ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


12lp2åk3: ITR573 Modellbyggnad och simulering

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-20
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
39 svarande

0 0%
0 0%
4 10%
18 46%
17 43%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
39 svarande

0 0%
2 5%
2 5%
17 50%
13 38%
Vet ej»5

Genomsnitt: 4.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
39 svarande

0 0%
1 3%
5 15%
12 36%
15 45%
Vet ej»6

Genomsnitt: 4.24 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
39 svarande

0 0%
1 2%
0 0%
11 28%
26 68%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
39 svarande

0 0%
0 0%
4 10%
18 46%
17 43%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
39 svarande

0 0%
3 7%
11 28%
16 41%
9 23%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.79 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- systemet med att slumpa fram dem som ska redovisa fungerar bra och bör behållas»
- Per Medbo, speciellt som handledare i projekten. Projektet bör också definitivt behållas, likaså laborationerna»
- Projektet, det var det som man lärde sig av. Också bra att alla var tvugna att kunna redovisa så att alla lärde sig allt. »
- Per!»
- PER! Jätteduktig, ödmjuk och oerhört hjälpsam. Projektet tog mycket tid men det var kul och lärorikt, äntligen ett projekt där man kunde få experimentera lite. Bra att det fanns så många handledningstillfällen. Bra att planeringsrapporten skulle in såpass tidigt. »
- läraren definitivt, sedan tycker jag övningarna var mkt givande. Sedan var det ett bra inlägg att slumpa ut de som redovisar!»
- Duktige Per!»
- Läraren, bästa vi haft. Äntligen en lärare som tycker att det viktigaste är att eleverna lär sig »
- Jag tycker att litteraturseminariet var ett bra inslag som kan anammas i fler kurser.»
- Duggan»
- Laborationerna gav god insikt i programvaran och de problem man kan stöta på i en simuleringsstudie. Behåll dem.»
- Projektet, där man har stora friheter vilket jag tycker inspirerade mig. Även handledningen var suverän!»
- projektarbetet var bra, handledningen var bra hjälp. Det var bra att nivån på duggan höjts något, den var verkligen inte för svår i år, den var faktiskt betydligt lättare än jag trodde den skulle vara»
- Per Medbo! Fösta pedagogen som jag haft under min tid på Chalmers. Extremt bra struktur i kursen. Flera utlärningsmetoder vilket också är något jag inte sött på innan på Chalmers. SUPER! Den kurs jag lärt mig mest i FAST att det inte var någon betygshets. Allt detta säger en del om de andra kurserna på skolan.... »
- Simuleringsarbetet och boken, läste man den fick man ut en hel del bra och nyttiga saker.»
- jag tyckte, kort och gott, att kursen var bra.»
- Per Medbo»
- Mr. Medbo!»
- jag tycker att arbetet som man gjorde gav en bra inblick i smiulering och bör därav behållas.»
- Projektet»
- Simulationsstudien»
- Projektarbetet, läraren, alla handledningstillfällen som fanns. Bra!»
- Arbetet var bra!»
- Presentationerna och att personen som presenterar lottas.»
- Bra att alla föreläsningar låg så tidigt!»
- bra uppdelning med case och dugga. Annorlunda upplägg. »
- Labbarna»
- praktiska moment, att talare och opponent lottas fram»
- Per var fantastiskt bra! Mycket engagerad lärare som brinner för sitt ämne. Top of the line!»
- Delmoment som de obligatoriska övningarna.»
- Jag tyckte Per var en helt underbar föreläsare och handledare! Tack vare honom var denna kurs en utav de bästa på utbildningen!»

3. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- betyg 3,4,5. med endast G som betyg så blir kvaliteten på arbetena väldigt låg»
- Jag hade gärna velat ha betyg i kursen, som i alla andra kurser. Avsaknaden av betyg gjorde att det var svårt att ta kursen på allvar. Det syntes tydligt i andra rapporter att de inte gjort sitt yttersta. Detta var till viss del även sant för vår studie. En tenta hade inte varit nödvändig, men betyg på projektet hade varit bra»
- Nej. »
- Nej, allt var tipptopp!»
- Press. Kanske i form av några tester eller dylikt. Den här kursen kanske egentligen borde vara delmoment i flera andra kurser som produktionsledning mfl. Då tror jag att man skulle lära och uppskatta det mer.»
- Nej.»
- För min del hade det varit super med lite uppfriskning av statistikkunskaperna en föreläsning...»
- kommer inte på nåt»
- Kanske att grupperna man arbetade i skulle bli mindre. Ibland kunde man sitta i två dagar och stirra in i väggen för man inte kunde bidra till något i programmeringen men inte ville lämna gruppen.»
- Inte direkt»
- Det skulle vara bättre om vi hade haft en tenta, med betyg U-5»
- liter mer kunskap i simul8 för att kunna göra arbetet sedan, kanske kan övningarna vara mer inriktade mot själva projektet.»
- Kanske lite exempel på riktiga case där de använt sig av simulering»
- Nej»
- Jag saknade i så fall lite mer grundlig genomgång av simul8»
- Nej.»
- Mer information om programvaran kanske. »
- Gästföreläsare. "Hur används kursinnehållet i näringslivet?"»
- Nej, mycket bra upplägg med arbetet och duggan samt redovisningarna, passade perfekt för en U eller G kurs!»
- Jag saknade ett affärsmässigt inslag i hur köp av simuleringstjänster hanteras. Mer anknytning till näringslivet»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Nej. »
- Obligatoriska moment som har krav på sig (ex duggor, seminarier) måste också ställa kraven: annars känns det onödigt att läsa till dem.»
- Nej, jag tyckte det var en bra mix med moment.»
- Jag tycker det är för mycket litteratur till duggan, det är bättre att fokusera på en mindre del. Skulle istället kunna ställa svårare frågor på mindre litteratur. som det är nu hinner man knappt titta på allt som var med i litteraturen. personligen hade jag hellre tittat fler gånger på det som var viktigast.»
- Inte direkt»
- Inte direkt. »
- litteraturseminariumet, gav ingenting alls för mig.»
- Duggan ger inte jätte mycket och bör eventuellt tittas över även om den inte är huvudexaminationen»
- Nej»
- Nej»
- Det är i så fall litteraturseminariet, tycker att dte eventuellt ska placeras iaf i veckan innan duggan.»
- Nej.»
- Inget som jag kan komma på.»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Man lärde sig mycket mer genom att göra, än att läsa och gå på föreläsningar.»
- Laborationerna kändes inte alltid jättegivande när man satt där men de var väldigt bra för projektet lite senare. Kändes jobbigt att lottning skulle ske vid redovisningarna men det funkade oväntat bra. »
- Även om modellering och simulering är väldigt roligt blir det till att kursarbetet nedprioriterad om kraven som ställs är för små. Tror att denna kurs skulle göra sig bäst i kombination med en/flera andra kurser. Per är mycket duktig, kompetent och engagerande. Ibland pratar han lite mycket så att det är svårt att få sagt vad man vill. Men det gör inget :)»
- Bra att per är så tillmötesgående och alltid vill hjälpa till. En förebild för andra lärare.»
- Per är en väldigt duktig, snäll och ödmjuk lärare:)!»
- »
- Det var kombinationen (helhetsynen) av de olika delarna som gör kursen så bra! »
- Tycker upplägget med två redovisningar var bra, man kunde då efter planeringsrapporten ta till sig feedback på ett annat sätt.»
- nej»
-
- Per var alltid snabb på att svara på mail etc och engagerade sig mycket vid handledningstillfällena. Bra och lärorikt med opposition. Föreläsningarna blir lite väl abstrakta så som upplägget är nu, men har ingen klockren idé hur detta ska förändras. Större dialog med klassen. Mer verklighetsförankrade exempel.»
- Per Medbo var mycket angelägen om att vi förstod övningar och inlämningsuppgiften. Mycket bra feedback och hjälp.»

Att få hjälp och svar på frågor
39 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»25 64%
Lärorikt»12 30%
Mindre lärorikt»2 5%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.41

Föreläsningar
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 13%
Lärorikt»21 55%
Mindre lärorikt»12 31%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.18

Övningar
36 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»11 42%
Lärorikt»14 53%
Mindre lärorikt»1 3%
Ingick inte i kursen»10

Genomsnitt: 1.61

Projektarbete
37 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»32 86%
Lärorikt»4 10%
Mindre lärorikt»1 2%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.16

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
32 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 46%
Lärorikt»6 46%
Mindre lärorikt»1 7%
Ingick inte i kursen»19

Genomsnitt: 1.61

Laborationer
37 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»17 53%
Lärorikt»13 40%
Mindre lärorikt»2 6%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 1.53

Studiebesök
33 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»32

Genomsnitt: 2

Gästföreläsare
33 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»32

Genomsnitt: 2

Kurslitteratur
37 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 8%
Lärorikt»15 41%
Mindre lärorikt»18 50%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.41

Självverksamhet
34 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»10 30%
Lärorikt»20 60%
Mindre lärorikt»3 9%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.78

Tentamen
35 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 9%
Lärorikt»15 68%
Mindre lärorikt»5 22%
Ingick inte i kursen»13

Genomsnitt: 2.13

Tillfällen för kritik (feedback)
35 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»17 53%
Lärorikt»12 37%
Mindre lärorikt»3 9%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.56

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.25


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.25
Beräknat jämförelseindex: 0.81

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från