ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSLOG 1213-2 Grundläggande lasthantering, SJO191

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-27
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 49%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»7 26%
Cirka 20 timmar»8 30%
Cirka 25 timmar»4 15%
Cirka 30 timmar»3 11%
Minst 35 timmar»4 15%

Genomsnitt: 2.57

- Det har varit enkelt att hitta motivation att arbeta med kursen » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»0 0%
75%»2 7%
100%»23 88%

Genomsnitt: 4.8

- Den var obligatorisk.» (100%)
- kan ha missat något pga försovning» (100%)
- Riktigt kul! » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 3%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»23 85%

Genomsnitt: 3.62

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Vid första anblicken verkade målen vara för högt ställda men undervisningen var bra och tydlig och målen var enkla att förstå » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 3%
Ja, i hög grad»24 92%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 3

- Var dock missnöjd med mitt resultat.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 3%
Mycket stor»26 96%

Genomsnitt: 3.96

- undervisningen har varit guld värd, och väldigt givande » (Mycket stor)
- Han får en att förstå och förenklar allt! » (Mycket stor)
- Jan är en jätte bra lärare som vet hur han skall lära ut och få eleverna att förstå vad som är viktigt förstå!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 22%
Mycket stor»21 77%

Genomsnitt: 3.77

- Ett bra utbud av övningsuppgifter har erbjudits» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 14%
Mycket bra»23 85%

Genomsnitt: 3.85


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 3%
Mycket bra»26 96%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.96

- Gillade inte monster passen på mer än 2 timmar» (Ganska bra)
- Fick alltid snabb respons på hjälp.» (Mycket bra)
- Jan Skoog har hjälpt till mycket och anpassat sin utlärning för att alla ska förstå» (Mycket bra)
- Tyvärr har jag problem med koncentrationen i samband med buller, och när vi sitter och arbetar under lektionstid blir det per automatik bullrigt eftersom man samarbetar med klasskamraterna.» (Mycket bra)
- Fick möjlighet att arbeta med frågor under lektionstid vilket gav oss möjligheten att fråga de frågor som fanns. jätte bra upplägg!» (Mycket bra)
- Väldigt behälplig med alla sorters frågor.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 11%
Mycket bra»22 84%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.92

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»25 92%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.92

- Vi bad om mer utmaning och fick detta.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»19 70%
Hög»7 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.22


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»4 15%
Mycket gott»22 84%

Genomsnitt: 4.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jättebra och engagerad lärare! Kul och lärorikt att gå på lektionerna!» (Mycket gott)
- Framförallt för att Jan Skoog är en fantastisk lärare» (Mycket gott)
- Fantastisk lärare som är mycket pedagogisk och duktig på sitt ämne. Mycket passion.» (Mycket gott)
- Var man på lektionerna och gjorde det man skulle behövde man inte lägga ner så många timmar hemma.» (Mycket gott)
- mycket roligt ämne, plus att läraren undervisade på ett mycket lärorikt och förståeligt sätt. efter varje föreläsning kände man att man hade förstått vad vi gått igenom. läraren fanns alltid till hands om det skulle vara något.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jan, otroligt bra lärare!»
- Jan Skoog bör bevaras till nästa år. Han håller i kursen på ett fenomenalt sätt och gör att studenten vill ta åt sig och lära sig så mycket som möjligt. Jan Skoog är en utmärkt lärare, vilket gör att även hela hans upplägg om kursen bör bevaras. »
- Allt!»
- Jag tycker att kursen kan vara som den är. Gillade mest att man fick så pass mycket övningsuppgifter som också faktiskt hade med tentan att göra. »
- Jan som lärare, samma upplägg och planering»
- Jan Skoog och hans läringsrika undervisningar som gör ämnet roligare än vad man tror då det är ett svårt ämne innan man är mer insatt.»
- Jan Skoog, den mest engagerade föreläsaren som vi haft under första terminen. »
- Läraren och hans pedagogik, Jan Skoog.»
- Jan Skoog»
- jan skog»
- Jan Skoog.»
- Jan Skoog, Denna kursen har varit väldigt bra och intressant främst pga av den pedagogiska förmågan Jan Skoog besitter. HAn har lyckats få de tråkiga delarna roliga, det svåra lättförståeliga.»
- Föreläsaren»
- Jan»
- Jan Skoog»
- Allt! Han är bäst!»
- Jan skoog!»
- Jan Skog»
- Jan Skoog. Mycket hjälpsam och pedagogisk lärare. Får alltid snabbt svar på mina frågor. Han gör sitt bästa för att få alla att förstå vad det är vi håller på med under kursen.»
- allt som det var!!!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inrikta farligt gods mer åt sjöfart/logistik hållet. »
- Lite mer om vikten av surrning av farligt gods,mest som extra kunskap som kan vara bra att veta. och/eller vart man kan ta reda på det»
-
- Onödigt att det är obligatoriska föreläsningar»
- Lägg till ett kompendium med grundläggande regler.»
- Jag är nöjd med kursen och ser ej hur den skall kunna förändras till det bättre. »
- Inget, Jan Skoog är riktigt bra lärare som får en att intresseras!»
- Eventuellt mer övningsuppgifter inför tentan.»
- inget!!»

16. Övriga kommentarer

- En rolig kurs-»
-
- Bra, strukturerad kurs!»
- Totalt sett en rolig kurs till stor del på grund av föreläsaren som gjorde det intressant och roligt att lära. Skulle gärna haft honom i ytterligare kurser. »
- :)»
- Riktigt bra kurs»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.84

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.84
Beräknat jämförelseindex: 0.96


Kursutvärderingssystem från