ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


12lp2åk3: KTK116 Yt- och materialkemi

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-20
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
8 svarande

0 0%
0 0%
1 12%
1 12%
6 75%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
8 svarande

0 0%
0 0%
2 25%
1 12%
5 62%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
8 svarande

0 0%
1 12%
3 37%
1 12%
3 37%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
8 svarande

0 0%
0 0%
1 12%
1 12%
6 75%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
8 svarande

0 0%
1 12%
3 37%
1 12%
3 37%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
8 svarande

0 0%
0 0%
4 50%
2 25%
2 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Den delen som handlade om plaster eftersom det kändes mycket användbart. »
- ALLA föreläsare, jättepedagogiska! Bra med inlämningsuppgifter»
- Bra att ha hemtenta istället för vanlig tenta»
- tycker det var en bra blandning av oreläsare, ämnen och föreläsningsupplägg.»
- Bra föreläsningar!»
- Skönt med hemtenta i en kurs som yt- och materialteknik och den var väl utformad.»
- Upplägget med hemtenta var ett nytt och uppfriskande sätt att bli testad på. Frågorna var såpass djuptgående att man var tvungen att fördjupa sig inom respektive ämnen vilket gjorde att man lärde sig mycket, kanske mer än inför en vanlig tenta.»

3. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Nej. »
- De två gruppuppgifterna tycker jag inte tillförde så mycket, om det är arbetsbelastning man vill åt tycker jag instuderingsfrågor med enbart muntlig rapportering hade givit mig mer»
- Det hade varit bra om området vi läste hade varit lite smalare. Nu lärde man sig inget utan försökte bara i slutet hitta svaret på sina frågor.»
- hänvisningar till artiklar/böcker etc där man kan hitta relevant iformation. Ibland mycket fokus på att internet ofta inte är bra att leta info på. Mestadelen av instuderingstiden fåor mig (gäller både projekt och hemtenta) gick därför åt till att leta fakta istället för att lära mig hur olika saker fungerar.»
- Jag tycker att tentamen borde vara mer heltäckande för hela kursen. dvs ha fler frågor som är mer kopplat till kursliteraturen. En del av de frågor vi fick nu var svåra att få tag på information om. det hade känts mer relevant att sätta sig in mer övergripande för hela kursen iställlet för att svara på så specifika frågor, som vi i princip inte hade gått igenom på lektionerna. Det är två frågor jag tänker på specifikt och dessa ingick i uppgifterna om polymerer och oorganiska material. »
- Nej»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Nej. »
- Nej»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Väldigt bra att den är anpassade till oss I-are!»
- Helena pratar för fort»

Att få hjälp och svar på frågor
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 50%
Lärorikt»2 33%
Mindre lärorikt»1 16%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.66

Föreläsningar
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 62%
Lärorikt»3 37%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.37

Övningar
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 2

Projektarbete
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 25%
Lärorikt»3 37%
Mindre lärorikt»3 37%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.12

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 100%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 1

Laborationer
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 0

Studiebesök
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 0

Kurslitteratur
7 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 57%
Lärorikt»3 42%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.42

Självverksamhet
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 42%
Lärorikt»4 57%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.57

Tentamen
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 57%
Lärorikt»3 42%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.42

Tillfällen för kritik (feedback)
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 33%
Lärorikt»2 66%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.66

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.14


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.14
Beräknat jämförelseindex: 0.78

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från