ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TM: Matematisk orientering HT12, MVE235

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-01-23 - 2013-02-06
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk matematik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk matematik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

21 svarande

1 (inte alls)»3 14%
4 19%
7 33%
6 28%
5 (över förväntan)»1 4%

Genomsnitt: 2.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag hade inga egentliga förväntningar på innehållet» (3)
- Vissa föreläsningar var överraskande nog väldigt intressanta.» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

21 svarande

1 (ej relevant)»2 9%
8 38%
6 28%
3 14%
5 (mycket relevant)»2 9%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.76

- Jag tycker inte kursen är tillräckligt stor för att kunna påverka mitt skrivande markant.» (2)
- Kan möjligtvis ge lite ideer om vad man vill jobba med i framtiden.» (2)
- Det som var bra med kursen var att skriva rapporten med LaTeX. Många föreläsningar var för svåra för att begripas och några enstaka var helt värdelösa. LaTeX-föreläsningen är ett exempel på en meningslös föreläsning, vi gick inte igenom hur man skulle använda LaTeX.» (3)
- inte relevant för utbildningen men man får upp ögonen på vad matematik kan göra..» (3)
- Ja, kursen är väl i högsta grad relevant. Men det känns lite oturligt att den här kursen och inledande teknisk kommunikation hamnar "inkilade" mellan andra kurser.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

21 svarande

1 (inte alls)»0 0%
4 19%
8 38%
8 38%
5 (Mycket bra avvägt)»1 4%

Genomsnitt: 3.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De flesta föreläsningarna beskrev antingen bara något rent matematiskt eller något allmänt användningsområde av matte utan något konkret exempel. Då är det svårt att skriva en uppsats med rent matematiska förklaringar som handlar om hur matematik används.. » (2)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

21 svarande

<25%»0 0%
25-50%»0 0%
50-75%»1 4%
>75%»20 95%

Genomsnitt: 3.95

- Med tanke på att en godkänd-nivå på kursen krävde >75% närvaro på föreläsningarna är svaret uppenbart.» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

21 svarande

1 (inte alls bra)»1 4%
2 9%
3 14%
14 66%
5 (mycket bra)»1 4%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag tycker det fanns ett par intressanta föreläsningar, men de flesta var rätt tråkiga. Jag tycker inte Håkans föreläsningar var bra. Han skriver exakt av sina papper, håller ryggen mot oss ofta och talar obekvämt.» (2)
- Vissa var mycket bra och andra sämre. Mydagen hade helt klart bland de bästa föreläsningarna.» (3)
- En del föreläsningar var väl lite för matfattiga för att kunna utgöra någon större del av den sammanfattande texten. En del föreläsningar var mindre intressanta, men överlag gav de flesta föreläsningarna rätt intressanta inblickar i vad man skulle kunna syssla med i arbetslivet. Lite anmärkningsvärt dock att nästan alla (alla, t.o.m?) som föreläste forskade, dålig representation från industrin förutom på my-dagen (som hamnade lite i skymundan får man väl säga).» (4)
- Varierande, men många var mycket intressanta» (4)
- De flesta var väldigt intressanta men som sagt så var det svårt att "göra något av det".» (4)
- Nästan alla var otroligt intressanta.» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räkneövningarna?

16 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
2 100%
0 0%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»14

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fanns inte direkt några räkneövningar så.» (3)
- Förutsätter att frågan bara är standard och att det ej förekom egentliga räkneövningar i denna kurs.» (Deltog ej)
- Fanns inga räkneövningar.» (Deltog ej)

7. Vad tyckte du om laborationerna?

16 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
2 100%
0 0%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»14

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fanns inga laborationer heller.» (3)
- Samma som ovan.» (Deltog ej)
- Fanns inga labbar.» (Deltog ej)

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

1 (Mycket liten)»2 9%
4 19%
7 33%
4 19%
5 (Mycket stor)»4 19%

Genomsnitt: 3.19 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Med tanke på att jag inte vet vad jag skall ha lärt mig på denna kurs är det svårt att veta hur mycket undervisningen har hjälpt med detta.» (3)
- Hans föreläsningar var väldigt bra.» (5 (Mycket stor))
- Eftersom att "undervisningen" innebär två föreläsningar om fackspråk och det inte fanns någon kurslitteratur får man väl säga att undervisningen var helt avgörande... ,-)» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.22


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

21 svarande

Ja»1 4%
Nej»20 95%

Genomsnitt: 1.95

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

1 (För låg)»1 5%
3 15%
12 60%
4 20%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 2.95

- Ganska låg, men en högre arbetsbelastning hade gjort det betydligt svårare att bolla de andra två kurserna samtidigt.» (3)
- Om man använde de sista föreläsningarnablev det väldigt lugnt i början och stressigt den sista veckan.» (3)
- Den kunde varit bättre utspridd under kurstiden. Man vill höra alla föreläsningar innan man bestämmer syfte etc.» (4)
- Ojämnt fördelat. Mycket jobb på slutet när man hade tentor och sen skulle hem, och det fanns inte heller så stora möjligheter att jobba tidigare eftersom föreläsningar kom sent. » (4)

11. Hur väl har kamratresponsen mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 33%
Mycket bra»13 61%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.52

- Jag tyckte själv att jag ansträngde mig med att skriva en konstruktiv kamratrespons. Den jag själv fick tyckte jag var lite tunnare» (Ganska bra)
- Fick svar på kamratresponsen i tid och det kändes som relevanta kommentarer.» (Mycket bra)

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 19%
Ganska bra»9 42%
Mycket bra»3 14%
Har ej sökt hjälp»5 23%

Genomsnitt: 3.42

- Eftersom det enbart var självständigt arbete så var det svårt att få hjälp när man ville. Ibland kanske det är svårt att få svar på alla sina frågor via mejl. » (Ganska dåliga)
- Ibland kändes Hans och Håkan väldigt frånvarande då vi inte såg dom så mycket. Men mail svarade dom snabbt o bra på.» (Ganska bra)


Kommentarsfrågor

13. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

21 svarande

Ja»9 50%
Nej»9 50%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.5

- Allting kändes väldigt rörigt i början, vad för text vi skulle skriva etc. » (Nej)
- Fel datum angivet flertalet gånger, inget kursPM vad jag kunde hitta, info gömt i powerpoint-slides, Dålig uppdatering av föreläsarnas presentationer. Tycker tyvärr informationen varit väldigt dålig särskilt för en kurs som ligger första terminen på ett program. Mer tydlighet!» (Nej)
- Nja... i början var det ganska luddigt vad texten egentligen skulle innehålla, kanske framförallt då vi aldrig såg något exempel på en sammanfattande text i sin helhet. Men det gick väl ganska bra i slutändan ändå.» (Nej)
- Vi fick först ett datum och sedan ändrades det och sen ändrades det igen, var mycket rörigt med datumen..» (Nej)
- Tydligare gällande vad uppgiften gick ut på» (Nej)
- Det var ganska oklart vad vi skulle använda för referenssystem till exempel. Jag var på alla föreläsningar och tog del av informationen men behövde ändå fråga mycket om kamratrespons osv.» (Nej)
- Det har varit väldigt otydligt vad som krävs av oss studenter tycker jag. Vi fick information om att vi skulle skriva en uppsats men det var inte så mycket mer information om examineringen. Detta gjorde att det kändes svårt att skriva uppsatsen eftersom jag inte riktigt visste vad som krävdes av mig. Det blir lite förvirrat många gånger under arbetet pga. de bristfälliga instruktionerna.» (Nej)
- Allt, det mesta var oklart, hur man skulle skriva inlämningen, hur den skulle vara uppbyggd, när den skulle in, vad som skulle hända när man fick tillbaka den. Om inlämningen vid jul skulle vara betygsatt eller bara för respons. Vad som krävdes för att bli godkänd. Det enda som egentligen var klart var att vi skulle skriva något baserat på 4 föreläsningar.» (Nej)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Variationen av föreläsningar»
- Fackspråksdelen - särskilt responsen - var utomordentligt bra! »
- Tycker hela kursen fungerade bra.»
- Gästföreläsarna, fackspråksföreläsningarna.»
- Mydagen»
- Google-föreläsningen.»
- Föreläsningarna, de var väldigt intressanta»
- Bredden på föreläsningsämnena, bra att det var allt från sannolikhet till biologi.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Låt första halvan av kursen vara "föreläsningsperiod" och låt den andra halvan vara "skrivperiod".»
- Skriv ett kursPM så att man vet vad som gäller, med uppdaterad information på kurshemsidan. »
- Försök få in någon mer teknisk föreläsning om exempelvis motorer från volvo eller liknande. Även mer variation på föreläsningarna, tyckte mest det var biologi och sannolikhet överlag.»
- Håkans föreläsningar ur matematikfloran var roliga men betydligt svårare att inkludera i sammanfattningen än de kanske lite mer konkreta gästföreläsningarna. »
- Ta bort LaTeX föreläsningen eller gör att den innehåller praktiska saker om LaTeX och inte bara varför man ska använda den.»
- Bättre PM på hur sammanfattningen ska byggas upp, vad som förväntas av den osv»
- Håkan borde bytas ut eller bli bättre på att föreläsa.»
- Närvaron. Man var tvungen att välja föreläsningar att skriva om ganska tidigt för att hinna med allt så det var mest att man satt av resterande föreläsningar när man egentligen hade velat ägna tiden åt att skriva på inlämningen. Om man kunde klämma ihop föreläsningarna mer så att de var avklarade innan kamratresponsen skulle in hade det varit bättre. »
- Mer föreläsningar i början och färre i slutet så man här fler föreläsningar att utgå från när man skriver. »
- Fler föreläsningar i början av kursen så man hinner börja skriva tidigare»
- Föreläsningar bättre anpassade till uppgiften.»
- Tydligare instruktioner av hur uppsatsen bör struktureas upp och innehålla, samt hur man ska skriva den. Det är inte många som har skrivit en akademisk text innan så då är det bra med tydliga instruktioner. »
- Kanske ha många föreläsningar i början, så man kan börja fundera på vad man kan skriva om. Sen ta hur man ska skriva med hans när man har börjat skriva lite. Sen kanske ha en lektion där man kan ställa frågor eller be om hjälp. Tydligare instruktioner och krav på inlämningen. »

16. Övriga kommentarer

- Kursen känns som ett irriterande instick mellan de två andra ganska tidskrävande kurser som lästes i LP2. Får känslan av att detsamma kommer gälla Inledande teknisk kommunikation den här läsperioden. Kanske kan man bygga ihop dessa två (som ändå hänger samman väldigt mycket) till en större kurs på temat skriftling och muntlig kommunikation, och ge denna lite mer utrymme. Detta skulle förmodligen leda till mer givande kurser.»
- Överlag tyckte jag inte om kursen så mycket. Det kändes som en utfyllnadskurs som man har satt in så att vi ska läsa tillräckligt mycket högskolepoäng. Jag känner inte att kursen förbättrar mitt skrivandra i och med att den är så kort. I övrigt tyckte jag inte heller om Hans så mycket. Han är en väldigt bra retoriker och kan tala bra, men jag tycker att han pratar för mycket strunt. Det känns som att man skulle kunna ta bort 70% av det han säger och ändå komma med samma information.»
- Många bra föreläsare!!»
- Lite luddig kurs»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.22
Beräknat jämförelseindex: 0.55


Kursutvärderingssystem från