ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ingenjörsmetodik (M) 2012, MMF173

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-02-01
Antal svar: 88
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Göran Gustafsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

Såsom föreläsning eller övning

88 svarande

0-20 %»1 1%
20-40 %»1 1%
40-60 %»1 1%
60-80 %»10 11%
80-100 %»75 85%

Genomsnitt: 4.78

- Sov väl en del av den tiden...» (20-40 %)
- Många föreläsningar kändes som upprepningar av varandra.» (40-60 %)
- Dåligt att vissa byggpass och övningar som var schemalagda över några matteföreläsningar» (80-100 %)
- 5 av 6 obligatoriska, annars full närvaro.» (80-100 %)

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Inklusive schemalagd tid såsom föreläsning eller övning

88 svarande

1-5»4 4%
5-10»32 36%
10-15»28 31%
15-20»20 22%
20-»4 4%

Genomsnitt: 2.86

3. Hur begripliga är kursens mål?

Skrivna eller uppfattade

88 svarande

Fullt förståeliga»11 12%
Förståeliga»46 52%
Delvis förståeliga»29 32%
Inte alls förståeliga»2 2%

Genomsnitt: 2.25

- mycket som klarnar efterhand, men i början svårt att förstå innebörden av» (Delvis förståeliga)
- Svårt att förstå vad som krävs för respektive betyg.» (Delvis förståeliga)
- Värdelösa, vad strävar vi emot? varför läsa MMF174» (Inte alls förståeliga)
- Jag upplevde det som helt omöjligt att förstå hur man uppnådde målen för de olika betygen i projektet.» (Inte alls förståeliga)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Skrivna eller uppfattade

88 svarande

Ja»68 77%
Delvis»17 19%
Nej»3 3%

Genomsnitt: 1.26

- jag saknade information om hur man gör ritningar.» (Delvis)
- En föreläsning/övning i gruppdynamik borde kanske göras i början av kursen, inte i slutet.» (Delvis)
- Det stod i pm att man ska göra uträkningar osv. Jag har själv ingen kunskap alls gällande vad och hur man ska räkna i hållfasthet och sånt.» (Nej)

5. Testar examinationen om du uppnått målen?

Skrivna eller uppfattade

88 svarande

Ja»47 53%
Delvis»39 44%
Nej»2 2%

Genomsnitt: 1.48

- Bra med tentamen, eftersom man då blev tvungen att lära sig alla projektmoment. Under grupparbetet delades de olika momenten upp mellan gruppmedlemmarna och man lärde sig bara de moment som man jobbat med personligen bra.» (Ja)
- För enkel tenta» (Delvis)
- Okonsekvent inlärning för t.ex. funktionsanalys resulterade i förvirring under tentan. (och några poängs avdrag)» (Delvis)
- Tentan var relativt(väldigt) enkel. Skulle kunna göras lite mer avancerad.» (Delvis)
- Ja, men allt examineras inte. inom projektet bl. a.» (Delvis)
- tentan var väldigt enkel, låt studenten tänka mera » (Delvis)
- För stor koncentration på LCA metoden och för liten av konceptval och generering.» (Delvis)
- Tentamen reflekterade ren papegoja kunskap. » (Nej)

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

88 svarande

Stor hjälp»23 26%
Rimligt stor hjälp»44 50%
Liten hjälp»21 23%

Genomsnitt: 1.97

- Man lär sig mest genom projektet men utan föreläsningarna om de olika metoderna hade man inte kunnat genomföra projektet. Däremot har föreläsningarna med andra olika föreläsare varit under förväntan. Intressanta ämnen men de har inte lyckats förmedla det tyvärr...» (Stor hjälp)
- Den var bra inför tentan men väldigt dålig gällande hur projektarbetet ska fungera.» (Rimligt stor hjälp)
- Materialteknik var mycket intressant och Göran Gustavssons föreläsningar likaså. Däremot var många av de obligatoriska efter tentan inte så givande och ganska flummiga, men kanske är typ männsikan och maskinen och genushistorien något man måste trycka in bara för att?» (Rimligt stor hjälp)
- varit för avsides i förhållande till projektet, undervisning i början men mest projekt i slutet.» (Rimligt stor hjälp)
- Inkompetenta handledare» (Liten hjälp)
- Lärt sig mest av projektet och diskussioner med kurskamrater och handledare. » (Liten hjälp)

7. Till hur stor hjälp har undervisningen i materialteknik varit för projektets genomförande?

88 svarande

Mycket stor»2 2%
Stor»1 1%
Måttlig»47 53%
Mycket liten»38 43%

Genomsnitt: 3.37

- Mycket intressant dock!» (Måttlig)
- Däremot var den mycket intressant! Ha kvar dessa!» (Måttlig)
- pga. bristande kunskaper inom bl. a. hållfastighetslära så var det svårt att göra kvalificerad bedömningar på materialval.» (Måttlig)
- Dock mycket intressant» (Måttlig)
- Inget som min grupp använde i vårt projekt men föreläsningarna har ändå gett en introduktion till materialtekniken vilket är bra.» (Mycket liten)
- Göran Gustafssons föreläsningar var fullständigt värdelösa. » (Mycket liten)
- Tidsbrist och brist på material i prototyplabbet gjorde att vi ändå inte kunde använda kunskaperna vi fick.» (Mycket liten)
- Då vi bara har trä, stål och aluminium tillgängligt, och vi inte byggde nåt speciellt avancerad var det lite onödigt för min grupp.» (Mycket liten)

8. Till hur stor hjälp tycker du att pappslöjden var?

88 svarande

Mycket stor»11 12%
Stor»36 40%
Måttlig»30 34%
Mycket liten»11 12%

Genomsnitt: 2.46

- Bra att visualisera lite och mysigt med lite pyssel...» (Mycket stor)
- Förutom att det var roligt att göra en pappmodell hjälpte det till i utvecklingen av funktionsmodellen.» (Stor)
- Inledning var kanske lite tidig, då de flesta inte visste vad de skulle göra än.» (Stor)

9. Till hur stor del har du deltagit i den ickeobligatoriska undervisningen efter tentamen?

88 svarande

0-20 %»10 11%
20-40 %»8 9%
40-60 %»12 13%
60-80 %»26 29%
80-100 %»32 36%

Genomsnitt: 3.7

- Bytt program till TD då» (0-20 %)
- Det var väl inte mycket sådant?» (60-80 %)
- Föreläsningar om muntlig/skriftlig kommunikation ansåg jag vara bra inför redovisningen samt framtida redovisningar.» (80-100 %)
- det känns som om de ickeobligatoriska föreläsningarna var de viktigaste.» (80-100 %)

10. Om du inte deltagit i den ickeobligatoriska undervsiningen efter tentamen, varför?

- Hoppade över en ickeobligatorisk i slutet då den låg på en eftermiddag och vi hade flera timmars håla innan. Valde att studera hemma den tiden.»
- prioriterat andra aspekter såsom rapportskrivning»
- Klarade det på egen hand »
-
- Prioriterat mattekurs»
- Jag prioriterar den tiden till att plugga annat som jag ansåg viktigare.»
- Höga krav i andra kurser»
- Många föreläsare berättar hellre om sig själva vilket är ointressant. Lägger hellre den tiden på något annat»
- Se ovan»
- Prio av andra ämnen (matte), då vi hade en otroligt dålig föreläsare i TMV151.»
- hoppade en, kunde redan det som den handlade om ifrån tidigare kurser jag läst.»
- Ickeobligatorisk.»
- Har arbetat med projektet»
- För mycket att göra i andra ämnen! Det är omöjligt att ligga i fas i alla ämnen samtidigt på Chalmers, så när något måste prioriteras bort så ryker det ickeobligatoriska först.»
- har tagit den tiden till att plugga matte som jag kände var viktigare»
- Har inte haft någon betydelse»
- Kändes onödigt att lägga tid på. Kunde lika gärna jobba med projektgruppen eller andra kurser på den tiden.»
- Har läst en del extra och var tvungen att prioritera.»
- Prioriterat andra kurser.»

11. Till hur stor hjälp har kurslitteraturen och annat kursmaterial varit för din inlärning?

87 svarande

Stor hjälp»11 12%
Rimligt stor hjälp»37 42%
Liten hjälp»39 44%

Genomsnitt: 2.32

- Rittekniken.» (Stor hjälp)
- Var bra inför tentaplugg iaf.» (Rimligt stor hjälp)
- Har inte varit så mycket kurslitteratur, men de pdf:er vi fått hjälpte inför tentamen» (Rimligt stor hjälp)
- PDF-erna från Gustavssons föreläsningar var bra att ha inför tentan.» (Rimligt stor hjälp)
- Mallen till projektraporten var bra» (Rimligt stor hjälp)
- Kan inte direkt påstå att vi haft någon direkt kurslitteratur. » (Liten hjälp)
- hade vi kurslitteratur?» (Liten hjälp)

12. Hur väl fungerade kursadministrationen, webbsida, utdelat material m.m.?

88 svarande

Bra»42 47%
Rimligt bra»32 36%
Mindre bra»14 15%

Genomsnitt: 1.68

- Krångligt upplägg med alla scheman» (Rimligt bra)
- Ibland bristfällig information om inställda föreläsningar.» (Rimligt bra)
- Handledaren i projektet var lite sisådär med att använda sig av pinpong/mail.» (Rimligt bra)
- kvalitén på handledarna var mindre bra» (Rimligt bra)
- Fick mail av handledare jag inte hade.» (Rimligt bra)
- Inlämningen av rapporten fungerade inte som den skulle, tydligen hade den inte kommit in på ping-pong ordentligt fast vi skickade in den.» (Mindre bra)
- Dålig kommunikation, inställd pappmodellering, inställda föreläsningar och ett konstigt schema. » (Mindre bra)
- Info om inställda lektioner och allmän kontakt med oss elever om vad som hände/förändrades i schemat saknades helt! Inte bra alls!» (Mindre bra)
- Riktigt irriterande med schemat på timeedit. Oftast låg det dubbletter och trippletter av kursen varje timma. Att ha ett separat excel-schema är också dåligt då det går att specificera i.timeedit vad som gäller vissa grupper.» (Mindre bra)
- Använde generellt ingen av dessa resurser. » (Mindre bra)
- svårt att veta va som gällde, för lite kommunikation mellan ing-met och kommunikation. svårt att veta vad som gällde ibland, främst lp2.» (Mindre bra)
- Vissa lektioner blev inställda utan att man blev meddelad detta. » (Mindre bra)

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

88 svarande

Bra»23 26%
Rimligt bra»33 37%
Mindre bra»32 36%

Genomsnitt: 2.1

- Bra, för lite tid med handledaren dock. Antal och Christer besöktes också på sina kontor och var villiga att svara på frågor.» (Bra)
- Jag hade Mikael Israelsson som handledare. Har varit lysande. Av Göran vågade jag typ inte ställa frågor. » (Bra)
- Vi hade inte en bra handledare (kristina). Hon var svår att få tag på stundtals och dessutom fick man inga vettiga svar.» (Rimligt bra)
- Vet några kursare som ställt frågor via mail och fått väldigt otydliga och svårtolkade svar av Göran nästintill tykna. Vet inte hur svaren va menade att tolkas men de har inte tolkats positivt i vissa fall.» (Rimligt bra)
- Hade önskat lite mer schemalagd tid med handledaren» (Rimligt bra)
- Handledningen under projektarbetet funkade i alla fall. » (Rimligt bra)
- Handledarna hade lite för många grupper för att kunna ge alla ett bra och snabbt svar enligt mig.» (Rimligt bra)
- Vi hade en bra handledare som gav oss hjälp. andra hade inte den turen.» (Rimligt bra)
- Mycket dålig handledare, dels så var personen i fråga nästan aldrig där och när man skulle få respons på själva rapporten så lämnades den i en väldigt kort mening. Dessutom så var det ofta frågor som besvarades i texten vilket får mig att tro att handledaren egentligen inte läst igenom arbetet över huvud taget. Är mycket besviken på handledningen i en annars mycket intressant kurs. Jag känner att resultatet kunde varit mycket bättre om vi hade haft en bättre handledare.» (Mindre bra)
- Den har varit helt värdelös. Fanns ingen möjlighet att fråga handledaren då denne inte svarade på mail och någon feedback på milstolparna kunde man bara drömma om.» (Mindre bra)
- Som sagt, väldigt inkompetent handledare.» (Mindre bra)
- För lite feedback på inlämningarna, dock bokade min projektgrupp in ett antal möten med handledaren och då var feedback mycket bättre.» (Mindre bra)
- För få möten med handledare angående projektet, enbart ett möte inplanerat av handledare. Ytterligare ett ordnades av min grupp själva, men fler möten hade varit bra. » (Mindre bra)
- fick nästan ingen kontakt med våran handledare och responsen var bristfällig. svårt att ställa frågor eftersom man aldrig såg handledaren eller fick kontakt, främst under lp2. » (Mindre bra)
- svårt att få kontakt med handledare» (Mindre bra)
- Varken handledare eller examinator har varit särskilt villiga att hjälpa» (Mindre bra)
- Jag trodde att handledaren skulle fungera som ett bollplank och svara på frågor och ge konstruktiv kritik på arbetet men så var det verkligen inte med vår handledare...» (Mindre bra)
- Man fick hjälp av sin handledare men bemöttes med otrevlighet av Göran. » (Mindre bra)
- Att få enbart ironiska, nedlåtande och från gång till gång förolämpande svar från kursansvarig är inte acceptabelt.» (Mindre bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

86 svarande

Bra»67 77%
Rimligt bra»13 15%
Mindre bra»6 6%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.29

- Guu" va" trevliiit!» (Bra)
- Väldigt trevlig projektgrupp :)» (Bra)
- Jag tycker inte att arbetsfördelningen delats upp tillräckligt inom gruppen. Vi var fem i gruppen, två som drog det tunga lasset.» (Rimligt bra)
- Vi var för snälla mot en gruppmedlem som då gled med utan att göra så mycket» (Mindre bra)
- Antingen hade vi olika uppfattningar eller så ville halva gruppen bara glida med utan att göra något.» (Mindre bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

88 svarande

Hög»8 9%
Rimligt hög»49 55%
Lagom»23 26%
Låg»2 2%
Varierande»6 6%

Genomsnitt: 2.42

- Tror det hade varit lagom om samarbetet i gruppen hade fungerat bättre.» (Hög)
- Tagit tid.» (Hög)
- Projektet var väldigt långdraget. » (Hög)
- Sista veckan med rapporten och redovisningen drar upp det från lagom till rimligt hög.» (Rimligt hög)
- Ojämnt fördelad. För mycket att göra första läsperioden, speciellt med rapporten, något som hade kunnat gjorts i den andra läsperioden, eftersom vi inte fick någon respons på rapporten efter sista milstolpen i läsperiod 1, utan den kom först mot slutet av läsperiod 2.» (Rimligt hög)
- ojämt fördelat, kunde varit bättre. eftersom ing-met ibland körde över andra kurser så blev det emellanåt väldigt hög arbetsbelastning.» (Rimligt hög)
- Varierande i och med projektet. » (Varierande)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperiod 1?

88 svarande

Hög»36 40%
Rimligt hög»29 32%
Lagom»19 21%
Låg»4 4%

Genomsnitt: 1.89

- Mycket som hände första läsperioden» (Hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperiod 2?

88 svarande

Hög»17 19%
Rimligt hög»36 40%
Lagom»29 32%
Låg»6 6%

Genomsnitt: 2.27

- Inte lika hög som lp1 men det var mer att göra än man först trodde.» (Hög)
- Vet ej, gick TD i period 2. » (Rimligt hög)

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

88 svarande

Mycket bra»7 7%
Bra»36 40%
Acceptabel»30 34%
Dålig»14 15%
Mycket dålig»1 1%

Genomsnitt: 2.61

- En del problem med handledare i projektet.» (Bra)
- Beror nog till stor del på vilket projekt man gör och om det fungerar med handledaren.» (Bra)
- roligt att se lite hur en ingenjör jobbar, mer fokus på liksom ingenjörsyrket» (Bra)
- teorin bra men projektet dåligt, främst pga bristfällig kontakt med handledare och ansvariga.» (Acceptabel)
- Det är en rolig kurs och man får träna på att arbeta i grupp men för att man ska lära sig något mer av det så måste man ha en bra handledare och jag kan tycka att vissa av de obligatoriska föreläsningarna var lite sisådär.» (Acceptabel)
- Ibland har samarbetet mellan elev och handledare fungerat mindre bra. Det har till exempel funnits tillfällen då varken handledare eller elever har varit säkra på vad som faktiskt ska göras. Det hade även varit bra med ytterligare ett handledningstillfälle lite närmare datumet för inlämning av slutrapporten. » (Acceptabel)
- För min del har intrycket av kursen varit ok. För andra, bl.a. de som hade Kristina som handledare, har det varit svårt i och med att de inte fick någon vettig handledning.» (Acceptabel)
- Dåligt med handledare för grupperna 42-48. Lite respons, okontaktbar på mejl, luddigt med information etc! Inget i handledningen för våra grupper har fungerat! Olika grupper har fått samma respons ! Respons bestod av cirka två meningar» (Dålig)
- Tycker att det varit lite för mycket strul med vissa föreläsningar samt lite oklarheter kring projektet» (Dålig)
- Alla föreläsningar utom Örjans och Antal Boldizars föreläsningar var kassa. Okarismatiska och sega föreläsare. De mumlade mest mot tavlan och fungerade som levande sömnpiller. Projektarbetet fungerade väldigt bra.» (Dålig)
- Görans och de obligatoriska föreläsningarna har varit helt okej, men vår handledare drog ner betyget rejält. Kristina Jergling har inte gett oss någon konstruktiv kritik, hon har varit svår att kontakta och gett mångtydiga och olika svar. Språkgranskarna har varit väldigt bra, det är därifrån vi har fått all kritik på vår rapport!» (Dålig)
- Primitiva metoder och väldigt instängda tankebanor, sägs om att öppna upp, gör denna kurs till något som är intressant o strävar mot ingenjörsmässigt tankearbete. » (Mycket dålig)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kritilen från biblioteket»
- Alla moment»
- prototyptillverkning ,föreläsningar i designhistoria, rapportskrivning, presentationsteknik»
- Den praktiska delen i kursen»
- Den praktiska delen»
- Tentans struktur»
- Projektet, men under helt andra omständigheter. »
- Samma upplägg med de fyra föreläsningarna i konstruktionsmetodik och projektet.»
- Projektarbetet»
- Kursen syfte om hur man kan ta fram en produkt»
- Alla föreläsningar i Ingenjörsmetodik»
- Byggtillfällena»
- Pappmodellering, prototyplabb.»
- Byggpass»
- Görans föreläsningar»
- Den obligatoriska föreläsningen i teknisk designhistoria var fantastiskt bra!»
- Materialteknik, Gustavssons föreläsningar, byggandet i prototyplabbet.»
- Prototypbyggandet»
- projektet»
- Örjan och Mr Boldizar. Projektarbetets utformning. »
- Att man efter varje föreläsning lägger upp det som gåtts igenom i pdf-filer. »
- Att det är uppdelat i projekt och tentamen. »
- Föreläsaren i ritteknik, gjorde något tråkigt till att vara relativt intressant.»
- Att bygga en prototyp i prototyplabbet»
- Verkstadspassen»
- teoridelen samt de obligatoriskamomenten.»
- Praktikdelen i prototyplabbet.»
-
- prototypframställning»
- Pappmodulering »
- Projektet. »
- Att man fick så mycket egen tid att arbeta med projektet. det främjar självdiciplin.»
- Allt praktiskt med projektet var väldigt bra upplagt. »
- Designföreläsningen var jättebra. Föreläsningen med ingenjören som jobbar på Volvo bussar var också kanonbra.»
- Skisstekniken»
- skriftlig tenta»
- Grupparbetet, produktframställning & rapportskrivning»
- Att man får bygga sin prototyp.»
- Gruppövningen då den var mycket upplysande.»
- Möten med projekthandledare och mötet med rapportskrivningsintruktören var ovärderliga.»

20. Vad bör främst förändras?

- Lite mer fördelad mellan läsperioderna»
- Fler handledningsmöten (personliga, inte via dator) och mer regelbunden handledning.»
- handledningen har varit ojämn och för vissa gruppen icke existerande»
- Se till att alla handlerade håller måttet och egentligen har tid att lägga på att hjälpa sina grupper. Vet inte hur andra grupper har haft men jag känner att vi har fått undermålig hjälp på alla plan av vår handledare. »
- Bättre organiserade scheman»
- Bättre organiserade scheman. Bättre obligatoriska gäst-föreläsare. Många som var nu var inte alls bra»
- Kontroll av vilka handledare som ska vara med, sätta dem på prov.»
- TA BORT KONSTUKTIONSMETODIKEN!!! SÄTT IN EN LEKTOR SOM VILL UNDERVISA INTE NÅGON SOM ÄR OINTRESSERAD, OMOTIVERAD OCH GÖR PERSONLIGA ANGREPP PÅ STUDENTER. »
- Bättre kommunikation mellan grupper och handledare. Nu fick vi anta att vi var på rätt väg och sedan alldeles för sent fick vi veta att det var helt åt helvete. På något sätt ta reda på att alla arbetar någorlunda lika mycket, kanske kolla i dagboken vi skriver! Är väldigt svårt för oss att lösa problem gällande att två i gruppen sätter i system att inte arbeta, då det i diskussioner blir två mot två.»
- Obligatoriska föreläsningarna, de gav endast lite. Ge projektet större valmöjligheter»
- Mindre regler om hur man MÅSTE göra»
- Handledare för grupp 41-48»
- Gruppdynamiken, de uppgifter som gjordes där borde vara mer relevanta för just det typ av projekt man har arbetat med.»
- Orimligt att det finns så många obligatoriska föreläsningar och moment. Svårt dessutom att hänga med på vad man skulle gå på och inte? tex gruppdynamik. Där var det oklart om obligatoriskt eller ej.»
- Fler handledningstillfällen.»
- Det verkar som alla som hade samma handledare (Kristina) som min grupp var missnöjda. Problemet var att man fick luddiga svar när man ställde frågor och ibland inget svar alls. När vi fick respons fick alla grupper samma och bestod endast av ett par meningar. När vi hörde att en grupp ville ha ett möte med henne och hon föreslog 18/12 vilket var efter kursens slut så börjar man undra om hon har någon koll. Det känndes ibland som hon inte var förberedd när man bestämt möte med henne och det hände en gång att hon aldrig dök upp och någon gång att hon var sen. Vi kände inte att vi fick någon handledning helt enkelt.»
- Att det finns obligatoriska moment som visa sig vara irrelevanta såsom föreläsningarna efter tentamen»
- Ha inte föreläsningar då en före detta alumn berättar om sina erfarenheter osv. som en obligatorisk föreläsning, bättre att ha det som fritt val för dem som är intresserade. Alltså se över vilka föreläsningar som är viktiga att dem är obligatoriska.»
- Mer utbildning i konstruktionsteknik för att underlätta byggpass, för de som inte har tidigare erfarenheter av att jobba i verkstad»
- Handledare»
- Kommunikationen mellan elev och handledare »
- En av materialtekniksföreläsningarna skulle kunna bytas ut mot en till projektutvecklingsföreläsning. Av vad jag har hört så har i stort sett samtliga grupper missförstått hur en eller flera matrisersKa användas.»
- Kanske inte är lämpligt att ha examinatorn som handledare»
- "Människan och maskinen", ergonomiföreläsningen, var nog den minst givande. Det var också 29 grader i salen (katastrof!) vilket bidrog till att det var hemskt att sitta där.»
- All information bör komma innan vi börjar projektet. Så kan man väva samman delarna, nu blev det så att man gjorde allt man lärde sig under en vecka men inte hade nån aning om hur det skulle knytas ihop med det som kom veckan efter.. Massor av onödigt extrarbete.»
- Handledningen har varit allt annat än bra.»
- Färre grupper per handledare så att de har större möjlighet att både träffa sina grupper samt kan hålla koll på de olika projekten i större utsräckning»
- Mer kontakt med eleverna och kontakten ska vara trevlig. Otrevliga och kränkande mail hör inte hemma här på något sätt.»
- Ändra så att projektet blir intressant och inte så långdraget. Det är alldeles för lång tid att hålla på i flera månader med ett projekt i den klassen. »
- Schemaadministrationen som var under all kritik. »
- bättre inlånade föreläsare»
- Resten... Se ovan! Inför humörpiller för resterande föreläsare och liva upp kursen. »
- Alldeles för många obligatoriska moment»
- Inte lika många obligatoriska föreläsningar eller att deras innehåll förändras.Jag tycker att större delen utav dem handlade om sådant som inte riktigt hörde kursen till.»
- Samarbetet med handledarna. Som det funkade nu tyckte jag att man inte fick mycket hjälp av handledarna, samt att det var väldigt stor skillnad på handledarna. Vissa handledare ställde mycket höga krav, medan andra ställde mycket låga. Detta gjorde att det känns som om alla fick ut olika mycket av projektet beroende på vilken handledare man hade. Betyget även kan påverkas av detta då handledaren rekommenderar ett betyg till examinatorn..»
- Fler handledare för bättre kontakt och hjälp med projektet. »
- Göran Gustafssons borde tänka på vad han säger när man ställer frågor till honom. Allt som oftast får man en spydig kommentar när man frågar om något som är oklart.»
- svårare tenta.»
- Handledaren ga ingen hjälp»
- bättre pli på handledarna samt kanske flytta kursen till våren då man kan lite mer.»
- Handledarna! Det har fungerat väldigt dåligt med de flesta.»
- Man skulle kunna lägga till en övning i prototyplabbet där ritningar visas som verkar vara helt ok, och sedan visas det hur en tillverkare kann missförstå den(ifall det saknas nåt på ritningen).»
- kvalitén på handledare och klara struktur på rapport mm»
- Bättre handledare för att framförallt få en så jämn bedömning av alla projekt som möjligt»
- Kontrollera handledare! Kanske lite kommunikation mellan handledarna skulle sitta fint, så att det inte skiljer sig mycket i nivå mellan handledarna.»
- ta bort dom irrelevanta obligatoriska föreläsningarna.»
- Handledningsträffarna.»
- Bättre obligatoriska föreläsningar. Vissa av dem var alldeles för flummiga och svåra att greppa.»
- Att Göran både är handledare och kursansvarig (eller vad det nu heter).»
- Föreläsningarna med Göran Gustavsson var dåliga»
- Examinators attityd gentemot studenter. Skickade ett mail med en fråga angående schemat och fick ett rent otrevligt svar tillbaka. Detta speglas även i hur flera kamrater uppfattat examinator. Han har heller inga problem med att hänga ut studenter under föreläsningar. Kommer någon försent är det inte bra, men det är naivt att tro att 180 studenter ska komma i tid alltid. Att lägga långa stunder på att skälla ut dem offentligt i stället för att gå vidare i undervisningen känns gammalmodigt och jag har ännu inte mött någon annan föreläsare som försakar lektionstid på det viset. Vid en försningsankomst från en student lämnade han salen och "vi" var tvugna att gå ut i korridorren och hämta honom.»
- Hon som föreläste om genus var inte speciellt imponerande. Konstigt att Chalmers hyr in någon föreläsare som inte ens är utbildad på ämnet, utan har det som "hobby". »
- Kristina Jergling bör inte vara handledare nästa år om hon inte engagerar sig i kursen och hjälper studenterna till en rimlig rapport och ett bra projekt! Att inte få någon som helst kritik från sin handledare borde inte vara acceptabelt på Chalmers.»
- Handledningen i projektet. Vår grupp fick respons på två av 4 inlämningar. En av dem var 2 veckor sen och då hade nästa inlämning gjorts. Efter fjärde inlämningen fick vi ingen respons och fick själva boka ett möte för att få en uppfattning om hur arbetet vi gjort var bra eller dåligt. Detta möte sågs vara ambitiöst men vilket för oss var en självklarhet. Att skylla på datorstrul är för mig ingen undanflykt då inlämningarna finns på internetbaserade databaser och kan kommas åt från vilken dator som helst. När vi väl fick respons vid mötet visade sig att vi missuppfattat en matris vilket borde uppmärksammats mycket tidigare när den aktuella inlämningsuppgiften skulle behandla just det området. För mycket fokus lades på stavning och meningsbyggnad i början av projektet. Vi fick berättat för oss i början hur rapportens arbete skulle gå tillväga där korrekturläsning var i slutet. Skall inte både de studerande och handledaren följa samma upplägg? Att få innehållet granskat och tips på hur man kan göra saker bättre hade uppskattats mycket och avsluta med korrekturläsning några veckor innan slutgiltig inlämning av rapporten. Handledaren skall finnas till som hjälp och vara lättillgänglig, något som jag inte uppfattat min handledare att vara.»
- Mer angagerade handledare. »
- Byt kursansvarig.»
- tyckte det var nyttig att få se andras rapporter. Ty byte av rapporter bland flera grupper emellan skulle uppskattas? dvs fler än denna gång.»
- chansen att få sitt arbete utvärderat bättre samt att bedömningen mellan grupperna inte skall vara så olika varandra.»
- Tydligare beskrivna kriterier för betygsgränserna (åtminstone exempel på tidigare arbeten etc.)»

21. Övriga kommentarer?

- Kursen missar helheten, var läggs ekonomin in? analys av nytta? Sträva efter nytänkande, som kursen är uppbyggd idag är det lätt hänt att samma saker görs år efter åt. Byt ut materialet, förnya föreläsningarna. Skapa helhet. »
- Aningen för strikta regler men det är både positivt och negativt»
- Observera handledare grupp 41-48! Katastrof !!»
- Jag tycker att det borde finnas en rättningsmall för tentamen. Rättningen var något oklar(flummig). Med rättningsmall menar jag t.ex att det ska framgå på en 10 poängsuppgift vad som behövs i tex funktionsanalysen: tex 3p uppställt, 3p rätt delfunktioner, 3p (blabla) 1p Fullständigt korrekt lösning. Jag tror att detta skulle underlätta för både lärare och elever vid rättning & vid tentamensgransking, framförallt när läraren skall motivera poäng.»
- Svårt att veta under kursens gång bad för krav som ställs på en och var ribban ligger för betygsnivåerna»
- Göran Gustafsson som handledare fungerade väl lite halvbra, känner att kritiken vi fick på vårt arbete var väldigt nedsättande och bristande gällande konstruktivitet. Kände att vi fick lite för lite stöd och att den kritik vi fick stjälpte mer än hjälpte»
- Jag lade märke till att Göran Gustavssons "stränga attityd" gjorde honom mindre populär, men tycker det är bra att någon försöker få lite ordning bland alla som tror man kan drälla in lite när man vill, det behövs. Heder åt det. Kursen kunde ju lika gärna hetat "ingengörsuppfostran" och då är det klart att det borde vara lite allmän ordning.»
- Tycker att kurser har genomsyrats av en onödigt dålig ton. Dels pga vissa föreläsare samt av dåliga handledare. Det är en viktig kurs som tyvärr missar målet enligt min mening.»
- Lägg ut övningstenta på pingpong så slipper 220 pers gå till reception för att be om dom!»
- Föreläsningarna innan tentamen var bra. Precis det som var på föreläsningarna kom också på tentamen. Det var även bra att samtliga föreläsningar fanns i PDF:»
- Lärorik kurs och roligt att få blandningen utav teoretisk i form av föreläsningar blandat med det praktiska i projektet.»
- Handledarene bör vara till hjälp och gi gruppen kritik, som vi inte har fått under projektet!»
- kursen fick alldeles för mycket makt att köra över andra kurser, något som skapade stress och förvirring bland studenterna.»
- Det känns som att det har varit en väldig spridning på vilka/hur höga krav respektive handledare har ställt på sina grupper. vissa har fått ordagranna kommentarer av handledare och andra har fått vagt formulerade meningar. I min grupp har vi haft väldigt svårt att få kontakt med vår handledare och framför allt få svar på våra frågor. Det kändes ibland som att vi fick handleda handledaren med vad som skulle göras och skickas in.»
- Nämna i de första föreläsningarna vikten av att tillfråga den tänkta målgruppen om hur de tänker sig den eventuella produkten. Framtagningsprocessen är viktig men man måste också veta vad man ska ta fram. För den som är helt novis i ämnet kan känna att denna information saknas i föreläsningarna.»
- Föreläsaren borde varnat oss studenter att tentaminan ändrat koncept gentemot föregående år.»
- Det skulle vara till mycket hjälp om man kunde få höra om fler exempelarbeten så att man vet vad som är rimligt att arbeta med. »


Kursutvärderingssystem från