»24 92%
Nej»2 7%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.07

- Som sagt så behövs mer information om vad det är vi gör. Jag förstår att man måste lära sig att klara sig själv men det trodde jag del B var för. Och att förklara varför man gör olika saker borde göras även om man själv måste komma på helt hur man gör det som nu. » (Nej)
- PM kan finslipas.» (Nej)

10. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Handledarna!»
- Labbet»
- I sig var labbarna bra uvalda på vad de innehöll. De täcker det mesta man behöver komma i kontakt med inför framtiden. »
- Alla hjälplärare.»
- Möjligheten att samarbeta med andra. »
- Förberedlseuppgifterna»
- Det mesta»

11. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Korta ner introforelasningen.»
- Vissa gånger så fick man ingen lunch efter labben då eftermiddags föreläsningarna började direkt efter labben.»
- Se ovan kommentarer»
- Tydligare uppgifter.»
- Mer tid, alternativt mindre att göra. Det var svårt att hinna.»
- Hade velat ha lite mer eget tänk i laborationerna och mindre bara följa instruktioner. »
- Kanske var någon av labbarna lite väl långa. Fast i och för sig hann man varje gång man gjorde förberedelseuppgifterna ordentligt.»
- Instruktionerna till labbarna»
- I stort sett alla labb-pm måste skrivas om för att bli tydligare. »

12. Övriga kommentarer

- Trevlig kurs i allmänhet.»
- Det är högt tempo och många grejer ska testas på, men antar att det är meningen att det ska vara högt tempo.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.41
Beräknat jämförelseindex: 0.6


Kursutvärderingssystem från