ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Matematisk analys, fortsättning HT12, TMA976

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-21 - 2013-01-31
Antal svar: 76
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

76 svarande

1 (inte alls)»1 1%
6 7%
29 38%
33 43%
5 (över förväntan)»7 9%

Genomsnitt: 3.51 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- JAG VISSTE INTE VAD SOM VÄNTADE? TRODDE VI SKULLE FÅ DERIVERA» (1 (inte alls))
- Kändes väldigt ostrukturerad och utan "röd tråd". » (2)
- Inga särskilda förväntningar» (3)
- Som väntat» (3)
- hade inga riktiga förväntningar på kursen» (3)
- hade varit trevligt med lite mera tillämpningar» (3)
- Jag tyckte att kursen var bra men att tentan var svår i förhållande till vad vi gått igenom.» (4)
- Har läst kursen tidigare» (4)
- roligt med serier, bra disposition, lättfattligt» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

75 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
3 4%
8 11%
26 37%
5 (mycket relevant)»32 46%
Vet ej»6

Genomsnitt: 4.26

- Min känsla är att den första halvan av kursen med differentialekvationer, Taylorutvecklingar samt funktioner med fler variabler är mer relevant för min utbildning jämfört med den sista halvan (serier och följder). Dock har jag ju inte gått utbildningen så det är svårt att veta om min känsla är korrekt eller ej.» (3)
- Tror det kommer användas i vissa mekaniska system bland annat. Men det vore extremt mycket roligare att när man nu går teknisk fysik faktiskt få veta när den matematik man lär sig kommer att användas, gärna också få vissa uppgifter som inbegriper den. Då sporras man att lära sig matten eftersom man vet att det inte blir bara ett "estetiskt ämne" och att matematiken i sig kan "se fin ut". Misstolka inte, jag kan mycket väl finna vissa uppgifter och deras simpla lösningar roande och intressanta. Men ofta siter jag och tänker "jag började den här utbildningen för att jag vill göra skillnad på något sätt, vad i h--vete ska jag ha för nytta av den här matten?"» (3)
- någon förklarade att den var viktig, jag lyssnade inte klart, men jag litar på denne.» (4)
- taylorutvecklingar, just sayin» (4)
- antar att all matte är relevant» (4)
- Matematik känns ju i allra högsta grad relevant om man valt att läsa ett program som heter "Teknisk matematik"» (5 (mycket relevant))
- har av naturliga skäl ingen aning huruvida kunskapen krävs i andra kurser» (Vet ej)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

76 svarande

1 (inte alls)»4 5%
17 22%
24 31%
24 31%
5 (Mycket bra avvägt)»7 9%

Genomsnitt: 3.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tentan var mycket svårare än tidigare tentor, uppgifter genomgått på föreläsningar och i boken. Refererar till att 70% kuggade.» (1 (inte alls))
- Typ allt från sista veckan.» (1 (inte alls))
- Jag tycker att tentan är konstruerad för högpresterande och inte ger den "normala" studenten en rättvis chans att klara kursen. Ingen uppgift förutom teorifrågorna i slutet är utformad som uppgifterna i kursen. Allt är inlindat och omskrivet för att göra det svårare.» (1 (inte alls))
- Mycket med serier o.s.v som vi gått igenom precis på slutet.» (2)
- Lite väl svår tenta enligt mig» (2)
- Tentan var mycket svårare än några av de rekommenderade övningsuppgifterna. Den var även mycket svårare än tidigare tentor i kursen. » (2)
- Som de andra mattekurser jag läst tidigare denna termin kändes det som att mycket kom från de 2-3 sista veckorna» (2)
- Jag spenderade större delen av veckorna med att plugga in serier men när jag fick tentan så var den inte speciellt lik de uppgifter jag spenderat flera veckor på att plugga. Att nyttja ELW-boken som medel är värdelöst eftersom att den i fallet konvergens/divergens (vilket de flesta uppgifter bestod av) endast skriver i svaret om det är konvergens/divergens. Man kan alltså sitta med 50% chans och inte ha den minsta aning om man gjort rätt överhuvudtaget. Att inte ha bytt till nyare studieböcker ser jag som lathet av Kumlin att han inte tar itu med att se om det finns bättre studiematerial ute i etern. Jag blev faktiskt arg/ledsen/besviken när jag fick tentan för den var som sagt inte speciellt lik de uppgifter som jag gjort i ELW. De kunde jag nästan alltid förklara för klasskamrater och fastnade sällan på själv. Men jag satt som ett frågetecken på tentan. Kumlin har också problem med att förklara någonting på ett annat sätt eller redogöra exakt hur han tänker från början till slut, steg för steg. Det är inget problem när folk befinner sig på ungefär samma nivå men när det kommer till lärande så ska man betrakta det som att eleverna inte förstår flera steg man hoppar över. Ett tydligt exempel var på en gammal tenta som flera klasskamrater spenderat stor tid på där det fanns en uppgift med inte bara additionssatsen för vinkalr som enkel utan det var en slags dubbel, i det "facit" för tentan som skrivits så stod det då bara, utan redogörelse "och additionssatsen ger då...". Ingen av mina klasskamrater förstod hur Kumlin fått fram svaret så "snabbt". En klasskamrat la ner nästan 2 timmar bara på att lösa det. Lyckades till slut. Men vem har 2 timmar på sig att lösa ett litet steg som inte ens ger svaret utan bara löser ett mindre problem på en uppgift när man har en fyratimmarstenta?» (2)
- Det kändes som att det som kom på tentan var mycket svårare än det som gicks igenom på föreläsningar och räkneövningar. Jag förstår att tentan ska vara svår, men med tanke på att det är så många som kuggat så kunde man kanske till nästa gång överväga om man skulle lägga in fler räkneövningstillfällen eller gå igenom fler tentaliknande uppgifter, inte bara under den sista veckan innan tentaperioden men kanske ta några gamla tentauppgifter under hela läsperioden. » (2)
- Det» (2)
- Precis som de matematikkurser vi läste tidigare på höstterminen låg fokus övervägande på det som gåtts igenom kursens sista två veckor. De fyra första veckorna verkade vara till för att bygga förståelse för de senare delarna av kursen, men kunde kanske kondenserats lite för att lämna utrymme till de svårare senare delarna.» (3)
- Väl, men en mycket svår tenta.» (3)
- vissa delar, såsom gränsvärden i flera variabler, struntade vi i. Vidare kändes det som att materialet som den sista frågan baserades på hade täckts i hast på slutet av kursen pga tidsbrist» (3)
- 20 poäng på tentamen från de tre sista föreläsningarna är inte helt okej, speciellt eftersom hela kursens innehåll är högst relevant. Sen förstår jag inte varför det ALLTID skall vara enklare uppgifter gällande diff-ekvationer, och ALLTID vara svårare uppgifter berörande likformig konvergens.» (3)
- 2 av de 8 uppgifterna var baserade på sista veckans föreläsningar» (4)
- Peter har alltid med någon uppgift där man måste bruka dvärglist, så jag var förberedd! (hjälpte dock inte)» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

76 svarande

<25%»3 3%
25-50%»7 9%
50-75%»7 9%
>75%»59 77%

Genomsnitt: 3.6

- Deltog ej» (<25%)
- Kursen gick samtidigt som programmeringsteknik som också var mycket "tung" kurs. Jag var tvungen att satsa på ena för att klara mig så det blev programmeringen.» (25-50%)
- Mycket upprepningar i början gjorde de tidigare föreläsningarna mindre intressanta» (50-75%)
- Frågorna som studenterna ställde på föreläsningarna var i stil med "Jag lyssnade inte, kan du ta det igen". Eller liknande som bara visade att personen i fråga inte lyssnat. Kumlin måste bli duktigare på att avstyra korkade och helt onödiga frågor. » (50-75%)
- Jag närvarade på 100% av föreläsningarna» (>75%)
- Hade nog bara behövt gå på de där han redogjorde hur man löste uppgifter. Det var alldeles för stökigt när det skrevs på tavlan för att man ska hänga med helt.» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

76 svarande

1 (inte alls bra)»1 1%
7 9%
13 17%
27 36%
5 (mycket bra)»25 34%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 3.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det är helt omöjligt att se vad mannen skriver på tavlan! Efter massor med år som föreläsare måste det vara lathet som gör att han inte är villig att anstränga sig för att skriva läsligt. » (1 (inte alls bra))
- Tyckte att de var bra i början men sedan gick det bara nedåt.» (2)
- Karln mumlade och skrev otydligt. Väldigt svårt att förstå » (2)
- Ostrukturerade och svåra att hänga med i» (2)
- Följde bara en mall som fanns i hans huvud som han kört år efter år» (2)
- Röriga och oplanerade.» (2)
- Röriga, många steg hoppades ofta över så det var svårt att hänga med» (3)
- Läraren skriver för litet och ganska oläsligt i flera fall» (3)
- Ibland gör Peter riktigt bra föreläsningar men känns de ganska hafsiga och slarviga.» (3)
- väldigt svårt att se vad som skrevs» (3)
- Antingen gav det massor eller också gav det inte ett skit. Man kunde oftast läsa sig till teorin och förstå den väsentligt bättre eftersom strukturen på majoriteten av föreläsningarna var dålig.» (3)
- Ibland lite ostrukturerat med bevisen, speciellt när man blivit van vid Janas nogrannhet.» (4)
- Över lag bra. Kursen behandlar avsnitt som kanske inte hör till matematikens mest inspirationsväckande delar, men Peter lyckas ändå ge intressanta föreläsningar. (Han är dessutom ganska rolig)» (4)
- Bra med många räkneexempel under föreläsningarna, det hjälpte mycket vid självstudierna.» (4)
- Det enda som finns att anmärka på är att föreläsaren lite opedagogiskt ofta skrev mitt på tavlan och gick sedan till vänster i stället för att skriva från vänster till höger, samt att det som stod suddades ut lite för fort ibland.» (4)
- De var pedagogiska och bra. Extra plus är att föreläsaren började de flesta föreläsningarna med en kort repetition av föregående föreläsningen. Lite minus åt föreläsarens handstil, det var väldigt smått på tavlan ibland. Fast å andra sidan lärde man sig att tolka svårläst text, så det kanske var bra för oss i längden ändå. Ett litet minus åt att föreläsaren ofta ville få allt att framstå som så enkelt. Då känner man sig lite dålig som elev.» (4)
- Hade ofta lite svårt att hänga med, men tycker ändå inte att kursen var för svår eftersom man lärde sig allting efter hand. Lite ytterligare kontextualisering och sammankopplingar mellan olika delar av kursen hade kanske inte skadat.» (4)
- Peter framställde ofta materialet på ett bra sätt, dock lades lite för lite tid på teori, typ newton raphsody och intergraler av serier och så» (4)
- Peter skriver fantastiskt fort, men är en mycket bra föreläsare tycker jag.» (4)
- lite ojämn tidsfördelning, de enkla grejerna får så mycket tid att de svåra bara kastas på en lite väl snabbt...» (5 (mycket bra))
- Föreläsare med rätt humor och medkänsla!» (5 (mycket bra))
- Ett av de mer uppfriskande elementen är Peter Kumlins rika ordförråd och nästan Tranströmska liknelser.» (5 (mycket bra))
- Kumlin är en bra föreläsare som förklarar saker tydligt och bra!» (5 (mycket bra))
- Peter Kumlins fantastiska humor gjorde föreläsningarna intressanta, sånt vill jag se mer av även i andra ämnen!» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räkneövningarna?

76 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 6%
13 22%
20 33%
5 (mycket bra)»22 37%
Deltog ej»17

Genomsnitt: 4.01 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Skulle gärna haft möjlighet att räkna mer och komma med frågor på uppgifter» (2)
- Det var för lite räkna själv och för mycket genomgång vilket gjorde att man tappade koncentration och därmed kunskap» (2)
- Väldigt olika mellan övningsledare...» (2)
- kanske borde dela upp så att olika grupper kan ha olika tempon på räkneövningarna, gick långsamt ibland» (3)
- Det var jättebra att få se Kumlin lösa uppgifter och se små smarta knep han gjorde. Men många av dessa fanns inte på tentan som kom sen så vad var poängen? (Alltså liknande uppgifter som man kunde utnyttja hans knep på). Dessutom tenderade alltför ofta tiden att rinna iväg så hade man uppgifter som man inte klarat av så fanns det ingen tid över till att ställa dem. Extremt irriterande, vem ska man annars fråga?» (3)
- Dom var till stor hjälp!» (4)
- De fungerade som bra komplement till storgruppsövningarna eftersom man här kunde fråga om mer detaljerade saker man inte förstått.» (4)
- Tony var mycket bra som övningsledare» (4)
- Samma anmärkningar som på föregående fråga.» (4)
- Stor ära åt Tony » (5 (mycket bra))
- Tony är jättebra!» (5 (mycket bra))
- Tony är mycket pedagogisk lärare. Jag vill önska mer räknehandledningar, de är mycket värdefulla.» (5 (mycket bra))
- Väldigt nyttiga!» (5 (mycket bra))
- Gick på Peters och Tonys räkneövningar - båda var jättebra!» (5 (mycket bra))
- Räkneövningarna är väldigt viktiga och givande.» (5 (mycket bra))
- Tony Johansson är en fantastisk räkneövningsledare.» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om laborationerna?

72 svarande

1 (inte alls bra)»3 6%
5 11%
21 46%
12 26%
5 (mycket bra)»4 8%
Deltog ej»27

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- fanns inga» (?)
- Laborationer? Alltså bonusuppgifterna på dator? Löste dem men fann det inte som att de hade någon relevans med kursen överhuvudtaget.» (?)
- Hade inga laborationer» (1 (inte alls bra))
- Efter att ha lagt ned mycket tid på bonusuppgifterna behövde vi endast visa resultatet. Det hade varit nyttigt att få diskutera lösningarna. » (1 (inte alls bra))
- Första bonusuppgiften hade inte direkt med kursen att göra, och var väldigt svår dessutom. Den andra bonusuppgiften med 3D-figurer var bra.» (2)
- kändes inte särskilt relevanta, men alltid kul med bonuspoäng såklart» (2)
- Bra att man kan få extrapoäng till tentan, men det hade varit bra med mer tid för hjälp, alternativt någon genomgång av det som krävdes i momentet.» (3)
- Roliga när man förstod!» (4)
- Labb 1, dubbelpendeln, är mycket bra och visar på tydliga tillämpningar av kursens innehåll. Labb 2 känns poänglös och hela det kapitlet av kursen borde smärtfritt kunna flyttas till MVE035» (4)
- Betydligt lättare än bonusuppgifterna i t.ex. linjär algebra, vilket är bra eftersom lp 2 är så pass hektisk med alla programmeringslabbar ändå.» (5 (mycket bra))
- 5, om nu Matlab-delen är det som gäller här.» (5 (mycket bra))
- Hade vi labbar? Det missade jag.» (Deltog ej)
- Vi hade inga laborationer?» (Deltog ej)
- Laborationer?» (Deltog ej)
- ... hade vi laborationer?» (Deltog ej)

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

76 svarande

1 (Mycket liten)»2 2%
7 9%
21 27%
32 42%
5 (Mycket stor)»14 18%

Genomsnitt: 3.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag har i princip endast fått saker bekräftade att de stämmer när jag läst teorin. Det brukade vara att jag läste något teoretiskt och sedan gick fram och frågade "stämmer det här..." och det blev ett jag eller nej på den frågan. Kumlin har lite svårt att t.ex. använda liknelser i sin undervisning och det gör att om man inte förstår något som han förklarar så förklarar han det igen, endast långsammare, dock extremt sällan på ett annat sätt. Detta ser i alla fall jag som något han bör bättra på.» (1 (Mycket liten))
- Dåliga föreläsningar där föreläsaren ständigt avbryts av ointelligenta frågor, helt meningslöst!» (2)
- 90 procent utav allt av Tony » (3)
- det som har givit mest är frågorna jag kunnat ställa till Peter på rasterna» (3)
- Inte deltagit i regelrätt undervisning, men Kumlin har varit väldigt hjälpsam när jag har ställt frågor» (3)
- Övningarna med Tony lärde mig det mesta» (4)
- Var lättare att plugga med hjälp av föreläsningsanteckningar än med boken.» (5 (Mycket stor))

9. Hur väl känner du att kursens olika moment knyter samman?

76 svarande

1 (inte alls bra)»2 2%
10 13%
24 31%
26 34%
5 (mycket bra)»14 18%

Genomsnitt: 3.52 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ofta känns det som lösryckta bitar som på måfå satts ihop till en kurs. » (2)
- Det känndes som att vi hoppade mellan lite olika saker. » (2)
- Känns som att vi hoppar mellan moment. Första kapitlet av flervariabelanalysen kändes som ett helt nytt moment och inget som knöt samman bra med det andra. » (2)
- Kursens olika moment känns som pusselbitar från helt olika pussel. Olika typer av kurslitteratur, många olika kursböcker osv. Det kändes som att alla kapitel var fristående från varandra (och då ser jag "gula boken" som ett kapitel, för det inom den gula boken knyter samman).» (2)
- mängdläran i början kändes väldigt onödig» (2)
- Förstår inte riktigt varför den här kursen innehåller differens- samt differentialekvationer. Differentialekvationer verkar passa bättre in i den tidigare analyskursen, och differensekvationer behandlas relativt oinspirerat i förbifarten, både på föreläsningar och i litteraturen» (3)
- Ganska skilda moment bitvis.» (3)
- Fram tills slutet, då man använder potensserier för att behandla diff-ekvationer och Taylor-utvecklingar, kan kursen framstå som ett virrvarr. Säcken knyts emellertid ihop på ett angenämt sätt.» (4)
- Detta var det starka i kursen dock. Det var inte massor med olika förgreningar utan det höll sig i princip hela tiden till samma tema, serier. » (5 (mycket bra))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.57


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

74 svarande

Ja»0 0%
Nej»74 100%

Genomsnitt: 2

- Nej ingen alls. Även om jag sågar mycket (så gott som allt) av Kumlins undervisningssätt så har det inget med hans personlighet att göra. Mannen har humor och är en mycket trevlig person att samtala med. Jag tror ingen känns sig mobbad i alla fall, och det känns bra. » (Nej)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

76 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 1%
25 32%
44 57%
5 (För hög)»6 7%

Genomsnitt: 3.72

- Med tanke på hur tentan såg ut var belastningen under kursen för låg. Fler rekommenderande uppgifter hade inte skadat» (2)
- Vissa veckor var det väldigt få rekommenderade uppgifter.» (3)
- Helt OK» (3)
- Det kändes som att kursens arbetsbelastning motsvarade antalet högskolepoäng den gav.» (3)
- hur mycket man än pluggar så går det inte att förbereda sig inför peters dvärglistfrågor.» (3)
- jag studerade dock inte särskilt mkt på PT, så jag fick tid över till denna kurs» (3)
- Vissa veckor var det vääääldigt många uppgifter som ofta tog lång tid, medan andra veckor så var det kanske 5-6 uppgifter som var väldigt enkla. Det är väl skönt i och för sig men samtidigt känns det som att man inte vet om man kommer gå i självmordstankar av arbetsbelastning ena veckan eller om man sitter och tänker "det här är för lätt, jag måste sitta och göra fel". I kombination med dåligt studiematerial (ELW har jättebra teori, dock inte speciellt bra räkneuppgifter, och extremt dåligt facit som inte kan ge tips eller förklara bra alls om man fastnar).» (3)
- Hög. Jag klarade kursen med nöd och näppe, och vad jag har förstått blev de flesta underkända. Men det kanske beror på att innehållet kanske skulle kräva lite mer tid att sjunka in» (4)
- Höll ungefär samma standard som tidigare mattekurser» (4)
- Den var hög, men det är vad som förväntas när man läser F/TM.» (4)
- Hög, men framför allt ojämn. De tre sista läsveckorna avhandlar avsevärt mycket svårare material än de fyra första, men i samma tempo.» (4)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

76 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»25 32%
Mycket bra»33 43%
Har ej sökt samarbete»16 21%

Genomsnitt: 3.82

- Här är problemet. Jag var väldigt arbetssam på den här kursen gentemot mina klasskamrater och kunde alltid hjälpa dem med uppgifter för att jag löst dem själv hemma. Men när jag satt på tentan så var det verkligen "Jaha, det här är ju inte alls vad jag pluggat på". Och sen klarar sig mina klasskamrater som jag hjälpt massor dessa. Det blev jag faktiskt besviken över. » (Ganska bra)

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

75 svarande

Mycket dåliga»3 4%
Ganska dåliga»5 6%
Ganska bra»35 46%
Mycket bra»18 24%
Har ej sökt hjälp»14 18%

Genomsnitt: 3.46

- kan förstå det dock när 50 pers vill ha hjälp samtidigt av en lärare... men det känns fortfarande inte särskilt genomtänkt» (Mycket dåliga)
- På föreläsningarna drog Kumlin ofta över tiden och det gav tidspress. Hann sällan ställa mer än en fråga. På ränkneövningarna så gjorde han dem antingen för långsamt (vilket jag personligen inte alls tyckte han gjorde) eller så var det för många uppgifter han demonstrerade, för man hann verkligen aldrig ställa frågor om uppgifter man fastnat på hemma. Detta problem skulle bättre kursmaterial också kunna lösa.» (Mycket dåliga)
- Det är så många som ska fråga att just jag inte hans med. » (Ganska dåliga)
- Bättre på räkneövningarna än på föreläsningarna.» (Ganska bra)
- Möjligheten att få hjälp minskades avsevärt av att samma studenter alltid gick fram först och tog upp hela rasterna så att andra sällan fick chansen att fråga. Detta var dock inte föreläsarens fel.» (Ganska bra)
- Möjligheterna fanns, och då tänker jag främst på pausen under föreläsningarna. Dock upplevde jag att vissa personer stod där framme och tog upp lärarens tid nästan varje paus, så när jag väl ville fråga något var det knappt så att jag hann det.» (Ganska bra)
- Kumlin har varit hjälpsam när jag har haft frågor.» (Ganska bra)


Kurslitteratur

14. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

76 svarande

1 (ej prisvärd)»4 5%
3 4%
28 38%
17 23%
5 (mycket prisvärd)»21 28%
Köpte inte boken»3

Genomsnitt: 3.65

- För många böcker för en enda kurs... » (2)
- Nu hade vi ju tre böcker, en som vi hade sedan innan PB1 som är bra. Detsamma får att säga om PB2 som vi ska ha i nästa kurs. ELW boken var väldigt uppskattat att vi fick delarna gratis.» (3)
- Skönt att en av böckerna kunde läsas gratis på internet.» (3)
- Köpte böckera begagnat. Tycker det vanliga priset är för dyrt. Men ena boken lades upp gratis online vilket var bra.» (3)
- Flervariabelanalysen, absolut värd priset. ELW låg som gratis PDF men det var ingen bra kurslitteratur förutom förklaringar av bevis.» (3)
- Det blev rörigt med den gula boken (ELW), anser att det ej fanns tillräckligt med exempel som täckte även det som vi skulle räkna på egen hand.» (3)
- Att en del av kurslitteraturen fanns att hämta gratis på kurshemsidan var mycket uppskattat.» (4)
- fick en del av litteraturen gratis» (4)
- Praktiskt taget gratis!» (4)
- ELW var ju gratis!» (5 (mycket prisvärd))
- jättebra att vi kunde få den gula boken som pdf.» (5 (mycket prisvärd))
- Med tanke på att ELW boken lades upp på internet var den gratis. Den röda analysboken användes till både första och andra analyskursen så den var helt klart prisvärd, mycket bra bok som referenslitteratur i framtiden också. Flervariabelboken kommer användas till nästa kurs också så den är också prisvärd.» (5 (mycket prisvärd))
- Kursens två analysböcker krävs ändå för de andra analyskurserna, så dessa känns ej som någon stor kostnad. Jättebra att den gula boken lades ut på kurshemsidan!» (5 (mycket prisvärd))
- Peter är the man alltså, ELW gratis var asbra. (gratis/200 printerquota)» (5 (mycket prisvärd))
- första boken hade vi sen kursen innan, bok nummer två fanns på nätet och bok nummer tre ska vi ha till nästa kurs därför mycket prisvärd.» (5 (mycket prisvärd))
- gula boken var grym» (5 (mycket prisvärd))
- Gratis» (5 (mycket prisvärd))

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

76 svarande

1 (Mycket liten)»4 5%
8 10%
17 22%
29 38%
5 (Mycket stor)»18 23%

Genomsnitt: 3.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt dålig bok.» (1 (Mycket liten))
- Det var bra att den gula boken gick att få gratis, men samtidigt krångligt att ha den som PDF. » (2)
- Föreläsningsanteckningarna var bättre och mer pedagogiska än boken, och övningarna i boken var för svåra (då fick jag ändå fyra på kursen).» (2)
- Både böckerna till Persson/Böiers var bra, men Eriksson/Larsson/Wahde: Matematisk analys med tillämpningar var helt värdelös. » (2)
- PB1 och PB2 var bra, detsamma kan jag tyvärr inte säga om ELW, svårläst och för lite förklaring.» (3)
- Analysböckerna är bra och pedagogiska. Den gula boken kändes mindre bra och jag lärde mig inte så mycket från den boken.» (3)
- Böijersböckerna var mycket användbara medan de nätbaserade böckerna inte var tillnärmelsevis lika goda. Hade man varit tvungen att köpa dem hade jag förmodligen inte tjänat tillräckligt mycket för priset. Mycket bra att de därför var gratis.» (3)
- ELW-boken är INTE så bra.» (4)
- Det är synd att ELW är en ganska dålig och opedagogisk bok då det tyvärr är den enda källan till information i kursen. » (4)
- ELW boken var mycket dålig, väldigt opedagogisk tycker jag och ganska svår att förstå.» (4)
- Teorin har det varit bra för, men jag blev vekligen irriterad av ELW att svaret bara var ett "ja eller nej" svar. Utan att på något sätt ange hur de räknat ut det. Alltså kunde man suttit och räknat, kommit fram till "rätt svar" exempelvis ja, men själva uträkningsprocessen har varit helt fel.» (4)
- "Matematisk analys med tillämpningar del 3" är eventuellt den bästa läroboken vi haft hittills. Den layout som används i boken är svårläslig och plottrig till den grad att det borde vara straffbart att skriva böcker på det viset, men textens innehåll är skitbra. Uppgifterna är dessutom väldigt utmanande och låg mycket närmare uppgifterna på tentan än vad tidigare kursers övningsuppgifter har gjort.» (5 (Mycket stor))
- ELW var en mycket bra bok för den här kursen! » (5 (Mycket stor))
- Mycket stor då jag helt förlitat mig på den. Men gosse, ELW behöver en upp-piffning av rang. Var tvungen att brottas med boken på ett helt annat sätt en med PB-böckerna.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.64


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

74 svarande

Ja»62 91%
Nej»6 8%
Vet ej»6

Genomsnitt: 1.08

- Det mesta har funnits på kurshemsidan. Det jag saknade var dock gamla tentor. De fanns ju visserligen på förra årets kurshemsida, men borde funnits på årets hemsida också!» (Ja)
- Dålig information om vad som kommer på nästa lektion » (Nej)
- Gamla tentor saknades, vilket jag tycker är ganska viktigt då det hjälper till både mentalt och kunskapsmässigt att få känna på svårighetsnivån inför tentan. » (Nej)
- Egentligen helt och hållet mitt fel, men jag väntade ett bra tag på de gamla tentorna som skulle "läggas upp senare", jag kunde ju lika gärna ha kollat på tidigare kurshemsidor, vilket jag senare gjorde (lte för sent doch, är jag rädd).» (Nej)
- Svårt att hitta gamla tentor om man inte gick in på tidigare års kurshemsidor.» (Nej)
- Dåligt uppdaterad kurshemsida» (Nej)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tony»
- Den trevliga föreläsaren.»
- Tonys räkneövningar»
- Peter Kumlin, den gula boken och föreläsningarna från de två sista veckorna.»
- Många räkneexempel på föreläsningar»
- Föreläsaren var mycket trevlig och skapade en trevlig atmosfär på föreläsningar och räknestugor.»
- Möjligheten till bonuspoäng. »
- Övningar»
- Peter, gratis ELW, ELW»
- Bra som det var!»
- Svårighetsgraden.»
- Peters härliga attityd, humor på rätt stunder under föreläsningar är lysande.»
- Peter Kumlin»
- Peters verbala odyséer och goda humör.»
- Föreläsningarna var väldigt bra.»
- Om böckerna behålls: de nätbaserade böckerna bör behållas gratis.»
- biten med taylorutvecklingar och differens- och differentialekvationer»
- Själva innehållet i kursen»
- Kumlin!»
- Den gula boken vi fick använda oss av.»
- Peter»
- Flervariabelboken. Kumlins glada, trevliga humör.»
- Räkneövningarna, Peter Kumlins humor»
- Ditt goda humör och din säregna humor, Peter!»
- Kumlin! Han är guld»
- Kumlin»
- Räknestugorna.»
- Det är en bra kurs som programmet behöver.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Elw upplägget var värdelöst »
- Tydligare struktur på föreläsningarna, engagera studenterna mer med frågor.»
- Bort med differensekvationer och ge mer utrymme för det som behandlas i slutet av kursen (funktionsserier, appendix-kapitlen i ELW med likformig konvergens, etc).»
- Att rasterna inte drar över 5-10 min varje gång»
- Lite bättre introduktion till den flervariabelanalys som ingår i kursen.»
- Kursen har blivit mycket svårare sedan jag läste den förra gången 2009. Det är nog dax att Kumlin lämnar över kursen till någon annan. »
- Planeringen! Tiden räckte aldrig till och följde sällan schemat. Vi slutade knappt någon gång då vi skulle»
- SKRIV STÖRRE! Det är inte en fråga om att det är svårt att läsa pga av synfel utan för att bokstäverna är så små att de ser likadana ut, om det inte går skriv åtminstone med versaler.»
- Fler räkneövningar. Byt ut ELW-boken.»
- Mer talföljder kanske? Sista veckan är himla mycket grejer på himla lite tid. Tyckte jag. Men jag är ju inte något geni.»
- Ingen stor grej kanske, men i början av läsperioden var det lite jobbigt när man hade väldigt många timmar matte i sträck! Det har säkert tagits upp med schemaläggarna men kände att jag var tvungen att skriva något...»
- Ingen aning.»
- mindre mängdlära och fler möjligheter till att få hjälp»
- Uppgifterna som var rekommenderade att göra var vissa orelevanta för kursen och det blev bara rörigt»
- gamla tentor ska vara upplagda tidigt»
- Att ha EN kursbok, och inte ta lite material från många böcker. »
- mer exempel om svåra serier»
- teorin inför flervariabelskursen känns påtvingad. lägg istället den på teori som är relevant för det som kommer på provet »
- Boken bör bytas ut»
- Lättare tenta som reflekterar föreläsningarna bättre. »
- Mer till till räkning, fler uppgifter på tavlan. MYCKET mer struktur på tavlan, t.ex. inga pilar som pekar på tavlan 3 meter ovanför, eller stjärnor vid uträkningar så att man till slut inte ser vilket uträkning han arbetar med. BYT UT ELW-boken. Den är förlegad och är fruktansvärt dålig för självstudier, vilket majoriteten av tiden på högskolan består av. Det känns som slapphet från Kumlin sida att han inte tagit fram nytt fräscht kursmaterial bara för att han haft den här kursen i så många år och inte orkar leta ny fakta. Men om Chalmers inte vill producera ickekompetenta ingenjörer i framtiden så föreslår jag starkt kursmaterialsutbyte. »
- Se över att det finns möjlighet att finna lösningar till en del uppgifter, då det fanns ett flertal uppgifter som saknade exempelvis liknande lösningsgångar.»
- Några fler lektioner, kände att det blev lite tight med tiden mot slutet av kursen.»
- Inget jag kan komma att tänka på.»
- Jag tycker inte att tentorna ska bli lättare, men som jag skrev innan så skal det finnas möjligheter i form av fler rekommenderade uppgifter, fler tentaliknande uppgifter, samt möjligen också fler räkneövningstillfällen.»
- Tentan bör göras bredare så att studenter som siktar på en trea har möjlighet att klara av den om dom kan hela kursens grundläggande moment och kärna.»
- Tentan kan ha varit aningen för svår med tanke på resultatet.»
- Tempot och dispositionen på tentan.»

19. Övriga kommentarer

- Tolka mig rätt tack. Jag har inget som helst emot Peter Kumlin som person för där kräver jag inge förändring alls. Det är hans utlärningsmetoder som känns som en vagel i ögat samt ELW som kursmaterial när det kommer till räkneuppgifter och en del av teorin. Till Peter om han skulle läsa detta själv: Bli inte alltför nedstämd av mitt sågande. jag vill bara att de som kommer efter mig ska slippa att stöta på onödiga hinder, det är jobbigt med högskola och flytt osv ändå. Försöker bara underlätta det för mina medmänniskor. Keep it real Kumlin! :D»
- Bra struktur på kurshemsidan, speciellt där det stod vilka satser man skulle kunna samt var de kunde hittas.»
- Skriv gärna lite större och lite långsammare, annars inget att tillägga.»
- Tentan är onödigt klurig.»
- Kursen som helhet går igenom bra material, men dispositionen är inte helt klockren. Bra hade också varit att belysa tillämpningar av serier under kursen, eftersom många studenter sitter som frågetecken och försöker försvara sig med "NÄR FAN BEHÖVER JAG ANVÄNDA DETTA" när det blir för krångligt.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.58
Beräknat jämförelseindex: 0.64


Kursutvärderingssystem från