ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Freight Transport Systems 2012, TEK122

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-07
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Violeta Roso»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Your background and own effort

1. What is your educational background?

25 svarande

Chalmers I-programme»12 48%
Chalmers Other programme»4 16%
Sweden, Other university than Chalmers»3 12%
European exchange student (Erasmus etc)»1 4%
European MSc programme student with BSc from outside Sweden»1 4%
Non-European MSc programme student with BSc from outside EU»4 16%

Genomsnitt: 2.48

- Maskin» (Chalmers Other programme)
- mechanical engineering» (Chalmers Other programme)

2. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

25 svarande

At most 15 hours/week»6 24%
Around 20 hours/week»9 36%
Around 25 hours/week»6 24%
Around 30 hours/week»4 16%
At least 35 hours/week»0 0%

Genomsnitt: 2.32

3. How large part of the teaching offered did you attend?

25 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 12%
75%»4 16%
100%»18 72%

Genomsnitt: 4.6


Goals and goal fulfilment

4. How understandable are the course goals?

25 svarande

I have not seen/read the goals»2 8%
The goals are difficult to understand»0 0%
The goals give some guidance, but could be clearer»3 12%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»20 80%

Genomsnitt: 3.64

5. Did the examination assess whether you have reached the goals?

Don"t answer this question if you haven"t done the final written exam yet.

25 svarande

No, not at all»0 0%
To some extent»5 20%
Yes, definitely»19 76%
I don"t know/have not been examined yet»1 4%

Genomsnitt: 2.84

- But maybe reduce the questions to ten for next years exams.» (Yes, definitely)


Course structure and content

6. To what extent have the lectures been of help for your learning?

25 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»5 20%
Large extent»11 44%
Great extent»9 36%
No opinion»0

Genomsnitt: 3.16

- vissa gästföreläsare var inge vidare, andra mycket bra. innehållet i övriga föreläsningar håll något låg nivå och kunde gås igenom något snabbare» (Some extent)
- Violettas and some others lecure where good, some really bad like terminals, dangerous goods, white paper and mearsk» (Large extent)
- Violets"s teaching is very inspiring.» (Large extent)
- - nice lectures» (Large extent)
- Very good lectures from Violeta!» (Great extent)

7. To what extent have the exercises been of help for your learning?

25 svarande

small extent»1 4%
some extent»0 0%
large extent»15 62%
great extent»8 33%
No opinion»1

Genomsnitt: 3.25

- Did not attend» (No opinion)

8. To what extent has the guest lecture "Sea Transport" been of help for your learning?

24 svarande

Small extent»3 12%
Some extent»9 37%
Large extent»8 33%
Great extent»4 16%
No opinion»0

Genomsnitt: 2.54

9. To what extent has the guest lecture "Volvo" been of help for your learning?

25 svarande

Small extent»4 16%
Some extent»11 45%
Large extent»9 37%
Great extent»0 0%
No opinion»1

Genomsnitt: 2.2

- - very enthusiastic and well prepared lecture» (Large extent)

10. To what extent has the guest lecture "MAERSK" been of help for your learning?

25 svarande

Small extent»7 29%
Some extent»14 58%
Large extent»3 12%
Great extent»0 0%
No opinion»1

Genomsnitt: 1.83

- Really bad lecture! It was like a long commercial for MAERSK and how good they are. I dint learn anything from this lecture!» (Small extent)
- - Not well structured and pretty boring» (Some extent)

11. To what extent has the guest lecture "Dangerous goods" been of help for your learning?

25 svarande

Small extent»23 95%
Some extent»1 4%
Large extent»0 0%
Great extent»0 0%
No opinion»1

Genomsnitt: 1.04

- - sorry for this comment but this was senseless» (Small extent)
- She was sooo boring!» (Small extent)

12. To what extent has the guest lecture "EU Transport Policy and Intermodal transport in Europe" been of help for your learning?

25 svarande

Small extent»22 91%
Some extent»2 8%
Large extent»0 0%
Great extent»0 0%
No opinion»1

Genomsnitt: 1.08

- I did not understand anything at all from this lecture.» (Small extent)
- - too long, no red line, horrible powerpoints and not interesting» (Small extent)
- This was one of the worst lectures ever, and it was 4 hours long...» (Small extent)
- very unorganised lecture. the purpose was unclear and lecturer seemed confused and not well prepared. » (Small extent)

13. To what extent has the site visit Port of Göteborg been of help for your learning?

25 svarande

Small extent»2 8%
Some extent»7 30%
Large extent»9 39%
Great extent»5 21%
No opinion»2

Genomsnitt: 2.73

- Nice trip:)» (Some extent)
- Fun to see the real deal.» (Large extent)
- - nice to see how a port is working - also the presentation afterwards was interesting» (Large extent)

14. To what extent has the book been of help for your learning?

25 svarande

Small extent»9 39%
Some extent»9 39%
Large extent»4 17%
Great extent»1 4%
No opinion»2

Genomsnitt: 1.86

- Too complexed written compared to the course» (Small extent)
- - was explaining some slides in the presentation very well - hard to read» (Some extent)
- Didn"t use it.» (No opinion)

15. To what extent have the articles been of help for your learning?

25 svarande

Small extent»9 42%
Some extent»9 42%
Large extent»3 14%
Great extent»0 0%
No opinion»4

Genomsnitt: 1.71

16. To what extent has the assignment "Intermodal Transport" been of help for your learning?

24 svarande

small extent»0 0%
some extent»7 29%
large extent»11 45%
great extent»6 25%
No opinion»0

Genomsnitt: 2.95

17. To what extent has the assignment "Host company - Environmental Policy" been of help for your learning?

25 svarande

Small extent»9 36%
Some extent»12 48%
Large extent»4 16%
Great extent»0 0%
No opinion»0

Genomsnitt: 1.8

- den här var ju fullständigt överflödig. det var ju kaka på kaka. det vi redan gjorde i term paper kursen rörande våra host comanies räckte väl. utöka ist något av de andra två assignementsen, » (Small extent)
- Our company did not have very much to say about the subject» (Small extent)
- - more time consuming than helpful for understanding» (Small extent)

18. To what extent has the assignment "Dry port" been of help for your learning?

25 svarande

Small extent»2 8%
Some extent»8 32%
Large extent»13 52%
Great extent»2 8%
No opinion»0

Genomsnitt: 2.6

- Small assignment but made you learn about the concept» (Large extent)
- - short but useful» (Large extent)
- Do a larger seminar for next year where you discuss more.» (Great extent)

19. To what extent have the group seminars been of help for your learning?

25 svarande

Small extent»1 4%
Some extent»12 52%
Large extent»9 39%
Great extent»1 4%
No opinion»2

Genomsnitt: 2.43

20. How did you perceive the mix between lectures, guest lectures, assignments, exercises, seminars, etc.?

24 svarande

Poor»0 0%
Fair»0 0%
Adequate»5 20%
Good»14 58%
Excellent»5 20%

Genomsnitt: 4

- för många moment tillsammans med OPC kursen. antingen en större inlämning per projekt med diskussions semanarie, ELLER presentation med tillhörande power point. » (?)
- - reduce the number of guest lectures or better let the guests talk about how they work with transportation in their daily life» (Adequate)
- More seminars less lectures.» (Good)


Course administration

21. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

25 svarande

Poor»0 0%
Fair»0 0%
Adequate»1 4%
Good»8 32%
Excellent»16 64%

Genomsnitt: 4.6

- No problem» (Excellent)
- - nice work» (Excellent)


Study climate

22. How were the opportunities for asking questions and getting help?

25 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»0 0%
Rather good»0 0%
Very good»22 88%
I did not seek help»3 12%

Genomsnitt: 4.12

23. How was the course workload (i.e. only consider Freight Transport Systems course and not the MSCP!)?

25 svarande

Too low»0 0%
Low»1 4%
Adequate»20 80%
High»4 16%
Too high»0 0%

Genomsnitt: 3.12

24. How was the total workload this study period (i.e. for the courses Freight transport + MSCP together)?

25 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»3 12%
High»13 52%
Too high»9 36%

Genomsnitt: 4.24


Summarising questions

25. What is your general impression of the course?

25 svarande

Poor»0 0%
Fair»0 0%
Adequate»1 4%
Good»18 72%
Excellent»6 24%

Genomsnitt: 4.2

- Bättre litteratur, färre moment, snabbare genomgång under föreläsningar. i övrigt bra!» (Adequate)
- Nice course, good teacher and fairly good guest lectures. » (Good)
- Violeta var bra! Det var roligt med en engagerad föreläsare som ville att det skulle gå bra för eleverna. » (Good)
- - compliment to Violeta always friendly and prepared» (Good)
- Violeta has made the course very interesting. Thank you!» (Excellent)
- Very good and interesting!» (Excellent)

26. What should definitely be preserved to next year?

- Bättre litteratur, färre moment, snabbare genomgång under föreläsningar. i övrigt bra!»
- Lectures by violeta, Dan, arnäs Good mix of lektyrens, assignments etc»
- siminars»
- Violeta»
- Violeta. A very good lecturer and very helpful!»
- Calculating exercises lessons and the three assignments. »
- gothenburgs port visit. Intermodal seminar.»
- Violeta! (and Kristina)»
- Violeta!»
- - Calculations and dry port seminar - non-mandatory quiz (maybe extend it) - port visit»
- the teachers are involved and passionate about the subject...also diversity of them... good!»
- The mix of teaching forms, the port visit.»
- gothenburg port visit and guest lecture from volvo»

27. What should definitely be changed to next year?

- Färre moment men antingen större rapportinlämning, ELLER presentation med inlämning av pp»
- Some guest lectures like White paper, dangerous goods»
- guest lectures»
- Dangerous goods and eu lectures must be revised.»
- The course book and some boring lectures, (for example dangerous goods)»
- The dangerous goods lesson could be skipped»
- the EU policy lecture.»
- dangerous goods and "EU Transport Policy and Intermodal transport in Europe"-lecture»
- Some of the guest lectures...»
- - think about the guest lectures»
- some guest lecturer was not good at all or did not belong much to the course»
- Some unnecessary guest lecturers.»
- guest lecture Johan Woxenius and Dangerous goods »

28. Additional comments

- Trevliga föreläsare och examinator»
- Very nice teacher!»
- In general I found this course interseting for my master.»
- It could be better if instead of learning to do exercises by hand we learn how to use computarized tools. That is to do route planning and transport allocations having sort of computer labs for example as I guess is done in reality. It will be more useful»
- - please communicate with the other course in the MPSCM to avoid exams on two days in a row»
- I really learned a lot during the exercises Violeta solved on the black board and also I really appreciated the exercises she solved and put on youtube. »
- The three courses should try to coordinate better, more important in term paper and opc but relevant for transport to. The double workload concersning the host company reports feels very unnecessary. The woorkload during the period is too high I think and makes it hard for us to really focus in the courses and makes it hard for in depth learning. I liked the courses though and the teachers have been very enthusiastic! »


Kursutvärderingssystem från