ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kurutvärdering Produktmodellering, LMU241

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-10 - 2008-04-06
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»13 81%
Cirka 20 timmar»2 12%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 1.37

- Bara lektionstid» (Högst 15 timmar)
- inräknat inställda föreläsningar» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»1 6%
25%»0 0%
50%»1 6%
75%»3 18%
100%»11 68%

Genomsnitt: 4.43


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 18%
Målen är svåra att förstå»5 31%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 18%

Genomsnitt: 2.5

- finns det ens några?» (Jag har inte sett/läst målen)
- Några konkreta mål fanns icke framtagna för kursen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen är för luddiga och otydliga. Svårt att veta hur djupt man ska gå in på varje moment. » (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 25%
Ja, målen verkar rimliga»9 75%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.75

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»7 46%
Ja, i hög grad»5 33%
Vet ej/har inte examinerats än»2 13%

Genomsnitt: 2.53


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»2 12%
Ganska liten»5 31%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»3 18%

Genomsnitt: 2.62

- läst in allt via powerpoint pres» (Ganska liten)
- Då ingen kurslitteratur fanns att tillgå utan den information man behövde fick man via föreläsningarna» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»5 31%
Ganska liten»6 37%
Ganska stor»5 31%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- helt onödigt tydligen! skaffa något vettigt och uppdaterat.» (Mycket liten)
- dålig kurslitteratur, borde vara mer övergripande information och inte så detaljerade artiklar.» (Ganska liten)
- Kurslitteratur fanns ej, OH-kopiorna var det kursmaterial som fannas för kursen.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»2 12%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»9 56%
Mycket bra»4 25%

Genomsnitt: 2.93

- OH-kopiorna kom ut väldigt sent.» (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»2 12%
Ganska bra»11 68%
Mycket bra»1 6%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 2.93

- Då det var många olika lärare och företagsfolk inblandade i kursen. Många av dessa var svåra att få tag på-» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 31%
Mycket bra»10 62%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- tack för det!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»1 6%
Låg»5 31%
Lagom»10 62%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.56

- stundtals hög.» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»1 6%
Låg»2 12%
Lagom»9 56%
Hög»4 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Exjobb tar mkt tid» (Hög)
- Exjobb» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Dåligt»5 31%
Godkänt»8 50%
Gott»2 12%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.68

- Gav inte speciellt mkt. Intressanta gästföreläsningar men inte mkt mer.» (Dåligt)
- borde ha varit bättre organiserad och utförd. är nog en väldigt intressantkurs» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gästföreläsarna»
- Cad-delen»
- jaha du..gästföreläsningar, för det var det ända som fanns i år. bevara övningarna med sven i CAD.»
- Gästföreläsaren om Virtual Reality»
- olika föreläsare»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre modelleringsmoment. Bättre designföreläsning. Tydligare mål. Mer ordning och reda»
- Ha en bättre struktur på kursen! Bättre planering!»
- tydligare mål»
- det mesta!»
- Gästföreläsaren, den där tjejen, som pratade om något i två timmar som jag inte fick ut ett dugg av!! (och ingen anna häller för den delen)»
- Kurslitteraturen»
- kursliteraturen»
- En tydligare röd tråd»
- kurslitteraturen»

16. Övriga kommentarer

- sven e grymm! kul att det fanns något kul moment i kursen, rolit att få använda ProE.»
- Lite svårt att greppa vad tentan går ut på när man har så många olika gästföreläsare...de berättar ju mer än de undervisar. Artiklarna var sådär, det tog mej flera dagar att dela upp den i de olika artiklarna, det skulle va 100 ggr bättre med sidnummer. För övrigt tycker jag ändå att jag lärt mej en hel del och kursens koncept var bra och väldigt intressant.»


Kursutvärderingssystem från