ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Elektromagnetisk fältteori HT12, EEF031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-21 - 2013-01-11
Antal svar: 57
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

56 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 5%
18 32%
24 42%
5 (över förväntan)»11 19%

Genomsnitt: 3.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket tid gick åt till att tolka otydliga, tvetydiga och allmänt konstiga flervalsfrågor istället för att lära sig ämnet. Stor besvikelse.» (2)
- föreläsningar och övningar var klart bättre än jag hade trott och det var roligare och lättare att förstå än förväntat» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

56 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
3 5%
3 5%
26 46%
5 (mycket relevant)»24 42%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.26

- hade varit relevant om jag tyckt om tillämpningar» (2)
- kursen är mycket mer relevant för de som läser teknisk fysik och det märks väldigt tydligt bl.a. med tanke på att fysikerna läser elektriska nät och system samtidigt som kan återkopplas till elfälten på många sätt som matematikerna saknar» (2)
- Kursen har många tekniska tillämpningar och där igenom är den mycket viktig för en teknisk fysiker» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

55 svarande

1 (inte alls)»0 0%
4 7%
16 29%
23 41%
5 (Mycket bra avvägt)»12 21%

Genomsnitt: 3.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag vet att Andreas redan har bemött detta, men: Varför kommer det ALLTID en uppgift om antenner på tentan? Det är inte ett dugg representativt för vad vi gjort hela kursen, och ändå handlar en av fem frågor på tentan alltid om antenner. Dessutom är många av antennfrågorna, både på den här och gamla tentor, helt olika de som räknades på övningen och som fanns band de rekommenderade för egen räkning. Jag tycker det är fel att man ska behöva räkna 15 gamla tentor för att ha "täckt in" alla tänkbara typer av antennuppgifter som man annars aldrig sett förut.» (2)
- För mycket av tentauppgifterna kom i slutet av kursen» (2)
- Det som kan ses över är dubletter av teorifrågorna på tentan. Det känns som att det ger en viss snedfördelning av examinationen, som ingen part tjänar på. » (3)
- Svårt att veta då jag inte kunde gå på föreläsningarna som krockade med andra föreläsningar.» (3)
- Väldigt typad tenta.» (3)
- Det är alltid något som utelämnas» (4)
- Typad tenta. Hade man gjort de tidigare tentorna kan man i princip bara skriva av lösningarna och få full pott utan att ha fattat något.» (4)
- För den dagen när nästa årskull ska ha sin tenta efter jul, då tycker jag att man kanske kan lösa det för dom att det är ett tentatillfälle innan jul också, lite som duggan funkar idag, att man kan faktiskt bli godkänd iom den.» (4)
- Det kändes väl fördelat, bred spann på frågorna.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

56 svarande

<25%»9 16%
25-50%»4 7%
50-75%»5 8%
>75%»38 67%

Genomsnitt: 3.28

- blockschema är skitbra om man går om kurser så att allting alltid krockar» (<25%)
- Kunde inte gå på föreläsningarna då de krockade med tillämpad kvant (läste om denna kurs).» (<25%)
- Jag tror att jag inte missade mer än 2 föreläsningar» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

56 svarande

1 (inte alls bra)»2 4%
6 12%
9 18%
23 47%
5 (mycket bra)»8 16%
Deltog ej»8

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Alldeles för mycket bara skriva upp formler på formler på formler på tavlan. Kan fokusera mycket mer på verklig förståelse av koncepten, verkade ibland inte har förberett sig tillräckligt väl för det. Lite mer engagemang hade heller inte skadat. » (1 (inte alls bra))
- För mycket formler. Kan jobba mer med förståelsen.» (1 (inte alls bra))
- Föreläsaren bör vara mer noggrann med notationer och konventioner, samt att han bör gå igenom fler av exemplen (det räcker inte att läsa i boken då tappas tanke tråden)» (3)
- Föreläsningarna var bättre i början av kursen - då märkes det Andreas verkligen försökte förklara teorin så att vi skulle förstå den, snarare än att bara skriva upp saker på tavlan. Mot slutet liknade föreläsningarna mer de vi brukar ha i andra kurser, dvs. mycket formler på tavlan och lite "fritt pratande".» (3)
- Bra grundupplägg med mycket fokus på hur vi bygger teorin, men lite mer entusiasm hade varit bra!» (3)
- Det var väldigt likt det som stod i boken, jag själv skulle föredra om föreläsningarna fokuserade mer på förståelsen.» (3)
- Mina förläsningsanteckningar var tyvärr inte till mycket hjälp, hade gärna haft lite mer förklarande/förtydligande text på tavlan, många saker vi tog upp fick bara formler, ingen definition så man visste egentligen inte vad man räknade på. Tycker att statikdelen var mycket mer pedagogisk än dynamiken.» (3)
- Föreläsningarna är trevliga och innehållsrika men väldigt avskalade så det krävs väldigt mycket efterarbete för att riktigt komma in i teorin» (3)
- Bra, lite långsamt tempo kanske.» (4)
- Koncepten bra förklarade. Vad som kan förbättras är notation på föreläsningar. Jobbigt när det skrivs fel på vektorer och skalärer, skalärprodukt och vanlig produkt. Blir rörigt när det finns ett flertal olika sätt att skriva en ortsvektor, avstånd osv. I övrigt bra!» (4)
- Ibland blev det lite mycket härledningar (även om det är vikigt) och det bliev lite svårt att koppla ihop det med vad man skulle ha det till.» (4)
- Handstilen var ibland snudd på oläsbar, men då kunde man fråga. Väldigt bra föreläsningar överlag.» (5 (mycket bra))
- Lagom tempo och förklarar mycket bra. Mycket bra anteckningar på tavlan.» (5 (mycket bra))
- Krockade med annan kurs.» (Deltog ej)

6. Vad tyckte du om räkneövningarna?

56 svarande

1 (inte alls bra)»2 4%
6 14%
7 16%
15 35%
5 (mycket bra)»12 28%
Deltog ej»14

Genomsnitt: 3.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De engelsktalande storgruppsövn ledarna var mindre bra. Men jag slutade gå på dem, så det kan blivit bättre mot slutet.» (1 (inte alls bra))
- För dåligt tempo och lite omständiga.» (2)
- Blev bättre på slutet, men skulle behöva skriva mer utförliga lösningar ibland, ex förklarande text, inte bara formler.» (3)
- De blev bättre och bättre. Började lite halvdant men var bra mot slutet (kan vara kopplat till egen förståelse också)» (4)
- Aidins storgruppsövningar var mycket bra, och gav en bra grundläggande förståelse för kursen och lösningsgångar. Räknestugorna var ganska dåliga, då Carlo (?) oftast inte kunde svara på frågorna man ställde, och ofta gav fel svar.» (4)
- Räkneövningsledaren var bra efter ett par lektioner.» (4)
- Aidin är duktig» (4)
- Jag tycker att de var bra, mycket kompetent räkneövningsledare.» (5 (mycket bra))
- När man väl kom in i övningsledarens upplägg och tog modet till att föreslå lösningar och ställa frågor trots att det inte är brukligt på storgruppsövningar, så var det jättebra!» (5 (mycket bra))
- Aidin är fantastisk! Han förklarar lugnt och pedagogiskt, och det är perfekt att man får en liten stund att fundera över och diskutera varje fråga innan han börjar lösa den.» (5 (mycket bra))
- Aidin var mycket duktig och bidrog med mer förståelse än vad föreläsaren gjorde.» (5 (mycket bra))
- Aidin var riktigt bra. Lärde mig mest av räkneövningarna.» (5 (mycket bra))
- Aidin var jättrebra, och kunde verkligen ämnet, även om han hade kunnat varit tydligare med exakt vad frågan var, och sedan skriva ner det man kom fram till.» (5 (mycket bra))
- Lösningar fanns på nätet så läste själv» (Deltog ej)
- Krockade med annan kurs.» (Deltog ej)
- det var svårt att förstå teorin och tillvägagångssättet under övningarna och eftersom det bara var lösta exempel som gicks igenom på övningarna så det kändes bättre att själv läsa lösningarna. Att övningarna var på engelska gjorde det mycket svårare att hänga med om man vill anteckna ordentligt samtidigt» (Deltog ej)

7. Vad tyckte du om laborationerna?

48 svarande

1 (inte alls bra)»1 8%
0 0%
5 41%
2 16%
5 (mycket bra)»4 33%
Deltog ej»36

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- laborationer?» (?)
- Antar att det är inlämningsuppgifterna? De var bra.» (5 (mycket bra))
- Vit vad jag vet så fanns det inga labbar» (Deltog ej)
- Om ni med "laborationer" menar de veckovisa inlämningsuppgifterna, så var de mycket mycket bra!» (Deltog ej)
- Vi hade väl inga laborationer?» (Deltog ej)
- Vilka laborationer?» (Deltog ej)
- Laborationer?» (Deltog ej)
- Det finns fortfarande vissa frågor som känns som kuggfrågor, bl.a. var det en fråga om Ampere"s lag som ansågs vara olika för B och H fältet. Det är också ibland svårt att förstå vad som är frågan när man ska bedömma ett påstående och det kan stå 3 påstående i beskrivningen» (Deltog ej)
- Fanns inga labbar.» (Deltog ej)
- Hade gärna kunnat få vara någon liten labb iaf.» (Deltog ej)
- Hade vi några?» (Deltog ej)

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

57 svarande

1 (Mycket liten)»8 14%
7 12%
8 14%
23 40%
5 (Mycket stor)»11 19%

Genomsnitt: 3.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade kunnat varit mycket mer i en sån här kurs som handlar så mycket om att förstå. » (2)
- Räkneövningarna bidrog till väldigt mycket förståelse. Jag ångrar att jag gick på så pass mycket föreläsningar med Andreas.» (3)
- Krockade med annan kurs.» (3)
- Jag uppskattade föreläsningarna väldigt mycket även om jag inte kände att jag lärde mig någonting förrän jag läste i boken efteråt» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.64


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

56 svarande

Ja»0 0%
Nej»56 100%

Genomsnitt: 2

- inte som jag har märkt» (Nej)

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

56 svarande

1 (För låg)»1 1%
2 3%
31 55%
17 30%
5 (För hög)»5 8%

Genomsnitt: 3.41

- Visserligen väldigt hög, men eftersom kursen är så bra upplagd och känns viktig så gör det inget.» (3)
- Lagom för en 7.5-kurs.» (3)
- Hög men det är bra» (4)
- Jag låg bra till inför duggan, men sen hann jag aldrig räkna ikapp. » (4)
- förutom de rekommenderade uppgifterna krävs det att man läser in både föreläsnings- och övningsmaterial utanför schemalagd tid och för matematikerna krävs det dessutom att man läser in en del vektorfält i början av kursen» (5 (För hög))
- Ingen tid över till den andra kursen denna LP.» (5 (För hög))

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

56 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 17%
Mycket bra»38 67%
Har ej sökt samarbete»8 14%

Genomsnitt: 3.96

- Det har hjälpt att fråga och diskutera med varandra.» (Ganska bra)

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

57 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»7 12%
Ganska bra»21 36%
Mycket bra»15 26%
Har ej sökt hjälp»13 22%

Genomsnitt: 3.56

- Har inte sökt hjälp av lärare så mycket utanför undervisningen, men de verkar väldigt tillmötesgående och villiga att hjälpa.» (Ganska bra)
- Bra med Andreas & Aidin. Carlo gav dåliga svar.» (Ganska bra)
- Många teorifrågor var tvetydiga, och där var det svårt att få svar. » (Ganska bra)
- Jag fick tillfredsställande svar på alla mina frågor och man kunde diskutera med föreläsare och räkneövningsledare » (Mycket bra)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

56 svarande

1 (ej prisvärd)»1 2%
6 12%
24 50%
10 20%
5 (mycket prisvärd)»7 14%
Köpte inte boken»8

Genomsnitt: 3.33

- det är en väldigt dyr bok för att vara utan pärm samtidigt som innehållet i boken ibland skiljer sig från det som sägs på föreläsningarna» (2)
- Lite dyr och ibland lite väl utsvävande text. Föredrar mer konkret kurslitteratur» (2)
- De PDF-dokument som tillhandahållits i kursen har varit till mer hjälp, och de är ju gratis.» (3)
- Dyr, men väldigt bra» (3)
- Boken är jättebra (och alla kompendier från Eva Palmberg), men något dyr. » (3)
- Lite dyr men man använde den mycket» (4)
- Boken var någorlunda dyr, men bra! Använde faktiskt boken till skillnad från mycket annan kurslitteratur.» (4)
- Bra bok, jättebra häfte» (4)
- Boken var mycket bra. Dyr, men bättre dyr och bra än billig och dålig.» (5 (mycket prisvärd))
- Bra kursbok, inte för dyr.» (5 (mycket prisvärd))
- Bra kurslitteratur. Hellre bra och dyrt än dåligt och billigt.» (5 (mycket prisvärd))
- Använde min Brors bok från när han läste kursen på elektro» (Köpte inte boken)
- Lånade boken av en kompis, vet inte vad den kostar.» (Köpte inte boken)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

57 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
6 10%
9 15%
22 38%
5 (Mycket stor)»20 35%

Genomsnitt: 3.98 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Sammanfattningen var guldvärd, boken kändes lite pratig.» (4)
- Formelsamling och häften var användbara» (4)
- Övningsboken var riktigt bra. Den vanliga kurslitteraturen var inte alls lika bra.» (4)
- det har krävts MYCKET inläsning i boken för att förstå föreläsningarna» (4)
- pga brister i notationer och konventioner under föreläsningarna så var kurslitteraturen bra» (5 (Mycket stor))
- Det vita kompendiet är guld värt!» (5 (Mycket stor))
- Jättebra med pdf:erna på hemsidan, men det hade kanske kunnat vara lite mer strukturerat. Sammanfattningen var jättebra!» (5 (Mycket stor))
- Extramaterialet utöver boken var mycket bra, särskilt sammanfattningen som hjälpte väldigt mycket. » (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.98


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

57 svarande

Ja»50 92%
Nej»4 7%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.07

- men det är svårt att förstå betygsgränserna på tentan» (Ja)
- Examinationspoängen svårförstådda, svårt att lägga upp tentan taktiskt. » (Ja)
- Det finns för mycket information på för många ställen» (Nej)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Väldigt bra hemsidan med mycket material»
- Storgruppsövningarna och flervalsuppgifterna (även om de senare bör bli mer uppmärksammade så att man inte glömmer att göra dem)»
- Allt - en mycket bra kurs!»
- Aidin, mycket bra räkneledare»
- Upplägget och den trevliga känslan i kursen. Man har känt sig motiverad till att plugga hela kursen och det har varit intressant. Samtidigt som examinationen var förhållandevis enkel jämför med allt material vi gått igenom i kursen. »
- Inlämningsuppgifterna och duggan! Det är grymt bra att ha en dugga som är så viktig redan i LV4, för då börjar man verkligen plugga i tid. Det bästa med inlämningsuppgifterna var att man tog sig tid att i grupp diskutera olika fenomen och verkligen förstå dem.»
- Det var väldigt bra att se företag med anknytning till ämnet i samband med kursen. Behåll detta!»
- Föreläsningarna, inlämningsuppgifterna, duggan, koppling till verkligheten»
- Inlämningsuppgifter varje vecka! Fantastiskt bra.»
- Grundupplägget»
- Dugga, storgruppsövningar»
- Boken är bra. Aidin var mycket bra som räkneövningsledare.»
- Aidin»
- Inlämningsuppgifterna!»
- Allt förutom räknestugorna. Inlämningsuppgifterna var mycket bra.»
- Andreas och Andreas system»
- Bra upplägg, duggan samt att inget nytt material i lv 7 ger tid att smälta och chans att lära sig ordentligt.»
- Inlämningsuppgifterna»
- Kurshemsidan, inlämningsuppgifter, dugga.»
- föreläsare och litteratur.»
- Det är bra med inlämningsuppgifter varje vecka, gör att man håller sig lite bättre i fas (fast vissa av dem skulle kunna vara mindre luddiga). Spara dem!»
- Inlämningsuppgifterna, duggan.»
- tycker webbfrågorna var bra som repetition.»
- Quizfrågorna varje vecka»
- Aidin. »
- Aidin»
- Dugga»
- Exempelsamligen var mycket bra. Både räkneövningarna och föreläsningarna var bättre än i de flesta kurser.»
- Teorifrågor och duggor. Vissa teorifrågor bör iof. göras om p g a tvetydighet, men det mesta var bra. Jag fick en bra överblick med båda teorifrågor och dugga, och det var skönt att kunna välja bort statikfrågorna på tentan om man ville. »
- upplägget på tentan men ändra duggan eller ta bort den helt.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gör om tentan, teorifrågorna är väldigt väldigt luddiga. Upplägget med teorifrågorna känns också som ett dåligt sätt att examinera. »
- Var mer noga med att hålla på notationer och konventioner, det som var mest bristfälligt var att hålla koll på vad som är vektor och vad som är skalär, men även vad som är fältpunkt och vad som är källpunkt.»
- Föreläsningarna borde kunna förbättras... »
- Tentan måste motsvara kursens innehåll bättre. Det kom en uppgift om en permanentmagnet - detta har vi knappt nämnt, men en "vanlig" induktionsuppgift fanns inte.Dessutom tar antennen upp en alldeles för stor del av tentapoängen, med tanke på hur lite vi gått igenom dem. Dessutom borde några av påståendena bland inlämningsuppgifterna förtydligas. Jag vet att både jag och flera andra har mailat Andreas under kursen och frågat om olika uppgifter - kan inte han gå igenom alla uppgifter det har frågats om och förtydliga dem?»
- Enklare poängsystem»
- Lite noggrannare med notation på föreläsningar för att slippa förvirring»
- Inga sant-eller-falskt frågor på huvudtentan. »
- Ta bort sant-/falsktfrågorna från tentan! Tycker definitivt att 384 st är för mångs för en kurs. Inlämningsuppgifterna var bra, men hellre mer teoretisk problemlösning på tentan.»
- Att de uppgifter som görs på storgruppsövningar inte finns i häftet»
- Föreläsningarna bör fokusera mer på förståelsen bakom matematiken, den lär man sig ändå. »
- Mer kontakt mellan Phager och Aidin så att de vet vad den andre håller på med»
- Räknestugorna bör ses om.»
- Räkneövningarna skulle kunna gå igenom talen mer detaljerat»
- Lite tydligare formulering på vissa teorifrågor»
- Föreläsningar som är mer inriktade på förståelse.»
- Färre frågor varje vecka på inlämningarna så man tar sig tid att diskutera istället. Inte 0p om man glömmer svara en vecka. Då försvinner sen idén med att fortsätt svara»
- mer ingående föreläsningar, bättre teorisammankoppling i räkneövningarna, bättre avvägning genomgång/räkneexempel på föreläsningarna»
- Kanske tydligare koppling till vad man redan kan/förväntas kunna. Kändes som att allt blev väldigt abstrakt och svårgreppbart.»
- Mindre typade tentor, flertalet uppgifter på årets tenta var exakt likadana som de som förekommit på tidigare tentor. Visst tycker många studenter om enkla tentor, men man ska ändå förväntas kunna lösa uppgifter på egen hand. Bättre att fler inte blir godkända och lär sig mer till omtentan än tvärtom.»
- Ge övningsledaren en självförtroendeboost och lite extra pondus! Kommer göra övningarna bättre, för han är väldigt duktig, men får inte riktigt fram det ibland. »
- Gör nya tentauppgifter! I år var i princip alla uppgifter på tentan gamla tentauppgifter.»
- Annat fokus på föreläsningarna. Inte bara smälla upp formler utan försöka att förmedla den viktigaste förståelsen. Formler står i boken. »
- Andreas»
- Framåt slutet av kursen tappade föreläsningarna lite focus.»
- Det mesta var bra»
- För den dagen när nästa årskull ska ha sin tenta efter jul, då tycker jag att man kanske kan lösa det för dom att det är ett tentatillfälle innan jul också, lite som duggan funkar idag, att man kan faktiskt bli godkänd iom den.»

18. Övriga kommentarer

- Ett tips hade varit att använda U som potential för E-fältet istället för V eftersom V också används för volym. U används i EL-näten så det hade varit trevligt att ha samma notation i båda kurserna.»
- Tack!»
- Sluta dra över föreläsningarna»
- Det är väldigt mkt som ska göras varje vecka. Labb förberedelser, upg i kurslitteraturen, bonuspoängs frågorna. Det är många del moment som gör att man gör allt lite "halvdant" och någon del blir inte super bra.. Man lär sig inte allt 100%»
- Andreas borde ändra på ett antal saker. Han måste sluta dra över sina föreläsningar, vi har andra föreläsningar vi måste hinna till. Han borde läsa igenom sina tentor ordentligt, att ha ett flertal utav frågorna på tentan vara identiska skulle man upptäckt om man läst igenom tentan. Dessutom är det några frågor som är felstavade. det är inte ett stort problem, men borde inte vara så svårt att ändra med exakt samma frågor varje år. Inlämningsuppgifterna borde också kollas igenom, tolkningarna på svaren är ofta tvetydiga, vissa uppgifter refererar till inaktuell fakta (ex fel sidnr i boken), vissa är grammatiskt oförståeliga och vissa inte relevanta (svaren finns inte i boken el. anteckningar utan på wikipedia).»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.7
Beräknat jämförelseindex: 0.67


Kursutvärderingssystem från