ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Genus och teknik 2012/2013 SP2, ITS065

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-31
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Erik Bohlin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

8 svarande

At most 15 hours/week»4 50%
Around 20 hours/week»4 50%
Around 25 hours/week»0 0%
Around 30 hours/week»0 0%
At least 35 hours/week»0 0%

Genomsnitt: 1.5

2. How large part of the teaching offered did you attend?

8 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 25%
100%»6 75%

Genomsnitt: 4.75


Goals and goal fulfilment

The course syllabus states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

3. How understandable are the course goals?

8 svarande

I have not seen/read the goals»3 37%
The goals are difficult to understand»0 0%
The goals give some guidance, but could be clearer»3 37%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»2 25%

Genomsnitt: 2.5

- Väldigt bra kursPM. Fler kurser borde ta efter detta!» (The goals clearly describe what I am supposed to learn)

4. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

Answer this this question and the succeeding one, only if you do know the course goals.

5 svarande

No, the goals are set too low»0 0%
Yes, the goals seem reasonable»5 100%
No, the goals are set too high»0 0%

Genomsnitt: 2

- Maybe they are slightly too low, but I think I knew quite much in the subject beforehand.» (Yes, the goals seem reasonable)
- Det kändes som en relativt låg arbetsbörda, men å andra sidan är det en kurs på grundläggande nivå också så den var ganska lagom.» (Yes, the goals seem reasonable)

5. Did the examination assess whether you have reached the goals?

7 svarande

No, not at all»0 0%
To some extent»2 28%
Yes, definitely»4 57%
I don"t know/have not been examined yet»1 14%

Genomsnitt: 2.85

- Den var bra, men jag skulle vilja ha deadlinen tidigare. Det är självklart mitt eget fel planeringsmässigt, men att skriva det sista på tentan dagen innan julafton var tungt för mig. Jag hade behövt en push att få in den tidigare.» (To some extent)


Examination: Project and take home exam

6. How long time did you spend on the take home exam?

8 svarande

Less than 10 hours»1 12%
10-20 hours»3 37%
20-30 hours»2 25%
30-40 hours»1 12%
More than 40 hours»1 12%

Genomsnitt: 2.75

- Det var för litet dock, dålig planering från min sida...» (Less than 10 hours)

7. Howl long time did you spend on the project?

8 svarande

Less than 10 hours»0 0%
10-20 hours»4 50%
20-30 hours»3 37%
30-40 hours»0 0%
More than 40 hours»1 12%

Genomsnitt: 2.75

- Väldigt bra projekt.» (20-30 hours)

8. What grade would you give the take home exam as a means to learning?

8 svarande

Very bad»0 0%
Bad»0 0%
Average»2 25%
Good»4 50%
Very good»2 25%

Genomsnitt: 4

9. What grade would you give the project as a means to learning?

8 svarande

Very bad»0 0%
Bad»0 0%
Average»1 12%
Good»4 50%
Very good»3 37%

Genomsnitt: 4.25

- It depends very much on who you work with, as always when you work in a group. But it was very interesting seeing the other groups projects and that gave a much larger perspective on the course. Just a bit boring that almost all projects were about computers or IT.» (Average)
- Diskussionerna i detta ämne är väldigt viktiga, därför gav projektet väldigt mycket medan hemtentan var något mindre givande.» (Very good)


Teaching and course administration

10. To what extent has the teaching been of help for your learning?

8 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»0 0%
Large extent»2 25%
Great extent»6 75%

Genomsnitt: 3.75

- Great lectures!» (Great extent)

11. To what extent has the course literature and other material been of help for your learning?

8 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»2 25%
Large extent»3 37%
Great extent»3 37%

Genomsnitt: 3.12

12. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

8 svarande

Very badly»1 12%
Rather badly»0 0%
Rather well»2 25%
Very well»5 62%

Genomsnitt: 3.37


Study climate

13. How were the opportunities for asking questions and getting help?

8 svarande

Very poor»1 12%
Rather poor»0 0%
Rather good»0 0%
Very good»4 50%
I did not seek help»3 37%

Genomsnitt: 4

- Klimatet i kursen var något som gjorde att föreläsningarna blev väldigt givande.» (Very good)

14. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

8 svarande

Very poorly»0 0%
Rather poorly»0 0%
Rather well»0 0%
Very well»8 100%
I did not seek cooperation»0 0%

Genomsnitt: 4

- Jag lyckades av en händelse få en väldigt bra projektkollega.» (Very well)

15. How was the course workload?

8 svarande

Too low»0 0%
Low»1 12%
Adequate»7 87%
High»0 0%
Too high»0 0%

Genomsnitt: 2.87

- Relativt andra kurser jag läser (oftast på avancerad nivå) så kändes bördan ganska låg.» (Low)

16. How was the total workload this study period?

7 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»4 57%
High»2 28%
Too high»1 14%

Genomsnitt: 3.57

- Did two other courses on 7,5 point each.» (Too high)


Summarizing questions

17. What is your general impression of the course?

8 svarande

Poor»0 0%
Fair»0 0%
Adequate»1 12%
Good»3 37%
Excellent»4 50%

Genomsnitt: 4.37

- Interesting course that has pointed out a lot of things about gender that I have not thought about.» (Good)

18. What should definitely be preserved to next year?

- The teacher! He was great.»
- Diskussionsklimatet var väldigt viktigt för ämnet. Upplägget överlag och kursPM var väldigt bra! Litteraturen och upplägget kring datorer var speciellt intressant.»

19. What should definitely be changed to next year?

- Maybe some system so not so many groups choose the same area of technology on the projects.»
- Kanske ännu tydligare relevans till våra utbildningar (inte bara teknik i stort eller ett ämne som bilar, utan ännu djupare vilka genusaspekter som finns inom en given situation). Caselösning hade varit väldigt spännande. Det är givande att läsa en sån här kurs just kring att problematisering är något dåligt förekommande i våra utbildningar. Men att just inom genusvetenskap få verktyg som går att använda för att förändra kulturer på företag eller att lyfta fram fungerande genusprojekt inom teknik hade varit väldigt spännande (jämför med ämnen som Project management)! Jag hade också gärna sett en tydligare diskussion i inledningen kring biologi kontra samhällsstrukturer. Just på Chalmers tror jag att det behövs motiveras tydligare vilken grund vi utgår ifrån. Jag tror verkligen på de teorier som läggs fram i kursen, men jag hade gärna sett litet mer forskning i början som övertygat mig om att majoriteten av problematiken faktiskt är skapat av oss människor. (Sådan forskning har ju visats upp under kursens gång, men inte flaggats som bevis på just detta).»

20. Additional comments

- Fanns det kursutvärderare i denna kurs? Jag har missat detta i så fall, vilket är synd.»


Kursutvärderingssystem från