ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


HT12 lp2 FKA121 Computational physics, KA121

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-22
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Bengt-Erik Mellander»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers: masterskurs


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

24 svarande

At most 15 hours/week»1 4%
Around 20 hours/week»1 4%
Around 25 hours/week»9 37%
Around 30 hours/week»9 37%
At least 35 hours/week»4 16%

Genomsnitt: 3.58

- It varried a bit fom week to week» (Around 30 hours/week)
- I had to make an effort on my computational skills» (At least 35 hours/week)

2. How large part of the teaching offered did you attend?

24 svarande

0%»1 4%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»8 33%
100%»14 58%

Genomsnitt: 4.41


Goals and goal fulfilment

The course syllabus states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

3. How understandable are the course goals?

24 svarande

I have not seen/read the goals»8 33%
The goals are difficult to understand»0 0%
The goals give some guidance, but could be clearer»6 25%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»10 41%

Genomsnitt: 2.75

- Kanske har sett och läst dem men kommer inte ihåg dem.» (I have not seen/read the goals)
- before even the course starts the goals were clear and the Lecture used to mentio them throughout in the teaching period» (The goals clearly describe what I am supposed to learn)

4. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

Answer this this question and the succeeding one, only if you do know the course goals.

18 svarande

No, the goals are set too low»2 11%
Yes, the goals seem reasonable»16 88%
No, the goals are set too high»0 0%

Genomsnitt: 1.88

- To reach the goal it is necessary to be a pretty good programmer» (Yes, the goals seem reasonable)
- the goals could be reacheable» (Yes, the goals seem reasonable)

5. Did the examination assess whether you have reached the goals?

20 svarande

No, not at all»0 0%
To some extent»7 35%
Yes, definitely»13 65%
I don"t know/have not been examined yet»0 0%

Genomsnitt: 2.65

- because the fact that the course were examined progressively shows that the lecture have sevelar opportunity of setting exercise/Home problem/ written exam which will test is goals have been reached and the possibility of re-handing the Home problem give opportunity to student to acheive the aim of the course » (Yes, definitely)


Teaching and course administration

6. To what extent has the teaching been of help for your learning?

24 svarande

Small extent»3 12%
Some extent»5 20%
Large extent»12 50%
Great extent»4 16%

Genomsnitt: 2.7

- Most of the learning comes of course from the time when you solve problems yourself and not from the lectures.» (Some extent)
- Not only the Lectures but also the help I got from the Tutors in Exerices sessions and Coments on the Home problem» (Great extent)

7. To what extent has the course literature and other material been of help for your learning?

24 svarande

Small extent»6 25%
Some extent»2 8%
Large extent»11 45%
Great extent»5 20%

Genomsnitt: 2.62

- No book needed» (Small extent)
- Unless you count the lecture slides the course didn"t follow any book closely. Perhaps, the course could follow Thijsen more closely?» (Small extent)
- Mostly learnt from the programming» (Small extent)
- Didn"t buy th book, but the materials on the web were greate. » (Large extent)
- Mostly lecture notes.» (Large extent)
- Föreläsnings slides var viktiga för att klara uppgifterna. Däremot var kurslitteraturen till ingen hjälp.» (Great extent)
- Köpte inga kursböcker men använde materialet på kurshemsidan flitigt» (Great extent)
- many of the literature that I used provided the keys for programing that I was in need of» (Great extent)

8. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

24 svarande

Very badly»0 0%
Rather badly»1 4%
Rather well»9 37%
Very well»14 58%

Genomsnitt: 3.54

- There needs to be more resources to aid the students. The computer sessions were devoted entirely to the exercises, and it was very difficult to get help with the home problems. This is unfortunate, since it would be a great help in understanding the course better.» (Rather badly)
- too long wait on the computer labs. Martin petisme was too hard on the last homework problem. The problem text just asked for a few results but much more was required. We had answered all questions and solved the problems but got just 2/16 points.» (Rather well)
- Någon enstaka gång dröjde det lite länge innan inlämningen las ut på hemsidan» (Very well)
- always updated, and well organized» (Very well)


Study climate

9. How were the opportunities for asking questions and getting help?

24 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»1 4%
Rather good»12 50%
Very good»10 41%
I did not seek help»1 4%

Genomsnitt: 3.45

- Lab supervisor were really good, but due to lack of time the possibility to ask questions were quite small. » (Rather good)
- Only two tutors during the exercises was a bit few» (Rather good)
- The supervicers were very helpfull but didn"t have infuff time.» (Rather good)
- there were too few assistants and too many people during the computer lab sessions.» (Rather good)
- A bit too few TAs at the computer sessions. But the opportunities were good at or around the lectures» (Rather good)
- Handledarna var jättebra! Bara synd att det endast var två schemalagda övningstimmar i veckan. Eftersom det alltid var kö till handledarna betydde det att man kunde få svar på två frågor i veckan - det är för lite med tanke på hur många uppgifter vi hade. Men som sagt, handledarna var väldigt bra.» (Rather good)
- In some cases it was hard to get answers that would help solve the Home assignments.» (Rather good)
- In the end there was just too long time to wait for getting help at the computer exercises, especially if you only had time to choose one of them (do not place exercises outside the block of the course, please!)» (Rather good)
- too long wait on the labs though» (Very good)
- Outstanding support from the tutors» (Very good)
- both in class and in all computer exercise sessions» (Very good)

10. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

24 svarande

Very poorly»0 0%
Rather poorly»0 0%
Rather well»6 25%
Very well»17 70%
I did not seek cooperation»1 4%

Genomsnitt: 3.79

- De flesta uppgifter var i stort sett omöjliga att förstå eller genomföra på egen hand i tid, så det var nödvändigt att ta hjälp av sina medstuderande. Det lyckades jag med oftast, men jag hade ingen nära vän i klassen vilket gjorde att jag fick göra homework-uppgifterna ensam. Det var väldigt svårt. Ni får gärna ändra till nästa år att man måste jobba två och två med homework-uppgifterna.» (Rather well)
- I would not had made as good as I did without my fellow students.» (Very well)
- because when I was bolocked I could ask and get the help from the student too» (Very well)

11. How was the course workload?

24 svarande

Too low»0 0%
Low»1 4%
Adequate»8 33%
High»10 41%
Too high»5 20%

Genomsnitt: 3.79

- But according to my experience it depends on the programing background» (Adequate)
- It should be high since it is a course you cannot learn only from writing an exam, so we need to do homeproblems etc» (High)
- It has taken a LOT of time, but after all you lern a lot.» (High)
- High but very good and learning.» (High)
- too much work. I could have learnt the content with less homeworks.» (Too high)
- I learnt a lot, but sometimes the homework assignments just took too much time. I also experienced some differences in the assessment of the homework depending on who corrected it.» (Too high)

12. How was the total workload this study period?

24 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»9 37%
High»7 29%
Too high»8 33%

Genomsnitt: 3.95

- this also is related to the candidate programing background» (Adequate)
- Condensed var en lite tung kurs» (High)
- Min andra kurs var också mest praktisk, så varje helg var uppbokad med skola. (liksom varje vardag såklart)» (Too high)


Summarizing questions

13. What is your general impression of the course?

24 svarande

Poor»0 0%
Fair»1 4%
Adequate»1 4%
Good»11 45%
Excellent»11 45%

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Rolig, bra uppgifter. Men stressig. Jag tycker att Göran borde nämnt tidigt under kursen hur många poäng man vanligtvis fick på tentan. Då hade vi inte behövt bli lika stressade med att få full poäng på alla exercises.» (Good)
- Göran is a great teacher!» (Excellent)
- the teacher is good and he has his way of motivating student to work hard» (Excellent)

14. What should definitely be preserved to next year?

- The supervisors with the good and speciall skills. »
- Nearly everything is good :)»
- the excersises and homeworks.»
- excersises. especially about the stochastic part »
- Resturen av hemuppgifterna. Handledarna.»
- The tutors!»
- The returns and the possibility to correct mistakes in the homeworks. The final exam. The possibility to choose between two different homeworks at each deadline.»
- The feedback of the homework, I really liked the system and learnt a lot!»
- The type of exercises and home problems. They were well balanced.»
- Göran Wahnström. Riktigt bra föreläsare!»
- the course, and the teaching methods»

15. What should definitely be changed to next year?

- The exam weighs too much, it has too many points. Also, some exercises included a lot of code from the beginning. I think it is better if the students are forced to program everything by themselves, so lowering the amount of given code is good. Also, this will make it more fair to people that want to use other programming languages than matlab. For example the lab where we were supposed to run a C code form matlab. I didnt really learn anything in that lab, it would be better if there was a small introduction to c programming and then we had to write our own c program that should be loaded with matlab. »
- More time during labs. »
- If it is possible one could put the deadlines for the home-problem a bit earlier since the last one is due the friday before the exams. Maybe this model has been tested earlier years and have not worked, in that case keep it the way it is »
- maybe it would be better to have an oral exam instead of a hall exam.»
- More TAs»
- maybe do less things on homeworks but instead make the problems a bit harder/funnier.»
- Att man måste arbeta två och två med hemuppgifterna.»
- People should not be able to ask an unlimited amount of questions during the labs. It seemed that some came to show what they had done and said ok I"ll fix it if something was wrong, this too 5 min. Others on the other hand came and asked question after question and more or less did the homework while our teachers were holding their hands, in worst cases this took up to 30 min whiny meant that you could have to wait for more than an hour even if there just were a few persons ahead of you. Not fun at all! Since everything can be found from the course literature you should not be allowed to take up 30 min at a time. »
- In the last computer lab sessions there should be more tutors booked. Their workload was to large to handle and the waiting time for us students became to long!»
- The order of the home assignment could be maybe be changed, to have an "easier" start.»
- More time to get help and present the programs at the exercises. I had to wait for more than one hour the last week!»
- Inget jag kan komma på»
- none»

16. Additional comments

- It would have been awesome if someone from outside chalmers could come and have a lecture about how he uses things from this course in his job.»
- Thanks for a great course!»
- Good and interesting course!»
- The lab assistants were very good. Göran was very quick to act to different needs in the class (e.g. extra lab time). Well structured and organised lectures.»
- Since the homework assignments require some knowledge of physics that you might not have taken (depending on what masters program you are doing), maybe some references on where to read about it would be good.»
- no comments, just to encourage the lecture and his team»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.33

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.33
Beräknat jämförelseindex: 0.83


Kursutvärderingssystem från