ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TM/D: Datastrukturer, DAT036

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-19 - 2013-03-09
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 13%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk matematik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

12 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 8%
5 41%
4 33%
5 (över förväntan)»2 16%

Genomsnitt: 3.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var en väldigt givande kurs. Namnet "Datastrukturer" är dock ganska missvisande då jag tycker att jag lärt mig minst lika mkt om Java.» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

12 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
2 16%
6 50%
5 (mycket relevant)»4 33%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.16

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

12 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
4 33%
5 41%
5 (Mycket bra avvägt)»3 25%

Genomsnitt: 3.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

12 svarande

<25%»3 25%
25-50%»0 0%
50-75%»2 16%
>75%»7 58%

Genomsnitt: 3.08

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

12 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 20%
1 10%
5 50%
5 (mycket bra)»2 20%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fokuserade på fel saker. Det svåra i kursen var inte att analysera tidkomplexiteten, utan att se till att man höll den. Det var inte heller att förstå algoritmerna utan att implementera dem.» (2)
- Tempot var för långsamt så det som var svårt, att faktiskt koda, hanns inte med. » (2)
- Både N-A och Peter höll i relevanta och levande föreläsningar trots PP-bilderna (som ofta kan vara svåra att hänga med i). Behåll gärna de interaktiva bitarna där ni ställde diskussionsfrågor till studenterna, sådant håller oss alerta.» (5 (mycket bra))
- Tänker mig att det är svårt att föreläsa i programmering men NAD klarar det galant.» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räkneövningarna?

11 svarande

1 (inte alls bra)»3 50%
3 50%
0 0%
0 0%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»5

Genomsnitt: 1.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lärarna förklarade inte hur de tänkte utan bara vad som var svaret» (1 (inte alls bra))
- Föredrar om övningsledarna bara går igenom och förklarar ett antal uppgifter, med minimal studentmedverkan.» (2)
- kändes som att övningsledaren inte var riktigt förberedd alla gången. Läste mest från färdig lösning. » (2)

7. Vad tyckte du om laboration 1?

12 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 8%
6 50%
4 33%
5 (mycket bra)»1 8%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Att genomföra en binärsökning var trivialt. Det svåra var att läsa in data.» (2)
- Det svåra var inte sökningen utan inläsningen av data, vilket känns fel för kursen. » (3)
- Väldigt lätt jämfört med de andra två, men helt klart relevant.» (4)
- Lagom tidsåtgång och man förstod vad man gjorde och varför. Bra för att repetera programmering.» (4)

8. Vad tyckte du om laboration 2?

12 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 8%
2 16%
6 50%
5 (Mycket bra)»3 25%

Genomsnitt: 3.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det svåra var att göra heapen generisk inte att göra den. Man fick mycket dålig hjälp när man frågade om detta. » (2)
- Kul med ett riktigt problem, lagom svårt.» (4)
- Gav insikt och intresse.» (5 (Mycket bra))

9. Vad tyckte du om laboration 3?

12 svarande

1 (inte alls bra)»1 8%
1 8%
1 8%
8 66%
5 (Mycket bra)»1 8%

Genomsnitt: 3.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Den var mycket mycket svårare än de andra. Det handlade mer om att få klasserna att fungera tillsammans än om datastrukturen. Instruktionen var oklar, tex var det inte tydligt att det skulle finnas en "grafklass" vilket sedan gav retur. Det var för mycket "det finns ett rätt sätt att göra dethär" över det hela. » (1 (inte alls bra))
- bristande handledning, svårförståeligt PM, deadline borde ligga tidigare för att inte krocka med tentaveckan. Krävde väldigt mycket tid. » (2)
- kul men mycket att göra» (3)
- Stegringen i svårighet på laborationerna var väldigt stor.» (4)
- Lite svårt att förstå exakt vad som skulle skrivas, vilka program som skulle vara med osv» (4)
- Svårare än de andra två, men lärorik.» (4)

10. Vad tyckte du om duggan? Hur påverkade den din inlärning?

Kommentera gärna:

12 svarande

1 (inte alls bra)»4 33%
0 0%
1 8%
0 0%
5 (Mycket bra)»7 58%

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Blev bortskickad trots att jag kom innan utdelning av duggan.» (1 (inte alls bra))
- hade inte pluggat lika mycket och lärt mig så mycket så tidigt i kursen annars» (5 (Mycket bra))
- Jag försov mig och missade duggan! Men jag gillar konceptet med att ett rätt på duggan medför att man inte behöver lösa en uppgift på tentan, jag har haft det i andra kurser.» (5 (Mycket bra))
- Det är alltid bra att stämma av hur en ligger till halvvägs in i kurserna. Bra upplägg med olika uppgifter som motsvarar tentauppgifter.» (5 (Mycket bra))
- Det var väldigt bra att få öva på tentan. » (5 (Mycket bra))
- Borde absolut få stanna. Bra uppgifter och bra upplägg med tillgodoräknande av poäng. » (5 (Mycket bra))

11. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

1 (Mycket liten)»4 33%
1 8%
1 8%
4 33%
5 (Mycket stor)»2 16%

Genomsnitt: 2.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man lärde sig allt genom labbarna.» (1 (Mycket liten))
- Föreläsningarna –, jag gick inte på några övningar.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.44


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

12. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

12 svarande

Ja»0 0%
Nej»12 100%

Genomsnitt: 2

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 8%
7 58%
4 33%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Laborationerna åt tid.» (4)
- I början var den ganska lagom/låg, i slutet hög (sista labben)» (4)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 8%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»5 41%
Har ej sökt samarbete»1 8%

Genomsnitt: 3.5

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»1 9%
Ganska dåliga»2 18%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»1 9%
Har ej sökt hjälp»3 27%

Genomsnitt: 3.27

- Det var för få som hjälpte till under labbarna och de som fanns var väldigt dåliga på att förklara hur an skulle tänka när man implementerade, man fick oftast inte svar på det man frågade» (Mycket dåliga)
- Man fick ofta irrelevanta svar av labbhandledarna» (Ganska dåliga)


Kurslitteratur

16. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

12 svarande

1 (ej prisvärd)»1 9%
5 45%
2 18%
3 27%
5 (mycket prisvärd)»0 0%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 2.63

- Använde den inte särskilt mycket» (2)
- En bra bok, men väldigt kostsam.» (2)
- Man använde en mycket liten del av boken. » (2)
- Något dyr.» (2)
- Jag köpte främst boken för att jag trodde att vi skulle ha med den på tentan, och när det inte var så använde jag den bara för uppgifterna –, algoritmer och strukturer fanns ungefär lika lättfattligt beskrivna på wikipedia.» (3)

17. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

1 (Mycket liten)»1 8%
2 16%
2 16%
6 50%
5 (Mycket stor)»1 8%

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Weiss förklarar lättfattligt» (4)
- Den del av boken man läste var väldigt vettig. » (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.33


Kommentarsfrågor

18. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

12 svarande

Ja»11 100%
Nej»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1

- Men påminn gärna om duggaregler strax innan duggan nästa år. » (Ja)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarna»
- Duggan»
- Dugga»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Räkneövningarna.»
- Övningarna»
- Man borde räkna poäng på varje uppgift på tentan istället för klarade/inte klarade uppgifter. TM måste får mer hjälp med programmeringen av folk som kan förklara hur man ska tänka. »

21. Övriga kommentarer

- Rolig kurs, klart över förväntan.»
- Det är väldigt konstigt att dethär ska vara en kurs i datastrukturer när TM mest lär sig programmering på det hela. Det är oxå bra, problemet är att det i mitt betyg ser ut som att jag bara läst en kurs i programmering. »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.42
Beräknat jämförelseindex: 0.6


Kursutvärderingssystem från