ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


12lp2åk1: MVE016 Matematisk analys i en variabel

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-20
Antal svar: 49
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
49 svarande

0 0%
0 0%
1 2%
20 41%
27 56%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
49 svarande

0 0%
0 0%
6 13%
14 31%
25 55%
Vet ej»4

Genomsnitt: 4.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
49 svarande

0 0%
0 0%
4 9%
12 27%
27 62%
Vet ej»6

Genomsnitt: 4.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
49 svarande

0 0%
0 0%
2 4%
19 41%
25 54%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
49 svarande

0 0%
1 2%
8 17%
12 25%
26 55%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.34 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
49 svarande

0 0%
0 0%
3 6%
21 43%
24 50%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.43 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Upplägget var bra genom hela kursen så det bör behållas. Innehållet var bra. Demonstrationsräkningarna av uppgifter var också bra!»
- JOHAN BERGLIND. Han är verkligen en klippa!!»
- Kurslitteraturen och Johan Berglindh»
- Föreläsningarna där enbart exempel togs upp var väldigt uppskattade. »
- Johan Berglind är en jättebra föreläsare! Exempelrkningarna med jacob är mycket bra!»
- Jacob som handledare!»
- Genomgångar av rekommenderade uppgifter»
- Föreläsaren Johan Berglind är fantastiskt bra! Samt "vernissagen" med Jakob, dvs när han räknade övningar på tavlan.»
- Johan Berglind»
- Momentet där någon utav övningsledarna räknar uppgifter på tavlan inför hela klassen. Även duggorna som gjordes på pappersform. »
- Riktigt bra och välartikulerad kurs, Johan är fantastisk som föreläsare och kursansvarig! Jakob har också varit riktigt bra på demonstrationsräkningarna och övningstillfällena!»
- Johan Berglind»
- Johan Berglind och kurslitteratur»
- Jag tycker att Johan gjorde ett fantasktiskt jobb och borde vara ordinarie föreläsare i den här kursen.»
- Väldigt bra föreläsningar av Johan.»
- Johan»
- Johan Berglind»
- Utformningen av kursen var bra och hade en logisk och överskådlig struktur.»
- Johan som föreläsare »
- Vernissage en gång i veckan och övning två gånger i veckan!»
- Johan Berglind - otroligt pedagogisk!»
- Johan, han är en bra lärare!»
- Johan Berglind, otroligt bra och organiserad föreläsare. Räkneföreläsning med Jacob var också otroligt bra! De extra problem som gavs av johan på hemsidan»
- Johan Berglind! Väldigt bra föreläsare! Oerhört nöjd med honom som lärare.»
- Johan »
- Läraren Johan Berglind, väldigt bra!»
- Mycket duktig och tydlig föreläsare! Behåll honom. »
- johan»
- Kursen behandlar tre väldigt olika områden vilket ger en tydlig bild av kursen redan från första början. Övningatillfällena är utmärka då det ger möjlighet att tillämpa sin kunskaper och samtidigt får svar på frågor som uppstår på vägen fram. »
- Johan!!»
- Allt.»
- Bra föreläsningar. Bra med två skriftliga duggor innan tenta.»

3. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- maple TA duggorna i inledande matematik var mycket bra för lärandet. bättre än pappersdugggorna»
- Nej!»
- Introduktion och genomgångar i MatLab.»
- Ett bättre upplägg av matlab-lektionerna, kändes inte som att någon visste riktigt vad de gjorde»
- Kanske lite info kring matlab. »
- Exempel på alla duggor bör finnas, och fler än en!»
- Nej»
- Fler övningstillfällen och fler exempeltentor»
- Handledare på matlab!!! Omöjligt att lära sig själv, och man hann aldrig få hjälp.»
- Nej»
- Mer övningstillfällen. MatLab genomgångar. »
- Om vi ska läsa matlab hade det varit skönt med en eller två föreläsningar om programmet!»
- Duggorna vi gjorde på dator i första kursen var bra. Gärna i kombination med klassiska duggor.»
- Bättre undervisning i Matlab, dock var det bättre än förra mattekursen (Mve011)»
- Genomgångar i matlab.»
- fler handledare vid matlab»
- Matlab-genomgångar»
- Inte vad jag kan komma på. Duggor på Internet skulle vara bra.»
- Fler övningsledare och bättre uppstyrt med matlab med exempelvis genomgångar »
- Bra instruktioner för matlab, en grundläggande genomgång hade varit bra! Då skulle man kanske klara sig med det antal lärare som vi hade nu, annars behövs fler lärare!»
- Mer genomgångar på Matlab - vi kommer dit, använder oss av instruktionerna som finns i länkarna, men förstår inte samband utan härmar bara exemplen. Hjälplärarna får springa runt till alla och visa exakt samma sak. Dessutom handlade labben ibland om ämnesområden som vi inte hunnit gå igenom på föreläsningarna än, vilket gjorde det i princip omöjligt att förstå dem.»
- Instruktioner i form av genomgångar till laborationerna. Det hade underlättat en hel del.»
- nej»
- Kunde funnits fler räkneövningstillfällen. Gillar även duggor i maple TA»
- Duggor i MapleTA vore toppen.»
- Fler övningstillfällen»
- Nej, inte vad jag vet.»
- Mer förklaring på föreläsningarna. Det kanske förväntas att man förstår mycket redan innan man kommer, men lite bättre pedagogik efterfrågas.»
- Jag saknar undervisning och/eller tydligare genomgånger av matlab.»
- vet inte»
- Det är för få handledare närvarande vid övningstillfällena! »
- Genomgång av Matlab, igen. »
- Nej»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- vissa dealar av serier och summor var väldigt otydigt och kändes irrelevant»
- Nej»
- MatLab.»
- Nej. »
- Matlab-momenten. Det är alldeles för teoretiska och matlab kunskaperna är för låga i klassen. Kunskaperna för tex matlab v2 och 3 är i nivå för matematiska kunskaperna v6. De ligger inte i fas med varandra. foksuera mer på att lära själva matlab koden.»
- Nej, men tycker det ska vara bättre kommunikation mellan de andra kurserna man läser samtidigt. Matten blev i princip hela tiden lidande p g a ekonomikursen..»
- nej»
- Föreläsningen där man gick igenom sannolikhet.»
- Matlabtillfällena kändes lite irrelevanta.»
- Genomgången och förklaringen av vad integraler är skulle kunna kortas ner då det inte känns som att det har så stor betydelse när man räknar.»
- Inte direkt»
- Inte vad jag kan komma på.»
- Matlab om man inte förklarar bättre vad som förväntas av oss där.»
- Sannolikhetsläran»
- nej»
- nej»
- matlab. Innehållet i matlab lektionerna låg före våra vanliga föreläsningar. Det var bättre att ligga en vecka efter i matlab så att vi hann gå igenom det på föreläsningarna innan. Det saknades även genomgång av matlab!!!!! Extremt viktigt. Oftast satt alla bara och gissade och kopierade varann istället för att faktiskt lära sig något. Detta borde ses över!»
- Matlab. Förstår fortfarande inte meningen med att ha med matlab.»
- Nej.»
- Får vi ingen undervisning eller genomgång i matlab tycker jag inte det behöver vara kvar. Man lär sig absolut ingenting.»
- vet inte»
- Nej den fungerar bra som den är. »
- Matlab, läggas i en egen kurs ifall vi skall lära oss det.»
- Matlab»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Införande av SI-lektioner tror jag hade varit till väldigt stor hjälp för många studenter!»
- Johans föreläsningar var väldigt bra och hade en struktur som var lätt att följa. Förstod man inte under föreläsningen så kunde man i lugn och ro gå igenom föreläsningens anteckningar hemma och förstå dem.»
- Fortfarande ganska dåligt med Matlab eftersom vi arbetar med områden i Matlab en vecka innan vi går igenom grunderna av detta på föreläsningarna. Hade underlättat om det var tvärt om.»
- Mycket bra föreläsningar»
- Ta bort matlab»
- så är det»
- Johan är bäst!»
- Johans föreläsningar är bäst. »
- Matlab fungerar inte. Det är inte bra upplagt. Man hinner inte göra klart och handledarna får gå runt och förklara samma sak för alla elever. Otroligt slöseri med tid. Hade varit bättre att inleda matlab-tillfällena med en kvartslång genomgång av dagens övning. På så sätt skulle tiden bli mer värdefull för både elever och handledare tror jag. »

Att få hjälp och svar på frågor
40 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»11 27%
Lärorikt»27 67%
Mindre lärorikt»2 5%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.77

Föreläsningar
44 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»30 68%
Lärorikt»11 25%
Mindre lärorikt»3 6%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.38

Övningar
43 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»16 37%
Lärorikt»26 60%
Mindre lärorikt»1 2%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.65

Projektarbete
37 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»35

Genomsnitt: 2

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
35 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»34

Genomsnitt: 2

Laborationer
37 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»5 41%
Mindre lärorikt»7 58%
Ingick inte i kursen»25

Genomsnitt: 2.58

Studiebesök
36 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»35

Genomsnitt: 2

Gästföreläsare
35 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»34

Genomsnitt: 2

Kurslitteratur
37 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»13 35%
Lärorikt»18 48%
Mindre lärorikt»6 16%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.81

Självverksamhet
37 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»28 80%
Lärorikt»6 17%
Mindre lärorikt»1 2%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.22

Tentamen
40 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»15 38%
Lärorikt»21 53%
Mindre lärorikt»3 7%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.69

Tillfällen för kritik (feedback)
34 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 20%
Lärorikt»9 60%
Mindre lärorikt»3 20%
Ingick inte i kursen»19

Genomsnitt: 2

Matlab
41 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»10 25%
Mindre lärorikt»30 75%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.75

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.46


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.46
Beräknat jämförelseindex: 0.86

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från