ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Tillverkningsteknik, LMU234

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-10 - 2008-04-06
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»1 10%
Cirka 20 timmar»4 40%
Cirka 25 timmar»3 30%
Cirka 30 timmar»2 20%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.6

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»6 60%
100%»4 40%

Genomsnitt: 4.4

- missade läsvecka 1 pga skidresa.» (75%)
- pga. deltagande i kåraktivitet missade jag en del lektioner, vilket var synd» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 30%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 70%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 2.4

- Antal Boldizar och Per Öhl var väldigt bra och tydliga med vad som ansågs vara mycket viktigt och vad som var mindre viktigt. Antal gav också exempel på vilka situationer vi skulle kunna stöta på i arbetslivet, vilket gör det mycket lättare att hålla sitt intresse på en hög niva. Föreläsare ang. t ex pulver kändes oengagerade och inte så kunniga. Där var Antal Boldizar i en klass för sig! Synd att han inte var expert på alla områden...» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 62%
Nej, målen är för högt ställda»3 37%

Genomsnitt: 2.37

- På tok för mycket information att stoppa in. Två kursböcker + över 100 sidor OH-bilder som vi förväntas kunna mer eller mindre utantill är inte rimligt nånstans. Lägg sen till att vi förväntas lära oss 14 plaster, och deras egenskaper utantill, utöver det övergripande om polymerer. Kursen är helt enkelt för stor, skulle behöva delas upp i två delar, eller "beskäras".» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»1 11%
I viss utsträckning»3 33%
Ja, i hög grad»1 11%
Vet ej/har inte examinerats än»4 44%

Genomsnitt: 2.88

- Med så många spridda ämnesområden fanns det inte plats på tentan för att fråga om "allt viktigt". Tentan kan snarare ses som ett stickprov.» (I viss utsträckning)
- Faktafrågor om antal och dylik info kändes inte så relevant.. bättre om man hade lagt de frågorna på något om förståelse eller övergripande för respektive avsnitt.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»1 10%
Ganska liten»3 30%
Ganska stor»5 50%
Mycket stor»1 10%

Genomsnitt: 2.6

- eftersom jag missade en del undervisning, har en stor del av lärandet skett på egen hand» (Ganska liten)
- Mycket blandat från föreläsare till föreläsare» (Ganska liten)
- Väldigt varierande beroende på föreläsare, kursen hade 7-8 olika föreläsare.» (Ganska stor)
- Fast det är jobbigt att ha många föreläsare, de går in djupt på sina områden, det är ju bra, men det är svårt att få en övergripande förståelse och ett ordentligt sammanhang.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 30%
Ganska stor»4 40%
Mycket stor»3 30%

Genomsnitt: 3

- Böckerna är rätt så obegripliga på vissa ställen...Dessutom skiljer sig böckerna och föreläsarnas information en hel del ibland.» (Ganska liten)
- för bred kurs för att ta in med kursliteratur» (Ganska liten)
- men boken var ganska jobbig att läsa eftersom det var alldeles för många ord i jobbiga uppställningar bara för att det skulle vara snyggt... "snacka med bönner på bönners vis"» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»1 10%
Ganska dåligt»3 30%
Ganska bra»5 50%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 2.6

- Alla powerpoint och kursmaterial från föreläsare kom upp på kurshemsidan mer än en vecka efter att den aktuella föreläsningen hade varit.» (Mycket dåligt)
- Väldigt trögt med att få ut alla OH-presentationer i tid, verkar det som.» (Ganska dåligt)
- det utdelade materialet kom alldeles för sent i kursen. Läsanvisningarna hade jag velat ha ute redan första veckan så man kunde ha förberett sig, inte 3-4 veckan in i kursen. Och då fick vi läsanvisningar för att vi bad om det. Även annat utdelat material har kommit ut sent, medförde till ökad stress i slutet av kursen. » (Ganska dåligt)
- Men det är dyrt att skriva ut alla åhörarkopior. Den som lade ut sina föreläsningsanteckningar bör nog tänka om till nästa gång, personliga stödord ger inte så mycket, det var OH-bilderna vi ville ha.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»1 10%
Ganska dåliga»2 20%
Ganska bra»5 50%
Mycket bra»2 20%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- När hälften av föreläsarna är gästande företagare, specialister, eller forskare, så kan det vara svårt att få tag i rätt person att svara på specifika frågor ibland. Att sedan den enda kontaktpersonen (tillika kursansvarige) här på Lindholmen försvann på semester i tentaveckan är kanske itne mycket att göra åt, men rätt så trist när man behöver hjälp...» (Mycket dåliga)
- Uruselt att kursövergripande lärare tog semester utan förvarning i tentaveckan, det är ju då man har frågorna! Man kunde ju åtminstone fått hänvisning till någon annan, tur att Kenneth är bra och ställer upp, även om han inte kunde ämnet så bra.. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 10%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»6 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.5

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 50%
Hög»3 30%
För hög»2 20%

Genomsnitt: 3.7

- För mycket information för att man ska kunna ta till sig mer än övergripande... » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 50%
Hög»5 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- pga. av medverkan i kåraktivitet» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 20%
Godkänt»6 60%
Gott»2 20%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3

- För få praktiska moment. Vissa tillverkningsmetoder hade varit trevligt, och framför allt väldigt informativt, att om inte få se i verkligheten, så åt minstone en filmsnutt på hur de fungerar. Gryniga OH-bilder i svartvitt, på mikromal skärm, ger ingenting.» (Dåligt)
- mycket blandad kvalite av föreläsarna. Många föreläsarna förväntade sig att vi skulle få väl höga kunskaper innom deras område. Ingen repetition utan bara ny data på samtliga föreläsningar, » (Dåligt)
- Vi hade 1,5 övningstillfällen som utnyttjades, men användes till föreläsning = dåligt, räknestugor är det som behövs! Det var jobbigt att erhålla ett ordenligt sammanhang i kursen..» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Plastföreläsare, Antal Boldizar, han var vädligt engagerad och mycket bra! Per Öhl är också bra, väldigt mån om att vi studenter ska förstå.»
- Lärararen som föreläste om plaster var mycket intressant och duktig, behåll honom. »
- tycker det fungerat bra»
- Antal Boldizar som föreläsare»
- plaster och miljö va oväntat intresant, dock kom inte detta på tenta...»
- Det stora antalet utdelade Föreläsningsanteckingar på webbsidan»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer struktur»
- Snabbare med att lägga ut material på kurshemsidan, INNAN föreläsningarna.»
- EN lärare. Visst är det trevligt med spetskompetenser, men det blir bara hackigt. EN lärare, så man har någon att vända sig till, och så att det blir en sammanhängande kurs. »
- ge ut OH och läsanvisningar första veckan om möjligt annars i alla fall innan den aktuella föreläsningen så man kan skriva ut innan och ha med sig. »
- Övningstillfällena bör utnyttjas, där skulle man kunna lösa olika uppgifter om t ex utformning av gjutgods mm. att få se olika maskiner i verkligheter och där man pekade ut de olika ingående delarna underlättar för inlärningen.»
- Ny föreläsare till pulverteknik.»
- koppla samman ämnesgrupperna tätare och kräv bredare kunskaper istället för inriktad kunskap, T.ex. Nämn lämplig tillvärkningsteknik och material för tillvärkning av en blablabla. istället för t.ex. specificering av svarvparametrar »
- Fler övningstillfällen»

16. Övriga kommentarer

- Lösryckta tentauppgifter där vissa kändes som en slumpvald rad ur kursliteraturen. Plast-delen i kursen var övervägande bra.»
- Rent allmänt svårt att få grepp om hela kursen - kändes för "spridd"»


Kursutvärderingssystem från