ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Material- och tillverkningsteknik MPR095 2012, MPR095

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-21 - 2013-02-01
Antal svar: 68
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

68 svarande

Högst 15 timmar»24 35%
Cirka 20 timmar»24 35%
Cirka 25 timmar»14 20%
Cirka 30 timmar»4 5%
Minst 35 timmar»2 2%

Genomsnitt: 2.05

- Maskinelement tog mesta tiden. Å andra sidan brukar jag inte lägga jättemycket energi på tråkiga saker» (Högst 15 timmar)
- Har prioriterat maskinelement!» (Högst 15 timmar)
- Det räckte att börja plugga 5 dagar innan tentan så tog man igen allt man missat under 7 veckor.» (Högst 15 timmar)
- Troligtvis mindre än 15. Jävligt tråkigt» (Högst 15 timmar)
- så himla oinspirerande kurs» (Högst 15 timmar)
- Hann inte med så mkt läsning pga maskinelementkursens inlämningar» (Cirka 20 timmar)
- Mest på slutet» (Cirka 20 timmar)
- Möjligheten att plugga enbart detta en hel tentavecka ökade på arbetstiden rejält!» (Minst 35 timmar)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

68 svarande

Jag har inte sett/läst målen»15 22%
Målen är svåra att förstå»3 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»27 39%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»23 33%

Genomsnitt: 2.85

- oklara mål. kompilera vänligen alla mål som presenteras vid varje förel. till ett samlat dokument» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen för bearbetningsdelen var mycket bra formulerade, de har jag använt mig mycket av.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- För övergripande!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- De var bra men gamla tentor ger mer förståelse för vad som krävs av en.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen överensstämmer inte alls med tentorna!!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Dom förklarade läromedlen bra inför varje nytt ämne » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

57 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»53 92%
Nej, målen är för högt ställda»3 5%

Genomsnitt: 2.03

- Målen verkar vara rimliga, men det är inte de som tentan testar.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen överensstämmer inte med vad man måste kunna. målen är väldigt flummiga. » (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

59 svarande

Nej, inte alls»2 3%
I viss utsträckning»13 22%
Ja, i hög grad»34 57%
Vet ej/har inte examinerats än»10 16%

Genomsnitt: 2.88

- Troligtvis (har inte läst målen speciellt noggrant)» (?)
- tycker frågorna är på en nivå som inte tas upp av lektionerna» (I viss utsträckning)
- Tentan är imorgon!» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen i stort varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»6 8%
Ganska liten»13 19%
Ganska stor»36 52%
Mycket stor»13 19%

Genomsnitt: 2.82

- Främst beredningen och labben» (Ganska stor)
- Kan vara tydligare vart fokus är. » (Ganska stor)
- Bra föreläsningar. Produktiva/givande övningar.» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»6 8%
Ganska liten»13 19%
Ganska stor»33 48%
Mycket stor»16 23%

Genomsnitt: 2.86

- De var ju så tråkiga att det var omöjligt att hålla sig vaken, framför allt andra halvan av LP. Det fanns dock några intressanta minuter när det visades film på gigantiska verktyg och maskiner.» (Mycket liten)
- anteckningar från bearbetningsdelen var inte till så stor hjälp.» (Ganska liten)
- Jag tycker att Mats Norell har varit till stor hjälp på föreläsningarna, men Gustav Holmqvist är väldigt osäker i sin roll som föreläsare. Han känns inte helt säker på vad han säger, vilket gör att det känns högst oklart om det han säger stämmer hela tiden, bara i enstaka fall eller inte över huvud taget!» (Ganska stor)
- Jag fick en idé om innehållet men rotade inte kunskapen» (Ganska stor)
- Anteckningarna hjälpte mycket, fast det var mycket som inte fanns med på föreläsningar som kunde varit tydligare!» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»17 25%
Ganska liten»23 33%
Ganska stor»25 36%
Mycket stor»3 4%

Genomsnitt: 2.2

- Orkar inte ta in mer information än det som ges på föreläsningarna. Jag gillar att bearbeta den jag redan fått istället.» (Mycket liten)
- Trötta övningsledare och ointressanta frågor (Värme-korrosion). Frågorna bör vara mer kopplade till tentan.» (Ganska liten)
- Deltog ej i flertalet övningar.» (Ganska liten)
- tavelteknik?!» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp var labben i korrosion för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»3 4%
Ganska liten»12 17%
Ganska stor»26 38%
Mycket stor»27 39%

Genomsnitt: 3.13

- Att det krävs ett prov för att ens göra labben är det absolut sjukaste jag någonsin varit med om. Med det menat SÄMSTA. Då kan ni lika gärna dela ut tentan i oktober, klarar man den inte får man inte göra kursen. Logiskt? nej! Jag kommer till labben för att lära mig, inte för att bevisa det jag redan vet.» (Ganska liten)
- Tyckte jag förstod hur det fungerade redan innan labben.» (Ganska liten)
- Bra med test innan, dock så var sättet det genomfördes på dåligt. Fick känslan av att den kvinnliga labassistenten ville sätta dit studenter offentligt. Notera att jag klarade testet. » (Ganska stor)
- Labben var väldigt lärorik!» (Mycket stor)
- Mycket bra! Blev mer konkret!» (Mycket stor)
- lärorikt! roligt att se det "hända"! » (Mycket stor)
- Bra labb, bra med ett litet test innan!» (Mycket stor)
- bra!» (Mycket stor)
- Praktiska saker uppskattas! » (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp var labben i svarvning för din inlärning?

67 svarande

Mycket liten»7 10%
Ganska liten»20 29%
Ganska stor»27 40%
Mycket stor»13 19%

Genomsnitt: 2.68

- Att kräva en välskriven och genomarbetad labrapport på en skräplabb som pågick i 2h är även det underligt. Om det istället går att integrera den här labben med inlämningsuppgiften tror jag att det skulle ge mer» (Mycket liten)
- Inte alls ngn bra labb. Vad va ens poängen??» (Mycket liten)
- Har programerat och kört cnc maskiner i gymnasiet.» (Ganska liten)
- Har svarvat innan och visste hur det såg ut.» (Ganska liten)

10. Till hur stor hjälp var inlämningsuppgiften (beredning av svarvning) för din inlärning?

67 svarande

Mycket liten»6 8%
Ganska liten»19 28%
Ganska stor»31 46%
Mycket stor»11 16%

Genomsnitt: 2.7

- Bara massa pillande med siffror fram och tillbaka... Lärde mig inget om svarvning, men det tog lång tid...» (Mycket liten)
- Kändes totalt meningslöst. Den gav ingenting till tentan. Det kändes som att ni valde att ha ett arbeta bara för att ni kan. Hoppa över övningen eller ändra den till något vettigt, som kommer på tentan. Det var ju inte så att vi valde skär på tentan.» (Mycket liten)
- Fick inte alls mycket nytta eller hjälp med denna. Borde funnits ngn övning eller så där man kunde få hjälp och där de gick igenom uppgiften lite mer noggrant. Dock var ledaren (han som höll i labben) alltid tillgänglig och ville alltid hjälpa till, så ett plus till honom! » (Mycket liten)
- 4 personer för ett enmansarbete. Blir väldigt mycket sitta o titta medan andra gör jobbet. » (Ganska liten)
- Tycker det är bra tanke på uppgiften egentligen men det känns lite flummigt (vet inte vilken tråd man ska börja dra i) när det är så många steg man inte behöver göra/ ta hänsyn till. Då känns det som man skrapat väldigt mycket på ytan å inte riktigt skulle klara det i verkligheten.» (Ganska liten)
- Fick viss insikt i hur man väljer verktyg ur katalog och vad man ska tänka på när man gör detta. Att få fram data som behövdes för verktygsvalet hade jag lärt mig innan jag började beredningsuppgiften och det är ju räkningen som finns med i kursmålen, inte att leta efter verktyg i sandviks katalog. Även om det säket också kan vara till nytta i framtiden.» (Ganska liten)
- nyttigt, men lärde mig inte jätte mycket» (Ganska liten)
- Man fick bolla med de nya formlerna och storheterna, vilket var bra för inlärningen! » (Ganska stor)
- Bra uppgift men önskar tydligare instruktioner. Mängder av godtyckliga antaganden om förutsättningna i svarvningsprocessen gjorde det oklart..» (Ganska stor)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

67 svarande

Mycket liten»13 19%
Ganska liten»20 29%
Ganska stor»25 37%
Mycket stor»9 13%

Genomsnitt: 2.44

- Labb-PM för korrosion samt gjutningskompendiet har varit läsvärda, PDF-filer för bearbetning likaså. Jag hade önskat bättre material för korrosion och värmebehandling, gärna powerpoints.» (Mycket liten)
- Köpte ingen ny kurslitteratur. Läste någon gång om anlöpning men det sa emot det som stod i utgivet material» (Mycket liten)
- Knappt öppnat boken...» (Ganska liten)
- Korrosionshäftet tycker jag hade vettigt innehåll och var givande att läsa, dock kändes det lite hattigt när inte sidnummer och sådant stämde, lite för mkt klipp-och-klistra! Hågeryd gav mig inte lika mycket.» (Ganska liten)
- Korrosions häftet var bra.» (Ganska liten)
- Ashby ej till hjälp. hågeryd bra. korrosionshäfte bra. gjuthäfte var luddigt, ostrukturerat. » (Ganska liten)
- Ashbyboken behöver ni kanske inte använda till annat än att värma M-huset, spar ni spånkostnader. Produktionsboken o kompendiet för korrosion är bra» (Ganska stor)
- Det gröna häftet kan man ju strunta i.» (Ganska stor)
- Köpte ej boken, det som fanns på ping pong var bra.» (Ganska stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

68 svarande

Mycket dåligt»3 4%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»39 57%
Mycket bra»24 35%

Genomsnitt: 3.23

- Varför fanns det ingen tenta på pingpong från kursen. Det låg visserligen tre tentor från förra kursen, men det var inte samma innehåll, så det gills inte.» (Mycket dåligt)
- Bör lägga ut alla föreläsning anteckningarna innan varje föreläsning för bättre inlärning. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

68 svarande

Mycket dåliga»2 2%
Ganska dåliga»3 4%
Ganska bra»26 38%
Mycket bra»22 32%
Har ej sökt hjälp»15 22%

Genomsnitt: 3.66

- Viktigast att få hjälp i/inför tentaveckan, i princip när man vill, vilket går om man besöker kontoren. Men det känns som att man slösar lärarens tid.» (Ganska bra)
- Göran Brännare var mycket hjälpsam.» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

68 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 17%
Mycket bra»52 76%
Har ej sökt samarbete»3 4%

Genomsnitt: 3.82

- Fantastiska kollegor» (Mycket bra)
- Jobbar i en grupp där vi hjälps åt.» (Mycket bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

66 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 6%
Lagom»46 69%
Hög»14 21%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.21

- mkt av det obligatoriska var inte till så stor hjälp. Gör om tex beredning av svarvning och lägg in bättre övningar. PÅ övningarna skrev man bara av, det va som en föreläsning.» (?)
- Inlämningsuppgiften tog alldeles för lång tid i förhållande till vad man lärde sig!» (Lagom)
- I början var de lagom. Sen i slutet blev de väldigt mkt. Det va tur att tentan låg en vecka efter den andra tentan! » (Lagom)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

67 svarande

För låg»1 1%
Låg»1 1%
Lagom»30 44%
Hög»26 38%
För hög»9 13%

Genomsnitt: 3.61

- Förutom övningarna pluggade jag och mina kompisar bara 8 timmar om dagen under tentaveckan, inget mer» (För låg)
- Det kändes dock som att det blev lite ojämn fördelning mellan denna kursen och kursen i maskinelement. Så som jag ser det så lade man ner mer tid på maskinelementkursen, då främst till konstruktionsuppgifterna.» (Lagom)
- konstruktionsuppgifter, labbrapport, inlämningsuppgifter och vanlig räkning. Lägg därtill 7veckors kurs. Ja tackar jag. Nog är vi ett gäng halvgudar som klarar av det» (Hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

68 svarande

Mycket dåligt»4 5%
Dåligt»7 10%
Godkänt»27 39%
Gott»25 36%
Mycket gott»5 7%

Genomsnitt: 3.29

- Gustav Holmqvist är den sämsta föreläsaren hittills!» (Mycket dåligt)
- Tyvärr intresserade inte den här kursen mig alls, därav det dåliga betyget.» (Dåligt)
- Inte intresserad av ämnet» (Dåligt)
- Extremt tråkig kurs. Gillar inte material. Gustavs del var rätt virrigt.» (Dåligt)
- Jag tycket att Gustav drar ner betyget för kursen rejält...» (Godkänt)
- Inte intresserad av ämnet. » (Godkänt)
- Är inte jätteintresserad av materialteknik men den var okej. » (Godkänt)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mats Norell»
- Korrosionslabben var väldigt bra!»
- Korrosion, härdning och de teoretiska delarna i tillverkningstekniken. »
- Det fanns två uppgifter med räkning, behåll dem. Utöka dem. Minst 80% av poängen borde vara räknetal. Max 20% flum.»
- De klara kursmålen som presenterades i början av föreläsningarna.»
- Laborationerna»
- Utveckla beredningen till en liknande uppgift som de i Maskinelement. Låt oss jobba med ansys tror jag det hette och ta fram material mm och ta hellre bort labbarna»
- Labbarna»
- Labförberedelser till korrosionslabben»
- Korrosionslabben»
- Vet ej»
- labbar»
- Labbarna och inlämningsuppgiften»
- Beredningen»
- Läraren som höll i korrosion samt hans lärande! +++++»
- Labben»
- Kurs materialet på kurshemsidan»
- dålig på namn, men han som föreläsde om korrosion och värmebehandling tyckte jag om.»
- Byt föreläsaren , tack »
- korrosion labben»
- Korrosionslabben och dess PM»
- Korrosionsavsnitten samt mats som föreläsare»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att skriva en sidhänvisning som svar på en tenta hjälper ingen. Det kan knappast ta så lång tid att skriva ett riktigt svar på frågan. Det är självklart att svaret står i kurslitteraturen. Man vill ju kunna kontrollera med facit om man har förstått kurslitteraturen rätt.»
- Gustavs osäkerhet!»
- Jag önskar att korrosion/värme byter plats med plasterna. Ty plasterna känns ligga nära plastiskt bearbetning på samma sätt som korrosion och värme ligger nära metallernas fasuppbyggnad och strukturer.»
- Att bara köra power point-presentation, som under gjutföreläsningarna, ger inte så mycket. Det är bra att ha som komplement, om det är svåra bilder att rita, men man behöver skriva lite för att komma ihåg något också!»
- Gör håller en enklare inlämningsuppgift som ska göras väldigt noggrant.»
- Ta bort övningen. Gör dugga/duggor. Ta bort all detaljkunskap. Det är inte intelligent att sitta och plugga in all text ordagrant bara för att det ibland kan dyka upp frågor som "namnge alla små obetydliga detaljer i en klippt yta". Jag tycker nog att man kan byta ut hela kursen mot något mer Maskinteknikaktigt som tex mekanik eller något annat konkret.»
- Det var för många uppgifter på tentan! Helt omöjligt att kunna stanna till och tänka på en uppgift och faktiskt hinna med tiden! Det går bara inte. Ni kan inte ha med allt och alla delar på en kurs i en enda tenta! Det blir för mycket. Så om ni minskar det ni testar på, kommer studenterna faktiskt ha ett bättre intryck kvar av denna kursen. Tack på förhand!»
- Jag skulle vilja se att man hade svarvberedningen i mindre grupper(3 st), jag upplevde att det var svårt för alla att ta del av uppgiften.»
- Testet inför korrosionslabben»
- Övningarna! och beredningsuppgiften..»
- Vet ej»
- Det bör införas en dugga! »
- Fler räknestugor eller tillfällen att bara ställe frågor.»
- Gustav borde se över sina utlärningsmetoder och bli tydligare»
- Annan föreläsare/kursupplägg rörande bearbetning!»
- Inlämningsuppgiften. Meningslös. -----»
- Lägg ut föreläsning anteckningar»
- ...»
- bättre lärare som går igenom kursen på ett mer grundläggande sätt. dem får gärna utgå ifrån att man går till skolan för att lära sig och att man inte går dit för att man kan ämnet sedan innan. Riktigt opedagogiskt upplägg i min mening och då i synnerhet korrosionsdelen där han står och mässar utan att rita på tavlan. Skärpning!!»
- övningarnas utformning. varierade även ganska mycket i kvalitet beroende på övningsledare.»
- Andra övningsledare»

20. Övriga kommentarer

- När man sätter sig och skriver en utvärdering på en kurs med ett innehåll du intresserar dig absolut noll för är det svårt att inte verka grinig. Det är även svårt att tycka någonting om föreläsarna eftersom man inte riktigt bryr sig om det är sträck- eller pressdragning eller anlöpning/utskiljningshärdning. Personligen anser jag att det är lite för specifikt, dvs hör hemma i någon mastersutbildning de flesta av oss kanske inte väljer. Men om det nu är så viktigt att skrapa ihop 20 poäng på låtsatsfakta som ändå sipprar ur 3h efter tentan får man helt enkelt bita i och leverera. Kanske är det precis detta ni är ute efter. Att även sådant som kanske verkar tråkigt och svårt skall kunnas nötas ner likt en svarvning för att sedan bemästras, så när vi väl står där i företagsverksamheten framför någon hemsk uppgift. Då ser vi tillbaka på detta och vet att vi kan fixa även detta. Likt halvgudarna!»
- Jag tycker det var riktigt dåligt att det inte lades upp någon övningstenta på pingpong. Kursen är ju ändrad sen sist, då borde man göra en ny tenta man kan öva på. Visst sa lärarna vad som skulle komma, men det är alltid lika diffust och flummigt. Jag fick bl.a höra att tentan skulle var likadan som de innan, fast omviktade poäng, det tycker jag inte alls stämde. Jag är högst besviken på detta, det kändes som man fick grisen i säcken när man öppnade tesen.»
- Inte så bra kurs. Många elever klagade på lärarns insatser.»
- Galet tråkig kurs. Gör den roligare...»


Kursutvärderingssystem från