ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Partiella differentialekationer HT12, TMA690

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-21 - 2013-01-11
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

12 svarande

1 (inte alls)»1 8%
2 16%
7 58%
2 16%
5 (över förväntan)»0 0%

Genomsnitt: 2.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Alldeles för mycket teori. Förväntade mig att få lösa olika PDE, men kursen innebar mest att formulera och bevisa olika satser.» (1 (inte alls))
- Förväntade mig en betydligt mindre teoretisk kurs. Hade väldigt gärna sett mer inslag av numerik/faktiska PDE-beräkningar.» (2)
- Absolut en uppskattad kurs men det var ett mycket större fokus på FEM än vad jag fått bilden av. Inget fel med det men det borde tydliggöras vid informationen under valperioden.» (3)
- Det var mer teoretiskt än jag hade trott och mindre fokus på FEM» (3)
- Dess innehåll var inte vad jag förväntat mig, men den var väldigt bra!» (3)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

12 svarande

1 (ej relevant)»1 8%
2 16%
4 33%
4 33%
5 (mycket relevant)»1 8%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.16

- Inte relevant om man inte siktar på en akademisk karriär inom matematiken.» (1 (ej relevant))
- Det är kanske inte den mest relevanta, men man kan definitivt ha stor nytta av den.» (3)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

12 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
1 8%
4 33%
5 (Mycket bra avvägt)»7 58%

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väl avvägd tentamen!» (4)
- Den var bra avvägd, uppgifterna togs från många olika delar. Det känns dock som om det var lite många svårare uppgifter.» (4)
- Om man inkluderar de icke-obligatoriska uppgifterna. Annars var FEM-delen av kursen inte bra examinerad.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Tenatan täckte in i princip hela kursen.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

12 svarande

<25%»1 8%
25-50%»0 0%
50-75%»2 16%
>75%»9 75%

Genomsnitt: 3.58

- Föreläsningarna var väldigt bra, men jag hade tyvärr krock i schemat.» (50-75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

12 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
3 25%
1 8%
4 33%
5 (mycket bra)»4 33%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De var inte inspirerande, fick inte känslan "Wow, vilket roligt ämne" som man fått i andra ämnen.» (2)
- Lite svårt att hålla uppe intresset när större delen av teorin är genomgång av bevis.» (3)
- Något stressade och man fick ingen riktigt chans att stanna upp och funderade över vad det var vi gjorde. Det var väldigt mycket sats, bevis, sats, bevis, sats bevis...» (4)
- Håkan är typ så bra man kan bli, ekvationer nummreras och det är för det mesta tydligt vilka resultat som används. Ett problem är att Håkan skriver ganska fort, varför det är olämpligt att ha föreläsningar i en sal med bara en tavla (t ex FL salar). Kul med Håkans små kommentarer om GR.» (4)
- Det kändes som att det var väldigt mycket satser på varandra och att många räkneuppgifter var "bevisa"-uppgifter, men det kanske var meningen att vi skulle lära oss sådant.» (4)
- Väldigt bra föreläsningar!» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räkneövningarna?

12 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 20%
3 30%
4 40%
5 (mycket bra)»1 10%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De annonserade räkneövningarna var inte alltid räkneövningar vilket var synd eftersom man då inte kunde veta när det var räkneövningar och när det var föreläsningar.» (2)
- Se föreläsningarna.» (4)
- Det är bra att se hur man går till väga när man löser uppgifterna.» (4)

7. Vad tyckte du om laborationerna?

12 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
2 28%
4 57%
5 (mycket bra)»1 14%
Deltog ej»5

Genomsnitt: 3.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Datorlabben tog alldeles för lång tid för vad man fick ut av den, men egentligen borde den varit obligatorisk då vi i övrigt inte fick någon praktisk erfarenhet av FEM. Eftersom detta är den kurs som motiverar att vi kan söka maskins masterpogram så borde mer vikt lagts på detta.» (3)
- FEM-projektet tog alldeles för lång tid. Med facit i hand tror jag att jag skulle lärt mig mer av kursinnehållet på att ägna de ca 30 timmarna åt övriga delar av kursen. Projektet marknadsfördes som "lätta poäng och nästan ingen tidsåtgång". Vi la som sagt ner ca 30 timmar och hade då ändå inte tid att göra extrauppgiften. Handledarna var dock trevliga och hjälpsamma och jag kände att jag fick en viss förståelse för FEM som jag inte fått annars.» (3)
- FEM inlämningen var (nog) inte värd tiden den tog, poäng-mässigt på tentan. Däremot var den rolig och tog upp saker som tentan inte gjorde. » (4)
- Bra FEM-projekt! Helt klart det bästa med kursen.» (4)
- Laborationerna var lärorika. Projektet var mycket lärorikt men det tog mycket tid. Det hade varit trevligt om det hade förklarats vad de olika assembleringsrutinerna var till för. Det orsakade en del förvirring för mig eftersom en del dessutom inte behövdes för min uppgift. Projektbeskrivningen kan behöva ses över. På vågekvationskapitlet hänvisades det till fel ekvation och det användes prim istället för tids-derivata-prick i begynnelsevillkoret. Det hade också varit bra om man var tydlig med att x symboliserade två variabler och att begynnelsevillkoren berodde på båda dessa. Jag kan också tycka att f_0 i accelerationsuträkningen M*a_0 = f_0 - S*u_0 borde vara integrerad eftersom de andra termerna "multipliceras med" matriserna M och S. Introduktions-pdf:en till projektet hade någon oklarhet. Tidsintervallet I_n på sidan 12 verkar vara intervallet ]t_{n-1}, t_n], men det står inte angivet.» (4)
- FEM-labben var förmodligen bra, men de andra kurserna äter upp tiden...» (Deltog ej)

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
2 16%
4 33%
3 25%
5 (Mycket stor)»3 25%

Genomsnitt: 3.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inga jättepedagogiska föreläsningar, man blev ganska ofta förvirrad och tänkte: Vad ska vi ha det här beviset till?» (3)
- Har knappt använt böckerna.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.64


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

11 svarande

Ja»0 0%
Nej»11 100%

Genomsnitt: 2

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 8%
10 83%
1 8%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3

- Lagom!» (3)
- I förhållande till de andra kurserna var den väldigt låg, men det var snarare för att de för för tunga.» (3)
- Blir nog naturligt så att man lägger ner mer tid på inlämnings-kurser än tenta-kurser, varför jag inte gjorde så mycket på denna kurs förän vid tenta-veckan, vilket dock funkade bra. » (3)
- Det var mycket att göra i de obligatoriska kurserna, så det var bra att det inte var så mycket deadlines i den här kursen.» (3)
- Bonusuppgifterna tog väldigt lång tid.» (3)
- Kursen i sig var inte så farlig men projektet tog lång tid vilket gjorde att man inte hann plugga på övriga delar.» (4)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 8%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»8 66%
Har ej sökt samarbete»1 8%

Genomsnitt: 3.75

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 16%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»1 8%
Har ej sökt hjälp»4 33%

Genomsnitt: 3.58

- Vore bra att ha bättre möjligheter att ställa frågor i rasten med tanke på att det inte finns någon räkneövning.» (Ganska dåliga)
- Ganska dåliga under föreläsningar, då Håkan försvann under rasten. Det var däremot enkelt att få svar och hjälp via mail som kompenserar lite.» (Ganska dåliga)
- Det vore bra om Håkan stannade kvar i salen fler raster om man har frågor.» (Ganska bra)
- Jag har endast frågat handledarna om den stora inlämningsuppgiften och där fungerade mail-kontakten bra. Jag har hört att det var svårt att ställa frågor till Håkan i rasterna eftersom han ofta fort gick iväg från klassrummet.» (Ganska bra)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

12 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
1 9%
5 45%
4 36%
5 (mycket prisvärd)»1 9%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 3.45

- Colton var värd pengarna. Johnsson användes knappt men var inte heller så dyr så det gör kanske inget.» (3)
- Kanske hade varit nyttigt med lite tydligare exempel på hat-funktioner än i CJ.» (3)
- Det var ju inga dyra böcker så man ska väl inte klaga för mycket. Colton var helt ok men det finns säkert bättre alternativ. Johnsson var mer eller mindre värdelös.» (3)
- Det var ju två böcker men de var ganska billiga var för sig.» (3)
- Billig och ganska bra. CJ kanske kunde ersättas helt av ett kompendium, då bara några delar av den används. Dock var de ju såpass billiga att det inte gör så mycket att CJ inte används mer.» (4)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
1 8%
5 41%
4 33%
5 (Mycket stor)»2 16%

Genomsnitt: 3.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tyckte Colton var en välskriven bok som förklarade på ett bra sätt. » (3)
- Colton var bra vid tenta-plugget. CJs kapitel 1 & 2 var bra vid inlämningsuppgifterna. Kursmaterialet var bra men innehöll lite små fel (||v|| = ||v||^2 ???)» (3)
- Colton var hyffsad. FEM-boken var dålig och gav inga bra förklaringar.» (3)
- Speciellt kapitel 1 i Colton fick jag använda kurslitteraturen till för att lära mig ordentligt.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.58


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

12 svarande

Ja»7 63%
Nej»4 36%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.36

- Kan vara bra att veta hur många poäng tentan är på när man spenderar läsperioden med att samla poäng inför tentan. Också bra att veta vilka hjälpmedel som är tillåtna när man pluggar, så att man inte förlitar sig på saker men ej får använda.» (Nej)
- Dålig kurshemsida som sällan uppdaterades.» (Nej)
- Det saknades saker, främst efter tentan, i form av tenta-tes, lösningar etc. Om jag inte missminner mig så ska lösningarna finnas att tillgå senast ett dygn efter (Är möjligt att det inte betyder att de ska finnas på kurshemsidan)» (Nej)
- Önskar mer information om hur tentan skulle se ut.» (Vet ej)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det mesta är bra!»
- Det allmäna upplägget»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer praktiska exempel och mindre bakomliggande teori. All matematisk härledning behövs inte tas upp utan kan lämnas att läsas åt de som vill, så kan man lägga mer fokus på hur PDE används i praktiken med exempelvis numerik. »
- Tydlig info om tentamen i kurs-PM. (poäng + tillåtns hjälpmedel) Undervisning i salar med mer än en tavla. Vore kul med mer fysiker-ekvationer. t ex Schrödinger ekvationen, tror inte vi hade en enda imaginär enhet med i kursen. Vore också kul med nån ekvation från GR, om det är möjligt att få in sånna saker i en första PDE-kurs. Svar på inlämningsuppgifter borde läggas upp efter deadline, för att ge en uppfattning om hur många poäng man kan räkna med från uppgiften samt hur proffsen löser sådana uppgifter. Kursmaterialet på hemsidan kan nog rättas lite.»
- Kanske ny litteratur som bättre speglar kursens innehåll. Den som var nu fungerar, men var inte helt tillfredsställande.»

18. Övriga kommentarer

- Om FEM biten anses som obligatorisk kanske FEM-projektet borde vara obligatoriskt, då examinationen i övrigt inte täckte FEM-delen av kursen särskilt väl. »
- Kursen var bra, man fick lära sig mycket som man kan ha stor nytta av, trots att kurslitteraturen kunde varit bättre. Håkan var väldigt bra vid föreläsningar etc. men kunde ha gjort ett bättre jobb med sånt som är utöver detta: "runt omkring"-infon»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.63
Beräknat jämförelseindex: 0.65


Kursutvärderingssystem från