ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Introduktion till mekatronik, PPU150

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-19 - 2013-01-27
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»9 47%
Cirka 20 timmar»6 31%
Cirka 25 timmar»1 5%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»2 10%

Genomsnitt: 2

- Kursen var över två läsperioder» (Högst 15 timmar)
- Under projektarbetet har insatsen varit större medan det under veckor med endast föreläsningar och övningar varit mindre.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»1 5%
25%»2 10%
50%»2 10%
75%»4 21%
100%»10 52%

Genomsnitt: 4.05

- Alldeles för många föreläsningar var inställda och man fick inte information om detta förrän ca 20min väntan. Tillslut så orkade man inte chansa att åka in för tidigt ifall man skulle behöva vänta. Då stannade man hemma istället och pluggade där tills man hade nästa föreläsning.» (50%)
- Missat någon föreläsning» (75%)
- Pga resor till Sthlm pga sjukdom» (75%)
- Jag var sjuk vid två olika föreläsningar.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 21%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 47%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 31%

Genomsnitt: 2.89

- Tror att de kanske visades första föreläsningen, men ingen påminnelse efter det.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det känns som att det är mycket att packa in i en enda kurs. Hellre att mer fokus läggs på projektet än på föreläsningarna.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Eftersom vi fick de presenterade för 4 månader sedan så kan jag inte säga att jag kommer ihåg de så väl.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»2 11%
I viss utsträckning»8 47%
Ja, i hög grad»5 29%
Vet ej/har inte examinerats än»2 11%

Genomsnitt: 2.41

- Duggan mot slutet kändes rätt så onödig. Man behövde inte kunna något för att klara den, jag har redan glömt bort svaren jag lärde mig utantill. Hellre att man får skriva någon mindre inlämningsuppgift där man visar att man hängt med på föreläsningarna.» (I viss utsträckning)
- Detta då vi endast haft dugga och redovisning, vet ej om detta är en riktig examination» (I viss utsträckning)
- Jag tycker att duggan som man kan tolka som en del av examinationen mestadels bestod i rabbelkunskaper som är svåra att ha nytta av.» (I viss utsträckning)
- Förutom duggan som kändes en aning onödig.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»4 21%
Ganska liten»6 31%
Ganska stor»9 47%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.26

- Bra föreläsningar men mycket handlade mer om allmänna saker.» (Ganska liten)
- Beror lite på vilken del i kursen man menar. Vad det gäller själva robotprojektet så har undervisningen under robotlabbarna och återmatningen på rapporten var viktig för inlärningen. Vad det gäller föreläsningarna så har de varit av väldigt blandat kvalitét.. och tycker egentligen inte att de överhuvudtaget spelade roll vad det gällde att plugga till slutduggan.» (Ganska liten)
- Det var en utmaning att tolka svaren på instuderingsfrågorna på vissa av de föreläsningar vars presentationsmaterial låg till grund för instuderingsfrågorna.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»10 52%
Ganska liten»8 42%
Ganska stor»1 5%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.52

- Kurs litteratur existerade knappast. » (Mycket liten)
- Vi har inte haft någon kurslitteratur förutom instruktionsblad till CADen.» (Mycket liten)
- Det mesta har vi lärt oss på föreläsningarna och vi har inte haft någon litteratur utan mest lösa pdf-dokument.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»6 31%
Ganska dåligt»7 36%
Ganska bra»5 26%
Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 2.05

- Väldigt otydliga besked stundtals. Mycket inställda föreläsningar som inte utannonserades. Ändrade villkor i projekt. Inför slutduggan lades först två dokument med frågor upp, sedan byttes dessa mot ett dokument, där vissa frågor hade ändrats. Hade man då varit förutseende och svarat på frågorna direkt när de kom upp första gången fick man till viss del göra om det vad det gällde de ändrade frågorna.» (Mycket dåligt)
- Mycket rörigt med informationen på pingpong. Vi skulle få en bana att testköra vår robot på, banan kom de två/tre sista byggtillfällena. Borde ha kommit betydligt tidigare så att man kunde börja justera saker i tid.» (Ganska dåligt)
- Jag tycker att presentationerna skall läggas ut på pingpong innan föreläsningen så att man har möjlighet att förbereda sig och därmed ta in kunskapen på ett effektivare vis.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»4 21%
Ganska dåliga»2 10%
Ganska bra»9 47%
Mycket bra»3 15%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 2.73

- Det var svårt att hålla kontakt med Åsa som var ansvarig för kursen. Jag skickade mail vid två tillfällen utan att få svar och efter det så tröttnade jag och ställde inga frågor.» (Ganska dåliga)
- Lärarna kunde inte alltid besvara frågorna, det tog en tid innan dom kunde svara på frågor. Hjälpen fanns bara tillhands när man inte behövde den!» (Ganska dåliga)
- I början var det lätt att få frågor besvarade. Mot slutet tog det veckovis för att få svar. Sista frågan hann vi inte ens att få svar på, även när vi skickade in den ca 1 vecka innan inlämning av en rapport.» (Ganska bra)
- Vissa lärare gav inte svar på mail etc. så lätt. Jag vill dock passa på att lyfta upp Morgan och Sven, de uppfattades som väldigt hjälpsamma och pedagogiska.» (Ganska bra)
- När jag svarar mycket bra syftar jag på lärarna som ledde robotprojektet.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 31%
Mycket bra»12 63%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.52

- Många i gruppen var osäkra och det bildades grupperingar i vår projektgrupp vilket var otrevligt. En lösning på detta skulle kunna vara att ha en introduktion där elever får tex lära sig namnen på alla i klassen. Detta kanske varit möjligt på nollningen men för de som inte vill gå på detta jippo så är det bra att alla lär känna varan lite så att det inte härskartekniker mer eller mindre omedvetet börjar användas av medlemmar i gruppen.» (Ganska bra)
- Det blev mycket samarbete när det gällde denna kurs!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 84%
Hög»2 10%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.21

- För man fick alltid all information angående inlämningarna några dagar innan deadlinen hela tiden!» (Hög)
- Vi hade 4 timmar föreläsningar, 4 timmar CAD och 4 timmar projekttid varje vecka, när de flesta andra kurser endast har 8 sammanlagt.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»9 47%
Hög»7 36%
För hög»2 10%

Genomsnitt: 3.52


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»2 10%
Dåligt»1 5%
Godkänt»10 52%
Gott»5 26%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 3.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Alldeles för mycket strul för att det ska bli bättre betyg på kursen. Som sagt väldigt blandad kvalité på föreläsningarna. Många föreläsningar ställdes in utan att detta utannonserades, och i kombination med att det var väldigt få föreläsningar där man behövde vara aktiv slutade väldigt många i klassen att gå på föreläsningarna. Överlag kändes kursen ganska flummig på många sätt. En annan sak, Jag med flera andra som går Mekatronik ute på lindholmen (högskoleingenjör) kände oss väldigt förbisedda. Allt handlade om Z, på föreläsningsmaterialet stod det föreläsning för Z, när man refererade till något senare i utbildningen nämnde man bara Z"s kommande grejer, aldrig någonting för oss högskoleingenjörer. Upplevde under hela kursen egentligen som att det var Z"s kurs och vi högskoleingenjörer bara var där och "gästade".» (Godkänt)
- På tok för dålig kommunikation. Inställda föreläsningar, svårt att veta i planering om olika saker som skall ske. » (Godkänt)
- Självklart finns det ju vissa saker som var bra och vissa som var mindre bra, men i det stora hela gick allt rätt så bra, där emot får man tänka på bättre sammarbete mellan Z och mekatronik!» (Godkänt)
- Det var tråkigt att komma till hörsalen för att gå på föreläsning och inte få någon information om när den började kl 10 eller 8 eller om den rent av blev inställd. Detta har gjort att det varit svårare att engagera sig i kursen.» (Godkänt)
- Det var en intressant kurs!» (Godkänt)
- Ett par otroligt bra gästföreläsningar t.ex. från Volvo & Stena.» (Gott)
- Kursen var väldigt rolig men det fanns några störmoment. Jag tycker man är lite för hård mot studenterna med regler under kursens gång. Det är mycket obligatoriska moment man måste gå på i en och samma kurs som gör det lite stressigt/nervöst när man är ny i skolan. Detta eftersom man kanske inte alltid hittar eller förstår vad man ska göra så tidigt i början. Det var också för många lärare som hade hand om kursen och det kändes som att ingen riktigt visste vem som hade ansvar över vad. En annan sak som jag kände var störande var att man alltid fick höra "för att bli godkänd i kursen måste du...". Det satte onödig press på oss som nya studenter. Detta hände exempelvis inför föreläsningarna. De sades ju vara obligatoriska för att få godkänt i kursen. Jag tycker inte det var så snällt eftersom att de allra flesta kurserna inte har obligatorisk närvaro när det gäller föreläsningarna. Längre in i kursen förstod man ju att dessa föreläsningar inte alls var så lärorika som man trodde och man gick endast dit för att bli godkänd i kursen. Det kändes lite respektlöst mot vår tid och stresstolerans att ha en föreläsning tidigt på morgonen där det bara presenteras slides på en overhead och där du dessutom måste vara för att bli godkänd. Just föreläsningsdelen fick Chalmers att kännas som ett gymnasium och inte som ett av de mest ledande tekniska universiteten i Sverige.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att kursen lästes under 2 läsperioder»
- Byggpass»
- Gästföreläsningar »
- Robotprojektet, riktigt kul och lärorikt på många sätt!»
- V-laben»
- Att vi hade tre inlämningar av rapporten. Det gjorde att den slutliga versionen kändes väl genomarbetad.»
- Grundtanken med kursen är väldigt god»
- Tävlingen, men mer gemenskap mellan programmen!»
- Bra med en överblicklig kurs som visar lite på olika områden där mekatronik används och hur.»
- Projektet.»
- Byggandet och gästföreläsningarna.»
- Byggprojektet. Otroligt lärorikt och roligt.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre information, speciellt om föreläsningar. Inte ändra instuderingsfrågor efter några veckor.»
- Tentan»
- Bättre tid för duggan, färdig bana vid start av bygge, samma bana vid bygge som vid uppvisning m.m»
- Bättre information om t ex sjukdom hos föreläsare»
- Fler föreläsningar där man som student får vara aktiv, inte bara sitta och lyssna. Bättre och tydligare information (gällande allt). Ställ inte in lektioner utan att meddela, och behandla inte högskoleingenjörerna som att vi är mindre viktiga än Z...»
- Duggan var alldeles för enkel faktiskt, borde va annorlunda frågor än de som man får ut, annars blir de mer som ett läxförhör ifrån lågstadiet, skulle behöva va lite svårare, för det skulle ställa högre krav på studenten vilket skulle ge större uppfattning om allting :)»
- Mer projekttid, mindre föreläsningar.»
- Det hade varit att eftersträva att föreläsningarna kom i fas med kursens övriga händelser. I år kändes det som att föreläsningarna hela tiden låg ett steg efter så att man först gjorde en uppgift och sedan fick reda på hur man skulle ha gjort.»
- Kör den över en Lp som tidigare år.»
- Bättre kommunikation om när föreläsningarna är. Lägg ut presentationer eller någon form av pm för vad kommande föreläsningar skall handla om så att man kan förbereda sig. En lärare eller kursledare skall svara på mail och meddelanden på pingpong, annars slutar man engagera sig.»
- Tydligare, mer, och tidigare information om robot-bygget.»
- Inte vara lika flummig. Kursledare borde informera bättre om kursen och kraven ställda på elever. »
- Informationen ska gå ut i tid och undervisningarna ska visas på schemat och inte på pingpong. Det var mycket dö tid som visades på pingpong men på schemat så stod det att man hade undervisning så det var en del timmar man satt och väntade på lektionen skulle börja. Inställda undervisningar ska rapporteras in på pingpong i tid och inte precis när undervisningen skulle ha börjar!»
- Mindre obligatoriska moment, mindre föreläsningar(!) och mer struktur över ansvarsfördelningen hos lärare.»

16. Övriga kommentarer

- Byggdelen var jätteintressant. Man lärde sig så mycket och fick vara kreativ. Om man var intresserad av att bli ingenjör innan så blev man definitivt mer motiverad av att genomgå detta moment. Hade varit ännu trevligare om man fick lite mer tid att testa lite kreativa småändringar och lösningar.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.1

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.1
Beräknat jämförelseindex: 0.52


Kursutvärderingssystem från