ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Regelrteknik M3, HT2012, ERE033

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-21 - 2013-02-03
Antal svar: 66
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Knut Åkesson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Skulle du kunna rekommendera kursen till en ambitiös vän som vill bli en duktig ingenjör inom maskinteknikområdet?

66 svarande

gärna»30 45%
kanske»30 45%
nej»6 9%
vet ej»0

Genomsnitt: 1.63

- Beror på inom vilket område som ingenjören vill inrikta sig.» (kanske)
- för detaljerat jmf med tillämpningar som genomsnittlig maskinare gör efter utbildning i verkligheten» (kanske)
- Förstår att reglerteknik som ämne är bra att kunna, men skulle inte rekommendera kursen så som den ser ut nu.» (kanske)
- beror på vad han vill göra » (kanske)
- Ett nödvänligt ont » (kanske)
- Känns som det finns viktigare kurser för en maskinteknolog. Men den är inte onödig.» (kanske)
- Bara om han vill gå Z egentligen.» (nej)

2. Hur väl har kursens mål uppfyllts (för kursmål se kurspm)?

66 svarande

bra»30 57%
godkänt»21 40%
dåligt»1 1%
vet ej»14

Genomsnitt: 1.44

3. Var undervisningsformerna väl avvägda?

65 svarande

ja»38 64%
kanske»15 25%
nej»6 10%
vet ej»6

Genomsnitt: 1.45

- Undervisningen som sådan var bra, men förkunskaperna för maskinare är långt under där de bör vara.» (ja)
- röknestuga utöver ledda övningar vore fint» (kanske)
- Min uppfattning var att väldigt få prioriterade att göra uppgifter själva, kanske beroende på inlämningsuppgifternas omfattning, kanske bara lathet.. Tror de de hade höjt kursen att uppmana individuellt lärande, med duggor eller uppgifter. Ofta blir det bara en person som "fattade" efter grupparbeten.» (kanske)
- Det hade varit bra med mer tid med övningsledare för att ställa frågor och för att de ska kunna hinna räkna igenom fler tal på ett begripligt sätt, där uppgifterna gås igenom steg för steg och inte så hastigt.» (nej)
- för mycket jobb med inl upg.» (nej)
- Jag anser att det är för mycket olika moment som krävs. Svårt att hinna med allt.» (vet ej)

4. Anser du att du hade tillräckliga förkunskaper?

65 svarande

ja»46 70%
nej»19 29%

Genomsnitt: 1.29

- Kände att man hade tillräckliga förkunskaper men att dessa inte var så fräscha som de kanske borde vara. Det kom ju in mycket kunskap från många olika kurser och det var ibland lite kämpigt när man inte hade dessa kunskaper färska.» (ja)
- Dock knepigt ämne, så bra med repetition av matermatik i början av kursen.» (ja)
- Alldeles för länge sedan jag läste matematiken och mekatroniken» (nej)
- Uppenbarligen kopplar den här kursen ihop matte, mekanik, elektronik mm. Det vore bra att ha inte bara en matterepetition i början av kursen, utan också en snabb elektronik- och mekanikrepetition, eller i alla fall en lista med begrepp och koncept som man borde kolla upp med hänvisningar om var man kan hitta vettiga förklaringar. Eftersom tentauppgifterna är så typadet ändå, skulle det inte ta mycket tid att gå igenom det man behöver veta om kapacitanser och massjämvikter. Jag glömmer saker rätt fort, och tyvärr så har det känts som att mycket av det jag hade behövt fråga om är för pinsamt att ta upp för att det är sånt jag "borde" kunna. Det hade varit skönt med en mindre stressad miljö, som var mer öppen för frågor.» (nej)
- Laplace hade kunnat nämnas snabbt i någon av mattekurserna.» (nej)
- Matematiken. Ligger fel fokus i matten för många kurset på Chalmers. Skall kunna matte i vissa kurser, men de lär man sig inte i matten, samma här!» (nej)
- Aldrig känt mig så undermålig på förkunskap. Ingen kul kurs när man inte har tillräcklig kunskap.» (nej)
- man saknar väldigt mycket komplex matematik som behövs i kursen, gör att man inte förstår varför man gör saker när man räknar.» (nej)
- Känns inte som jag visste då mycket om ämnet. Mekatroniken innan var bra men inte avgörande.» (nej)

5. Vad tyckte du om föreläsarens insats?

66 svarande

mycket bra»19 29%
bra»28 43%
godkänd»17 26%
dålig»0 0%
mycket dålig»0 0%
vet ej»2

Genomsnitt: 1.96

- Knut är toppenbra, största engagemanget jag sett hittills av en föreläsare! (Tänker på pingpong och piazza)» (mycket bra)
- Mycket engagerad, strukturerad och hjälpsam! :)» (mycket bra)
- Engagemanget på föreläsningarna är uppskattat då man tar sig tid att förklara vissa saker flera gånger med glimten i ögat!» (mycket bra)
- Inget att klaga på.» (mycket bra)
- Aningen snabba genomgångar. Det hade varit bra att uppmuntra eleverna mer till att ställa frågor, så tror jag att föreläsningarna skulle bli mer givande för alla.» (bra)
- Jag tycker att han har varit duktig» (bra)
- Han var engagerad och tog sig tid att svara på frågor under och vid sidan av föreläsningarna. Tempot kunde varit lite högre så att fler exempel hunnits med. Vanligt var att man på föreläsningen gick igenom ett förenklat specialfall så man förstod inte riktigt hur man skulle göra i generella fall.» (bra)
- Hade gärna sett lite fler exempel på föreläsningarna.» (bra)
- Entusiastisk och verkar intresserad» (bra)
- Stundtals virrig» (godkänd)

6. På hur många av föreläsningarna har du varit närvarande?

66 svarande

de flesta»51 77%
runt hälften»10 15%
få»5 7%

Genomsnitt: 1.3

7. Hur mycket underlättade föreläsningarna förståelsen av kursen?

66 svarande

mycket»28 43%
en del»29 45%
lite»7 10%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.67

- vet inte riktigt vad boken gjorde, typ inget» (mycket)
- Anteckningaran från föreläsningen var en bra tillgång vid räkning.» (mycket)
- Koncentrationen lades mer på att hinna med att skriva ned allt. Man hann inte riktigt stanna upp och reflektera över det som precis hade sagts. En minisummering av varje del som skrivits hade varit bra innan man börjar på nästa stycke. Dvs läraren beskriver en uppgift genom att först skriva den på tavlan. Sen bara tala kring det som precis skrivits för att sedan fortsätta.» (en del)
- Kände inte att föreläsningarna gav någon hjälp för att lösa uppgifterna vi fick. Lite fel gång. Gick ifrån vad vi hade till vad vi kan använda det till, istället för vi har problemet vi använder detta! Blev bara massa prata om hur reglersystem fungerar men väldigt lite som man kunde använda på kursen.» (lite)

8. Vad tyckte du om övningsledarens insats? Välj den övningsledare du gick till flest gånger.

65 svarande

Totalt:

mycket bra»21 38%
bra»21 38%
godkänd»9 16%
dålig»2 3%
mycket dålig»1 1%
vet ej»11

Genomsnitt: 1.9

Fördelat på olika grupper:

Välj övningsledare: (22 st)
mycket bra3 25%
bra4 33%
godkänd2 16%
dålig2 16%
mycket dålig1 8%
vet ej11

Genomsnitt: 2.72

- Jag vet inte vad han hette men han pratade norrländska! ,)» (bra)
- Bra utifrån förutsättnignarna» (bra)
- övningsledarna är orkar inte räkna hela upgifter, hur skall man kunna lära sig något om man får början på lösningen och sedan ......... svar !!!!! mer seriösa övningsledare behövs, ingår det att undervisa då man doktorerar så skall det tas på lika stort allvar som sina övriga åtaganden!» (dålig)
- Var inte på någon övning.» (vet ej)
- Var inte på många.» (vet ej)

Patrik Bergagård: (10 st)
mycket bra1 10%
bra5 50%
godkänd4 40%
dålig0 0%
mycket dålig0 0%
vet ej0

Genomsnitt: 2.3

Jonas Nilsson: (19 st)
mycket bra13 68%
bra6 31%
godkänd0 0%
dålig0 0%
mycket dålig0 0%
vet ej0

Genomsnitt: 1.31

- Jag vet faktiskt inte vad han heter, men jag tror det var Jonas. Norrlänning. Lugna och sansade genomgångar - bra. HAde dock varit fint med ännu mer tid för att kunna ställa frågor.» (mycket bra)
- Jonas var riktigt bra! Tydlig, steg-för-steg, genomtänkt. Att inte förstå (iaf för stunden) var svårt. Gick på första övningen med Patrik, han kändes å andra sidan mest nervös över att inte hinna och vimsig. » (mycket bra)
- Övningarna var bra upplagda och allting förklarades grundligt och utförligt.» (mycket bra)

Markus Hedegärd: (5 st)
mycket bra1 20%
bra1 20%
godkänd3 60%
dålig0 0%
mycket dålig0 0%
vet ej0

Genomsnitt: 2.4

Vet ej: (9 st)
mycket bra3 37%
bra5 62%
godkänd0 0%
dålig0 0%
mycket dålig0 0%
vet ej6

Genomsnitt: 4.33

- Jag gick hos den lille norrlänningen. Han var mycket duktig» (mycket bra)
- Vet ej namnet, men den 3e i listan. Han var mån om att alla skulle hänga med och förstå, stannade upp och frågade, vilket är bra.» (bra)

9. På hur många av övningarna var du närvarande?

66 svarande

de flesta»38 57%
runt hälften»16 24%
få»12 18%

Genomsnitt: 1.6

10. Hur mycket underlättade övningarna förståelsen av kursen?

65 svarande

mycket»26 44%
en del»24 40%
lite»9 15%
vet ej»6

Genomsnitt: 1.71

- Fler övningar, och mer » (mycket)
- Jonas kunde förklara saker på ett "enkelt" & tillämpat sätt. » (mycket)
- Det mesta förståelsen gavs av att räkna själv.» (en del)

11. Kurslitteraturen

Matrisfråga

- Häftet med övningsuppgifter hade svar, men lösningsgångarna till svaren saknades för det mesta. Detta kan dock vara bra på sitt sätt då man fick tänka och ta reda på saker på egen hand.»
- Hade ingen litteratur.»
- Övningsuppgifternas lösningar är något korta ibland.»
- Facit till övningsuppgifter kunde varit lite med detaljerade framför allt när det gäller varför man kan göra som man gör i vissa fall och vad som händer i vissa mellansteg som hoppats över. »
- Struntade helt i frekvensanalysen då det kändes som för mycket arbete och för lite poäng att ta på tentan.»
- Tyckta att många övningsuppgifter var lite konstiga. Var också väldigt olika hur lösningsgångarna på dessa var. Vissa uppgifter hade väldigt utförliga lösningar medan vissa bara hade ett svar.»
- Övningsuppgifterna kunde ha mer utförliga och tydliga lösningsförslag där man kan följa hela lösningsgången.»
- svår kurs men kan inte klaga på materialet»
- Exemplena i kursboken var bra. Kan dock vara svår att följa och hänga med alltid i övrigt. Övningsboken är framtagen till just denna kurs, så varför är den upplagd så man måste hoppa fram och tillbaka för att lösa uppgifterna? (dvs. varför ligger inte uppgifterna man ska lösa i ordning?) Svårt att hänga med i alla lösningsförslag (steg som hoppas över eller ej motiveras)»
- Fourieranalys tycker jag inte skall gås igenom första gången i reglerteknikkursen som var fallet i utbildningen. Den tog onödig tid från en stor kurs i övrigt och annat hoppades över.»
- Matematikrepetition var välbehövlig och väldigt lagom. »

Reglerteknikens grunder
66 svarande

mycket bra»10 16%
bra»18 29%
godkänd»22 36%
dålig»7 11%
mycket dålig»4 6%
vet ej»5

Genomsnitt: 2.62

Övningsuppgifter med lösningar
66 svarande

mycket bra»9 15%
bra»19 32%
godkänd»22 37%
dålig»5 8%
mycket dålig»3 5%
vet ej»8

Genomsnitt: 2.55

Frekvensanalys av signaler
66 svarande

mycket bra»6 13%
bra»11 24%
godkänd»21 46%
dålig»5 11%
mycket dålig»2 4%
vet ej»21

Genomsnitt: 2.68

Matematikrepetition
66 svarande

mycket bra»28 43%
bra»22 34%
godkänd»12 18%
dålig»2 3%
mycket dålig»0 0%
vet ej»2

Genomsnitt: 1.81

12. Hur stor del av kursinnehållet har du läst om i kursboken?

66 svarande

stora delar»13 19%
en del men långtifrån allt»32 48%
små delar»21 31%

Genomsnitt: 2.12

- fast boken är rätt förvirrande så man måste verkligen hänga med för att inte missförstå» (stora delar)
- Tiden fanns inte» (en del men långtifrån allt)
- Han långtifrån läsa allting i kursboken. Men använde den mycket för att slå upp saker när jag räknade uppgifter.» (en del men långtifrån allt)
- Ingenting.» (små delar)
- När skulle det hinnas?» (små delar)
- Det jag inte förstod innan jag läste i boken förstod jag oftast inte efter jag läst den heller.» (små delar)
- Jag hann knappt läsa en sida innan jag somnade.» (små delar)
- Reglerteknikens grunder är osammanhängande och vissa saker saknas.» (små delar)

13. Vad tyckte du om inlämningsuppgifterna?

Matrisfråga

- Inl 2 otroligt tråkig, bara harvande med partiella derivator av stora uttryck. Inget som ger mersmak för reglert. Alla tre kan göras mer intressanta!»
- Gjorde dom 2008»
- Största delen av inlämningsuppgifterna var programmering och det kändes som att själva reglertekniken försvann lite. »
- Kände inte att jag hade så stor nytta av att ha gjort dem när jag skulle plugga till tentan. Inlämningarna var mer svår kod och matte och inte så mycket reglerteknik som jag hade kunnat önska.»
- Första inlämningsuppgiften gav en bra start på kursen och gav insikt om vad man kunde förväntas komma samt kollade av så man var med på grunderna. De nästkommande inlämningsuppgifterna var dock helt fellagda, de gav intrycket om att kursen gick ut på att kunna räkna Komplex Analys och transformer snarare än att förstå vad en regulator gör och vad den innebär. Uppgifterna hade varit mycket bättre om man fick ta reda på de fakta som var givet själv. Som det var just nu skulle man bara räkna på saker som var givna vilket tog en otroligt lång tid vilket medförde att det var störtomöjligt att vara i fas med räkneuppgifterna.»
- Inlämningsuppgifterna tar alldeles upp för stor del av kursen, finns ej tillräckligt med tid att räkna själv. »
- Tråkigt att inlämningsuppgifterna skulle handla om ett alldeles för avancerat system. Det blev inte så mycket reglerteknik utan mest "Så nu står det massa komplicerade grejer här men du kan ju derivera den här formeln lite..."»
- Gjorde ej inlämningsuppgifterna då jag läst kursen tidigare.»
- Man har inte mycket aning om vad man gör, mest komplex matematik utan något egentligt samband.»

Simulering av satellit
66 svarande

bra»34 57%
godkänd»22 37%
dålig»3 5%
vet ej»7

Genomsnitt: 1.47

Modellering av pendel
66 svarande

bra»23 38%
godkänd»27 45%
dålig»9 15%
vet ej»7

Genomsnitt: 1.76

Reglering av pendel
66 svarande

bra»25 42%
godkänd»23 38%
dålig»11 18%
vet ej»7

Genomsnitt: 1.76

14. Vad tyckte du om laborationerna?

Matrisfråga

- Gjorde dom 2008»
- Det är bra med laborationer men förberedelseuppgifterna var alldeles för svåra och för många till labb 2!»
- Eftersom materialet som låg till grund för labb 2 gicks igenom efter labben och att vi därför fick givna värden på labbtillfället var vi många som inte riktigt förstod labben och dess syfte.»
- Tanken med den andra laborationen kändes god, dock var jag på första tillfället och allt var mer eller mindre givet eftersom vi inte hade gått igenom det i kursen än vilket innebar att man inte förstod allt för mycket av det man skulle göra ändå.»
- Dålig uppföljning av uppgifterna vilket ledde till att en del av förståelsen uteblev»
- Alldeles för mycket teori innan som man inte hade fått föreläst om. Dra ner på teorin och föreläs mer om den.»
- Blir jobbigt när man bokat en tidig tid men inte gått igenom materialet. Läraren ger då ut allt och man lär sig inte någonting alls. Detta är otroligt dåligt eftersom laborationen faktiskt är där man fick en bättre bild av hur reglertekniken hörde ihop med verkligheten.»
- För svåra förberedelseuppgifter till lab 2»
- Mer genomgång av regulatordesign hade varit lämpligt innan labben.»
- Bra labb där det var tydligt att se vad man gjorde och vad resultaten blev.»
- på tok för svåra förberedelseuppgifter till lab 2»
- Lite för svår (för lite hjälp i texten) för att kunna förbereda sig ordentligt»
- för mycket förberedelse upg på labb 2, »
- Gjorde ej laborationerna då jag läst kursen tidigare.»
- omöjliga förberedelse uppgifter.»
- Det hade varit bra med en "hint" om att förberedelseuppgifterna till labb två tog ca 6 h, medan förberedelseuppgiften till första tog ca fem minuter. Vet att det inte bara var jag som fick en liten chock inför andra labben, då det var lätt att anta att förberedelseuppgifterna var UNGEFÄR lika stora. Det är dock inga problem med långa förberedelseuppgifter så länge man är beredd på det. »
- Första labben förstod man vad reglering var på riktigt. med stegsvar, stigtider etc. Kanske skulle kunnat visas tidigare på föreläsning?»
- Fattade inte så mycket av förberedelseuppgifterna till labb 2.»

Laboration 1
66 svarande

bra»25 43%
godkänd»24 41%
dålig»9 15%
vet ej»8

Genomsnitt: 1.72

Laboration 2
66 svarande

bra»17 29%
godkänd»26 44%
dålig»15 25%
vet ej»8

Genomsnitt: 1.96

15. Ska vi fortsätta och möjligen utöka användningen av MapleTA?

66 svarande

Ja»44 84%
Nej»8 15%
Vet ej»14

Genomsnitt: 1.15

- MapleTA ger en hel del, även om man inte löser uppgiften på första försöket. » (Ja)
- Inför duggor, det höjer alla kurser. Det blir roligare när man förstår mer, och duggor är en bra motivation.» (Ja)
- Tycker det hade varit bra om det funnits någon mer dugga som gav möjlighet till bonuspoäng på tentamen. Det är alltid bra med duggor eftersom det ofta gör att man kommer igång med kursen i god tid. En dugga med regleruppgifter någon gång ganska tidigt i kursen tror jag hade varit bra, dels för att komma igång tidigt med kursen och dels för att tidigt få en uppfattning om vad man kan.» (Ja)
- inte utöka » (Nej)
- Lagom som det är, är inte jätteförtjust i dem.» (Nej)

16. Vad anser du om kursens omfattning i förhållande till antalet kurspoäng?

65 svarande

lagom»30 47%
för hög»30 47%
för låg»3 4%
vet ej»2

Genomsnitt: 1.57

- Den tar mycket tid då det känns så främmande.» (?)
- Så mycket tid som lades på att räkna känns det vettigare att läsa en kurs i Komplex Analys och en separat i regulatorer. Hade medfört mycket högre förståelse för det som faktiskt var relevant» (för hög)
- Räcker för hela läsperioden i sig... (om man skall fatta ngt dvs)» (för hög)
- Vissa avsnitt rusades förbi på föreläsningarna (eller hamnade som pdf på hemsidan)...» (för hög)
- För mycket olika moment. Mycket räkneuppgifter. Svårt att hinna med allt. » (för hög)

17. Vad tyckte du om kurshemsidan?

66 svarande

bra»52 78%
godkänd»13 19%
dålig»1 1%
vet ej»0

Genomsnitt: 1.22

- Fler lösningar till tentorna!!» (bra)
- Bästa hittills!» (bra)
- Mycket bra och seriöst skött!» (bra)

18. Vad tyckte du om kurspm?

66 svarande

bra»43 70%
godkänd»18 29%
dåligt»0 0%
vet ej»5

Genomsnitt: 1.29

- Hade varit bra om det hade stått salsnummer för labbarna i anslutning till informationen om labbarna och inte bara på kartan.» (godkänd)
- Information om matematikinlämningen och villkor för garantipoäng saknades.» (godkänd)
- Skulle vilja ha bättre läsanvisningar. Mycket mer specifikt.» (godkänd)

19. I år prövade vi att använda Piazza för frågor och svar rörande kursen, ska vi fortsätta med detta?

66 svarande

Ja»38 77%
Nej»11 22%
Vet ej»17

Genomsnitt: 1.22

- Toppenbra!» (Ja)
- Mycket bra och effektivt initiativ» (Ja)
- Ja, piazza var mycket bra. Borde användas i fler kurser som forum så som det användes i denna kurs» (Ja)
- Väldigt rörigt system där man bara såg frågor men aldrig några svar..» (Nej)
- Använd pingpong » (Nej)
- Att ha kurshemsidor på 3 olika portaler och dessutom ha Piazza blir för rörigt. Bättre att få in allt i PINGPONG» (Nej)
- Använde det aldrig. Kändes väldigt omständigt med en till hemsida utöver studentportalen och pingpong.» (Vet ej)
- Med tanke på hur många som "var där" och hur lång tid det tog för ev frågor att bli besvarade så kanske inte. Finns det inte en liknande funktion i pingpong?!» (Vet ej)
- använde det inte» (Vet ej)
- Lättare att integrera med Ping Pong på något sätt» (Vet ej)

20. Vad tyckte du om tentamen?

66 svarande

Bra»21 34%
Godkänd»35 57%
Dålig»5 8%
Vet ej»5

Genomsnitt: 1.73

- En av de bästa tentorna jag skrivit. Var väldigt allomfattande och representerade kursinnehållet väldigt bra» (Bra)
- Svår. Antialiasfilter har jag aldrig hört talas om. Kasst att en 2-poängsfråga bygger på en tidigare fråga - det vore bättre frågorna var självständiga. Ska man kunna i huvudet hur man approximerar en differensekvation för sampling? Det borde ha sagt rakt ut på föreläsningen i så fall. » (Godkänd)
- Jag tycker nog tentan mycket mer än kursen påvisade vad man faktiskt skulle ha med sig från kursen, jag hade dock fått helt fel uppfattning om vad som förväntades av oss till tentan och antog att mer vikt skulle ligga på matematikdelarna då min uppfattning om kursen har varit att det är det som är relevant. Tentan var bra men kursen kändes inte anpassad därefter så kombinationen blev fel.» (Godkänd)
- Den var klurig. Det kändes som om mycket slit gav få poäng. » (Godkänd)
- Som många tidigare tentor i omfattning. Helt ok...(vad man nu skall i verkligheten med bode-diagram till?)» (Godkänd)
- De två sista uppgifterna tyckte jag var dåliga, i övrigt kändes den bra och väl avvägd.» (Godkänd)
- Den verkade lätt men jag hade pluggat för lite. » (Dålig)
- wtf liksom?» (Dålig)
- Flera jobbiga/svåra uppgifter som var av högre svårighetsgrad än övningsuppgifterna (samt tidigare tentor)» (Dålig)
- För svår. » (Dålig)

21. Är det något annat som du tycker var speciellt bra med kursen eller som du anser borde förbättras till nästa år?

- Extremt bra föreläsningar och duktiga övningsledare, tycker kursen blivit väldigt bra sedan jag läste den förra gången 2008. »
- Det vore bra med en tydlighet kring vilka formler som ska läras utantill till tentan. Tyvärr så tycker jag fortfarande att reglerteknik är ett svårt ämne, men jag har en känsla av att det egentligen inte är så krångligt och att ämnet skulle kunna presenteras på ett mer lättbegripligt sätt. Det vore också bra om övningarna i övningshäftet var mer lika tentafrågorna, med fler frågor av samma typ i taget, så att det inte kommer ett nytt moment på varje uppgift, utan att det finns lite utrymme att öva sig och se ett mönster.»
- Fokus ligger endast på den matematiska beräkningar bakom regulatorer. Kursen ger ingen bild på vad en regulator är och när den används.. anser att kursen skall förflytta fokus från beräkningar till mer tillämpad användning av regulatorer. Som blivande maskiningenjör anser jag att kunskapen om reglering ligger mer om tillämpning än beräkning. Finner man reglering intressant kan man söka en master inom E »
- Knut är en bra och engagerad föreläsare som krävs för att göra tunga kurser lite roligare. Jag skulle kunna tänka mig ha haft duggor, förslagsvis 2 st istället för inlämningar. Duggor gör att man sätter i gång och plugga i tid och samtidigt får feedback på hur man ligger till. »
- Inlämningsuppgifterna (2 och 3) är i dagsläget fullständigt meningslösa, de tar för mycket tid och ger otroligt lite förståelse för kursens innehåll. Antingen skall mindre information vara given och således göra inlämningsuppgifterna mer lika tentatalen eller slopa inlämningarna helt då det känns högst relevant att hänga med på räkneuppgifterna vilket jag inte hade någon chans att hinna nu.»
- Svår kurs men behöver mycket motivation för att klara den!»
- Mängden övningar/räknestugor kanske bör utvidgas, då det kan behövas en ordentlig "how to" geomgång för att befästa föreläsningsmaterialet och sedan hjälp när man skall räkna sj. En dugga eller två vore nog inte dumt (om de gav bonuspoäng, och då kanske inte endast ett sådant) så kan man avhandla "delar" av ordinarie tentamen i "förväg" = jämnare studie- & exeminationstempo. »
- Belastningen under läsperioden totalt var hög.»
- Eftersom kursen ska ge en förståelse för vad man kan göra med reglerteknik för att tex jobba med produktutveckling eller för att kunna hålla en dialog om reglerteknik så tycker jag att den har lite för stort fokus på det teoretiska. Tycker att kursen skulle kunna vara 4,5 hp med mer fokus på vad reglerteknik är och vad det praktiskt kan användas till och sedan utökas med en valbar kurs där teorin gås igenom grundligt för de som är intresserade av att läsa master på Z.»
- Minska inlämningsuppgifternas omfattning alt. ta bort de helt. Man lär sig mer på duggor och de gör att man pluggar på rätt saker under kursens gång.»
- Förståelsen från anordnarna att detta ämne är nytt som betraktelsesätt.»
- Mer exempel med lösningsgång, praktiskt inte allt hela tiden teoretiskt, känns som de blir regler fortsättning typ mpsys.»
- Känns väldigt långt ifrån verkligheten. Mer tillämpade uppgifter söks. För svåra övningstal. »
- GÖR KURSEN VALBAR FÖR MASKINARE. Det känns inte värdigt för någon, varken de som tar del av undervisningen eller som undervisar med så stor okunskap hos studenterna.»


Kursutvärderingssystem från