ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


12lp2åk2: KTK111 Kemi för ingenjörer

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-20
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 64%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
11 svarande

3 27%
2 18%
4 36%
2 18%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
11 svarande

5 45%
3 27%
3 27%
0 0%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
11 svarande

3 30%
4 40%
3 30%
0 0%
0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
11 svarande

4 36%
4 36%
2 18%
1 9%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
11 svarande

1 10%
3 30%
3 30%
3 30%
0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
11 svarande

1 9%
2 18%
3 27%
1 9%
4 36%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Övningsledarna och boken»
- Testerna, fast dom behöver göras om så att dom speglar undervisningen mycket bättre.»
- Kurslitteraturen var bra»
- Boken den var bra men man kanske kan ta bort viss kapitel då kursen kändes väldigt stor !!»
- Jag tycker att testen är bra men ibland för svåra. »
- Testerna på internet. Men de borde vara lättare!»
- Boken! »
- onlinetesten»

3. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Klara besked fler övningstillfällen struktur på kursen.»
- Mer struktur. Man visste inte vem man skulle fråga vad och det va dessutom svårt att få tag i lärare. Jag tycker att testerna inte speglar kursen, de va alldeles för svåra. Dessutom är det orimligt att ha över 1000 sidor kurslitteratur för en 7.5 p kurs.. »
- Undervisning på svenska, övningstillfällena var dåliga. »
- Det hade varit trevligt att få ut facit till övningstentorna då det var omöjligt att veta om man arbetade på rätt sätt. Dessutom hade det varit bra att få ut mer än två gamla tentor då det var svårt att veta hur tentamen skulle se ut på en såpass omfattande kurs. »
- Fler övningstillfällen Facit till tentorna»
- Räkneövningar då vi räknar själva och det finns chans att få hjälp. »
- Klarhet, rätt språk (svenska), tydliga mål»
- ordning»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Inlämningsuppgfterna på nätet »
- Jag tycker att man borde korta ner kursen och ha färre tester i veckan. Sen tycker jag även att 2 lärare som har hand om olika delar av kursen och inte riktigt har koll på den andras delar blir lite rörigt. Hade varit bättre med en lärare. Eller att man iaf vet vem som är huvudansvarig. »
- Onlinetesten för de tar för mycket tid»
- Det var en jobbig kurs på så sätt att det var många olika lärare, man visste heller inte vad man skulle lära sig. Att tentan var på svenska och föreläsningarna och litteratur var på engelska kändes också konstigt. Övningstillfällena var inte givande då många av övningsledarna (inte Alireza) enbart skrev av ett facit vi redan hade tillgång till, det stod på pm att de skulle räkna gamla tentor vilket vi aldrig hann med.»
- Ja testen bör tas bort som de ser ut idag och göra om till en nivå som passar kursens mål Sen kan även några kapitel tas bort de som känns mest onödig ex kap 23 o även delar av termokemin! Kursen är för stor idag och man kan inte lära sig allt! »
- De svåra testerna»
- anna»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Föreläsningarna var ofta bara läsa från powerpointen som kunde återfinnas i boken »
- En allt för omfattande kurs, man hade ingen riktig koll på vad man skulle lära sig utantill eftersom boken var på över 1000 sidor vilket omfattar rätt många formler och strukturer att lära sig. Det var svårt att avgöra vilka man skulle plugga in. »
- Kaspar lyssnade bra på eleverna önskan om exempel! Dock var det synd att testen var så svåra att man la fokus P dem och ej på att lära sig grunderna! Tentan innehöll frågor om undantag och inga flervalsfrågor som tidigare vilket jag inte tyckte var så bra! »
- Överlag bra kurs. Hade gärna sett att läraren inte läste så mkt från powerpointen utan visade mer exempel och inte vara dem från boken. Testen var bra. Ibland väldigt svåra. Tentan var okej dock svårare än tidigare år. Några frågor var lite för mkt detaljer. »
- Övningstillfällen borde inkludera genomgång av de SVÅRARE uppgifterna»

Att få hjälp och svar på frågor
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 11%
Lärorikt»1 11%
Mindre lärorikt»7 77%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.66

Föreläsningar
11 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»7 63%
Mindre lärorikt»4 36%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.36

Övningar
11 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»7 63%
Mindre lärorikt»4 36%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.36

Projektarbete
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»10

Genomsnitt: 0

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
11 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 33%
Lärorikt»3 50%
Mindre lärorikt»1 16%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 1.83

Laborationer
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»10

Genomsnitt: 0

Studiebesök
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»10

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»10

Genomsnitt: 0

Kurslitteratur
11 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 72%
Lärorikt»3 27%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.27

Självverksamhet
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 70%
Lärorikt»2 20%
Mindre lärorikt»1 10%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.4

Tentamen
11 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 18%
Lärorikt»5 45%
Mindre lärorikt»4 36%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.18

Tillfällen för kritik (feedback)
10 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 50%
Mindre lärorikt»2 50%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 2.5

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.42


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.42
Beräknat jämförelseindex: 0.35

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från