ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Maskinelement M2 2012, TME035

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-19 - 2013-02-01
Antal svar: 62
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Magnus Evertsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden. Tänk på att du läste två kurser samt att en normal arbetsvecka är minst 40 timmar.

62 svarande

Högst 15 timmar»5 8%
Cirka 20 timmar»10 16%
Cirka 25 timmar»26 41%
Cirka 30 timmar»11 17%
Minst 35 timmar»10 16%

Genomsnitt: 3.17

- Nästan bara vid konstruktionsuppgifter och innan tenta.» (Cirka 20 timmar)
- Kunde ha lagt projekten tidigare genom en enklare ommöblering i föreläsningarna» (Cirka 25 timmar)
- En stor del av timmarna har gått åt till konstruktionsuppgifterna» (Cirka 25 timmar)
- Lagom arbetsnivå!» (Cirka 25 timmar)
- Projekten tog en hel del tid! Har inte lagt så mkt tid på materialtekniken!» (Cirka 25 timmar)
- Konstruktionsuppgifterna som tagit mycket tid» (Cirka 25 timmar)
- Väldigt mycket tid på projekten, kanske lite för mycket. Har tagit mycket tid från Material- och tillverkningstekniken. Detta straffar sig i detta nu...» (Cirka 30 timmar)
- MAn hade enligt mig tyvärr inte mycket tid till eget räknande då konstruktionsuppgifterna tog upp så mycket tid men de var såpass givande att det vägde upp så att man kunde allt inom de tre områdena som konstruktionsuppgifterna behandlade.» (Cirka 30 timmar)
- konstruktionsuppgifterna till största del» (Minst 35 timmar)
- Projekten tog väldigt mycket tid. » (Minst 35 timmar)
- Konstruktionsuppgifterna var tunga och tog upp mycket tid, nästan lite för mycket. Dock lärde man sig väldigt mycket på dom. Vilket är mycket bra. » (Minst 35 timmar)
- projekten har tagit jättemycket tid!» (Minst 35 timmar)
- under konstr.uppg. peakade man säkert med 50-60h i veckan.» (Minst 35 timmar)
- praktikfallen tar för mycket tid och det känns lite onödigt att så mycket tid och kraft läggs på dem och småsaker som att få varenda skitsak rätt i matlab. bättre om ni ger mindre hjälp på dem och att dem istället ger en grund för betyget. Tentan var för lätt och om ni tycker att man automatiskt ska ges en femma för att ha slitit med uppgifterna är jag osäker på» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av föreläsningarna har du deltagit i?

62 svarande

0%»3 4%
25%»3 4%
50%»4 6%
75%»15 24%
100%»37 59%

Genomsnitt: 4.29

- Bra föreläsningar (och föreläsare), men jag lär mig bättre av att sitta och plugga själv och fråga om hjälp när man stöter på problem.» (50%)
- Har varit lite slack, hoppades att jag kunde varit på alla då föreläsaren är väldigt kunnig inom området och inspirerande» (50%)
- de föreläsningarna som Brännare hade gav inte speciellt mycket » (75%)
- Bra föreläsare. Var dock lite dålig struktur på skruv delen. Mycket man inte förstod och sedan fick lära sig i litteraturen. Kan vara en idé att överse den delen av kursen.» (100%)
- Mycket bra föreläsningar från Magnus, Görans gav tyvärr inte särskilt mycket.» (100%)

3. Ungefär hur stor del av räknestugorna har du deltagit i?

62 svarande

0% (0 st)»14 22%
25% (1-2 st)»16 25%
50% (3-4 st)»10 16%
75% (5-6 st)»11 17%
100% (Samtliga 7st)»11 17%

Genomsnitt: 2.82

- Hade jag lagt min tid på schemalagd tid är det hit jag hade gått.» (0% (0 st))
- Jobbar bättre på egen hand.» (0% (0 st))
- Har tyvärr inte hunnit eftersom projektet har tagit så mycket tid» (25% (1-2 st))
- Fanns lagom många inget som behövs ändras här.» (75% (5-6 st))
- Bättre underlag för räkneledarna att använda som hjälp. Inte ovanligt med ett "Jag vet inte" på frågor/uppgifter.» (75% (5-6 st))

4. Ungefär hur stor del av konstruktionsövningarna har du deltagit i?

62 svarande

0% (0 st)»3 4%
25% (2-4 st)»1 1%
50% (5-8 st)»2 3%
75% (9-12 st)»13 20%
100% (Samtliga)»43 69%

Genomsnitt: 4.48

- Bra genomgångar och hjälp med uppgiften (Martin).» (75% (9-12 st))
- Vissa har jag hoppat över då vi inte behövt hjälp, eller varit klara med aktuellt projekt.» (75% (9-12 st))
- Johannes va bäst :)» (100% (Samtliga))
- hade önskat tydligare genomgångar av varje moment/delmoment samt tydligare och mer utförliga lydelser, det hade sparat väldigt mkt springande till handledare så fort något var oklart.» (100% (Samtliga))


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

5. Hur begripliga är kursens mål? (i allmänhet)

Kursens lärmål är redovisade i kurspm

61 svarande

Jag har inte sett/läst målen»15 24%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»37 60%

Genomsnitt: 3.11

- inte läst målen. men framgår rätt bra på föreläsningar mm vad som ingår i kursen.» (Jag har inte sett/läst målen)

6. Måluppfyllnad rullningslager (inkl axelutformning)

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- som tidigare sagts så uppfyllse detta tack vare konstruktionsuppgifterna som är mycket givande»
- Bra »

Konstruera en lagring (med styr- och frigående lager eller med koniska lager).
55 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»5 9%
Väl»10 18%
Mycket väl»40 72%

Genomsnitt: 4.63

Välja lagertyp beroende på tillämpning (kul, rull, sfäriska, koniska eller vinkelkontakt).
55 svarande

Inte alls»0 0%
Något»4 7%
Ganska väl»8 14%
Väl»12 21%
Mycket väl»31 56%

Genomsnitt: 4.27

Beskriva de främsta för och nackdelarna med rullningslager jämfört med glidlager.
55 svarande

Inte alls»2 3%
Något»8 14%
Ganska väl»19 34%
Väl»13 23%
Mycket väl»13 23%

Genomsnitt: 3.49

Förklara varför att tätningar krävs.
55 svarande

Inte alls»1 1%
Något»8 14%
Ganska väl»15 27%
Väl»10 18%
Mycket väl»21 38%

Genomsnitt: 3.76

Beräkna ekvivalent lagerlast, P.
55 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»0 0%
Väl»6 10%
Mycket väl»48 87%

Genomsnitt: 4.83

Beräkna lagerlivslängd, nominell enligt ISO och enligt den nya teorin med hänsyn till smörjförhållanden (a_skf).
54 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»0 0%
Väl»9 16%
Mycket väl»45 83%

Genomsnitt: 4.83

Beräkna livslängd för lagerkomplex.
54 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»1 1%
Väl»8 14%
Mycket väl»44 81%

Genomsnitt: 4.75

Beräkna livslängd vid olika över-levnadssannolikheter
54 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»2 3%
Väl»9 16%
Mycket väl»42 77%

Genomsnitt: 4.7

Beräkna livslängd vid varierade last.
54 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»2 3%
Väl»9 16%
Mycket väl»42 77%

Genomsnitt: 4.7

Konstruera en axel med hänsyn till utmattning och kälverkan. (spänningskoncentrationer, yt- och dimensionsfaktor).
54 svarande

Inte alls»0 0%
Något»5 9%
Ganska väl»12 22%
Väl»20 37%
Mycket väl»17 31%

Genomsnitt: 3.9

7. Måluppfyllnad hydrodynamiskt smorda glidlager

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Den del av kursen jag ägnade mig minst åt. Beror nog på konstruktionsuppgifterna.»
- BrA»

Förklara hur Reynolds ekvation kan användas för att härleda bärighet.
53 svarande

Inte alls»6 11%
Något»25 47%
Ganska väl»10 18%
Väl»9 16%
Mycket väl»3 5%

Genomsnitt: 2.58

Beskriva de främsta för och nackdelarna med glidlager jämfört med rullningslager.
53 svarande

Inte alls»2 3%
Något»14 26%
Ganska väl»10 18%
Väl»14 26%
Mycket väl»13 24%

Genomsnitt: 3.41

Beräkna relevanta storheter för hydrodynamiskt smorda block- och radiallager med hjälp av diagram.
53 svarande

Inte alls»0 0%
Något»6 11%
Ganska väl»1 1%
Väl»16 30%
Mycket väl»30 56%

Genomsnitt: 4.32

Konstruera en hydrodynamisk glidlagring genom att hantera konstruktionsparametrar (och dimensionslösa grupper).
52 svarande

Inte alls»0 0%
Något»6 11%
Ganska väl»7 13%
Väl»21 40%
Mycket väl»18 34%

Genomsnitt: 3.98

8. Skruvförband

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- mycket tack vare konstruktionsuppgiften»
- Göran Brännares gästspel för skruvdelen behöver för kommande studenters välbefinnande ej upprepas. Han skötte det väldigt undermåligt och skruvkunskapen kom istället från övningsledarna/boken.»
- Som tidigare nämnt var denna delen av kursen inte så bra genomförd på föreläsningarna. Tex begreppen beräknings- och konstruktionsmässiga styvheter och hur man tog fram dessa genom "kraftväg" var inte klart utan fick man lära sig på konstruktionsövningslektionerna genom att fråga läraren. Det samma gäller hållfasthetsklasser. Som tur var lärde man sig mycket om skruvförband från konstruktionsuppgift två.»
- Måste tillägga att föreläsningarna med Görnan Brännare inte gett mycket. Det som lärde mig skruvförbanden är konstruktionuppgiften»
- Måste dock kritisera denna del en aning då föreläsare ibland kan ha varit en del komplex i sina förklaringar»
- Oklart det där med friktionen och konserv. dimensionering.»
- Bra »

Beskriva allmänna definitioner, begrepp och standards. Beskriva gängans geometri och friktionens varierande.
51 svarande

Inte alls»0 0%
Något»6 11%
Ganska väl»8 15%
Väl»22 43%
Mycket väl»15 29%

Genomsnitt: 3.9

Förklara skruvförbands funktion och princip genom att upprätta ett principiellt F,δ,,,,,-diagram.
51 svarande

Inte alls»0 0%
Något»3 5%
Ganska väl»12 23%
Väl»17 33%
Mycket väl»19 37%

Genomsnitt: 4.01

Förklara hur man genom förspänning kan omfördela en yttre pålagd last i ett skruvförband amt hur inverkan av styvheter styr detta fenomen.
51 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»9 17%
Väl»21 41%
Mycket väl»20 39%

Genomsnitt: 4.17

Förklara skillnaden mellan beräkningsmässiga och konstruktionsmässiga styvheter. Beräkna skruvstyvhet och underlagsstyvhet.
51 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 3%
Ganska väl»3 5%
Väl»11 21%
Mycket väl»35 68%

Genomsnitt: 4.54

Beräkna förspänningskraft, skruvkraft och underlagskraft.
51 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»4 7%
Väl»11 21%
Mycket väl»36 70%

Genomsnitt: 4.62

Förklara hur sättning påverkar skruvförband. Beräkna bestämma när glapp inträder och kompensera för detta.
50 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 4%
Ganska väl»5 10%
Väl»14 28%
Mycket väl»29 58%

Genomsnitt: 4.4

Välja olika hållfasthetsklasser på skruvar (kvalitetsklasser, 4.6, 8.8, 10.9, 12.9) med hänsyn till utmattning (mitt- och amplitudspänningar) och hållfasthet.
50 svarande

Inte alls»1 2%
Något»2 4%
Ganska väl»6 12%
Väl»12 24%
Mycket väl»29 58%

Genomsnitt: 4.32

Beräkna uppkomna relevanta spänningar i skruvförband.
50 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 2%
Ganska väl»5 10%
Väl»19 38%
Mycket väl»25 50%

Genomsnitt: 4.36

Modifiera skruvförband med livslängds-förbättrande åtgärder om risk för utmattning föreligger.
50 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 4%
Ganska väl»9 18%
Väl»19 38%
Mycket väl»20 40%

Genomsnitt: 4.14

Beräkna erforderlig axialkraft och åtdragningsmoment.
50 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»3 6%
Väl»10 20%
Mycket väl»37 74%

Genomsnitt: 4.68

Förklara och kunna tillämpa hur man konservativt dimensionerar om friktionen varierar alternativt hur man förspänner skruvförband i dessa fall.
50 svarande

Inte alls»2 4%
Något»5 10%
Ganska väl»6 12%
Väl»16 32%
Mycket väl»21 42%

Genomsnitt: 3.98

9. Fjädrar

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Även denna del stod den mindre pedagosgiska Brännare för, varpå detta kapitel fick läsas till»
- Måste gått fort när vi gick igenom denna del då jag glömt allt inför tentan och fick träna på tenta uppgifter för att klara/förstå denna del av kursen.»
- även här var det bristfälliga föreläsningar.»
- Mindre bra »

Förklara hur elastiska deformationer och spänning utnyttjas för energilagring eller kraftupptagning. Beskriva standards för utformning och dimensionering (utmattning).
50 svarande

Inte alls»2 4%
Något»4 8%
Ganska väl»17 34%
Väl»17 34%
Mycket väl»10 20%

Genomsnitt: 3.58

Kunna tillämpa tillvägagångssätt vid dimensionering.
50 svarande

Inte alls»2 4%
Något»2 4%
Ganska väl»12 24%
Väl»20 40%
Mycket väl»14 28%

Genomsnitt: 3.84

Konstruera en lämplig fjäder utgående från randvillkor för funktion. Beräkna erforderlig linjär fjäderkonstant och förspänning för samma applikation. Beräkna fri längd och risk för knäckning.
49 svarande

Inte alls»1 2%
Något»2 4%
Ganska väl»10 20%
Väl»18 36%
Mycket väl»18 36%

Genomsnitt: 4.02

Beräkna uppkomna spänningar, skjuv- och effektiv- (pga krökning).
50 svarande

Inte alls»2 4%
Något»3 6%
Ganska väl»12 24%
Väl»16 32%
Mycket väl»17 34%

Genomsnitt: 3.86


24 svarande

Inte alls»1 4%
Något»1 4%
Ganska väl»2 8%
Väl»11 45%
Mycket väl»9 37%

Genomsnitt: 4.08


23 svarande

Inte alls»2 8%
Något»1 4%
Ganska väl»2 8%
Väl»8 34%
Mycket väl»10 43%

Genomsnitt: 4

10. Remväxlar

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- kan ingen härledning. vet inte riktigt vad glid och vilozon är.»
- Mindre bra »

Beskriva olika remtyper och standards. Olika varianter av förspänning för remväxlar. Olika möjliga konstruktionssätt/principer.
50 svarande

Inte alls»0 0%
Något»6 12%
Ganska väl»5 10%
Väl»22 44%
Mycket väl»17 34%

Genomsnitt: 4

Förklara de främsta för- och nackdelarna med remväxlar jämfört med kuggväxlar.
50 svarande

Inte alls»2 4%
Något»8 16%
Ganska väl»10 20%
Väl»14 28%
Mycket väl»16 32%

Genomsnitt: 3.68

Förklara varför/att utväxlingen för en remväxel ej är helt exakt/synkron.
49 svarande

Inte alls»0 0%
Något»8 16%
Ganska väl»10 20%
Väl»10 20%
Mycket väl»21 42%

Genomsnitt: 3.89

Beräkna relevanta storheter ur remväxelns geometri (axelavstånd, remlängd, omslutningsvinklar mm)
50 svarande

Inte alls»0 0%
Något»4 8%
Ganska väl»7 14%
Väl»16 32%
Mycket väl»23 46%

Genomsnitt: 4.16

Kunna tillämpa (teckna) moment- och effektjämvikter.
50 svarande

Inte alls»0 0%
Något»3 6%
Ganska väl»3 6%
Väl»18 36%
Mycket väl»26 52%

Genomsnitt: 4.34

Förklara att en remväxel är en kraftbetingad transmission och som därför kräver förspänning. Beräkna erforderlig förspänning.
50 svarande

Inte alls»0 0%
Något»3 6%
Ganska väl»8 16%
Väl»19 38%
Mycket väl»20 40%

Genomsnitt: 4.12

Härleda (bevisa) kraftvariation längs en flatrem samt kunna tillämpa Eytelweins ekvation.
50 svarande

Inte alls»5 10%
Något»12 24%
Ganska väl»8 16%
Väl»15 30%
Mycket väl»10 20%

Genomsnitt: 3.26

Beräkna när slirning inträder. Förklara vad begreppen glidzon och vilozon innebär.
50 svarande

Inte alls»1 2%
Något»6 12%
Ganska väl»8 16%
Väl»19 38%
Mycket väl»16 32%

Genomsnitt: 3.86

Förklara hur det skenbara friktionstalet används för kilrem.
50 svarande

Inte alls»2 4%
Något»3 6%
Ganska väl»6 12%
Väl»18 36%
Mycket väl»21 42%

Genomsnitt: 4.06

Beräkna belastningsgraden.
49 svarande

Inte alls»2 4%
Något»4 8%
Ganska väl»11 22%
Väl»21 42%
Mycket väl»11 22%

Genomsnitt: 3.71

11. Kuggväxlar

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Ägnade personligen lite tid åt detta då det kom sent i kursen och det är ett ganska komplext område»
- Hann inte med kuggväxlar..»
- Oturligt upplägg med tentamen så nära inpå sista föreläsning. Gjorde att tentamensövning prioriterades framför lära ny kunskap om kuggväxlar.»
- Ytterst krångligt kapitel samtidigt som mycket energi gick till sista konstruktionsuppgiften samt tentaräkning»
- Krångligt kapitel och jobbigt att räkna på och sätta sig in i. Eftersom det inte kommit en uppgift på detta på tenta senaste x antal åren struntade jag i att räkna på detta.»
- Lärde mig mycket om kugg på föreläsningarna men blev inte så mycket tid lagd på de beräkningarna eftersom tentan köpt så tidigt.»
- Kan inte göra beräkningar så bra på denna del då det var så mycket i slutet tyvärr. Men annars var föreläsningarna bra.»
- Hann inte plugga in detta avsnitt.»
- Blev så stressigt med tentamen första lördagen att fokus togs från kuggväxlarna på sluttampen, tyvärr!»
- Denna del kan jag sämst. Det fans inte så många uppg på tentor att öva på heller. Denna delen borde antingen få mer plats, eller läggas ner.»
- Detta är en av delarna jag missat helt under föreläsningar men tack vare klasskamrater har jag fått förståelse»
- Involuta-föreläsningen var sjukt oklar. Men så fort man googlade det så uppenbarade det sig. Kan förklaras mkt enklare än vad Hr Evertson behagade göra. Knappa kunskaper om "Principiell växellåda"»
- Mindre bra »

Beskriva tillverkningsmetoder. Beskriva geometriska standards och standards för hållfasthets-dimensionering.
49 svarande

Inte alls»9 18%
Något»15 30%
Ganska väl»13 26%
Väl»6 12%
Mycket väl»6 12%

Genomsnitt: 2.69

Förklara de främsta för- och nackdelarna med kuggväxlar jämfört med remväxlar.
48 svarande

Inte alls»4 8%
Något»15 31%
Ganska väl»6 12%
Väl»13 27%
Mycket väl»10 20%

Genomsnitt: 3.2

Beräkna utväxling.
48 svarande

Inte alls»5 10%
Något»9 18%
Ganska väl»8 16%
Väl»12 25%
Mycket väl»14 29%

Genomsnitt: 3.43

Förklara begreppet ”,,Involuta”,,.
48 svarande

Inte alls»5 10%
Något»14 29%
Ganska väl»11 22%
Väl»10 20%
Mycket väl»8 16%

Genomsnitt: 3.04

Beräkna referensaxelavstånd.
47 svarande

Inte alls»5 10%
Något»11 23%
Ganska väl»9 19%
Väl»14 29%
Mycket väl»8 17%

Genomsnitt: 3.19

Kunna tillämpa Fölmer’,,s ekvation.
47 svarande

Inte alls»5 10%
Något»16 34%
Ganska väl»7 14%
Väl»12 25%
Mycket väl»7 14%

Genomsnitt: 3

Konstruera en pricipiell växellåda med flera växelsteg på två parallella axlar
47 svarande

Inte alls»11 23%
Något»17 36%
Ganska väl»11 23%
Väl»4 8%
Mycket väl»4 8%

Genomsnitt: 2.42

Beräkna axelavstånd och ingreppsvinkeln för samverkande kugghjul.
48 svarande

Inte alls»7 14%
Något»19 39%
Ganska väl»11 22%
Väl»6 12%
Mycket väl»5 10%

Genomsnitt: 2.64

Förklara vad profilförskjutning innebär och hur detta används (positiv ger starkare kugg).
48 svarande

Inte alls»6 12%
Något»14 29%
Ganska väl»8 16%
Väl»14 29%
Mycket väl»6 12%

Genomsnitt: 3

Förklara kriterierna för spetskugg och underskärning.
48 svarande

Inte alls»9 18%
Något»14 29%
Ganska väl»9 18%
Väl»11 22%
Mycket väl»5 10%

Genomsnitt: 2.77

Beräkna ingreppstal och om risk för interferens föreligger.
48 svarande

Inte alls»10 20%
Något»18 37%
Ganska väl»7 14%
Väl»11 22%
Mycket väl»2 4%

Genomsnitt: 2.52

12. Bromsar

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Kan inget om band och blockbromsar? Bara vanliga skiv och trumbromsar. Hur rörelseekvationerna spelar in känns oklart om vi diskuterat.»
- Bra»

Beskriva utförandeformer av block, skiv-, back- och bandbromsar (mycket stora likheter med kopplingar).
49 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 2%
Ganska väl»9 18%
Väl»13 26%
Mycket väl»26 53%

Genomsnitt: 4.3

Förklara de främsta för- och nackdelarna för back- respektive skivbromsar.
49 svarande

Inte alls»0 0%
Något»6 12%
Ganska väl»5 10%
Väl»17 34%
Mycket väl»21 42%

Genomsnitt: 4.08

Kunna tillämpa erforderliga ekvationer för att beskriva ett inbromsningsförlopp.
47 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 4%
Ganska väl»5 10%
Väl»16 34%
Mycket väl»24 51%

Genomsnitt: 4.31

Kunna tillämpa Archard’,s nötningslag för att beräkna tryckfördelningen pga slitage i skiv- och backbromsar.
49 svarande

Inte alls»1 2%
Något»3 6%
Ganska väl»6 12%
Väl»14 28%
Mycket väl»25 51%

Genomsnitt: 4.2

Kunna tillämpa jämvikter för bromsar med (yt)integraler.
49 svarande

Inte alls»0 0%
Något»7 14%
Ganska väl»7 14%
Väl»19 38%
Mycket väl»16 32%

Genomsnitt: 3.89

Beräkna bromsmoment, ansättningskraft samt ansättningskraftens läge.
49 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 4%
Ganska väl»4 8%
Väl»17 34%
Mycket väl»26 53%

Genomsnitt: 4.36

Kunna tillämpa energi- eller effektbalans för att beräkna temperaturökningen i en broms.
49 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 4%
Ganska väl»2 4%
Väl»12 24%
Mycket väl»33 67%

Genomsnitt: 4.55

Förklara hur ett fordons rörelseekvationer omfördelar kontaktkrafter och att broms-momenten måste anpassas för att bibehålla stabilitet.
49 svarande

Inte alls»1 2%
Något»4 8%
Ganska väl»9 18%
Väl»16 32%
Mycket väl»19 38%

Genomsnitt: 3.97

13. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

57 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»56 98%
Nej, målen är för högt ställda»1 1%

Genomsnitt: 2.01

14. Testade examinationen om du uppnått målen?

56 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»12 21%
Ja, i hög grad»42 75%
Vet ej/har inte examinerats än»1 1%

Genomsnitt: 2.76

- Lärde mig inte hydrodynamiska lager eller kuggar alls, vilket inte heller kom på tentan.» (I viss utsträckning)
- faktiskt något för lätt tenta..om man nu vågar riskera att dra ner 1:orna i skiten genom att höja svårigheten på den till nästa år. Men lite väl typade tal och ganska enkelt.» (I viss utsträckning)
- Tentan var nog lite för lätt, väldigt typad...» (I viss utsträckning)
- Många fel i tentan vilket resulterade i att man fick orimliga svar. Då fastnade man på uppgiften och fick tidsbrist så man inte hade tid att lösa de andra uppgifterna. Riktigt dåligt.» (I viss utsträckning)
- svårare tenta alternativt lättare konstruktionsuppgifter» (I viss utsträckning)
- Va glad att tentan såg ut som den gjorde, har lagt mycket tid på konstruktionsuppgifterna, så det kändes som en rättvis utformning» (Ja, i hög grad)
- Ja, dock synd att vi aldrig tenterade eller konstr. övade på kugghjul! STORT MINUS på mängder av skrivfel och oklarheter på tentan 15/12. HUR svårt kan det vara?? Låt en person granska (LÖSA) varje uppgift ordentlgit så borde inte sådant här uppkomma. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

15. Till hur stor hjälp har förläsningarna varit för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»10 16%
Ganska stor»31 51%
Mycket stor»18 30%

Genomsnitt: 3.1

- var ej på dem» (?)
- väldigt varierande kvalitet på föreläsningarna. De om skruvförband var riktigt dåliga. Det hjälper ingenting att skriva av en föreläsare (Brännare) som bara skriver av facit... » (Ganska liten)
- G. Brännares föreläsningar hade gjort sig förtjänta av en mikrofon. » (Ganska liten)
- för lite exempel där det förklaras bra. Tiden till detta kan tas från allmän förklaring av maskinelementen.» (Ganska liten)
- mycket prat om SKF"s historia :S» (Ganska stor)
- Mest när föreläsarna har räknat tal, tycker att det blir ganska abstrakt med härledningarna. » (Ganska stor)
- Magnus gjorde det jättebra, men som jag nämnde tyckte jag inte Görans föreläsningar gav någonting alls. Tyvärr» (Ganska stor)
- medel» (Ganska stor)
- Den blå maskinelementboken är mycket användbar och läsvänlig.» (Ganska stor)
- Bra att få höra kopplingar till verkligheten och veta vad man faktiskt kan använda det till. » (Ganska stor)
- Ej Brännares» (Mycket stor)
- Magnus föreläsningar tycker jag var oerhört givande på det sättet att förmedlade mycket förståelse för de olika maskinelementen samt att han vet hur saker fungerar ute i verkligheten. Det gör väldigt mycket enklare att annama lösningsgångar sedan när man pluggar själv.» (Mycket stor)
- Dock, gav inte Brännares föreläsningar särskillt mycket, han saknade pedagogik och det var svårt att hänga med. » (Mycket stor)

16. Till hur stor hjälp har konstruktionsövningarna varit för din inlärning?

61 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 1%
Ganska stor»10 16%
Mycket stor»50 81%

Genomsnitt: 3.8

- Det är väldigt energikrävande dock.» (Ganska stor)
- Skruvuppgiften tyckte jag inte gav lika mycket som bromsen och lageruppgiften eftersom den kändes för abstrakt och bara blev massa villkor. » (Ganska stor)
- Tycker dock att det tog lite lång tid med alla övningar så man hann aldrig plugga något annat. » (Ganska stor)
- Fantastiska. Om möjligt aningen för stora då de tar väldigt mycket tid» (Mycket stor)
- Riktigt bra uppgifter! Man lär sig att räkna på kursmomentet samtidigt som man får verklighetsförankring i det. Rapporterna tog lite för lång tid dock. I verkligheten var det 40% räkning och 60% rapportskrivande.» (Mycket stor)
- gode har de tagit så mycket tid att jag inte hunnit lära mig något om tex fjädrar och kuggväxlar.» (Mycket stor)
- De gav väldigt mycket men tog samtidigt väldigt mycket tid. Speciellt rapporterna kändes lite väl omfattande med tanke på hur mycket tid den tog från Material- och tillverkningstekniken.» (Mycket stor)
- Man är tvungen att hänga med under hela kursens gång! Får en fördjupad och mer yrkeslivskompatibel kunskap!» (Mycket stor)
- Detta är ett moment som andra kurser skall försöka ta efter i den mån det går - kanon bra» (Mycket stor)
- Som jag tidigare påpekat är det dessa uppgifter som gett mig i stort sett all kunskap i kursen» (Mycket stor)
- Äntligen uppgifter som faktiskt är kopplat till både verklighet och resten av kursens innehåll, om än tidskrävande, men mycket lärorika!» (Mycket stor)
- Mycket roliga o lärorika. Kändes som "verklighetsbaserat".» (Mycket stor)
- för mycket matlab skitkontrollsarbete dock som gjorde att dem tog för mycket tid» (Mycket stor)

17. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

61 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»10 16%
Ganska stor»36 59%
Mycket stor»13 21%

Genomsnitt: 2.98

- sämsta kursboken någonsin. förstår inte hur man på så många sidor inte kan lyckas få med något vettigt. mer exempel och förklaringar till formel från ett grundläggande sätt. Känns som att författarna utgår ifrån att man redan kan ämnet men om jag kunde ämnet skulle jag knappast läsa kursen igen. Gör en bok för dummies istället som mig där man utgår ifrån att man inte har någon som helst förkunskaper i hur till exempelvis skivbromsar fungerar» (Mycket liten)
- Mägi var till väldigt stor hjälp, men ingen annan bok» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen i denna kursen var bra och relevant. Dock mycket att bära på» (Mycket stor)
- Den blå bocken är väldigt bra.» (Mycket stor)
- Väldigt bra bok - maskinelement övningar. Mindre bra förklaringar i M.M., den skulle man behöva se över. » (Mycket stor)

18. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

61 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»26 42%
Mycket bra»31 50%

Genomsnitt: 3.42

- Seg på att lägga upp material» (Mycket dåligt)
- Det som sänker det är att föreläsningsanteckningar inte finns att få tag på INNAN föreläsningen. Är trotts allt bevisat att förberedelse innan föreläsning underlättar inlärningen...» (Ganska dåligt)
- Inget jag drabbades av, men att Cremona köpt in alldeles för få maskinelemenst böcker, vilka kom mer än halvvägs in i perioden. Katastrof! » (Ganska dåligt)
- Övvingstentor och gamla tentor borde ses över, det finns alldeles för många fel i facit, onödig tid läggs på att räkna om saker som egentligen varit rätt!» (Ganska dåligt)
- Det mesta bra, förutom alla tentor och duggor som är fel.» (Ganska bra)
- Vore bra om pdf" er till föreläsningarna lades ut innan föreläsningen. (i de fall powerpoint används)» (Ganska bra)
- Då vissa facit på tentor både riktiga och övnings varit felaktiga i viss mån så vet man inte hur tillförlitliga de är. Sätt en starkare i ett rum utan fönster och låt han räkna igenom tentorna igen och låt han inte komma ut innan han är klar så man säkerställer att facit är korrekta » (Ganska bra)
- Lättåtkomligt men för mycket fel i gamla duggor/tentor» (Mycket bra)


Arbetsklimat

19. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

61 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»19 31%
Mycket bra»36 59%
Har ej sökt hjälp»5 8%

Genomsnitt: 3.73

- Jag hade önskat fler räknestugor.» (Ganska dåliga)
- Skulle kunna hoppas på att handledare var en aning mer pedagogiska vid hjälpen till konstruktionsuppgifterna då det ibland kändes som att man behövde göra allt helt själva men det kanske var det som var tanken.» (Ganska bra)
- övningsledarna var mycket tillgängliga men kändes ibland som att dem själva inte riktigt förstod vad det var vi skulle göra i uppgiften och enbart gick på magnus facit» (Ganska bra)
- Göran Brännare har varit helt fantastisk! Vi har sökt hjälp hos honom mycket och ofta, och han har alltid varit lika hjälpsam» (Mycket bra)
- Eloge till Göran Brännare» (Mycket bra)
- Göran Brännare är en klippa!» (Mycket bra)
- Martin (handledare på konstruktionsuppgifterna) har varit väldigt tillgänglig och hjälpsam med att svara på frågor. Väldigt uppskattat att han tog sig tid på helgen också. » (Mycket bra)
- Gick alltid att få hjälp med konstruktionsuppgifterna, lite svårare att få hjälp med vanliga uppgifter i boken.» (Mycket bra)
- Bra upplägg av Robert att tala om när han var på kontoret och var tillgänglig för frågor» (Mycket bra)
- Brännare var väldig hjälpsam.» (Mycket bra)
- Jag har haft Göran Brännare som handledare och det har varit öppna dörrar och alltid gått att få hjälp.» (Mycket bra)

20. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

61 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»22 36%
Hög»33 54%
För hög»5 8%

Genomsnitt: 3.68

- Konstruktionsuppgifterna har varit tidskrävande, men den tiden har vi fått tillbaka många gånger vid tentaplugget» (Lagom)
- Extremt rolig kurs med konstruktionsuppgifter gjorde att den höga arbetsmängden ej kändes belastande!» (Lagom)
- Konstruktionsuppgifterna tog mycket tid i förhållande till poängen» (Lagom)
- Främst konstruktionsövningarna» (Hög)
- Den är för hög egentligen men eftersom kursen vi läser parallellt ej kräver lika stora insatser så är det ok om maskinelementen går ut över den. » (Hög)
- Svårt att hinna med konstruktionsuppgifter samtidigt som materialteknik. Alltså bortprioriterades lektioner.» (Hög)
- Har tagit mkt tid från materialtekniken!» (Hög)
- Hög men riktigt roligt upplägg med konstruktionsuppgifterna, har lärt mig grymt mycket på detta viset.» (Hög)
- Konstruktionsuppgifterna tog väldigt mycket tid. » (Hög)
- (Hög)
- Materialtekniken har helt lagts åt sidan pga av konstruktionsuppgifterna» (För hög)
- Som sagt tog konstruktionsuppgifterna mycket tid. Detta resulterade delvis till att andra kurser blev lidande. Blev att man arbetade mycket över de 40 timmarna i veckan man skall lägga på kursen.» (För hög)

21. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

61 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»26 42%
Hög»24 39%
För hög»10 16%

Genomsnitt: 3.7

- Den är för hög egentligen men eftersom kursen vi läser parallellt ej kräver lika stora insatser så är det ok om maskinelementen går ut över den.» (Lagom)
- Det blev mkt att göra under konstr. övningarna. MTT kursen led av detta.» (Hög)
- läs 20.» (För hög)
- Materialteknikkursen blev lidande istället. » (För hög)
- Genom alla projekt och uppgifter och rapporter.» (För hög)
- Kursen har tagit lite för mycket tid från den parallella kursen, där det också har varit mycket inlämningar.» (För hög)
- Fanns inte mycket möjlighet till annat än att hålla på med alla inlämmningar och laborationer som var i de två kurserna» (För hög)


Sammanfattande frågor

22. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

61 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 6%
Gott»24 39%
Mycket gott»33 54%

Genomsnitt: 4.47

- hade fått "mycket gott" om föreläsningsanteckningar hade funnits på ping pong. stort plus till rättningsmallarna!» (Gott)
- Magnus Evertsson var en mycket bra och inspirerande föreläsare. Det är jag tacksam för.» (Gott)
- Rolig och intressant kurs, men institutionen har gett ett lite virrigt intryck, främst på grund av de felaktiga facit som finns till gamla tentor och den varierande kvaliteten på övningsledare.» (Gott)
- Känns som en riktigt användbar, utvecklande och rolig kurs» (Mycket gott)
- Tycker det är synd att det ej finns en forsättningskurs eller att den borde vara 10hp, så man hade kunnat göra konstruktionsuppgifter för fjädern och remväxlarna med. Väldigt lärorika konstruktionsuppgifter. » (Mycket gott)
- Bra föreläsningar, bra konstruktionsuppgifter, bra material, bra hjälp. På det stora hela en mkt bra kurs.» (Mycket gott)
- Evertssonskall ha ett plus i kanten för att han är en riktigt bra föreläsare.» (Mycket gott)
- Rolig kurs!» (Mycket gott)
- Tycker att examinatorn gör ett utmärkt jobb där kursens upplägg borde vara ett exemplar för andra kurser som har det lite tuffare (tex matriel kurserna). Men alla kurser har ju lite negativa saker som man måste förbättra och i detta fallet var det tentorna och uppgifter som fanns på hemsidan som ofta var felräknade eller en aning för dåligt förklarade så att man inte riktigt kunde förstå vad som hade gjorts i uppgiften. Tycker dock även att de gemensama räkneövningarna med hela klassen var givande då man fick en annan syn på det då man inte alltid var i samma klassrum där kanske det inte är så många som ställer frågor.» (Mycket gott)
- Bästa upplägget vi haft på åren kurs. Man studerade flitigt under hela läsperioddn pga inlämningar och var således mycket väl förberedd inför tentamen. » (Mycket gott)
- Mycket bra, men arbetsbelastningen var den högsta hittills som jag haft på Chalmers. Jag tyckte konstruktionsövningarna var för svåra.» (Mycket gott)

23. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra konstruktionsövningar. Lägg tentamen senare i tentaveckan, den låg alldeles för tidigt.»
- rättningsmallarna»
- Göran Brännare och konstruktionsuppgifterna»
- Hela upplägget»
- Konstruktionsövningarna, men däremot tycker jag att två konstruktionsövningar räcker.. Blev för mycket med tre»
- Konstruktionsuppgifterna»
- Konstruktionsuppgifter.»
- Konstruktionsuppgifterna »
- Evertsson och idén med konstruktionsuppgifterna»
- Konstruktiosuppgifterna»
- Konstruktionsupggifterna och tillgängligheten på handledarna.»
- Svårt att säga nått specifikt tycker det stora hela var bra! Fasten konstruktionsuppgifterna var belastande, gav dom en hel del kunskap!»
- Göran Brännare som konstruktionsövningsledare!»
- Konstruktionsövningar»
- Konstruktionsuppgifterna»
- Magnus föreläsningssätt var mycket bra»
- Kuriosan»
- Konstruktionsuppgifterna är bra! Magnus anekdoter!»
- Magnus, fler anekdoter!!»
- Konstruktionsuppgifgerna»
- Konstruktionsuppgifterna »
- Konstruktionsuppgifterna och Evertsson»
- Konstruktions uppgifter »
- Konstruktionsövningarna och Göran Brännare. Övningarna gav väldigt mycket, och de var roliga! Det var underbart att matlab faktiskt var ett verktyg man använde frivilligt och som hjälpte. Göran Brännare är värd mycket beröm. Han var alltid tillgänglig och svarade alltid på frågor. Han var till och med i skolan på helgen och hjälpte oss med övningarna som skulle in på måndagen! »
- Konstruktionsuppgifterna. Tog möjligtvis lite för mycket tid, det blev stressigt. Lärde mig dock otroligt mycket!»
- konstruktionsuppgifterna och själva upplägget. »
- Konstruktionsuppgifterna och Evertsson som föreläsare!»
- Konstruktionsövningarna. »
- Konstruktionsuppgifterna»
- Konstruktionsuppgifterna!»
- konstruktionsuppgifterna»
- Konstruktionsuppgifterna»
- Konstruktionsuppgifter»
- Kostruktionsuppgifterna»
- Konstruktionsuppgifterna »
- Konstruktionsiuppgiferna »
- Konstruktionsuppgifterna»
- Tentamen uppbyggnad samt föreläsaren»

24. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler räknestugor tack.»
- som tidigare nämnt en liten omflyttning bland föreläsningarna kan göra att vi får börja med konstruktionsuppgifterna tidigare. Samt att föreläsningsanteckningar/power point borde verkligen finnas att tillgå innan föreläsningarna »
-
- Tentan bör inte ligga i läsvecka 7»
- Mer tid att plugga enför tenta efter konstruktionsuppgifterna, t.ex. en kortare förstauppgift»
- Mindre matlabkod i konstruktionsuppgifterna och mer fokus på att faktiskt förstå maskinelementen. Detta gäller främst axeln/lageruppgiften, kändes ett tag som en ren matlab kurs. Dugga på vanlig skoldag, man vill ju kunna ta sig en sup på fredagen ,)»
- Göran Brännare bör ej föreläsa, ej heller hålla i räknestugor»
- Kanske kika igenom tentorna och kolla så de är korrekta.»
- Kanske borde se till att få med alla kursmoment i konstruktionsuppgifterna och ha mer tid med handledare. Det var detta jag lärde mig mest på.»
- Se om det kanske går att minska storleken på inlämningarna, men ändå behålla kvalitén.»
- Undervisningen på föreläsningarna borde ske tydligare! Det behövs ej att röra ihop allt. »
- Ge mer akt på kuggväxlar»
- Rapportskrivningen. Är det nödvändigt med så seriösa rapporter? Känns som att det räcker med ingenjörsmetodik, ICOT och sådana kurser för att lära sig det.»
- Brännare måste höja sin pedagogik ett antal snäpp för att det ska duga. Det räcker inte bara med att räkna tal, utan fokusera mer på att förklara så förstår många fler»
- Skruvlabben kan göras intressantare. Snabbare returer på inlämning suppgifterna. »
- Fjäder- och skruvförbandsföreläsningarna»
- Brännares föreläsningar skulle kunna utvecklas till det mer pedagogiska! Varierande nivå i bedömningen på konstruktionsuppgifterna!»
- Låt Magnus ta hand om ALLA föreläsningar. Gör konstruktionsuppgifterna lite mindre omfattande kanske. Robert Johansson skulle nog tjäna lite på att bli mer ödmjuk, tråkig attityd på den killen...»
- Föreläsningarna på skruvförband. »
- Göran Brännares tempo på räkneexemplen, första talet bör innehålla mer förklaringar»
- Konstruktionsuppgifterna. »
- Lägga upp materialen på hemsidan i god tid»
- Jag saknar kunskaper i kuggväxel, man borde ha mer tenta-tal på dom.»
- lite förbättringar i utbudet av tentor med mera på hemsidan så att inte hälften av talen är felräknade»
- Övningsdugga på en vardag istället!»
- Lägg ner lite mer tid på att korrekturläsa tentan.. Det är även väldigt många fel i facit på gamla tentor vilket inte borde vara några större problem att rätta till.»
- Se till att inte ha tenta lördag läsvecka 7...»
- Hr Evertsson skulle tjäna på att vara lite mer ödmjuk mot publiken och kanske överväga sitt bruk av vissa interjektioner, för sitt eget anseendes bästa.»
- Skulle vara kul och lärorikt med en konsruktionsuppgift i kuggväxlar.»
- Var lite snabbare med att få in något exempel på föreläsningarna. Som det var nu räknades det första exemplet under lv2. Jag ville börja plugga och räkna direkt och när man då inte förstår hur man ska "översätta" teorin till att räkna på det blev det ganska stressande att inte få en hint om hur ett räkneexempel kan se ut. Nu vållade det inga problem i det stora hela, men var ändå ett stressmoment då det direkt kändes som att man låg efter. »
- Konstruktionsövningarna borde vara mer förklarande. Nu hjälptes hela klassen till som ett kollektiv för att lösa uppgifterna. Så om jag inte hade haft så goda vänner att få hjälp av, och dela med mig av mina kunskaper till, så hade jag aldrig klarat en enda av konstruktionsuppgifterna.»
- Arbetsbördan på speciellt den första konstruktionsuppgiften.»
- Konstruktionsuppgifterna tog väldigt mycket tid»
- arbetsbördan i projektarbeten, sänk den, jag tycker att det är nödvändigt att man ska ha gjort allting precis rätt enligt facit»

25. Övriga kommentarer

- Ett önskemål är mer tid under tentamenstillfället. »
- God Jul!»
- Borde finnas mer maskinelement!»
- På många sätt är livet som anonym kritiker lätt. Vi riskerar väldigt lite samtidigt som vi njuter av att säga precis vad vi vill om de som bestämmer över oss. Vi stärks av negativa händelser som vi kan kasta ur oss, vilket är kul att skriva. Men en farlig del vi möter är när saker och ting är bra. Då är vi oftast skygga och inte alls lika glada i pennan för att skriva om hur bra något har varit. Vi kläcker ur oss ett "Bra", "Inga kommentarer" eller helt enkelt lämnar fältet tomt. Detta beteende skapar problem för de personer som vill utveckla och skapa nytt. Får man bara veta det som är fel kan man omöjligt utveckla det som är rätt. Det är just precis där jag anser att jag, personligen, har varit orättvis mot skolan. De dåliga kurserna har fått sin avhyvling medan de bra ditona har lämnats orörda. Av denna anledning tänkte jag nu vända min trend och även uttrycka mina ord för det som varit bra, riktigt bra. Det är maskinelementkursen. Parallellkopplingen konstruktionsövningar-räkneövningar har satt press på studenten. Mycket tid har lagts ner och stressen har varit hög. Men konstruktionsövningarna har gett en aldrig tidigare uppvisad kunskap inom ämnet. Visst har det tagit väldigt mycket tid från Materialkursen men det har ingett en trygghet inom de kursdelarna som uppgifterna behandlade. Detta medförde att tentan uppfattades som lätt även om det relativt andra kurser inte alls håller en så enkel nivå. Självklart skall tilläggas att en kurs med roligt innehåll uppfattas som bättre än en kurs med tråkigt innehåll(läs materialteknik) och det är viktigt att skilja rolig-bra kurs åt. Evertssons resa till Sydafrika betydde Brännares intåg i M2:ornas vardag. En kombination som tyvärr misslyckades fatalt. Brännare verkade ointresserad och mest störd av att behöva spendera 2h i sällskap med de stackars 2orna som gick ut ur salen med stora frågetecken och absolut NOLL kunskap om varken skruvar eller fjädrar. Här är en ändring till nästa år att föredra. Evertsson å andra sidan är pedagogisk i det han gör och tydlig med det mesta. Behåll honom. Jag hade Robert Johansson som övningsledare och är i stora hela nöjd med honom. Hans attityd går att ifrågasätta tex när man frågar om hjälp men han är duktig på det han gör, lär ut när man ber om det. Till skillnad från Brännare som vid ett tillfälle när han fick fråga under en räknestuga. "Hej Göran, vi behöver hjälp att komma igång med den här fjäderuppgiften", "Okej" svarar han och lämnar salen! 17minuter senare kommer han in igen med ett blad. "Här är en alternativ lösning". Jaha tänkte vi, vi har ju facit? Vi bad inte om en alternativ lösning, vi bad om en diskussion kring uppgiften för att komma igång med den. Ett beteende som inte uppskattas.»
- STORT plus på Robert J, bra jobb!! Bra handledare/övningsledare!»
- Väldigt givande och rolig kurs»
- Tack för kursen, den gjorde ni bra! God jul och gott nytt år!»
- God jul!»
- Ont om tid på tentan. Han inte börja på uppgift 5. Tycker inte att det visar på förståelse att man inte hinner sitta och klura på uppgifterna även om man inte vet exat hur man skall göra från början. Långa räkningar, mycket kontrollräkning och letande i böcker gör det svårt att hinna. »
- Bra jobbat»
- Inte tenta första lördagen på tentaveckan hade varit trevligt.»
- Tentan var inte så bra. Dels är det tråkigt när det blir fel i tesen, men den var också på tok för lätt. Försök göra den mindre typad, jag vill ha lite mer "tänka själv", nu blev det bara formel-apning. Sedan kanske man ska fundera på duggorna, det kändes ganska konstigt att skriva tre timmar på en lördag bara för att maximalt kamma hem 10% av tentan. Man kanske ska ta bort duggan, alternativt korta ner skrivtiden.»
- Kursenkäten tog rekordlång tid att fylaa i.»
- Det var allt jag hade att säga ha en God Jul Ha det nästbäst /S»
- Magnus är mycket bra föreläsare!!! »
- varför är det så mycket poäng på tentan? känns som att det ibland inte fanns 10p att dela ut på på vissa uppgifter, varför inte 25p tentor som i mekaniken. sen kan jag tycka att det kan ligga större vikt på de uppgifter som inte har varit konstruktionsuppgifter.»
- För lång kursutvärdering. Jag tror inte det är många som orkar svara på alla specifika kursmålsfrågor ovan. Det blir förmodligen inte så bra kvalitet på svaren i de sista i alla fall.»


Kursutvärderingssystem från