ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Termodynamik och strömningslära, LMT834

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-10 - 2008-04-06
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»8 32%
Cirka 20 timmar»8 32%
Cirka 25 timmar»5 20%
Cirka 30 timmar»3 12%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.24

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»2 8%
75%»6 24%
100%»16 64%

Genomsnitt: 4.48


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 8%
Målen är svåra att förstå»5 20%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 44%

Genomsnitt: 3.08

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 79%
Nej, målen är för högt ställda»5 20%

Genomsnitt: 2.2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»2 8%
I viss utsträckning»6 25%
Ja, i hög grad»13 54%
Vet ej/har inte examinerats än»3 12%

Genomsnitt: 2.7


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»3 12%
Ganska liten»6 24%
Ganska stor»11 44%
Mycket stor»5 20%

Genomsnitt: 2.72

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»4 16%
Ganska liten»9 37%
Ganska stor»5 20%
Mycket stor»6 25%

Genomsnitt: 2.54

- Boken innehåller alldeles för mycket information. Svårt att solla ut det man behöver lära sig, särskilt som den är på engelska. Jag har iprincip bara använt mig av uppgifterna och sammanfattningarna i boken.» (Ganska liten)
- Endast uppgifterna, ej texterna.» (Mycket stor)
- hade mycket hjälp av utdelat material på kurshemsidan» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»13 54%
Mycket bra»9 37%

Genomsnitt: 3.29


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»3 12%
Ganska dåliga»4 16%
Ganska bra»13 52%
Mycket bra»4 16%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 2.84

- Vanliga övningslektioner hade varit bättre än genomgångar av tal» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»10 40%
Mycket bra»12 48%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.48

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 24%
Hög»18 72%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.8

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 12%
Hög»15 60%
För hög»7 28%

Genomsnitt: 4.16

- när man måste sitta i snitt 10 timmar om dagen 7 dar i veckan, de sista 4 veckorna ä d lite för mycke!!» (För hög)
- väldigt tungt med två sådana tuffa kurser samtidigt. Svårt att hinna med att satsa på båda kurserna. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»4 16%
Dåligt»4 16%
Godkänt»13 52%
Gott»4 16%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.68

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningstillfällena»
- litteraturen på engelska»
- kursmålen var tydliga och lätta att följa.»
- Vet ej»
- laborationen»
- Labben tyckte jag gav någonting iaf.»
- Duggan.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Byt bok.»
- lägga ut allt från föreläsningarna på kurshemsidan»
- varför får designarna ha läroboken på tentan,när inte vi får d??»
- Det fanns ingen information på kurshemsida eller i schema i vilken sal laborationen skulle vara. Det borda finnas utskrivet någonstans ifall man missat den informationen på lektionen»
- fler laborationer»
- Övningstillfällen, en bättre upplagd laboration där man lär sej något istället för att sitta och knappa in tal på en miniräknare i 3 timmar så man blir vimmelkantig»
- Fler personer att ställa frågor till då Karen i detta fall var upptagen med att hinna så många som möjligt istället för att besvara ens frågor ordentligt»
- Kanske göra ytterligare en dugga.»

16. Övriga kommentarer

- Det var svårt att hänga med i undervisningen redan från start och försökte man läsa sig till den så blev man bara än mer förvirrad.»
- Bra föreläsare.»
- man fick inte nys om vad ämnet innebar förren tvä veckor in i kursen. Föreläsaren borde ha lite mer struktur på tavlan. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från