ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Dynamiska system med reglerteknik, LEU236

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-19 - 2013-01-27
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»10 32%
Cirka 20 timmar»10 32%
Cirka 25 timmar»6 19%
Cirka 30 timmar»3 9%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.25

- Jag har haft svårt med studierna på egen hand då jag tycker boken är dålig och de finns få eller inga lösningsföslag till uppgifterna i övningshäftet.» (Högst 15 timmar)
- Totalt 4 timmar utöver föreläsningar, laborationer och övningar. Dessa 4 gick till hemuppgift och tentaplugg. Och ja, jag klarade tentan.» (Högst 15 timmar)
- Väldigt lik kursen Linjära System, vilket ledde till att man kände sig ganska trygg med sina kunskaper.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»1 3%
25%»3 9%
50%»1 3%
75%»3 9%
100%»23 74%

Genomsnitt: 4.41

- Det är svårt att gå på föreläsningar när man inte kan sova. De få jag har varit på har inte gett något, kan inte ta in information utan sömn.» (0%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 12%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 61%

Genomsnitt: 3.32

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»28 96%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.96

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 20%
Ja, i hög grad»20 66%
Vet ej/har inte examinerats än»4 13%

Genomsnitt: 2.93

- Svårt att bedömma då en person som är snabb på att läsa kursliteratur och även är snabb under skrivningstillfällen i princip skulle kunna bli godkänd (om inte mer) på tentan.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»4 12%
Ganska stor»13 41%
Mycket stor»13 41%

Genomsnitt: 3.22

- Se 2.» (Mycket liten)
- Göran Hults övningspass var till mycket stor hjälp.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»3 9%
Ganska stor»11 35%
Mycket stor»15 48%

Genomsnitt: 3.25

- Som vanligt i denna form av böcker så är de för mycket "ordbajsande", långa delar som kunde kortats ner och för lite fokus på de viktiga.» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen var mycket bra!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»13 41%
Mycket bra»16 51%

Genomsnitt: 3.45

- Viktiga papper bör delas ut samtidigt och i relevans till hur tentan är uppbyggd. Inte lösa blad lite då och då.» (Ganska dåligt)
- Önskvärt att använda Pingpong istället!» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»10 32%
Mycket bra»13 41%
Har ej sökt hjälp»6 19%

Genomsnitt: 3.7

- För stora klasser för att få hjälp under övningslektionerna.» (Mycket dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 25%
Mycket bra»20 64%
Har ej sökt samarbete»3 9%

Genomsnitt: 3.83

- Om man inte har labpartner så blir det ensamt. Sån tur var hade jag det men vissa andra fick anstränga sig för att hitta någon att jobba med. Mer hjälp att hamna i en labgrupp hade inte skadat.» (Ganska bra)
- Mina kurskamrater är hur bra som helst.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»18 58%
Hög»11 35%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.29

- Jag ogillar när man har vanlig undervisning med övningar löpandes parallellt med inlämningsuppgifter för om man har ont om tid måste man prioritera inlämningarna och kommer då lätt efter i övningarna vilket sedan är svårt att ta ikapp och påverkar tentan negativt.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 12%
Lagom»10 32%
Hög»17 54%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.41

- Personligen tyckte jag visserligen att programmeringen var både rolig och lätt men reglertekniken började mjukt för att sedan explodera så att de var svårt att fokusera på vad som var viktigt.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 6%
Godkänt»6 19%
Gott»14 45%
Mycket gott»9 29%

Genomsnitt: 3.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kändes som en väldigt "slapp" kurs när man fick ha med sig kursliteraturen till tentan. Då känns det som att en omfattande uppgiftsbaserad inlämning skulle fungera bättre än en tenta.» (Dåligt)
- Mycket svårt ämne när man till och med behöver läroboken på tentamen.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgifterna»
- Repetitionen av la place, z-transform, matlab. Mycket bra att repetera detta!»
- Inlämningsuppgifterna»
- Den bra struktur som kursen haft, bra föreläsningar.»
- Övningspassen.»
- Inlämningarna var bra och nyttiga, fortsätt med dom och övninstillfällen. »
- Sista labben med lite roliga praktiska erfarnheter.»
- Laborationerna samt inlämningen. Bra upplägg på föreläsningarna. »
- PID-Laborationen då man styrde vattentanken, en väldigt roligt och intressant lab!»
- Bertil och Göran! De gör alla kurser roliga och förståeliga!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det vore bra om man fick bonuspoäng, att ha med sig till tentamen, ifrån inlämningsuppgifterna»
- Tentan. Som sagt om man ändå får ha med sig boken blir det mycket mer rättvist om man har en omfattande inlämningsuppgift för varje betygssteg istället.»
- Kanske något enklare tentamen.»
- Kanske ett övningstillfälle till. Eller dela upp dom för de olika klasserna. »
- Mer vettiga labbar där man får testa på hur systemen fungerar.»
- Tentavakterna»
- Kanske att man har en dugga där man kan se vad man förstår eller som kan ge möjligheter till bonuspoäng till tentamen. »
- Inget, allt var perfekt!»

16. Övriga kommentarer

- Eloge till Göran Hult. Pedagogisk och mycket villig att hjälpa till.»
- Några i min sal fick vänta en halvtimme på att få en tenta så de kunde börja. Tentavakterna orkade inte ens skriva upp första talet på tavlan fast de fick låna min tenta och skriva av. De fick inte heller sitta kvar den tiden de missade efteråt. Det var väldigt fult gjort tycker jag! »
- Examinatorn var tydlig med sin undervisning. Ett stort plus är att examinatorn var så snabb med alla rättningar där han fokuserade på att man skulle förstå "kärnan" av undervisningen.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.96

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.96
Beräknat jämförelseindex: 0.74


Kursutvärderingssystem från