ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Mekanik, LMT202

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-10 - 2008-04-06
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»10 32%
Cirka 20 timmar»6 19%
Cirka 25 timmar»7 22%
Cirka 30 timmar»6 19%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.48

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»2 6%
50%»3 9%
75%»10 32%
100%»16 51%

Genomsnitt: 4.29

- läste andra kurser samtidigt» (25%)
- ca 25% bortfall pga semester.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

30 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 20%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 60%

Genomsnitt: 3.16

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»24 88%
Nej, målen är för högt ställda»3 11%

Genomsnitt: 2.11

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 27%
Ja, i hög grad»17 58%
Vet ej/har inte examinerats än»4 13%

Genomsnitt: 2.86


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 9%
Ganska stor»16 51%
Mycket stor»12 38%

Genomsnitt: 3.29

- Men att kunna gå tillbaka till anteckningarna har varit bra» (Ganska liten)
- Väldigt bra föreläsningar där det mesta förklaras tydligt. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»4 12%
Ganska stor»15 48%
Mycket stor»11 35%

Genomsnitt: 3.16

- Men boken var dålig då den inte hade tillräckligt med exempel» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 22%
Mycket bra»24 77%

Genomsnitt: 3.77

- I och med att de flesta uppgifter finns på kurshemsidan går det tex att läsa hemifrån eller ifrån utland utan större problem!» (Mycket bra)
- Resultatet från tentan kunde gärna ha kommit upp på hemsidan när rättningen var klar för det tar alltid lite tid innan det kommer upp i Ladok.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»2 6%
Ganska dåliga»4 12%
Ganska bra»6 19%
Mycket bra»13 41%
Har ej sökt hjälp»6 19%

Genomsnitt: 3.54

- Övningslektioner som man får räkna på är bättre än exempelräkning» (Ganska dåliga)
- borde varit mer tillfällen till att få hjälp med räkningen och inte så många demonstrations tillfällen.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 32%
Mycket bra»18 58%
Har ej sökt samarbete»3 9%

Genomsnitt: 3.77

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»11 35%
Hög»17 54%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.64

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 22%
Hög»14 45%
För hög»10 32%

Genomsnitt: 4.09

- Termodynamiken gjorde mej förrvirrad» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 16%
Gott»15 48%
Mycket gott»11 35%

Genomsnitt: 4.19

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- samma lärare»
- De trevliga, avslappnade föreläsningarna.»
- lösningar på uppgifter som läggs ut på kurshemsidan»
- sune»
- Att ha kvar Sune Olsson som lärare. Han är pedagogisk och duktig på att lära ut. »
- Lärare Sune Olsson var bra!»
- Kurslitteraturen»
- kurshemsidan och viljan från exemination att hjälpa.»
- Duggorna, uppgifterna som läggs ut på kurshemsidan. Fungerar mycket bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- inget faktiskt!!»
- mer förklarande och tydligare föreläsningar»
- Att vissa delar av dynamiken skulle förklaras lite mer i detalj. »
- Parallelläsning med termodynamik»
- Övningarna borde bestå av mer tid för studenterna, istället för att läraren går igenom uppgifter på tavlan hela övningstillfället. Istället kunde man kanske gå igenom en uppgift ihop och sedan räkna själv och få möjlighet att fråga läraren.»
- Övningslektioner!»
- Fler konsultationstider»
- mer räkneövningar och mindre demonstrations tillfällen»

16. Övriga kommentarer

- Jag älska Sune och hoppas att han lever 100 år till med väldigt god hälsa, för att han och sådana som Sune ser träffar man sällan! Tack Sune för all hjälp som du ger till dina svaga ock kämpiga studenter (Chalmerister) :)»
- gillar föreläsaren!»
- tuff läsperiod»
- Sune är en riktigt bra föreläsare!»
- En helt klart godkänd kurs»
- Sune är bra.»
- Är väldigt nöjd med kursen. Ingenting alls att anmärka på.»


Kursutvärderingssystem från