ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Elteknik, LET153

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-10 - 2008-04-06
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»18 56%
Cirka 20 timmar»7 21%
Cirka 25 timmar»4 12%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 1.81

- Läst samma saker på gymnasiet» (Högst 15 timmar)
- för mycket att göra i FEM:en, hann inte med eltekniken riktigt.» (Högst 15 timmar)
- FEM har tagit mest tid.» (Cirka 20 timmar)
- Jag hade lagt fler timmar på ämnet i fall man inte hade kört fast hela tiden.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»1 3%
25%»0 0%
50%»3 9%
75%»9 28%
100%»19 59%

Genomsnitt: 4.4

- Hann inte gå på räkneövningarna, men besökte samtliga föreläsningar.» (75%)
- Vet inte hur mycket jag missade när jag var förkyld. Men när det gäller teorin och lösningsmetoder på problem känns det som om bara enkla matematiska formler gick igenom. som eftersläppning och parallellkoppling. Sånt är enkelt att läsa in på egen hand!» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 25%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 46%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 25%

Genomsnitt: 2.71

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 10%
Ja, målen verkar rimliga»26 86%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 1.93

- Läst samma saker på gymnasiet, lite svårt att säga när man inte är "ny".» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»2 6%
I viss utsträckning»6 19%
Ja, i hög grad»16 51%
Vet ej/har inte examinerats än»7 22%

Genomsnitt: 2.9


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»3 9%
Ganska liten»4 12%
Ganska stor»18 56%
Mycket stor»7 21%

Genomsnitt: 2.9

- - Bäst för inlärning har stunderna som man har suttigt och plugga med vänner. Tråkigt att man ska vara så beroende av att ha sina vänner tillgängliga.» (Mycket liten)
- Läst samma saker på gymnasiet, lite svårt att säga när man inte är "ny".» (Ganska liten)
- Utan förkunskaer inom området var det ibland svårt att hänga med i undervisningen. Detta gällde särskilt delen om asynkronmotorer.» (Ganska stor)
- Det kunde dock ha räknats mer övningsexempel på de delarna i kursen som hölls av Lennart. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»6 18%
Ganska liten»12 37%
Ganska stor»12 37%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 2.31

- Kass bok. Ger inget att läsa i den. Värdelös sidnumrering. Känns bara budget.» (Mycket liten)
- Litteraturen i denna kurs var DÅLIG!!! BYT BYT BYT! Jag fick låna andra böcker från biblioteket för att lära mig.» (Mycket liten)
- På flera områden finns mer att önska av kurslitteraturen i fråga om hur utförligt saker och ting beskrivs.» (Ganska liten)
- Läst samma saker på gymnasiet, lite svårt att säga när man inte är "ny".» (Ganska liten)
- Boken och föreläsningarna var svåra att kombinera» (Ganska liten)
- Dålig bok, svårt att hitta rätt infomration» (Ganska liten)
- - föreläsnings materiallet var inte till så mycket hjälp när man skulle sätta sig och lösa uppgifter. tyvärr var inte litturaturen till så mycket hjälp heller när man skulle verifera om man hade ktänkt rätt eller inte.» (Ganska stor)
- Billigt och bra kursmaterial!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»18 60%
Mycket bra»11 36%

Genomsnitt: 3.33


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»3 9%
Ganska bra»10 31%
Mycket bra»17 53%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.43

- De räknestuggor som jag var på fick jag aldrig hjälp. Antingen för att handledare inte såg mig eller för att tiden hann ta slut. De tillfällen som jag fick hjälp var 2 min i slutet av en rast. Och Bill blev irriterad för jag inte kunnde något om dioder samt om fram och back-spänning. Och fem minuter efter sista föreläsningen.» (Ganska dåliga)
- Det hade varit på med två närvarande lärare istället för en på övningslektionerna då det ofta var många som behövade hjälp. » (Ganska dåliga)
- Några fler övningar i slutet av kursen hade inte skadat. Båda lärarna kunde varit på övningarna.» (Ganska bra)
- Lite lite med bara ett övningstillfälle men Lennart ställer alltid upp och hjälper till när man behöver hjälp.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 40%
Mycket bra»19 59%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.59

- De som jag satt med hade haft fullt upp med en kurs i FEM-modellering, så de läste in kursen på slutet. Själv var jag alldeles för spännd då så jag klarade inte av det. Hade fått viss hjälp av en nära vän som läser sista på el-teknik och hans far som jobbar på ericksson, men det var uppgifter där vi tyckte att vi inte fick tillräckligt med information för att kunna lösa problemet. Och jag kände mig korkad.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»3 9%
Låg»2 6%
Lagom»23 71%
Hög»4 12%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.87

- Läst samma saker på gymnasiet, lite svårt att säga när man inte är "ny".» (Lagom)
- Det hade varigt bättre med en övningsbok med några typtal så man hade kommigt igång lättare.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 16%
Lagom»16 51%
Hög»7 22%
För hög»3 9%

Genomsnitt: 3.25

- Läst samma saker som båda ämnena i gymnasiet, därav låg då jag kunde det mesta.» (Låg)
- Mkt FEM» (Hög)
- FEM-modelleringen tog en väldig massa tid.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Dåligt»1 3%
Godkänt»13 40%
Gott»13 40%
Mycket gott»3 9%

Genomsnitt: 3.43

- Kursen motsvarar inte de 7,5 poäng den ger. Det är alldeles för lite innehåll. Att moment ur kursen dessutom stryks på grund av att föreläsare inte hinner med att gå igenom dem är inte acceptabelt.» (Mycket dåligt)
- Fick inte lära sig något vettigt alls, och är helt klart inte värt 7,5p. Skulle gått att lärt allt på 10-15 timmar om man haft en vettig lärare, ty kunskapsmålen var så lågt satta.» (Mycket dåligt)
- Egentligen en tråkig kurs men som ändå blir ok.» (Godkänt)
- Engagerade föreläsare/övningsledare ger motiverade studenter. Härligt!» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- bra lärare»
- Föreläsarna, Lennart och Bill! laborationerna»
- helheten och det grundläggande arbetssättet.»
- Övningstillfälle, med möjlighet att ställa frågor till lärare.»
-
- Bill Karlström.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gå igenom grunderna tydligare, flera har inte fördjupat sig alls mycket i ellärans grunder i gymnasiet etc. (Min tidigare skola inkl.) Ett måste för att förstå resten, alltså "vad är spänning" "vad är ström" osv. (elektroner?)»
- Boken + flera övningar»
- Litteraturen borde ses över. Riktiga kapitelindelningar och sidnumrering i boken. I övningsboken borde uppgifterna vara konsekvent numrerade och i rätt ordning. Övningsbokens kapitel borde ha samma nummer som motsvarande kapitel i boken.»
- Hänvisning till sidor i boken. Det var många frågetecken även om man läst boken. Det kändes som om det fattades mycket i boken som man inte hittade.»
- Litteraturen bör bytas omgående»
- lösningar till övningsuppgifter bör finnas tillgängliga på kurshemsidan»
- Utöka med ett extra övningstilfälle»
- Föreläsningarna där tavlan används mer. Mer seriösa labbar. Mer exempel i teorikompendiet.»
- Det som nämndes på punkt 6 & 9. »

16. Övriga kommentarer

- labbarna var ganska röriga med mycket att utföra. svårt att hålla fokus i 4 timmar.»
- Bra, och allmänbildande kurs, ganska jobbig, jag visste knappt vad spänning var innan, och ännu mindre sinusspänning! Mkt bra föreläsare!!! Pedagogiska och humana! =)»
- När det gäller laborationer så är det ju alltid en balansgång mellan att man får för stor vägledning och att det tar en evighet att genomföra på grund av ständiga fel. Jag hade dock kanske önskat att jag hade tvingats tänka lite mera själv. Det som jag uppfattade som svårast i kursen var D/Y-koppling, huvud- och fasspänning och linje- och fasström.»
- Tråkigt att FEM:en tog så mycket tid då jag gärna hade studerat eltekniken djupare.»
- inga lösta övningsuppgifter har funnit att tillgå, vore bra om det fanns då eleverna skulle kunna lista ut hur det fungerar istället för att behöva springa och fråga.»


Kursutvärderingssystem från